Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento digit á ln í učebn í materi á l (DUM) vznikl na z á kladě ře š en í projektu OPVK, registračn í č í slo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s n á zvem „ Výuka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento digit á ln í učebn í materi á l (DUM) vznikl na z á kladě ře š en í projektu OPVK, registračn í č í slo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s n á zvem „ Výuka."— Transkript prezentace:

1 Tento digit á ln í učebn í materi á l (DUM) vznikl na z á kladě ře š en í projektu OPVK, registračn í č í slo CZ.1.07/1.5.00/ s n á zvem „ Výuka na gymn á ziu podporovan á ICT “. Tento projekt je spolufinancov á n Evropským soci á ln í m fondem a st á tn í m rozpočtem Česk é republiky. Zpracov á no , autor: Mgr. Jindři š ka Janečkov á Sada IV/2-3-2 Matematika pro II. ročn í k gymn á zia Planimetrie IV/ Úhly příslušné k oblouku kružnice

2 Středový úhel Úhel, jehož vrcholem je střed S kružnice k a ramena procházejí krajními body oblouku AB kružnice k, se nazývá středový úhel příslušný k tomu oblouku AB, který v tomto úhlu leží. x S AB x S x AB Středový úhel příslušný k menšímu oblouku AB - konvexní Středový úhel příslušný k většímu oblouku AB - nekonvexní k k

3 Středový úhel Středový úhel příslušný k půlkružnici AB - přímý A B x S k

4 Obvodový úhel Každý úhel AVB, jehož vrchol V je bodem kružnice k a ramena procházejí krajními body oblouku AB kružnice k (V ≠ A, V ≠ B, se nazývá obvodový úhel příslušný tomu oblouku AB, který v tomto úhlu leží. S x V A B S V x A B Obvodový úhel příslušný k menšímu oblouku AB – konvexní. OSTRÝ Obvodový úhel příslušný k většímu oblouku AB – konvexní. TUPÝ k k

5 Obvodový úhel Obvodový úhel příslušný k půlkružnici AB – konvexní - PRAVÝ A B x S V

6 Velikost středového úhlu je rovna dvojnásobku velikosti obvodového úhlu příslušného k témuž oblouku A V B

7 Thaletova věta Všechny úhly nad průměrem kružnice jsou pravé. α + β + γ = 180° α + β = γ 2 γ = 180° γ = 90° ∆CBS…rovnoramenný ∆ACS…rovnoramenný

8 Thaletova kružnice Kružnice sestrojená nad průměrem AB (s výjimkou bodů A, B). S AB

9 Úsekový úhel Úsekový úhel příslušný k danému oblouku je shodný s obvodovými úhly příslušnými k témuž oblouku. α α α x t S A B k X

10 Úsekový úhel Úsekový úhel příslušný k danému oblouku je shodný s obvodovými úhly příslušnými k témuž oblouku.

11 Použité obrázky Použitá literatura POMYKALOVÁ, Eva. Matematika pro gymnázia: planimetrie. 4. vyd. Praha: Prometheus, 2001, 206 s. Učebnice pro střední školy (Prometheus). ISBN


Stáhnout ppt "Tento digit á ln í učebn í materi á l (DUM) vznikl na z á kladě ře š en í projektu OPVK, registračn í č í slo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s n á zvem „ Výuka."

Podobné prezentace


Reklamy Google