Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY RNDr. Renáta Horáková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY RNDr. Renáta Horáková."— Transkript prezentace:

1 1

2 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY RNDr. Renáta Horáková

3 3 Středočeský kraj Rozloha:11 015 km2 ORP:26 Obce:1148 Katastry:2099 Řešená území ÚP VÚC Celkem 7 název rozloha [km2] Mladá: 224 Mladoboleslavsko1 153 Rakovnicko1 441 Benešovsko1 523 Příbramsko1 627 Střední Polabí2 160 Pražský region2 885 Středočeský kraj v číslech…

4 4 Zpracovatelé ÚP VÚC Řešená území ÚP VÚC Celkem 7 název zpracovatel urbanismu MladáAURS MladoboleslavskoU24 RakovnickoU24 BenešovskoT-Plan PříbramskoTerplan Střední PolabíAURS Pražský regionAURS název zpracovatel GIS Mladá Hydrosoft Veleslavín Mladoboleslavsko Hydrosoft Veleslavín Rakovnicko Hydrosoft Veleslavín Benešovsko T-Plan Příbramsko A.D.R. GIS Services Střední Polabí Hydrosoft Veleslavín Pražský region Hydrosoft Veleslavín

5 5 Jednotná metodika zpracování ÚP VÚCrok 2003 DATOVÝ MODEL KATALOG JEVŮ Obecný model pro GIS - není vázaný na konkrétní software - definuje pouze datové struktury - minimalizuje množství povinných položek - je akceptovatelný pro urbanisty, jejich cílem je zpracovat a projednat územní plán - Pokrývá kompletně problematiku ÚP VÚC - je otevřený - lze ho doplňovat o jevy, které se zde nevyskytují Sjednocení grafické podoby výstupů různých zpracovatelů - zachovává dostatečný stupeň volnosti a možnost zvýraznit jevy a problémy, které jsou důležité při projednávání konkrétního územního plánu JEDNOTNÝ MAPOVÝ PODKLAD DMÚ25

6 6 Jednotná metodika zpracování ÚP VÚC rok 2003 VZTAŽNÉ MĚŘÍTKO Vychází z DMÚ25 – 1 : 25 000 Datové vrstvy vznikající při zpracování ÚP VÚC Data přebíraná od jejich správců Méně podrobná 1 : 50 000 - přizpůsobení topologie v místech, která to vyžadují z hlediska zpracování ÚP VÚC a logické návaznosti na data podrobnější Podrobnější data 1 : 10 000 - zachovávají si svou přesnost Data jsou zpracovávána pro potřeby projednání ÚP VÚC - měřítko tištěných výkresů je 1 : 50 000

7 7 Jednotná metodika zpracování ÚP VÚC – výsledky rok 2004 PŘÍNOS METODIKY podobný grafický projev všech výkresů ÚP VÚC na území Středočeského kraje - předpoklad snadné srozumitelnosti výkresů pro dotčené orgány i veřejnost * projednávání - snazší následné zpracování grafických výstupů pro různé účely * SEA/EIA * internetová prezentace území kraje bezešvě pokryto daty ze všech oborů souvisejících s tvorbou ÚPD == digitální ÚTP - sourodá množina dat bezezbytku pokrývající území kraje * data, která vznikla pro ÚP VÚC Příbramsko byla do datového modelu dodatečně převedena - data jsou zdokumentovaná až na úroveň významu atributů a doplněna metadaty - jsou obecně použitelná, tedy i mimo proces tvorby ÚPD

8 8 Zpřístupnění digitálních ÚTP uživatelům rok 2005 Internet – Intranet – Webový mapový server – JAVA klient – WMS WebMap® - pro všechny Internetové mapové aplikace (bezpečnost dat) klient má pouze rastrová data komunikace s SDE přes firewall (open SSL) vlastní správa uživatelských práv - pro mapové aplikace typu „Povodňový plán“ (plnohodnotný mapový server na DVD/CD) - standardní uživatelské parametrizovatelné rozhraní – JAVA klient/HTML klient - WMS server i klient (OGC protokol 1.1.)

9 9 Zpřístupnění digitálních ÚTP uživatelům rok 2005 WebMap - JAVA klient - grafická data, atributy, metadata

10 10 Zpřístupnění digitálních ÚTP uživatelům rok 2005 WebMap - WMS klient

11 11 Zpřístupnění digitálních ÚTP uživatelům rok 2005 WebMap - WMS server Problémy při načítání WMS na straně běžně používaných software - ArcGIS 9.0 – nutno nainstalovat SP2 a SP3 - MapInfo – nepodporuje korektně S-JTSK, nutno prohlížet v S42, WGS84

12 12 Zpřístupnění digitálních ÚTP uživatelům rok 2005 – 20--? Možnosti uživatelů: využití při projektování běžná úřednická praxe - pomůcka při rozhodování kontrola ze strany DOS

13 13 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "1. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY RNDr. Renáta Horáková."

Podobné prezentace


Reklamy Google