Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

endo-etnonymum; označení, jímž se označují samotní příslušníci daného etnika endo-etnonymum je možné odvodit z jazyka daného etnika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "endo-etnonymum; označení, jímž se označují samotní příslušníci daného etnika endo-etnonymum je možné odvodit z jazyka daného etnika."— Transkript prezentace:

1

2 endo-etnonymum; označení, jímž se označují samotní příslušníci daného etnika endo-etnonymum je možné odvodit z jazyka daného etnika

3 cikáni RomaKaleManušaSintíRomaničel

4 V byzantské říši (na Balkáně 11. stol.) dostali Romové pojmenování Cikáni. Gruzínský mnich nazval v roce 1068 skupinu lidí, která zbavila okolí Konstantinopole jedovatých hadů, řeckým slovem Athinganoi (z tohoto slova jsou odvozovány názvy Cikán, Zigeuner, Cygan atp.)

5 Hovoříme-li o Romech, pak platí, že nejpočetnější zastoupení v České republice mají Romové slovenští, kteří tvoří cca 75-85% z celkového počtu Romů u nás (procentuální údaje jsou pouze orientační). Romové nejsou jednou pospolitou skupinou, jsou rozděleni do více-méně menších institucí (rodin), vzájemně se hodnotících a kategorizujících. Tyto kategorizace jsou utvářeny ze spleti sociálních, ekonomických aj. rozdílností. V českém prostředí žijí taktéž tzv. Olaši (Vlachové) a Sinti

6 děd vnuk syn vnuk dědsyn Hanušovští Romové HorvátoviHusákoviFečoviCibrikovi

7 Rom ve smyslu typického vzhledu. Romem v tomto smyslu je ten, kdo má například charakteristickou pigmentaci zejména vlasů a pokožky, a na základě toho je za Roma považován a/nebo se za něj považuje. „Romský antropologický typ“ jako reálná kategorie ovšem neexistuje, tak jako neexistuje třeba „český antropologický typ“. Tento význam existuje jen v myslích lidí, neodpovídá mu však (naštěstí) nic, co by bylo možné vědecky uchopit. Rom jako nositel romské kultury v antropologickém smyslu. Romem je ten, kdo byl socializován do určitého komplexního integrovaného systému hodnot, principů sociální organizace, norem, způsobů řešení problémů, atd., který odpovídá modelu romské kultury, tedy např. kultury východoslovenských osad. Rom jako příslušník romského národa. Romem je ten, kdo se cítí být příslušníkem společenství lidí, nazývajícího sebe sama romským národem, a tudíž například chápe své romství svou národnost, deklaroval ji při sčítání lidu v r. 2001, užívá např. romštinu jako znak této příslušnosti apod. Rom jako charakteristika připsaná zvnějšku. Romem je ten, kdo je za Roma považován významnou částí svého okolí (obvykle na základě znaků, zmíněných v bodě 1)). Pojmy zde používané, jako kultura, národ, národnost, osada atd. jsou bohatě objasněny, diskutovány a k tématice Romů vztaženy jinde.5 Autor nemá, vzhledem ke svému zaměření, čím by k této kulturologické koncepční diskusi přispěl, a je tak říkajíc jedlíkem pokrmu, který uvařili jiní. ROM

8

9 Jan Husák


Stáhnout ppt "endo-etnonymum; označení, jímž se označují samotní příslušníci daného etnika endo-etnonymum je možné odvodit z jazyka daného etnika."

Podobné prezentace


Reklamy Google