Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento digit á ln í učebn í materi á l (DUM) vznikl na z á kladě ře š en í projektu OPVK, registračn í č í slo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s n á zvem „ Výuka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento digit á ln í učebn í materi á l (DUM) vznikl na z á kladě ře š en í projektu OPVK, registračn í č í slo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s n á zvem „ Výuka."— Transkript prezentace:

1 Tento digit á ln í učebn í materi á l (DUM) vznikl na z á kladě ře š en í projektu OPVK, registračn í č í slo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s n á zvem „ Výuka na gymn á ziu podporovan á ICT “. Tento projekt je spolufinancov á n Evropským soci á ln í m fondem a st á tn í m rozpočtem Česk é republiky. Zpracov á no 22. 10. 2013, autor: Mgr. Jindři š ka Janečkov á Sada IV/2-3-1 Matematika pro I. ročn í k gymn á zia Z á kladn í poznatky z matematiky IV/2-3-1-28 Vennovy diagramy

2 Vennovy diagramy Množinové diagramy Začal je používat anglický matematik John Venn (1834-1923). Umožňují znázorňovat množinové situace jednoduchým a srozumitelným způsobem.

3 Vennovy diagramy pro dvě množiny AB IIIIII IV U

4 Vennovy diagramy pro dvě množiny A – množina žáků, kteří mluví německy B - množina žáků, kteří mluví anglicky U – základní množina žáků třídy a – mluví pouze německy b – mluví německy i anglicky c – mluví pouze anglicky d – nemluví německy ani anglicky AB abc U d

5 Vennovy diagramy pro tři množiny AB I II III VIII U C IV V VI VII

6 Vennovy diagramy pro tři množiny U A B C IIIIII IVVVIVII VIII

7 U A B C

8 AB C U

9 U A B C

10 AB C U

11 AB C U e a b c d f g h A – množina žáků, kteří mluví německy B - množina žáků, kteří mluví anglicky C – množina žáků, kteří mluví rusky U – základní množina žáků třídy

12 e AB C U a b c df g h Všemi třemi jazyky mluví…? A – německy B - anglicky C - rusky ?

13 Všemi třemi jazyky mluví…? e žáků ?

14 e AB C U a b c df g h Žádným jazykem nemluví…? ? A – německy B - anglicky C - rusky

15 e AB C U a b c df g h Německy i anglicky mluví…? ? A – německy B - anglicky C - rusky

16 AB C U a b c d e f g h Pouze anglicky mluví…? ? A – německy B - anglicky C - rusky

17 Vennovy diagramy pro čtyři množiny U A B C D

18 Použitá literatura BUŠEK, Ivan a Emil CALDA. Matematika pro gymnázia: základní poznatky. 3., upr. vyd. Praha: Prometheus, 2001, 178 s. Učebnice pro střední školy (Prometheus). ISBN 978-80-7196-146-8. OPAVA, Zdeněk. Matematika kolem nás. 1. vydání Praha: Albatros, 1989, 368s. Použité obrázky http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=93&pos=22 http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=37&pos=3


Stáhnout ppt "Tento digit á ln í učebn í materi á l (DUM) vznikl na z á kladě ře š en í projektu OPVK, registračn í č í slo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s n á zvem „ Výuka."

Podobné prezentace


Reklamy Google