Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Blecha obecná Vypracoval: Jiří Herrgott Obor: Technické lyceum Třída: 1L Předmět: Biologie Školní rok: 2014/15 Vyučující: Mgr. Ludvík Kašpar Datum vypracování:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Blecha obecná Vypracoval: Jiří Herrgott Obor: Technické lyceum Třída: 1L Předmět: Biologie Školní rok: 2014/15 Vyučující: Mgr. Ludvík Kašpar Datum vypracování:"— Transkript prezentace:

1 Blecha obecná Vypracoval: Jiří Herrgott Obor: Technické lyceum Třída: 1L Předmět: Biologie Školní rok: 2014/15 Vyučující: Mgr. Ludvík Kašpar Datum vypracování: 12.12. 2014

2 Blecha obecná je v Evrop ě nej č ast ě jší cizopasník č lov ě ka z ř ádu blech. Žije i na domácích zví ř atech a na divoce žijících šelmách. Ve vztahu k č lov ě ku p ř edstavuje blecha obecná p ř ímého cizopasníka a p ř enaše č e nemocí.

3 Stavba těla: T ě lo blech je složené z hlavy, hrudi a zade č ku. Dosp ě lé blechy mají jednoduché o č i a t ě lo vej č ité, bo č n ě zplošt ě né. T ě lní obal je sklerotizovaný (ztvrdlý), porostlý na zad sm ěř ujícími št ě tinami. Larva je beznohá. Má pevnou t ě lovou schránku, porostlou št ě tinami, které reagují na dotek. Tato schránka se skládá z hlavy, t ř ech hrudních a deseti zade č kových č ástí(segment ů ).

4 Ontogeneze: Po oplození klade sami č ka blechy asi 400 vají č ek po 4-8 kusech po mnoha etapách. Z vají č ka se líhne po 4-12 dnech bílá beznohá slepá larva porostlá št ě tinami. Larvy se 3x svlékají a k vývoji pot ř ebují teploty mezi 18-27C a 70-90% relativní vlhkosti. Nejkratší pozorovací doba vývoje od vají č ka u blech, žijících spole č n ě, byla 7 dní. Obvykle je však t ř eba po č ítat s dobou vývoje 4-6 týdn ů.

5 Výskyt: Blecha obecná není p ů vodním cizopasníkem č lov ě ka. P ř edpokládá se, že se jím stala po ocho č ení psa č lov ě kem. Tuto hypotézu podporuje hojný výskyt této blechy na psovitých šelmách. Blecha obecná je rozší ř ena kosmopolitn ě (po celé zem ě kouli), krom ě n ě kterých oblastí tropických prales ů. V Č echách je rozší ř ena rovnom ě rn ě po celém území. Zví ř ata, která jsou blechami napadená jich mohou mít na sob ě až tisíce. P ř estože se živí výhradn ě krví mohou být n ě kolik týdn ů bez potravy mimo t ě lo hostitele.

6 Zdroje: http://referaty-seminarky.cz/blecha-obecna-pulex-irritans/ http://www.skudci.com/blecha-blechy http://www.desinsekta.cz/cs/atlas-kdc/atlas-kdc/30- blecha-obecna http://www.desinsekta.cz/cs/atlas-kdc/atlas-kdc/30- blecha-obecna


Stáhnout ppt "Blecha obecná Vypracoval: Jiří Herrgott Obor: Technické lyceum Třída: 1L Předmět: Biologie Školní rok: 2014/15 Vyučující: Mgr. Ludvík Kašpar Datum vypracování:"

Podobné prezentace


Reklamy Google