Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Andulka vlnkovaná  je st ř ední papoušek p ů vodem z Austrálie  je asi 18 cm velká a vá ž í asi 26 - 29 gram ů  do ž ívá se 10 a ž 18 let  Same č.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Andulka vlnkovaná  je st ř ední papoušek p ů vodem z Austrálie  je asi 18 cm velká a vá ž í asi 26 - 29 gram ů  do ž ívá se 10 a ž 18 let  Same č."— Transkript prezentace:

1

2 Andulka vlnkovaná  je st ř ední papoušek p ů vodem z Austrálie  je asi 18 cm velká a vá ž í asi 26 - 29 gram ů  do ž ívá se 10 a ž 18 let  Same č ek se od sami č ky liší barvou ozobí. U p ů vodní zelené formy je ozobí u same č ka modré, zatímco u sami č ky b ě lavé č i hn ě dé.

3 Ž ivot andulek v p ř írod ě  Mimo hnízd ě ní se andulky vlnkované seskupují do obrovských hejn a spole č n ě hledají vodu a potravu. Ž iví se p ř evá ž n ě semeny trav.  Proto ž e se jedná o pouštního ptáka, i ona vydr ž í dlouho bez vody, kolem 20 dní.

4 Ž ivot andulek v zajetí  Dnes je po č et v zajetí chovaných andulek vyšší ne ž po č et divoce ž ijících jedinc ů.  Andulky jsou nenáro č né na potravu a prostor a staly se tak oblíbeným domácím zví ř etem.  Zpo č átky byly velice drahé, ale č asem se stávaly be ž nými a jejich cena klesala.

5 Historie  První andulky byly z Austrálie do Evropy dovezeny v roce 1840 a b ě hem následujících let dovoz stále stoupal.  B ě hem dlouhých a vy č erpávajících plaveb jich hynulo obrovské mno ž ství a proto byl vývoz t ě chto pták ů nakAndulky se rozší ř ily po celé Evrop ě a staly se oblíbeným domácím zví ř etem.onec zakázán.

6 Andulka se pro vás m ůž e stát opravdovým p ř ítelem. Ti, kte ř í mají doma ocho č enou andulku, v ě dí, ž e tento skromný malý ptá č ek m ůž e dát hodn ě radosti.


Stáhnout ppt "Andulka vlnkovaná  je st ř ední papoušek p ů vodem z Austrálie  je asi 18 cm velká a vá ž í asi 26 - 29 gram ů  do ž ívá se 10 a ž 18 let  Same č."

Podobné prezentace


Reklamy Google