Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento digit á ln í učebn í materi á l (DUM) vznikl na z á kladě ře š en í projektu OPVK, registračn í č í slo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s n á zvem „ Výuka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento digit á ln í učebn í materi á l (DUM) vznikl na z á kladě ře š en í projektu OPVK, registračn í č í slo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s n á zvem „ Výuka."— Transkript prezentace:

1 Tento digit á ln í učebn í materi á l (DUM) vznikl na z á kladě ře š en í projektu OPVK, registračn í č í slo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s n á zvem „ Výuka na gymn á ziu podporovan á ICT “. Tento projekt je spolufinancov á n Evropským soci á ln í m fondem a st á tn í m rozpočtem Česk é republiky. Zpracov á no 19. 11. 2013, autor: Mgr. Jindři š ka Janečkov á Sada IV/2-3-2 Matematika pro II. ročn í k gymn á zia Planimetrie IV/2-3-2-03 Polorovina, úhel

2 Polorovina Přímka p dělí rovinu na dvě navzájem opačné poloroviny. přímka p…jejich společná hranice, hraniční přímka p A B x C rovina polorovina →ABC↔ABC↔pC→pC

3 Úhel p A B V Dvě různé polopřímky VA, VB dělí rovinu na dva úhly AVB. konvexní úhelnekonvexní úhel

4 Úhel p A B V polopřímky VA, VB…ramena bod V…vrchol bod X…vnitřní bod konvexního úhlu AVB x x

5 Konvexní úhel Geometrický útvar se nazývá konvexní, právě když úsečka s krajními body v libovolných dvou bodech útvaru je částí tohoto útvaru. B A V X Y

6 Nekonvexní úhel Úhel, v němž existují alespoň dva body, jejichž spojnice není částí tohoto úhlu. V B A X Y

7 Úhly. α KONVEXNÍ nulové α = 0° duté 0°<α<180° pravé α =90° kosé ostré 0°<α<90° tupé 90°<α<180° přímé α = 180° plné α = 360° NEKONVEXNÍ 180°<α<360°

8 Úhlový stupeň šedesátinný 1° je pravého úhlu. Úhlový stupeň setinný (grad) je pravého úhlu. Oblouková míra – jednotkový úhel radián – středový úhel, který přísluší na jednotkové kružnici oblouku o délce 1. Velikost úhlu α r = 1 1 S A B

9 Úhly ? Pravý úhel Nulový úhel Plný úhel Přímý úhel A BV B A V ABV ABV ●

10 Osa úhlu Osa úhlu – polopřímka s počátkem ve vrcholu úhlu, která úhel rozdělí na dva shodné úhly. V B A o x X

11 Vrcholové úhly V B A C D ● ● * *

12 Vedlejší úhly V A B C ●●

13 Součet a rozdíl úhlů α β α + βα + β α - β α β

14 Použité obrázky http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=93&pos=22 http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=37&pos=3 Použitá literatura POMYKALOVÁ, Eva. Matematika pro gymnázia: planimetrie. 4. vyd. Praha: Prometheus, 2001, 206 s. Učebnice pro střední školy (Prometheus). ISBN 80-719-6174-4.


Stáhnout ppt "Tento digit á ln í učebn í materi á l (DUM) vznikl na z á kladě ře š en í projektu OPVK, registračn í č í slo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s n á zvem „ Výuka."

Podobné prezentace


Reklamy Google