Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY"— Transkript prezentace:

1

2 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY
RNDr. Renáta Horáková

3 Středočeský kraj v číslech…
Rozloha: km2 ORP: 26 Obce: 1148 Katastry: 2099 Řešená území ÚP VÚC Celkem 7 název rozloha [km2] Mladá: Mladoboleslavsko 1 153 Rakovnicko 1 441 Benešovsko 1 523 Příbramsko 1 627 Střední Polabí 2 160 Pražský region 2 885

4 Zpracovatelé ÚP VÚC Řešená území ÚP VÚC Celkem 7 název zpracovatel
urbanismu Mladá AURS Mladoboleslavsko U24 Rakovnicko U24 Benešovsko T-Plan Příbramsko Terplan Střední Polabí AURS Pražský region AURS název zpracovatel GIS Mladá Hydrosoft Veleslavín Mladoboleslavsko Hydrosoft Veleslavín Rakovnicko Hydrosoft Veleslavín Benešovsko T-Plan Příbramsko A.D.R. GIS Services Střední Polabí Hydrosoft Veleslavín Pražský region Hydrosoft Veleslavín

5 Jednotná metodika zpracování ÚP VÚC rok 2003
JEDNOTNÝ MAPOVÝ PODKLAD DMÚ25 KATALOG JEVŮ Pokrývá kompletně problematiku ÚP VÚC je otevřený lze ho doplňovat o jevy, které se zde nevyskytují DATOVÝ MODEL Obecný model pro GIS - není vázaný na konkrétní software definuje pouze datové struktury minimalizuje množství povinných položek je akceptovatelný pro urbanisty, jejich cílem je zpracovat a projednat územní plán Sjednocení grafické podoby výstupů různých zpracovatelů - zachovává dostatečný stupeň volnosti a možnost zvýraznit jevy a problémy, které jsou důležité při projednávání konkrétního územního plánu

6 Jednotná metodika zpracování ÚP VÚC rok 2003
VZTAŽNÉ MĚŘÍTKO Vychází z DMÚ25 – 1 : Datové vrstvy vznikající při zpracování ÚP VÚC Data přebíraná od jejich správců Méně podrobná 1 : - přizpůsobení topologie v místech, která to vyžadují z hlediska zpracování ÚP VÚC a logické návaznosti na data podrobnější Podrobnější data 1 : - zachovávají si svou přesnost Data jsou zpracovávána pro potřeby projednání ÚP VÚC - měřítko tištěných výkresů je 1 :

7 Jednotná metodika zpracování ÚP VÚC – výsledky rok 2004
PŘÍNOS METODIKY podobný grafický projev všech výkresů ÚP VÚC na území Středočeského kraje - předpoklad snadné srozumitelnosti výkresů pro dotčené orgány i veřejnost * projednávání - snazší následné zpracování grafických výstupů pro různé účely * SEA/EIA * internetová prezentace území kraje bezešvě pokryto daty ze všech oborů souvisejících s tvorbou ÚPD == digitální ÚTP - sourodá množina dat bezezbytku pokrývající území kraje * data, která vznikla pro ÚP VÚC Příbramsko byla do datového modelu dodatečně převedena - data jsou zdokumentovaná až na úroveň významu atributů a doplněna metadaty - jsou obecně použitelná, tedy i mimo proces tvorby ÚPD

8 Zpřístupnění digitálních ÚTP uživatelům rok 2005
Internet – Intranet – Webový mapový server – JAVA klient – WMS WebMap® - pro všechny Internetové mapové aplikace (bezpečnost dat) klient má pouze rastrová data komunikace s SDE přes firewall (open SSL) vlastní správa uživatelských práv - pro mapové aplikace typu „Povodňový plán“ (plnohodnotný mapový server na DVD/CD) - standardní uživatelské parametrizovatelné rozhraní – JAVA klient/HTML klient - WMS server i klient (OGC protokol 1.1.)

9 Zpřístupnění digitálních ÚTP uživatelům rok 2005
WebMap - JAVA klient - grafická data, atributy, metadata

10 Zpřístupnění digitálních ÚTP uživatelům rok 2005
WebMap - WMS klient

11 Zpřístupnění digitálních ÚTP uživatelům rok 2005
WebMap - WMS server Problémy při načítání WMS na straně běžně používaných software - ArcGIS 9.0 – nutno nainstalovat SP2 a SP3 - MapInfo – nepodporuje korektně S-JTSK, nutno prohlížet v S42, WGS84

12 Zpřístupnění digitálních ÚTP uživatelům rok 2005 – 20--?
Možnosti uživatelů: využití při projektování běžná úřednická praxe - pomůcka při rozhodování kontrola ze strany DOS

13 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY"

Podobné prezentace


Reklamy Google