Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Standardizace digitálních územních plánů obcí principy, zkušenosti, přínosy   Jiří Hiess Drahomíra Zedníčková hiess.j@kr-vysocina.cz zednickova.drahomira@kr-jihomoravsky.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Standardizace digitálních územních plánů obcí principy, zkušenosti, přínosy   Jiří Hiess Drahomíra Zedníčková hiess.j@kr-vysocina.cz zednickova.drahomira@kr-jihomoravsky.cz."— Transkript prezentace:

1 Standardizace digitálních územních plánů obcí principy, zkušenosti, přínosy  
Jiří Hiess Drahomíra Zedníčková

2 digitální ÚPD: od CAD grafiky..

3 ... přes legendu (US Brno) …

4 ... přes legendu (U-24 Praha) …

5 ... přes legendu (AR projekt Brno) …

6 … datový model tabelární …

7 … datový model konceptuální,
datový model logický, obecný …

8 ... strukturovaný obsah VÚC …

9 … obsah ÚPN města/obce …

10 …přímé propojení grafiky a regulativů…

11 …užití ÚTP – zde ortofoto a DKM vč. SPI…

12 …analýzy a složité kompozice…
… ke GIS, k internetu, …

13 Metodika digitálního zpracovnání ÚPD
Cíle: co musí umět projektant? jak zadat DIGITÁLNÍ ÚPD? nástroj pro kontroly a převod z CAD do GIS způsob vizualizace dat návrh datového modelu ÚPN obce zohledňující současnou situaci v územním plánování na území ČR co má splňovat úřad, aby vložená práce nepřišla vniveč?

14 Metodika je pro lidi: část interní část veřejná

15 Vizualizace dÚPD (OkÚ ZN+ZL, 2002)
Metodika 1.6 K&K +V CAD GIS Microstation (Autocad) Kontrola Konverze Vizualizace ArcView 3.x GISel WWW řešení

16 software K&K&V načtení dat ve formátu *.DGN kontrola => *.txt protokol konverze dat do formátu SHP export do odb (view ArcView) export do projektu GISel - *.SMP

17 Porovnání výstupů ArcView x GISel
Nezáleží již na SW! výsledná podoba dokumentace v počítači i na internetu se blíží vytištěným úředně platným originálům

18 Hlavní výkres

19 Ukázka výkresu CAD 2./2 90. let

20 dtto pro GIS podle Metodiky Brno rok 2000

21 Internet Map Server Web map services: každý občan,
každý úřad, každý investor si může zobrazit dig.ÚPD na webu

22 Detail ÚPN na webu

23 Závěr Důsledky pro pořizovatele: jednotné zadání
možnost kontroly přebíraných digitálních dat od projektantů ve formátu CAD možnost převodu do formátu GIS možnost využití analytických úloh spojených s atributovou částí ÚPD (vyhledávání, zobrazování dle popisného údaje..) možnost využití analytických úloh pro více než jeden ÚPD – standardizované zpracování zajišťuje správné obsazení a interpretaci objektů „ ve vrstvách“ možnost zobrazování (vizualizace) ÚPD pro koncové uživatele snížené náklady pro následné aktualizace,

24 Závěr Důsledky pro projektanta:
jednotné zadání od různých pořizovatelů zjednodušení, standardizace firemní technologické linky vede ke zlevnění nákladů na režii atelieru více prostoru na vlastní práci urbanisty, neztrácí čas a síly neproduktivními činnostmi využití nadstavby nad Microstationem vypracovaným ing. arch. Motlem (jednodušší projektování) menší pracnost při aktualizacích dokumentace (snížení nákladů)

25 Závěr Důsledky pro veřejnou správu:
vícenásobné užití a zhodnocení digitálních geodat integrovatelnost urbanistických geodat s přidanou hodnotou do ISVS lze hromadně a levně šířit, kopírovat libovolným úřadům bez ztráty úplnosti a přesnosti informace ubývá prostor pro manipulace vychytralých úředníků reálná proveditelnost nově navrhovaného zákona o územním plánování využitelnost pro řízení a strategické rozhodování v lokální, regionální i národní úrovni, možnost integrovat a kombinovat s jinými daty snížené náklady

26 Závěr Metodika digitálního zpracování územního plánu obce vyřešila technologický postup digitálního zpracování územního plánu nedořešena zůstává jednotná terminologie pojmů v územním plánování (nebylo součástí zadání) není jednotná závazná symbolika (legenda) je potřeba seznámit všechny „zúčastněné“ s výhodami Metodiky a standardizace je třeba vyhodnotit Metodiku 1.x a zadat Metodiku 2.x (digitální zpracování VÚC, ZRK, integrace metadat…) je potřeba svolat jednání na úrovni krajů (odborů ÚPaSŘ) spolu s MMR a sjednotit technické i urbanistické požadavky pro zpracování VÚC je potřeba zjistit a koordinovat rozpracovanost metodik a dig. ÚPD v jednotlivých krajích Zásadními uživateli se stávají obce s rozšířenou působností – spojit se s nimi, bez standardizace a GIS nezvládnou úkoly územního plánování, které jsou na ně kladené

27 DOPORUČENÍ 1. Více úsilí věnovat propagaci přínosů a příkladům
2. Zabývat se základním datovým obsahem GISu obce (města) GISu regionu (kraje) 3. Spojit úsilí co největšího počtu pořizovatelů, prozkoumat zahraniční zkušenosti

28 DOPORUČENÍ 4. Zainteresovat starosty, radní a zastupitele obcí, sdružení obcí, krajů 5. Zabývat se otázkou průběžné metodické a finanční pomoci obcím, ORP, stavebním úřadům 6. Předvést, že GIS nemusí být drahý ani pro menší obce 7. Inovovat a doplnit návrh standardu dÚPD

29 pozvání: ÚP a GIS Vranov 2003
Pořizovatelé + Projektanti + Informatici Referáty Soutěžní výstava Sborník OS21 CAGI (GIS v ÚP) info: Bítov

30 Děkujeme za pozornost! www.cagi.cz hiess.j@kr-vysocina.cz


Stáhnout ppt "Standardizace digitálních územních plánů obcí principy, zkušenosti, přínosy   Jiří Hiess Drahomíra Zedníčková hiess.j@kr-vysocina.cz zednickova.drahomira@kr-jihomoravsky.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google