Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento digit á ln í učebn í materi á l (DUM) vznikl na z á kladě ře š en í projektu OPVK, registračn í č í slo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s n á zvem „ Výuka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento digit á ln í učebn í materi á l (DUM) vznikl na z á kladě ře š en í projektu OPVK, registračn í č í slo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s n á zvem „ Výuka."— Transkript prezentace:

1 Tento digit á ln í učebn í materi á l (DUM) vznikl na z á kladě ře š en í projektu OPVK, registračn í č í slo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s n á zvem „ Výuka na gymn á ziu podporovan á ICT “. Tento projekt je spolufinancov á n Evropským soci á ln í m fondem a st á tn í m rozpočtem Česk é republiky. Zpracov á no 29. 11. 2012, autor: Mgr. Jindři š ka Janečkov á Sada IV/2-3-1 Matematika pro I. ročn í k gymn á zia Z á kladn í poznatky z matematiky IV/2-3-1-06 Číselné obory

2 Číselný obor Množina všech reálných čísel určitého druhu Operace sčítání a násobení jsou definovány bez omezení

3 Komplexní čísla 5; 2 + 2i; -7i Obrazy čísel v rovině Reálná čísla -5; 0,75; 0; π; Obrazy čísel na číselné ose Imaginární čísla 2i; -i; 1 + i; 6 – 4i

4 Reálná čísla Komplexní čísla 01x y -2i 1 i

5 Reálná čísla Čísla, která jsou velikostmi úseček, čísla k nim opačná a 0 Reálná čísla R Racionální čísla Q Celá Z Záporná Z - 0 Kladná Přiroz ená Z + N Necelá Iracionální čísla

6 Racionální čísla Dají se napsat ve tvaru zlomku Vyjádření: Zlomkem Desetinným číslem – konečným desetinným rozvojem př. Nekonečným desetinným rozvojem periodickým př.

7 Iracionální čísla Nedají se napsat ve tvaru zlomku Vyjádření: nekonečným neperiodickým desetinným rozvojem Ludolfovo číslo π = 3, 141592653589… Eulerovo číslo e = 2,71828182845904583536…

8 Značení číselných množin N…množina všech přirozených čísel N 0 …množina všech přirozených čísel a číslo 0, množina všech celých nezáporných čísel Z...množina všech celých čísel Z - … množina všech celých záporných čísel Z + … množina všech celých kladných čísel Q… množina všech racionálních čísel R…množina všech reálných čísel R + …množina všech kladných reálných čísel

9 Vztahy mezi číselnými množinami N c Z c Q c R

10 Použitá literatura BUŠEK, Ivan a Emil CALDA. Matematika pro gymnázia: základní poznatky. 3., upr. vyd. Praha: Prometheus, 2001, 178 s. Učebnice pro střední školy (Prometheus). ISBN 978-80-7196-146-8.


Stáhnout ppt "Tento digit á ln í učebn í materi á l (DUM) vznikl na z á kladě ře š en í projektu OPVK, registračn í č í slo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s n á zvem „ Výuka."

Podobné prezentace


Reklamy Google