Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Členství ČR v EU II. Uznávání kvalifikací, poskytování právních služeb, zdravotní služby v EU 15.3. 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Členství ČR v EU II. Uznávání kvalifikací, poskytování právních služeb, zdravotní služby v EU 15.3. 2006."— Transkript prezentace:

1 Členství ČR v EU II. Uznávání kvalifikací, poskytování právních služeb, zdravotní služby v EU 15.3. 2006

2 Obecný úvod historie vnitřního trhu čtyři svobody –volný pohyb zboží, pracovníků, služeb, kapitálu u práce: ucházet se, pracovat, pobývat, zůstat zde důvody pro uznávání kvalifikací složitost problematiky

3 Koho se týká ÚOK? dělení profesí –spadající pod všeobecný systém uznávání kvalifikací (regulované profese) lze najít na internetu, liší se stát od státu –spadající pod sektorové směrnice hlavně v oblasti zdravotnictví a architekti, odborné manuální profese –volné profese –rozdíly mezi jednotlivými státy jen pro zcela kvalifikované osoby

4 Postup žádosti lze žádat pro obecné uznání? bude žádost uznána automaticky? kdo posuzuje? –nutné srovnávání, povinné započítání praxí dodatečné požadavky –další potvrzení své praxe –adaptační období či test odbornosti (volba na vás) –beztrestnost či finanční stav vše nutno posoudit do čtyř měsíců (tři možnosti řešení), možnost odvolání jazykové zkoušky, překlady dokumentů

5 Uznávání diplomů nezbytné pro uznání kvalifikací není vůbec harmonizováno (střediska NARIC) tituly jako národní dědictví (občas zaměnitelnost, možno používat až po uznání, jinak pouze české) čtyři režimy –neregulované profese (lékaři), zubaři mají MDDr.; zdravotní sestry a porodní asistentky –poloautomatické: porovnávání délky studia a obsahu oboru (co když o rok méně, ještě více?) –uznávání na základě praxe- u nižšího vzdělání –uznávání za účelem vykonání služby- jen přechodné program Erasmus- Evropský systém přenosu kreditů (ECTS) snahy o sjednocení VŠ studia- Boloňský proces (větší konkurenceschopnost, součást Lisabonské strategie)

6 Právní služby- vymezení problematiky práce s mohutným souborem komunitárního práva –střety právních soustav obecně vychází z volného pohybu osob upraveno dále směrnicemi –směrnice 77/249: poskytování právnických služeb –směrnice č. 98/5: výkon právnických povolání trvale v jiném členském státu –směrnice č. 89/48: vzájemné uznávání kvalifikací

7 Směrnice 77/249 obecná charakteristika –vztahuje se jen na poskytování právních služeb (OSVČ) –nevztahuje se na profese spojené s výkonem státní moci –právníci vystupují pod svým domovským titulem –při zastupování nutné dodržovat pravidla hostitelského státu –u soudu povinná spolupráce s místním právníkem

8 Směrnice 77/249 rozsah působnosti –obecně na povolání advokáta (ne notáři) –v některých případech možno vymezit speciální obory činnosti (závěti, převody nemovitostí) užívání titulu a výkon činnosti –titul v jazyce domovského státu, označit i stavovskou organizaci –stejné podmínky jako domácí právník spolupráce s domácím právníkem –u vystupování před soudem –narušuje svobodu poskytování právních služeb (upřesněno judikaturou ESD): nelze vyžadovat v případech, kdy není povinné zastupování domácím právníkem oficiálním obhájcem nemusí být domácí právník nelze vyžadovat stálou přítomnost, společnou návštěvu vazby, písemný styk jen před domácího právníka –cílem zajistit jen nutnou pomoc profesní etika –rozlišení mezi právníkem před soudem a vykonávajícího jiné činnosti

9 Směrnice 98/5 dlouhá příprava předpisu užívání titulu a výkon činnosti –opět jen domácí titul, ale možno i v jazyce hostitelského státu (lze ale uznat titul na základě uznávání kvalifikací) –opět může být vyžadován odkaz na jeho stavovskou instituci –vykonávání za stejných podmínek jako domácí právník (dodržování domácích procesních pravidel) –zvláštní pravidla (nejvyšší soudy, speciální činnosti) společný výkon právnického povolání –právníci vystupují společně ve formě sdružení –možno pracovat v pobočce svého domácího sdružení –jasná úprava složení a struktury takového sdružení povinnost registrace –nutnost žádat, povinnost udělit pravidla stavovské etiky –dodržování pravidel hostitelské země –povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti

10 Návrhy finanční perspektivy 2007-13

11 Vymezení problematiky nařízení Rady 1408/71 a 574/72 základní pravidla –pojištění pouze v jednom státě (práce) pokud ve více státech * vyslaný pracovník – zdravotní i sociální pojištění společné –o změně údajů nutné informovat poskytování zdravotní péče –stejná péče jako u místních, na účet české zdravotní pojišťovny –stejná spoluúčast –péče pouze u veřejných zařízení –nutné mít Evropský průkaz zdravotního pojištění –lze žádat doma o náhradu nákladů do výše poskytnuté péče –se souhlasem zdravotní pojišťovny lze i vycestovat za účelem získání péče

12 Rozsah nároků na zdravotní péči pojištěnci pobývající přechodně na území jiného státu –nezbytná zdravotní péče pracovníci a nezaopatření rodinní příslušníci bydlící v jiném ČS –plná péče pro všechny podle předpisů obou států přeshraniční pracovníci a NRP –pendler všude, NRP jen doma NRP českého pracovníka bydlící v jiném ČS –neuznání bydliště, pouze v místě práce, NRP doma čeští důchodci a jejich NRP bydlící v jiném ČS –plná péče podle státu bydliště (na účet české pojišťovny) čeští pojištěnci, zaplatili v jiném ČS za nezbytnou péči v hotovosti –vrácení do výše zaplacené částky do výše tarifů státu poskytnuté péče (po návratu) žadatelé o vyžádanou péči a pokračování v léčení –nutný souhlas zdravotní pojišťovny

13 Postupy u jednotlivých osob čeští pojištěnci pobývající v jiném ČS na přechodnou dobu –před vycestováním mít EPZP (či potvrzení) v případě nutnosti speciálního ošetření nutno předjednat –na území jiného ČS ukazovat EPZP smluvní lékaři na místní ZP, není nutná registrace u ZP možnost dodatečně zažádat o zaslání EPZP –čerpání péče jako místní do stejné výše –upozornění možnost doplatku převoz do ČR není kryt (jen SRN a SR) občas nejdříve nutné zaplatit účet a pak dojít na místní pojišťovnu (např. Francie) jen veřejný systém

14 cizí pracovníci pracující v ČR a bydlící v jiném státě –česká ZP posuzuje, zda vám uzná bydliště (pak rozdělení péče) –pozor na pendlery –NRP neplatí pojištění, pokud by neplatili ani v ČR čeští pracovníci pracující v EU –obecně podléháte sociální legislativě v místě práce (zde pravidla i pro zdravotní pojištění) pokud výdělek v ČR i jinde, tak pojištění v místě bydliště (platíte pojistné v ČR i z příjmů v zahraničí) pokud podnikáte v ČR a pracujete i jinde, nutné platit v obou státech (výjimka z principu) možnost žádat o výjimku, pokud chcete zůstat pojištěn v ČR nutné informovat českou ZP před vycestováním či výdělečnou činností –nárok na zdravotní péči plná péče v ČR –žádost u zahraniční pojišťovny, zda uzná bydliště (pak vydání formuláře E106, předloží se české ZP) nezbytná péče v ČR –musíte si vystavit EPZP u zahraniční pojišťovny (neuznané bydliště) plná zdravotní péče v ČR u NRP –pokud zde bydlí, v každém případě plná péče na účet zahraniční pojišťovny –česká pojišťovna může vyžadovat doložení rodinného stavu –návrat do českého systému pokud už nepracujete či neberete žádné sociální dávky- zpět do systému ČR nutné okamžitě hlásit, schovat si potvrzení o placení zdravotního v jiném státě Postupy u jednotlivých osob

15 platba v jiném státě v hotovosti –po návratu se obrátit na českou ZP –nutné doložit originál doklady –pokud je to do 1000 eur, můžete požádat o okamžité proplacení do výše českých tarifů –pokud ne předchozí postup, bude platba do výše tarifů v místě ošetření (pak to ale trvá) komerční připojištění –nestává se zbytečným zdlouhavé vyřizování formulářů (proplacení doma trvá i několik měsíců) rozdílné pro různé druhy vycestování znalost jazyků často návštěva místní pojišťovny ošetření málokdy úplně bezplatné (např. Itálie 100% u léků, Dánsko 100% u zubů, Francie 30% u lékařského ošetření) jen veřejné zdroje (turistické oblasti) jednotné podmínky pro všechny státy zákonné nezahrnuje: převoz do vlasti, převoz ostatků, asistenční služby, odpovědnost za škody, zrušení cesty, přivolání rodinného účastníka Postupy u jednotlivých osob

16 Srovnání: komerční vs. zákonné pojištění

17


Stáhnout ppt "Členství ČR v EU II. Uznávání kvalifikací, poskytování právních služeb, zdravotní služby v EU 15.3. 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google