Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ DATOVÝ MODEL ÚAP 20.3.2007 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝKRAJ PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY OBSAH Proč datový model.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ DATOVÝ MODEL ÚAP 20.3.2007 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝKRAJ PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY OBSAH Proč datový model."— Transkript prezentace:

1 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ DATOVÝ MODEL ÚAP 20.3.2007 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝKRAJ PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY OBSAH Proč datový model Proč jednotný datový model Kooperující subjekty Související projekty Návrh řešení datového modelu ÚAP Ukázka datového modelu na příkladu dat Aktuální stav zpracování Hydrosoft Veleslavín s.r.o. U Sadu 13, 162 00 Praha 6 www.hydrosoft.eu

2 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝKRAJ PŘEDSTAVENÍ DATOVÉHO MODELU ORP PROČ DATOVÝ MODEL ? Datový model je dorozumívacím jazykem při výměně dat Návod jak se zorientovat ve složitém popř. rozsáhlém problému PROČ JEDNOTNÝ DATOVÝ MODEL ? Zjednoduší způsob komunikace mezi ORP a Krajem výměna dat bude probíhat oběma směry Zjednoduší vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými ORP několik ORP může mít jediného zpracovatele ÚAP Může zjednodušit komunikaci mezi poskytovatelem údajů o území a ORP zvláště pro poskytovatele, kteří ještě nemají svůj vlastní DM Zjednoduší a sjednotí prezentaci ÚAP na internetu kraj uvažuje o zřízení portálu zpřístupňujícího ÚAP ORP Vybízí ke sjednocení zpracování rozborů a dává tak možnost výstupy vzájemně porovnávat Hydrosoft Veleslavín s.r.o. U Sadu 13, 162 00 Praha 6 www.hydrosoft.eu DATOVÝ MODEL ÚAP 20.3.2007

3 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝKRAJ PŘEDSTAVENÍ DATOVÉHO MODELU ORP PROČ JE VÝHODNÉ VYUŽÍT DATOVÝ MODEL VYTVOŘENÝ NA OBJEDNÁVKU KRAJE ? Bude používán na několika dalších sousedních krajích: Královéhradeckém, Pardubickém, Středočeském Pro ORP je zdarma Jednoduchá implementace ORP dostane adresářovou strukturu s prázdnými shp a příslušnou strukturou dbf tabulek Je otevřený kdokoli má zájem, může svá data strukturám DM přizpůsobit Není vázaný na konkrétní software je definovaný pro datový formát ESRI shapefile Je součástí metodické podpory Krajského úřadu směrem k ORP kraj uspořádá další 2 setkání, kde bude model předveden vysvětlen Váže na datové modely poskytovatelů, existují - li Kraj bude data ÚAP vést a některá i poskytovat ORP v tomto datovém modelu Hydrosoft Veleslavín s.r.o. U Sadu 13, 162 00 Praha 6 www.hydrosoft.eu DATOVÝ MODEL ÚAP 20.3.2007

4 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝKRAJ ZPRACOVATELÉ DATOVÉHO MODELU Hydrosoft VeleslavínInformační systémy, GIS, ÚP Mgr. Josef Beneš Ing. Jindřich Poláček UP24Urbanistický ateliér Ing. arch. Vlasta Poláčková FA ČVUT PrahaLaboratoř geografických informačních systémů (CIT-GIS) na Českém vysokém učení technickém (ČVUT) Prof. Ing. arch. Karel Maier CSc., Mgr. Jiří Čtyroký; Ing. Filip Drda; Ing. arch. Petr Klápště; Ing. arch. Jakub Vorel Hydrosoft Veleslavín s.r.o. U Sadu 13, 162 00 Praha 6 www.hydrosoft.eu DATOVÝ MODEL ÚAP 20.3.2007 PŘEDSTAVENÍ DATOVÉHO MODELU ORP

5 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝKRAJ SOUVISEJÍCÍ PROJEKTY – HV + UP24 Datový model ÚP VÚC v GIS zpracováno: pro Krajský úřad Středočeského kraje od 2003 používán pro všechna ÚP VÚC kraje - celý kraj pokryt daty jednotně zpracovanými GIS daty, která prošla procesem projednání ÚP VÚC - dobrá výchozí pozice pro zpracování ZÚR Projekt ÚTP Kraje - intranet Datový model ÚP obce v GIS zpracováno: pro vlastní potřeby zpracování ÚPO (Horní Slivno, Jesenice, Kamenice, Loket, Kosořice, Úhonice, Velký Borek, Vysoká, Zálezlice, Zbečno) MINIS – minimální standard zpracování ÚP obce v GIS (viz. dále) zpracováno: pro Krajský úřad Pardubického kraje 1. verze 2005 (celý rok 2006 zpracovávány ÚPO) 2. verze únor 2007 zapracován NSZ Hydrosoft Veleslavín s.r.o. U Sadu 13, 162 00 Praha 6 www.hydrosoft.eu DATOVÝ MODEL ÚAP 20.3.2007 PŘEDSTAVENÍ DATOVÉHO MODELU ORP

6 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝKRAJ SOUVISEJÍCÍ PROJEKTY – Hydrosoft Veleslavín + ÚP24 MINIS – minimální standard zpracování ÚP obce v GIS přínos:pro Kraj - jednotné zpracování ÚPO na území celého kraje - jednotné urbanistické principy - jednotný formát a datový model odevzdávaných dat - základ definice množiny dat ÚAP, pro kterou jsou „poskytovatelem“ ÚPO bude rozvedeno v případě realizace nabízeného datového modelu ÚAP pro projektanta - v tuto chvíli jediný kompletní návod na zpracování ÚPO podle NSZ navíc pro GIS/CAD - bez nesmyslného zatěžování pro Pasport ÚPO na internetu - v další etapě zpracování Pasportu ÚP obcí kvalitativní skok v uživatelském komfortu Hydrosoft Veleslavín s.r.o. U Sadu 13, 162 00 Praha 6 www.hydrosoft.eu DATOVÝ MODEL ÚAP 20.3.2007 PŘEDSTAVENÍ DATOVÉHO MODELU ORP

7 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ DATOVÝ MODEL ÚAP 22.2.2007 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝKRAJ SOUVISEJÍCÍ PROJEKTY – FA ČVUT - Laboratoř geografických informačních systémů (CIT-GIS) Analýza a koncepce přechodu na územně plánovací podklady podle věcného záměru stavebního zákona v oblasti územního plánování zpracováno:MMR 2001 Metodika správy a evidence dat GIS pro účely územního plánování zpracováno:MSM 210000026 Proměny urbanismu 2002 Datový model územně plánovací dokumentace zpracováno:MŠMT 210000026- Proměny urbanismu 2004 Spolupráce na modelovém zpracování ÚAP Jihomoravského kraje zpracováno:2006 přínos:jeden z modelových příkladů - ÚAP kraje Ing. arch. Jitka Mejsnarová, Ing. Filip Drda ÚTP ČR zpracováno:1999-2002 Hydrosoft Veleslavín s.r.o. U Sadu 13, 162 00 Praha 6 www.hydrosoft.eu PŘEDSTAVENÍ DATOVÉHO MODELU ORP

8 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝKRAJ PŘEDSTAVENÍ DATOVÉHO MODELU ORP Hydrosoft Veleslavín s.r.o. U Sadu 13, 162 00 Praha 6 www.hydrosoft.eu jev ve vyhlášce jev v datovém modelu vrstva/y odpovídající v GIS jednomu jevu datového modelu DATOVÝ MODEL ÚAP 20.3.2007 n:n1:n ZÁKLADNÍ LOGIKA DATOVÉHO MODELU ÚAP

9 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝKRAJ PŘEDSTAVENÍ DATOVÉHO MODELU ORP Hydrosoft Veleslavín s.r.o. U Sadu 13, 162 00 Praha 6 www.hydrosoft.eu DATOVÝ MODEL ÚAP 20.3.2007 identifikace jevu ve vyhlášce identifikace jevu v datovém modelu jev datového modelu a jeho definice daná právním rámcem (POSKYTOVATEL, SKUPINA POSKYTOVATELŮ) vrstva/y odpovídající v GIS jednomu jevu datového modelu atributy vrstvy a jejich charakteristiky doména (atribut může nabývat více hodnot – typ výčet) hodnota atributu ZÁKLADNÍ LOGIKA DATOVÉHO MODELU

10 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝKRAJ PŘEDSTAVENÍ DATOVÉHO MODELU ORP Hydrosoft Veleslavín s.r.o. U Sadu 13, 162 00 Praha 6 www.hydrosoft.eu Jev vyhlášky

11 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝKRAJ PŘEDSTAVENÍ DATOVÉHO MODELU ORP Hydrosoft Veleslavín s.r.o. U Sadu 13, 162 00 Praha 6 www.hydrosoft.eu Jev datového modelu

12 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝKRAJ PŘEDSTAVENÍ DATOVÉHO MODELU ORP Hydrosoft Veleslavín s.r.o. U Sadu 13, 162 00 Praha 6 www.hydrosoft.eu Vrstva datového modelu, její atributy, hodnoty atributů – pro výčtové typy

13 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ DATOVÝ MODEL ÚAP 22.2.2007 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝKRAJ STAV ZPRACOVÁNÍ UKÁZKA MDB DOKONČOVÁNÍ V SQL – výhody pro autory i uživatele plnění několika autory současně + okamžitá kontrola jednoduchá implementace do cílové databáze (KRAJ, ale i ORP) jednoduchá implementace do struktury adresářů rychlá aktualizace Hydrosoft Veleslavín s.r.o. U Sadu 13, 162 00 Praha 6 www.hydrosoft.eu PŘEDSTAVENÍ DATOVÉHO MODELU ORP

14 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝKRAJ DĚKUJEME ZA POZORNOST Mgr. Josef Beneš Mgr. Jiří Čtyroký Ing. Jindřich Poláček Hydrosoft Veleslavín s.r.o. U Sadu 13, 162 00 Praha 6 www.hydrosoft.eu DATOVÝ MODEL ÚAP 20.3.2007 PŘEDSTAVENÍ DATOVÉHO MODELU ORP


Stáhnout ppt "KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ DATOVÝ MODEL ÚAP 20.3.2007 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝKRAJ PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY OBSAH Proč datový model."

Podobné prezentace


Reklamy Google