Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Smlouva o spolupráci mezi regiony Vysočina a Champagne-Ardenne Podpis 19. 4. 2006 Témata spolupráce: –cestovní ruch, rozvoj venkova a měst, –hospodářský.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Smlouva o spolupráci mezi regiony Vysočina a Champagne-Ardenne Podpis 19. 4. 2006 Témata spolupráce: –cestovní ruch, rozvoj venkova a měst, –hospodářský."— Transkript prezentace:

1

2 Smlouva o spolupráci mezi regiony Vysočina a Champagne-Ardenne Podpis 19. 4. 2006 Témata spolupráce: –cestovní ruch, rozvoj venkova a měst, –hospodářský rozvoj a růst, –ochrana životního prostředí a přírodního dědictví, –využívání strukturálních fondů, –…..

3 Champagne-Ardenne

4 „Twinning Vysočina – Champagne-Ardenne v oblasti cestovního ruchu“ Cíle: –Systém řízení a koordinace cestovního ruchu v turistické destinaci s delší historii, přenos know-how –Služby Turistického informačního centra, organizace sítě TIC, Manuál kvality

5 Aktivity XI/2006 – stáž pro pracovnice oddělení CR KrÚ  systém řízení procesů v CR  koordinace vztahů a finančních toků mezi jednotlivými organizacemi  kompetence Conseil régional de Champagne-Ardenne F.R.O.T.S.I. Comité régional du tourisme Champ.-Ardenne (CRT) Comité départemental du tourisme de la Marne (CDT) TIC Remeš, Chalons-en-Champagne a další

6 Aktivity IV/2007 – stáž 3 pracovníků CR TIC Telč (Klára Kovářová) v Chalons-en-Champagne TIC Nové Město na Moravě (Jaroslava Michalcová) v Epernay odd. CR KrÚ kraje Vysočina (Ivana Mahelová) v organizaci CDT de la Marne

7 Aktivity V/2007 – seminář pro pracovníky TIC Zkušenosti s čerpáním ve SROP, prezentace úspěšných projektů - služby v CR Čerpání z ROP – oblast služeb v CR Zkušenosti, poznatky ze stáží v TIC Manuál kvality pracovníků v TIC – francouzský lektor Organizace cestovního ruchu na Vysočině Krajský projekt ve službách a marketingu CR

8 Aktivity Studie shrnující dosažené výsledky Sestavení týmu pro přípravu Manuálu kvality Projekt Cluster

9 Organizace řízení CR ve Francii – státní orgány Ministerstvo dopravy, infrastruktury, cestovního ruchu a moře Ředitelství cestovního ruchu – předpisy pro klasifikaci zařízení CR Národní rada pro CR – tvorba státní politiky CR Hlavní inspektorát pro CR – inspekce a audity u institucích dotovaných ministerstvem Maison de la France – obdoba CzT ODIT France – odborné analýzy turistické nabídky ve Francii Národní rada květinových měst a vesnic

10 Organizace řízení CR v Champagne-Ardenne Délégation régionale du tourisme (DRT) – od roku 1960 v každém regionu; dohled na dodržování zákonů a využívání podpor Conseil régional de la region Champagne-Ardenne – 1 pracovník, dotační politika, kontrola CRT, FROTSI Comité régional du tourisme Champagne-Ardenne – 100% financovaná regionem Ch-A

11 CRT = Comité régional du tourisme 19 zaměstnanců roční rozpočet 3,4 mil EUR činnosti: –propagace regionu –strategie CR a marketingový plán –statistická data – podnikatelé, TIC, ubytovací zařízení, doprava (není vhodným žadatelem ze strukturálních fondů)

12 CDT = Comité départemental du tourisme v každém departementu regionu: la Marne, l´Aube, l´Haute Marne, les Ardennes financována z 99% příslušným departementem 14 pracovníků orientace na provozovatele služeb v CR (Marnoterapie – 160 subjektů)

13 Turistická střediska = subjekty CR působící na úrovni obcí a svazků obcí (pojem vymezený na základě státních dotací): –Klasifikovaná střediska – vymezena dle úrovně ubytovací kapacity, informačním střediskem, vybírá obecní pobytové poplatky –Turistické obce – obce nebo svazky obcí jsou vymezeny a dotovány na základě ubytovací kapacity –Obce s vysokou denní návštěvností – mohou dostat dotaci, disponují-li významnou kulturní památkou a poskytují-li návštěvníkům udržovaná parkoviště.

14 Turistická informační centra Místní kanceláře pro cestovní ruch (OT/SI) na úrovni obcí

15 Síť informačních center OT/SI – Turistická informační centra U.D.O.T.S.I. Departementální unie turistických informačních center F.R.O.T.S.I. Regionální federace turistických informačních center F.N.O.T.S.I. Národní federace turistických informačních center

16 CDT Cílem stáže bylo načerpat zkušenosti z práce regionální organizace, která se zabývá marketingem cestovního ruchu na území departementu Marne (8 162 km 2, 565 tis. obyvatel)

17 Manuál kvality postupy jednání se zákazníkem, požadavky na vybavení TIC jednotné vedení statistiky návštěvnosti informace o vlastním TIC pracovní náplně zaměstnanců, jejich hodnocení atd.

18 Standardizace služeb a činností v regionu zákazník se ve všech TIC setká se stejnou kvalitou služeb výstupy TIC jako např. statistika návštěvnosti je vzájemně porovnatelná zákazník musí získat základní informace, i když je TIC zavřené (záznamník na telefonu, osvětlení venkovní vitrínky v noci)

19 Děkuji za pozornost Ivana Mahelová Vysočina Tourism, příspěvková organizace tel. 564 602 533 ivana.mahelova@vysocinatourism.cz


Stáhnout ppt "Smlouva o spolupráci mezi regiony Vysočina a Champagne-Ardenne Podpis 19. 4. 2006 Témata spolupráce: –cestovní ruch, rozvoj venkova a měst, –hospodářský."

Podobné prezentace


Reklamy Google