Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem OP RLZ Číslo operačního programu: CZ.041.03 Název priority: rozvoj celoživotního učení Číslo opatření:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem OP RLZ Číslo operačního programu: CZ.041.03 Název priority: rozvoj celoživotního učení Číslo opatření:"— Transkript prezentace:

1 Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem OP RLZ Číslo operačního programu: CZ.041.03 Název priority: rozvoj celoživotního učení Číslo opatření: 3.3.1 Číslo výzvy: 01 Název grantového schématu: Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních Název projektu: Obor Informatika v ekonomice v distanční formě vzdělávání na středních školách

2 Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem WWW stránky - LMS Moodle.e-orlova.cz www.e-orlova.cz Portál projektu distancne.obaka-orlova.cz

3 Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem Doba realizace: 11/2005 – 10/2007 Rozpočet: 4.445 tis. Kč Příjemce dotace: Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Partner: Ostravská univerzita Spolupracující školy: 12 Dokumenty: - Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 15 820/2005-27-13 ze státního rozpočtu ČR v rámci OP RLZ spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a ESF - Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ - Příručka pro žadatele o finanční podporu

4 Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem Řídící tým projektu Manažer OARNDr. Štěrbová, Ing. Šromková sterbova@obaka-orlova.cz;sromkova@obaka- orlova.cz Manažer OUProf. RNDr. Erika Mechlová, CSc.; erika.mechlova@osu.cz erika.mechlova@osu.cz Doc. et Priv.-Doz. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.; lenka.vankova@osu.cz lenka.vankova@osu.cz Finanční manažerHelena Nováková; novakova@obaka-orlova.cz novakova@obaka-orlova.cz Administrátor projektuMgr. Matoušková; alena.matouskova@osu.cz alena.matouskova@osu.cz Koordinátoři projektuzástupci spolupracujících škol Správa portáluRoman Poláček; polacek@obaka-orlova.czpolacek@obaka-orlova.cz RNDr. Štěrbová; sterbova@obaka-orlova.czsterbova@obaka-orlova.cz

5 Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem Cíle projektu: 1. Vytvoření pracovního týmu pro zpracování edukačních materiálů 2. Vytvoření systému distanční formy výuky oboru Informatika v ekonomice 3. Školení autorů a tutorů distančních opor 4. Vytvoření vzdělávacích programů 5. Zpracování vytvořených vzdělávacích programů v prostředí eLearningu 6. Zpřístupnění vzdělávacích materiálů cílových skupinám bez omezení v čase, místě 7. Vytvoření sítě SŠ a Ostravské univerzity pro pilotní ověřování projektu 8. Vybudováním sítě center distančního vzdělávání oboru 9. Workshopy, semináře, konference 10. Vytvoření ŠVP a podkladů pro zkrácené studium distanční formou

6 Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem Název školyJméno ředitele/účastníkaKontakt 1. Vyšší odborná škola a střední odborná škola Gustava Habrmana, Habrmanova 1540, Česká Třebová Ing. Milan Klimentwww.vda.czwww.vda.cz; vda@vda.cz;vda@vda.cz; 2. Obchodní akademie, Opava, příspěvková organizace Ing. Petr Kyjovskýwww.oa-opava.czwww.oa-opava.cz; kyjovsky@oa- opava.cz 3. Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220 Ing. Jiří Tajčwww.moa-jc.czwww.moa-jc.cz; sekretariat@moa-jc.cz 4. Obchodní akademie, Ostrava – Poruba,příspěvková organizace Ing. Marie Katapodisováwww.oa-poruba.czwww.oa-poruba.cz; info@oa-poruba.cz 5. Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace Mgr. Josef Žáčekzacek@sosklobouky.cz 6. EDUCA - střední odborná škola, s.r.o. Přemyslovců 834, Nový Jičín RNDr. Alena Olšákováwww.ssosnj.edunet.czwww.ssosnj.edunet.cz; a.olsakova@ssosnj.edunet.cz Seznam spolupracujících škol

7 Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem 7.Obchodní akademie, Znojmo, Přemyslovců 4PaedDr. Karel Rivolahttp://sis.znojmo.cz/oa oa.znojmo@zn.orgman.cz 8.Obchodní akademie, Praha 1. Dušní 7Ing. Jana Maierováwww.oadusni.czwww.oadusni.cz; oadusni@oadusni.cz 9.Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522 Ing. Anna Oberreiterová,www.oakostelec.czwww.oakostelec.cz; oberreiter@obakostelec.cz 10.Obchodní akademie, Břeclav, Smetanovo nábřeží 17 PhDr. Leo Čudareditel@oabv.cz 11.Střední odborná škola, V Jezárkách 747, BlatnáRNDr. Petr Pavlíkwww.blek.czwww.blek.cz; škola@pg.blek.cz 12.Střední odborná škola Jindřichův Hradec, Jáchymova 478 RNDr. Vladimír Tůmawww.sos-jh.czwww.sos-jh.cz; sos-jh@sos-jh.cz Seznam spolupracujících škol

8 Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem Harmonogram projektu 11/05 Rozhodnutí o poskytnutí dotace 12/05 nákup hardware, propagace projektu 01-02/06 nákup literatury, vytvoření www stránek organizace kurzu pro autory a lektory opor 03-06/06realizace kurzu DIV (Ostravská univerzita) zahájení práce na tvorbě studijních opor, informace o složení pracovních týmů setkání koordinátorů projektu 04-08/06tvorba studijních opor, oponentury, převod 09/06tisk distančních opor 1. konference, propagace výsledků konference, sestavení skupin pro ověřování výsledků, setkání řídícího týmu projektu

9 Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem 10/06-06/07pilotní ověření studijních opor 06/07vyhodnocení pilotního ověřování 2. konference – seznámení s výsledky projektu 07-08/07příprava studijních modulů pro akreditaci 09/07akreditace studijních modulů 10/07vyhodnocení výsledků projektu, závěrečná monitorovací zpráva, audit Harmonogram projektu

10 Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem Harmonogram práce Řídícího týmu projektu 01-03/06příprava DIV, seznámení s harmonogramem, rozdělení úkolů 06/06vyhodnocení kurzu DIV, seznámení s pracovními týmy a metodikou pro zpracování studijních opor 06/06průběžné vyhodnocení přípravy studijních opor, příprava konference 08/06vyhodnocení stavu studijních opor příprava konference, příprava metodiky pro pilotní ověřování (sestavení skupin, odevzdání studijních materiálů pro tisk) 10/06hodnocení připravenosti pilotního ověřování, metodika postupného vyhodnocování ( příprava anket, formulářů pro vyhodnocení) kontrola stavu tištěných materiálů a e-learningu 12/06kontrola stavu webových stránek, doplnění studijních opor, propagace projektu – průběžné informace o realizaci v médiích

11 Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem Harmonogram práce Řídícího týmu projektu 02/07příprava návrhu studijních modulů, spolupráce s expertem projektu 04/07příprava 2. konference stav pilotního ověřování 06/07vyhodnocení 2. konference příprava návrhu studijních modulů, spolupráce s expertem projektu 07/07příprava modulů na akreditaci, vyhodnocení projektu 08/07akreditace modulů 09/07příprava závěrečné zprávy projektu 10/07závěrečná zpráva projektu

12 Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem Popis pokračování činností po skončení podpory Předkladatelská škola a spolupracující školy budou i po skončení projektu fungovat jako systém center pro podporu rozvoje DiV s přístupem na internet, s dostupností ke studijním textům, odborné literatuře a k internetovému diskusnímu fóru prostřednictvím LMS, který bude spravovat předkladatel projektu.

13 Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem Publicita projektu Příjemce, partner a spolupracující školy uvedou informaci pro příjemce vzdělávacích opatření o tom, že se účastní opatření zaměřené na odborné vzdělávání financované Evropskou unií Informace o vzhledu, velikosti a formě jednotlivých nástrojů publicity http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?CAI=3215 www.esfcr.cz

14 Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem Obecná pravidla publicity Internet, tiskové zprávy, tiskové konference, články, inzerce, publikace, školicí a inf. materiály, letáky, plakáty Účast EU na financování projektu musí být vyjádřena sdělením: Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnavatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů ESF – rovné příležitosti pro všechny

15 Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem Účastníci získají Distanční studijní materiály Případové studie Osvědčení o absolvování kurzu – akreditace MŠMT

16 Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem Monitoring – průběžné monitorovací zprávy Stručný popis průběhu realizace projektu za dané období Cíle projektu, aktuální stav projektu Přehled proběhlých kontrol projektu na místě V případě vzniku odchylky od schváleného projektu doplnit komentář Plnění cílů dle navržených indikátorů včetně porovnání plánu a skutečnosti, Plán aktivit na následující tříměsíční období realizace projektu Plnění cílů dle navržených indikátorů včetně porovnání plánu a skutečnosti, Plán aktivit na následující tříměsíční období realizace projektu Popis realizované publicity Zapojení partnerů Popis souladu čerpání prostředků s rozpočtem Vysvětlení případných odchylek v čerpání http://www.msmt.cz/files/pdf/MDPrilohac1indikatory02vyzva.pdf


Stáhnout ppt "Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem OP RLZ Číslo operačního programu: CZ.041.03 Název priority: rozvoj celoživotního učení Číslo opatření:"

Podobné prezentace


Reklamy Google