Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MATLAB ® ( část 6). 3D grafika Spojitý 3D graf - funkce PLOT3 –graf má 3 osy x,y,z (2 nezávisle a 1 závisle proměnnou) Příklad 1: t=0:pi/50:10*pi plot3(sin(t),cos(t),t)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MATLAB ® ( část 6). 3D grafika Spojitý 3D graf - funkce PLOT3 –graf má 3 osy x,y,z (2 nezávisle a 1 závisle proměnnou) Příklad 1: t=0:pi/50:10*pi plot3(sin(t),cos(t),t)"— Transkript prezentace:

1 MATLAB ® ( část 6)

2 3D grafika Spojitý 3D graf - funkce PLOT3 –graf má 3 osy x,y,z (2 nezávisle a 1 závisle proměnnou) Příklad 1: t=0:pi/50:10*pi plot3(sin(t),cos(t),t) grid on axis square

3 Příklad 2: t=0:pi/50:10*pi plot3(t*sin(t),t*cos(t),t) grid on axis square 3D síťovaný graf – funkce meshgrid, mesh (meshc) Kreslí matice jako plochu. Meshc kombinuje síťový a vrstevnicový graf. Příklad: x=-3:0.125:3; % první nezávisle proměnná (osa x) y=x; % druhá nezávisle proměnná (osa y) [X,Y]=meshgrid(x,y); % vytvoření mřížky pro 3D kreslení Z=X.* exp(-X.^2-Y.^2); % definice osy závisle proměnné mesh(Z) % vykreslení 3D grafu (varianta meshc)

4 plošný graf vybarvený SURF graf nebude síťovaný, ale plošky budou vyplněné a barevně kolorované Příklad: x=-3:0.125:3; % první nezávisle proměnná (osa x) y=x; % druhá nezávisle proměnná (osa y) [X,Y]=meshgrid(x,y); % vytvoření mřížky pro 3D kreslení Z=X.* exp(-X.^2-Y.^2); % definice osy závisle proměnné surf(Z)

5 Gradientní graf Pomocí funkce quiver lze kreslit vektory specifikované pomocí px a py v bodech o souřadnicích v proměnných x a y. výs- ledkem povelu gradient jsou matice px a py, které odpovídají diferencím ve směru os x a y. (Vykreslení rychlostních trendů, vektorů intenzit elektrických a magnetických polí apod.) Příklad: x=-2:.2:2; y=-1:.2:1; [xx,yy]=meshgrid(x,y); zz=xx.* exp(-xx.^2 - yy.^2); [px,py]=gradient(zz,.2,.2); quiver(x,y,px,py,2);

6 Příklad (na současné použití příkazů CONTOUR a QUIVER): [X,Y]=meshgrid(-2:.2:2); Z=X.*exp(-X.^2-Y.^2); [DX,DY]=gradient(Z,.2,.2); contour(X,Y,Z); hold on quiver(X,Y,DX,DY); colormap hsv; grid off; hold off

7 Plátkový graf slice Plátkový graf slice(X,Y,Z,V,Sx,Sy,Sz) kreslí plátky (slices) podél os x, y a z v bodech, jež jsou definovány ve vektorech Sx,Sy a Sz. Pole X,Y a Z jsou transformována funkcí meshgrid. Symbol V určuje prostor v němž jsou defi- novány datové hodnoty X, Y a Z. Příklad: [x,y,z]=meshgrid(-2:.2:2, -2:.2:2, -2:.2:2); v=x.*exp(-x.^2-y.^2-z.^2); slice(v,[5 15 21],21,[1 10]); axis([0 21 0 21 0 21]); colormap jet;

8 příkaz VIEW(azimut,elevace) - slouží ke změně úhlů pohledů na 3D obrázek. Má 2 parametry – úhly azimut a elevaci Implicitní nastavení je: azimut=-37,5 o elevace=+30 o

9 Příklad: x=-3:0.125:3; % první nezávisle proměnná (osa x) y=x; % druhá nezávisle proměnná (osa y) [X,Y]=meshgrid(x,y); % vytvoření mřížky pro 3D kreslení Z=X.* exp(-X.^2-Y.^2); % definice osy závisle proměnné surf(Z); view(-17.5, 50) Změna barevné škály grafu colormap( ) kde jako schéma může být uvedeno: ‘default’ hsv, cool, hot, gray, hot, copper, summer, winter,... viz help colormap


Stáhnout ppt "MATLAB ® ( část 6). 3D grafika Spojitý 3D graf - funkce PLOT3 –graf má 3 osy x,y,z (2 nezávisle a 1 závisle proměnnou) Příklad 1: t=0:pi/50:10*pi plot3(sin(t),cos(t),t)"

Podobné prezentace


Reklamy Google