Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Alternativní a augmentativní komunikace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Alternativní a augmentativní komunikace"— Transkript prezentace:

1 Alternativní a augmentativní komunikace
Komunikační systém Bliss

2 Systém Bliss – charakteristika
Grafický dorozumívací (komunikační) systém, používající místo slov velmi jednoduché obrázky – piktogramy a ideogramy. Na rozdíl od klasických piktogramů jsou symboly BLISS sestaveny z jednoduchých geometrických obrazců a jsou oproti piktogramům v mnoha případech abstraktní.

3 Systém Bliss – vznik 1949 – Charles Bliss publikoval svůj symbo-lový jazyk, který měl sloužit k lepšímu vzá-jemnému dorozumění lidí různých národů 1971 – Znovuobjevení systému týmem od-borníků ze Střediska postižené děti v Torontu 1975 – Založen Institut pro komunikaci se symboly Bliss v Torontu (Blissymbolics Com-munication Institute)

4 Systém Bliss – vývoj systém přepracován pro potřeby tělesně postižených a nemluvících osob dále využit i v péči o osoby s mentálním a vícenásobným postižením, o jedince po mozkových příhodách, autisty a afatiky vznik národních center pro komunikaci systémem Bliss v ČR dosud používán minimálně

5 Systém Bliss – princip Všechny symboly jsou sestaveny z 26 jed-noduchých grafických (geometrických) prvků V původním souboru bylo vytvořeno 1400 symbolů Při poslední revizi (1992) zaznamenáno již 2300 symbolů Pro jednotlivé uživatele je zpracováván do individuálních komunikačních tabulek

6 Systém Bliss – princip

7 Systém Bliss – nácvik Prvotní nácvik se zaměřuje na používání symbolů známých pojmů Následné spojování do struktur připomínají-cích věty Možnost kombinování jednotlivých symbolů a prvků > nabídnutí systému v takovém rozsahu, který je třeba k zajištění plnohod-notné komunikace

8 Systém Bliss – nácvik

9 Systém Bliss – nácvik Nácvik je jednodušší a rychlejší než učení se klasickému písmu (sled abstraktních pís-men) Přizpůsobením systému individuálním po-třebám člověka se může systém Bliss téměř vyrovnat mateřskému jazyku Základní grafické prvky jsou zvoleny a kom-binovány tak, aby byly snadno interpretova-telné a zapamatovatelné

10 Systém Bliss – nácvik

11 Systém Bliss – nácvik

12 Systém Bliss – nácvik Mnoho symbolů má piktografickou povahu – většinou běžně používané předměty

13 Systém Bliss – nácvik Jiné symboly jsou abstraktní – různé abs-traktní pojmy a představy

14 Systém Bliss – nácvik Jeden symbol rovněž může zahrnovat větší počet synonym nebo slov s podobným vý-znamem. Přesný význam vždy vyplyne z kontextu

15 Systém Bliss – aplikace
Aplikace systému Bliss nevylučuje používání jiných komunikačních prostředků Možnost přizpůsobení systému mentální úrovni ditěte Odrazový můstek k naučení se používat ke komunikaci psanou podobu jazyka


Stáhnout ppt "Alternativní a augmentativní komunikace"

Podobné prezentace


Reklamy Google