Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem"— Transkript prezentace:

1 Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem
OP RLZ Číslo operačního programu: CZ Název priority: rozvoj celoživotního učení Číslo opatření: Číslo výzvy: 01 Název grantového schématu: Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních Název projektu: Obor Informatika v ekonomice v distanční formě vzdělávání na středních školách Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem

2 Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem
Portál projektu distancne.obaka-orlova.cz WWW stránky - LMS Moodle.e-orlova.cz Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem

3 Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem
Doba realizace: 11/2005 – 10/2007 Rozpočet: tis. Kč Příjemce dotace: Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Partner: Ostravská univerzita Spolupracující školy: 12 Dokumenty: - Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 15 820/ ze státního rozpočtu ČR v rámci OP RLZ spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a ESF Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ Příručka pro žadatele o finanční podporu Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem

4 Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem
Řídící tým projektu Manažer OA RNDr. Štěrbová, Ing. Šromková Manažer OU Prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc.; Doc. et Priv.-Doz. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.; Finanční manažer Helena Nováková; Administrátor projektu Mgr. Matoušková; Koordinátoři projektu zástupci spolupracujících škol Správa portálu Roman Poláček; RNDr. Štěrbová; Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem

5 Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem
Cíle projektu: Vytvoření pracovního týmu pro zpracování edukačních materiálů Vytvoření systému distanční formy výuky oboru Informatika v ekonomice Školení autorů a tutorů distančních opor Vytvoření vzdělávacích programů Zpracování vytvořených vzdělávacích programů v prostředí eLearningu Zpřístupnění vzdělávacích materiálů cílových skupinám bez omezení v čase, místě Vytvoření sítě SŠ a Ostravské univerzity pro pilotní ověřování projektu Vybudováním sítě center distančního vzdělávání oboru Workshopy, semináře, konference Vytvoření ŠVP a podkladů pro zkrácené studium distanční formou Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem

6 Jméno ředitele/účastníka
Seznam spolupracujících škol Název školy Jméno ředitele/účastníka Kontakt 1. Vyšší odborná škola a střední odborná škola Gustava Habrmana, Habrmanova 1540, Česká Třebová Ing. Milan Kliment 2. Obchodní akademie, Opava, příspěvková organizace Ing. Petr Kyjovský 3. Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220 Ing. Jiří Tajč 4. Obchodní akademie, Ostrava – Poruba,příspěvková organizace Ing. Marie Katapodisová 5. Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace Mgr. Josef Žáček 6. EDUCA - střední odborná škola, s.r.o. Přemyslovců 834, Nový Jičín RNDr. Alena Olšáková Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem

7 Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem
Seznam spolupracujících škol 7. Obchodní akademie, Znojmo, Přemyslovců 4 PaedDr. Karel Rivola   8. Obchodní akademie, Praha 1. Dušní 7 Ing. Jana Maierová 9. Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522 Ing. Anna Oberreiterová, 10. Obchodní akademie, Břeclav, Smetanovo nábřeží 17 PhDr. Leo Čuda 11. Střední odborná škola, V Jezárkách 747, Blatná RNDr. Petr Pavlík 12. Střední odborná škola Jindřichův Hradec, Jáchymova 478 RNDr. Vladimír Tůma Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem

8 Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem
Harmonogram projektu 11/05 Rozhodnutí o poskytnutí dotace 12/05 nákup hardware, propagace projektu 01-02/06 nákup literatury, vytvoření www stránek organizace kurzu pro autory a lektory opor 03-06/06 realizace kurzu DIV (Ostravská univerzita) zahájení práce na tvorbě studijních opor, informace o složení pracovních týmů setkání koordinátorů projektu 04-08/06 tvorba studijních opor, oponentury, převod 09/06 tisk distančních opor 1. konference, propagace výsledků konference, sestavení skupin pro ověřování výsledků, setkání řídícího týmu projektu Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem

9 Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem
Harmonogram projektu 10/06-06/07 pilotní ověření studijních opor 06/07 vyhodnocení pilotního ověřování 2. konference – seznámení s výsledky projektu 07-08/07 příprava studijních modulů pro akreditaci 09/07 akreditace studijních modulů 10/07 vyhodnocení výsledků projektu, závěrečná monitorovací zpráva, audit Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem

10 Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem
Harmonogram práce Řídícího týmu projektu 01-03/06 příprava DIV, seznámení s harmonogramem, rozdělení úkolů 06/06 vyhodnocení kurzu DIV, seznámení s pracovními týmy a metodikou pro zpracování studijních opor 06/06 průběžné vyhodnocení přípravy studijních opor, příprava konference 08/06 vyhodnocení stavu studijních opor příprava konference, příprava metodiky pro pilotní ověřování (sestavení skupin, odevzdání studijních materiálů pro tisk) 10/06 hodnocení připravenosti pilotního ověřování, metodika postupného vyhodnocování ( příprava anket, formulářů pro vyhodnocení) kontrola stavu tištěných materiálů a e-learningu 12/06 kontrola stavu webových stránek, doplnění studijních opor, propagace projektu – průběžné informace o realizaci v médiích Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem

11 Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem
Harmonogram práce Řídícího týmu projektu 02/07 příprava návrhu studijních modulů, spolupráce s expertem projektu 04/07 příprava 2. konference stav pilotního ověřování 06/07 vyhodnocení 2. konference příprava návrhu studijních modulů, spolupráce s expertem 07/07 příprava modulů na akreditaci, vyhodnocení projektu 08/07 akreditace modulů 09/07 příprava závěrečné zprávy projektu 10/07 závěrečná zpráva projektu Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem

12 Popis pokračování činností po skončení podpory
Předkladatelská škola a spolupracující školy budou i po skončení projektu fungovat jako systém center pro podporu rozvoje DiV s přístupem na internet, s dostupností ke studijním textům, odborné literatuře a k internetovému diskusnímu fóru prostřednictvím LMS, který bude spravovat předkladatel projektu. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem

13 Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem
Publicita projektu Příjemce, partner a spolupracující školy uvedou informaci pro příjemce vzdělávacích opatření o tom, že se účastní opatření zaměřené na odborné vzdělávání financované Evropskou unií Informace o vzhledu, velikosti a formě jednotlivých nástrojů publicity Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem

14 Obecná pravidla publicity
Internet, tiskové zprávy, tiskové konference, články, inzerce, publikace, školicí a inf. materiály, letáky, plakáty Účast EU na financování projektu musí být vyjádřena sdělením: Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnavatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů ESF – rovné příležitosti pro všechny Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem

15 Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem
Účastníci získají Distanční studijní materiály Případové studie Osvědčení o absolvování kurzu – akreditace MŠMT Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem

16 Monitoring – průběžné monitorovací zprávy
Stručný popis průběhu realizace projektu za dané období Cíle projektu, aktuální stav projektu Přehled proběhlých kontrol projektu na místě V případě vzniku odchylky od schváleného projektu doplnit komentář Plnění cílů dle navržených indikátorů včetně porovnání plánu a skutečnosti, Plán aktivit na následující tříměsíční období realizace projektu Popis realizované publicity Zapojení partnerů Popis souladu čerpání prostředků s rozpočtem Vysvětlení případných odchylek v čerpání Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem


Stáhnout ppt "Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem"

Podobné prezentace


Reklamy Google