Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento digit á ln í učebn í materi á l (DUM) vznikl na z á kladě ře š en í projektu OPVK, registračn í č í slo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s n á zvem „ Výuka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento digit á ln í učebn í materi á l (DUM) vznikl na z á kladě ře š en í projektu OPVK, registračn í č í slo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s n á zvem „ Výuka."— Transkript prezentace:

1 Tento digit á ln í učebn í materi á l (DUM) vznikl na z á kladě ře š en í projektu OPVK, registračn í č í slo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s n á zvem „ Výuka na gymn á ziu podporovan á ICT “. Tento projekt je spolufinancov á n Evropským soci á ln í m fondem a st á tn í m rozpočtem Česk é republiky. Zpracov á no 29. 1. 2014, autor: Mgr. Jindři š ka Janečkov á Sada IV/2-3-2 Matematika pro II. ročn í k gymn á zia Planimetrie IV/2-3-2-16 Obvody a obsahy geometrických obrazců

2 Geometrický obrazec Geometrický obrazec je geometrický útvar ohraničený uzavřenou čarou, která je též částí obrazce.

3 Obvod geometrického obrazce Obvodem o obrazce rozumíme délku jeho hranice. Obvodem kruhu je délka kružnice. Mnohoúhelník je ohraničen lomenou čarou z úseček. Obvod – součet délek těchto úseček.

4 Obsah geometrického obrazce Obsah S obrazce je kladné číslo, přiřazené geometrickému obrazci tak, že platí: Shodné obrazce mají sobě rovné obsahy.

5 Obsah geometrického obrazce Obsah S obrazce je kladné číslo, přiřazené geometrickému obrazci tak, že platí: Skládá-li se obrazec z několika obrazců, které se navzájem nepřekrývají, rovná se jeho obsah součtu jejich obsahů.

6 Obsah geometrického obrazce Obsah S obrazce je kladné číslo, přiřazené geometrickému obrazci tak, že platí: Obsah čtverce, jehož strana má délku 1 (mm, cm, m, …), je 1 (mm 2, cm 2, m 2, …),. 1 1 1

7 Čtverec a a A B CD o = 4a

8 Obdélník a b A B C a D b o = 2(a + b)

9 Pravoúhlý trojúhelník a b A B C c

10 Kosodélník o = 2(a + b) a b AB CD vava vbvb

11 Kosočtverec o = 4a a a AB C D v e f

12 Kosočtverec o = 4a e f a a A B C D e f e f

13 Kosočtverec o = 4a a a AB C D v e f

14 Trojúhelník o = a + b + c A B C vcvc vbvb vava a c b

15 Trojúhelník Heronův vzorec A B C a c b

16 Lichoběžník o = a + b + c + d v a B D C A c d a c b

17 Lichoběžník o = a + b + c + d v a b B D C A c d

18 Kruh o = 2πr = πd x r S K d = 2r

19 Mezikruží S 1 = S 2 k1k1 x k2k2

20 Pravidelný n-úhelník o = n. a ρ a

21 Délka kružnicového oblouku S B A r α a IABI ve stupňové míře

22 Oblouková míra S B A r = 1 α a = 1 α = 1 radián RADIÁN – středový úhel, který přísluší na jednotkové kružnici oblouku o délce 1.

23 Oblouková a stupňová míra 1° je úhel příslušející oblouku o délce 1 třistašedesátiny délky kružnice r = 1, o = 2π r = 1 S B A 1°

24 Oblouková míra S B A r = 1 α

25 Použité obrázky http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=37&pos=3 Použitá literatura POMYKALOVÁ, Eva. Matematika pro gymnázia: planimetrie. 4. vyd. Praha: Prometheus, 2001, 206 s. Učebnice pro střední školy (Prometheus). ISBN 80-719-6174-4.


Stáhnout ppt "Tento digit á ln í učebn í materi á l (DUM) vznikl na z á kladě ře š en í projektu OPVK, registračn í č í slo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s n á zvem „ Výuka."

Podobné prezentace


Reklamy Google