Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Alternativní a augmentativní komunikace Komunikační systém Bliss.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Alternativní a augmentativní komunikace Komunikační systém Bliss."— Transkript prezentace:

1

2 Alternativní a augmentativní komunikace Komunikační systém Bliss

3 Systém Bliss – charakteristika Grafický dorozumívací (komunikační) systém, používající místo slov velmi jednoduché obrázky – piktogramy a ideogramy. Na rozdíl od klasických piktogramů jsou symboly BLISS sestaveny z jednoduchých geometrických obrazců a jsou oproti piktogramům v mnoha případech abstraktní.

4 Systém Bliss – vznik 1949 – Charles Bliss publikoval svůj symbo- lový jazyk, který měl sloužit k lepšímu vzá- jemnému dorozumění lidí různých národů 1971 – Znovuobjevení systému týmem od- borníků ze Střediska postižené děti v Torontu 1975 – Založen Institut pro komunikaci se symboly Bliss v Torontu (Blissymbolics Com- munication Institute)

5 Systém Bliss – vývoj systém přepracován pro potřeby tělesně postižených a nemluvících osob dále využit i v péči o osoby s mentálním a vícenásobným postižením, o jedince po mozkových příhodách, autisty a afatiky vznik národních center pro komunikaci systémem Bliss v ČR dosud používán minimálně

6 Systém Bliss – princip Všechny symboly jsou sestaveny z 26 jed- noduchých grafických (geometrických) prvků V původním souboru bylo vytvořeno 1400 symbolů Při poslední revizi (1992) zaznamenáno již 2300 symbolů Pro jednotlivé uživatele je zpracováván do individuálních komunikačních tabulek

7 Systém Bliss – princip

8 Systém Bliss – nácvik Prvotní nácvik se zaměřuje na používání symbolů známých pojmů Následné spojování do struktur připomínají- cích věty Možnost kombinování jednotlivých symbolů a prvků > nabídnutí systému v takovém rozsahu, který je třeba k zajištění plnohod- notné komunikace

9 Systém Bliss – nácvik

10 Nácvik je jednodušší a rychlejší než učení se klasickému písmu (sled abstraktních pís- men) Přizpůsobením systému individuálním po- třebám člověka se může systém Bliss téměř vyrovnat mateřskému jazyku Základní grafické prvky jsou zvoleny a kom- binovány tak, aby byly snadno interpretova- telné a zapamatovatelné

11 Systém Bliss – nácvik

12

13 Mnoho symbolů má piktografickou povahu – většinou běžně používané předměty

14 Systém Bliss – nácvik Jiné symboly jsou abstraktní – různé abs- traktní pojmy a představy

15 Systém Bliss – nácvik Jeden symbol rovněž může zahrnovat větší počet synonym nebo slov s podobným vý- znamem. Přesný význam vždy vyplyne z kontextu

16 Systém Bliss – aplikace Aplikace systému Bliss nevylučuje používání jiných komunikačních prostředků Možnost přizpůsobení systému mentální úrovni ditěte Odrazový můstek k naučení se používat ke komunikaci psanou podobu jazyka


Stáhnout ppt "Alternativní a augmentativní komunikace Komunikační systém Bliss."

Podobné prezentace


Reklamy Google