Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kulhánková Adéla, C4A.  Ř ecké ethos = zvyk, oby č ej, charakter  Praktická filosofie – morální jevy  Deskriptivní etika – mravní jednání a hodnoty.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kulhánková Adéla, C4A.  Ř ecké ethos = zvyk, oby č ej, charakter  Praktická filosofie – morální jevy  Deskriptivní etika – mravní jednání a hodnoty."— Transkript prezentace:

1 Kulhánková Adéla, C4A

2  Ř ecké ethos = zvyk, oby č ej, charakter  Praktická filosofie – morální jevy  Deskriptivní etika – mravní jednání a hodnoty  Normativní etika – lidské jednání  Individuální etika – morální otázky jednotlivce  Sociální etika – mravní ž ivot a normy r ů zných spole č enství  Teoretická etika – filosofické otázky etiky  Praktická etika – konkrétní situace, mravní jednání

3  Areté, od aristot = to nejlepší, č eho je č lov ě k schopen  Celé vzd ě lání  Celkové zam ěř ení č lov ě ka k dobru  Druhy ctností: 1. Rozumnost 2. State č nost 3. Um ěř enost 4. Spravedlnost  Platón – ž ivot podle nejvyšší ideje dobra  Aristoteles – rozumný ž ivot a uspo ř ádání spole č enský ž ivot

4  Smysl ž ivota ti druzí – p ř átelství  Základy sociálního chování  Testuje etické principy pro všechny ostatní vztahy  D ů v ě ra, tolerance, odpušt ě ní, solidarita, odpov ě dnost  Egoistický zájem – ž árlivost, citové vydírání  Širší lidské vztahy i politiky – p ř átelské vztahy

5  Podoby:  Rodi č ovská, d ě tí, milenecká, k vlasti, k p ř írod ě, k Bohu  Vztah, cit, rozhodnutí  Nejvýsti ž n ě ji – poezie  Ř e č tina – erós, filiá, agapé  Erós – láska citu a sympatie  Filiá – láska p ř átelská  Agapé – láska nezištná  Opravdová láska – propojení rovin, otev ř ená, sociáln ě citlivá, dlouhodobý proces

6  Základní pilí ř lidského a spole č enského ž ivota  Prost ř edí lásky  Spole č enství mu ž e a ž eny  Dar – nezrušitelné, v dobrém i zlém dokonce smrti  V ě rnost, úcta, tolerance a trp ě livost  Láska náro č ná

7  P ř ekonání individualismu a sobectví  Sm ěř uje k mate ř ství a otcovství  První vychovatelé  Prost ř edí proniknuté láskou a úctou – první škola lidství  Civilizace lásky – rodiny ž ijící opravdovými hodnotami

8  Co je to etika?  Jaké jsou podoby lásky?  Jaké jsou druhy ctností?

9  U č ebnice - Základy spole č enských v ě d, Základ filosofie a etiky pro st ř ední školy,


Stáhnout ppt "Kulhánková Adéla, C4A.  Ř ecké ethos = zvyk, oby č ej, charakter  Praktická filosofie – morální jevy  Deskriptivní etika – mravní jednání a hodnoty."

Podobné prezentace


Reklamy Google