Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REGIONÁLNÍ FUNKCE KNIHOVEN Pomoc nebo omezení ? Definice RF knihovny Funkce, v jejichž rámci krajská knihovna a další pověřené knihovny, poskytují základním.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REGIONÁLNÍ FUNKCE KNIHOVEN Pomoc nebo omezení ? Definice RF knihovny Funkce, v jejichž rámci krajská knihovna a další pověřené knihovny, poskytují základním."— Transkript prezentace:

1

2 REGIONÁLNÍ FUNKCE KNIHOVEN Pomoc nebo omezení ?

3 Definice RF knihovny Funkce, v jejichž rámci krajská knihovna a další pověřené knihovny, poskytují základním knihovnám v kraji, především poradenské, vzdělávací a koordinační služby, budují výměnné fondy a zapůjčují výměnné soubory knihovních dokumentů

4 Cíle RF Zajištění dostupnosti veřejných knihovnických a informačních služeb ve všech místech ČR Vyrovnání rozdílů v úrovni poskytování veřejných informačních a knihovních služeb obyvatelům měst a malých obcí

5 Cíle RF Zajištění kvality a kontinuity veřejných a informačních služeb v návaznosti na informační potřeby uživatelů Odstranění nežádoucích diferencí v úrovni poskytovaných veřejných knihovnických a informačních služeb mezi jednotlivými regiony a kraji

6 Cíle RF Účelná dělba práce a koordinace odborných činností Efektivní využití veřejných finančních prostředků Garance průběžné aktualizace knihovního fondu knihoven provozovaných obcemi

7 Cíle RF Udržení odborného standardu služeb v knihovnách regionu Garance kvalifikačního růstu pracovníků knihoven (celoživotní vzdělávání)

8 RF v minulosti Zákon o veřejných knihovnách obecných z roku 1919 – putovní soubory, kontrolní mechanismy na úrovni krajů a okresů Zákon o jednotné soustavě knihoven z roku 1959 – vznik krajských a okresních systémů jako středisek metodické, bibliografické informační a meziknihovní výpůjční služby

9 RF v minulosti 90.léta 20.století – „divoká transformace knihoven, rušení krajských úřadů, rušení metodických oddělení v krajských knihovnách – metodickou pomoc poskytují okresní knihovny – změna nastala až Zákonem o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb – 257/2001 Sb.

10 Standardy pro výkon RF Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory Statistika knihovnických činností Vzdělávání knihovníků, semináře a porady Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce

11 Standardy pro výkon RF Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů Nákup a zpracování fondů pořízených z prostředků provozovatele (obce) a jejich distribuce Servis automatizovaného knihovního systému

12 RF a Knihovna roku Soutěž Knihovna roku úzce navazuje na soutěž Vesnice roku Oceněné knihovny většinou potvrzují důležitost vzájemné spolupráce mezi knihovnami Pomoc profesionálních knihovníků pomáhá zajišťovat odbornou úroveň knihovnických služeb

13 Co venkovské knihovny umějí a mohou Pracovní setkávání knihovníků malých venkovských knihoven Získávání nových poznatků, zkušeností- seznamování s novými formami knihovnické práce 2005 – Sedlnice 2006 – Kostomlaty pod Milešovkou

14 RF – ZÁVĚR Realizace RF by v žádném případě neměla omezovat knihovnu pomoc přijímající Jde o rovnocennou spolupráci v rámci sítě knihoven, která má poskytnout širokou nabídku knihovnických služeb a zajistit efektivní a ekonomické využívání finančních prostředků Kvalitní spolupráce obohacuje všechny zúčastněné

15 RF KNIHOVEN Dobrou spolupráci, skvělé nápady a pozorné uživatele přeje Daniela Wimmerová Městská knihovna v Českém Krumlově Wimmerova@knih-ck.cz


Stáhnout ppt "REGIONÁLNÍ FUNKCE KNIHOVEN Pomoc nebo omezení ? Definice RF knihovny Funkce, v jejichž rámci krajská knihovna a další pověřené knihovny, poskytují základním."

Podobné prezentace


Reklamy Google