Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast:Telekomunikace Tematická oblast:Datová komunikace Téma:OSI - struktura Ročník:4. Datum vytvoření:Srpen.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast:Telekomunikace Tematická oblast:Datová komunikace Téma:OSI - struktura Ročník:4. Datum vytvoření:Srpen."— Transkript prezentace:

1 Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast:Telekomunikace Tematická oblast:Datová komunikace Téma:OSI - struktura Ročník:4. Datum vytvoření:Srpen 2013 Název:VY_32_INOVACE_14.1.03.ELE Anotace: Struktura systému, servisní a přístupové body, rozhraní. Prezentace je určena pro výuku žáků oboru Telekomunikace. Využitím grafických možností sady Microsoft Office 2010 se materiál stává inovativním zejména přehledností výkladu odborného tématu. Využití multimediálních prostředků zvyšuje názornost výuky, usnadňuje porozumění tématu i u slabších žáků a žáků se SPU, udržuje jejich pozornost, podporuje jejich zájem a aktivitu. Metodický pokyn: Prezentace primárně slouží pro výklad v hodině, ale může být využita i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC a dataprojektoru.

2 Struktura RM-OSI 7.aplikační vrstva ------ aplikační vrstvové protokoly ----- aplikační vrstva mezivrstvové protokoly mezivrstvové protokoly 6.prezentační vrstva -- prezentační vrstvové protokoly -- prezentační vrstva mezivrstvové protokoly 5.relační vrstva --------- relační vrstvové protokoly -------- relační vrstva mezivrstvové protokoly 4.transportní vrstva --- transportní vrstvové protokoly ---- transportní vrstva mezivrstvové protokoly 3.síťová vrstva ---------- síťové vrstvové protokoly --------- síťová vrstva mezivrstvové protokoly 2.spojová vrstva -------- spojové vrstvové protokoly -------- spojová vrstva mezivrstvové protokoly 1.fyzická vrstva --------- fyzické vrstvové protokoly --------- fyzická vrstva koncový systém ========= mezilehlý systém ========== koncový systém

3 Mezilehlá zařízení Dle struktury vyplývá, že model přenosu informace datovou sítí probíhá mezi dvěma koncovými systémy, tedy levou a pravou částí. Avšak v obecné datové sítí se mohou a také většinou nacházejí jedno či více mezilehlých zařízení, které mohou plnit různé funkce.

4 SAP Service Access Point (SAP) je zkratka přístupového bodu ke službě. Tento abstraktní výraz používáme místo představy reálného rozhraní mezi vrstvami. Důležitou vlastností SAP je schopnost poskytovat služby nezávisle většímu počtu vrstev stejné úrovně. Tzn., že může poskytovat služby například více PC současně. Abychom to pochopili, můžeme každou takovouto komunikaci označit jako i - tou instanci vrstvy N+1 (tzn. PC1 -> i 1, PC2 -> i 2 atd.)

5 Poskytování služeb Pro zjednodušení dalšího výkladu máme označeny jednotlivé vrstvy RM- OSI čísly. Každá vrstva N ( N = 1,2,..7) komunikuje vertikálně s vrstvou N+1 a N-1 pomocí příslušného vertikálního rozhraní. Probíhá také komunikace horizontálně se stejnou vrstvou N nacházející se v protilehlém systému. Poskytování služeb pak probíhá v tom smyslu, že vrstva N poskytuje služby vrstvě N+1 a sama využívá služeb N-1.

6 Datová jednotka Je termín, který nám vyjadřuje určitý kontinuální blok dat s blíže nespecifikovaným obsahem a délkou. Každá vrstva se skládá ze dvou částí: 1. Datová část 2. Procedurální část - kde je definován konkrétní algoritmus, který zpracovává nebo používá informace z datové části.

7 Datová jednotka V tomto smyslu můžeme vrstvu přirovnat ke konceptu objektu v objektově založených programovacích jazycích, kde každý objekt disponuje souborem metod (funkcí) a dat nad kterými tyto metody pracují. Objekt tedy můžeme přirovnat k jedné vrstvě.

8 SDU, PDU Servisní datová jednotka (Service Data Unit) je blok dat předávaný z vrstvy N ke zpracování vrstvě N-1 prostřednictvím SAP. Každá vrstva N-1 potřebuje k správné funkci nejen svá interní data, ale také řídící informace. Tyto informace si musí vyměňovat vzájemně se stejnou vrstvou v protilehlém koncovém systému.

9 SDU,PDU Pokud bychom sloučili v koncových systémech řídící informace levého a pravého sloupce vrstvy N-1 a SDU vrstvy N, pak vznikne uvnitř vrstvy N-1 protokolová datová jednotka (PDU). PDU se stane SDU ve chvíli, kdy se přenese do vrstvy N-2 k dalšímu zpracování.

10 Rozhraní (mezivrstvové protokoly) Každá vrstva modelu RM-OSI má vždy dvě rozhraní (vyjímkou je aplikační vrstva). Z praktického hlediska implementace modelu musíme konstatovat, že ne všechna rozhraní musí být vždy přístupná. Často mají formu skrytých rozhraní uvnitř většího celku, jenž může plnit funkce několika vrstev modelu najednou.

11 Rozhraní (mezivrstvové protokoly) Jediné reálné rozhraní je dolní rozhraní fyzické vrstvy. Ostatní mají v praxi podobu hardwarové sběrnice nebo softwarového rozhraní (API). Obecně platí, že čím výše se rozhraní v modelu nachází, tím spíše je softwarově orientováno, než aby mělo podobu určitého fyzického rozhraní (například sběrnice).

12 Datová síť se spojením a bez spojení Do datové sítě se spojením (Connection Mode) patří například protokoly ATM, Frame Relay nebo X.25. Do datových IP sítí bez spojení (Connectionless Mode) řadíme např. sítě na bázi technologií Ethernet, Token Ring a FDDI. Pozor, ne všechny sítě spadající do jedné kategorie musí mít definovány všechny vrstvy RM-OSI. Například IP sítě mohou mít specifikovánu 3-7 vrstvu, oproti tomu u sítí Ethernet, Token Ring, FDDI, RPR a DQDB se definuje pouze první a druhá vrstva RM-OSI.

13 Použité zdroje: BOHÁČ, Leoš a Pavel BEZPALEC. Datové sítě: přednášky. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické, 2011, 204 s. ISBN 978-80-01-04694-4 HÄBERLE, Heinz. Průmyslová elektronika a informační technologie. 1. vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2003. ISBN 80-867-0604-4. JANSEN, Horst a Heinrich RÖTTER. Informační a telekomunikační technika. 1. vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2004, 399 s. ISBN 80-86706-08-7. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bronislav Sedláček.


Stáhnout ppt "Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast:Telekomunikace Tematická oblast:Datová komunikace Téma:OSI - struktura Ročník:4. Datum vytvoření:Srpen."

Podobné prezentace


Reklamy Google