Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do médií PaedDr. Zdeněk Pejsar, Ph.D.. Při vytváření pojmu multimédia je vhodné vyjít ze syntaktického složení tohoto slova. Pod pojmem multi najdeme.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do médií PaedDr. Zdeněk Pejsar, Ph.D.. Při vytváření pojmu multimédia je vhodné vyjít ze syntaktického složení tohoto slova. Pod pojmem multi najdeme."— Transkript prezentace:

1 Úvod do médií PaedDr. Zdeněk Pejsar, Ph.D.

2 Při vytváření pojmu multimédia je vhodné vyjít ze syntaktického složení tohoto slova. Pod pojmem multi najdeme ve slovnících a encyklopediích slova jako mnohost nebo mnoho. Slovo médium bývá spojováno se slovem prostředek, prostředí, zprostředkující prostředí nebo zprostředkující osoba. Záleží na tom do kterého prostředí je toto slovo zasazeno. V teoriích, které se zabývají otázkami komunikace označuje médium technický prostředek komunikace, tj. článek zprostředkující proces přenosů informací. Pojem média

3 Definice média Dosavadní všeobecně uznávaný, základní význam pojmu médium charakterizovala definice: „Médium zprostředkovává informace mezi zdrojem a příjemcem“. Takže jako médium zprostředkující informace byl třeba rozhlas, film a další. S rozvojem moderní komunikační techniky nabývá médium těchto významů: - médium jako přenosový kanál informace, - médium jako materiálně-energetický nosič znaků, - médium jako soustava znaků, tj. určitá zpráva se syntaktickou, sématickou a pragmatickou strukturou (Frank,1996)

4 Multimédium Spojováním více médií, ve smyslu prvního a druhého významu dostáváme zařazení, respektive nosič informací, kterému se začalo říkat multimédium. Přenosovým (sdělovacím) kanálem se v tomto případě rozumí zařízení, které slouží ke komunikaci mezi komunikátory. Mezi základní přenosové cesty patří optický, akustický, taktilní, kinestetický, olfaktorický a gustativní kanál. Multimédium je pak definováno jako automat, obsahující nejméně tři navzájem nezávislé použitelné informační kanály, ze kterých nejméně dva zprostředkovávají informace v jednom směru a třetí ve směru opačném.

5 Multimédia lze též chápat, jako počítačem integrovaná časově závislá nebo časově nezávislá média, která mohou být interaktivně, to znamená individuálně a selektivně vyvolávána anebo zpracovávána. Znakem multimédií je mimořádné zpřístupnění obrovského bohatství lidských vědomostí, které byly dosud ukládány jen do knižních encyklopedií. Navíc mohou multimédia svými výrazovými prostředky také pobavit. Multimédia jsou ve světě počítačů chápána jako podmnožina hypermédií, tedy takového systému, který umožňuje uživateli při vyhledávání určité informace okamžitý přesun na předmět s problémem souvztažný. Dalším pojmem vázaným k médiím jsou masmédia, které lze charakterizovat jako média určená pro širší (masovější) záběr příjemců.

6 Multimediální počítač „Multimediální počítač MPC (Multimedia Personal Computer) je počítač v jeho menu je řeč, zvukové efekty, hudba, grafika, text, animace a video.“ Je zřejmé, že u běžných počítačů uvedené výstupy v izolované formě nejsou ničím neobvyklým, avšak jejich spolupůsobení nacházíme právě u multimediálních stanic. První multimediální počítače se odlišovaly od běžných tím, že měly navíc mechaniku CD-ROM a zvukovou kartu. Dnes jsou tyto dvě součásti samozřejmostí.


Stáhnout ppt "Úvod do médií PaedDr. Zdeněk Pejsar, Ph.D.. Při vytváření pojmu multimédia je vhodné vyjít ze syntaktického složení tohoto slova. Pod pojmem multi najdeme."

Podobné prezentace


Reklamy Google