Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektrický proud v kapalinách Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21. 0418 Číslo klíčové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektrický proud v kapalinách Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21. 0418 Číslo klíčové."— Transkript prezentace:

1 Elektrický proud v kapalinách Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21. 0418 Číslo klíčové aktivity: III/2 Název klíčové aktivity: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Mgr. Andrea Cahelová Elektrické jevy

2 Elektrolyty Kapaliny, které vedou elektrický proud Např. roztoky kyselin, solí… Vodivost kapalin je podmíněna existencí volně pohyblivých iontů – IONTOVÁ VODIVOST. + anodakatoda Na+ Cl- Elektrody s roztokem soli - mezi elektrodami se jejich zapojením ke zdroji napětí vytvoří elektrické pole. - vlivem el. pole se začnou ionty pohybovat uspořádaně – kationty ke katodě, anionty ke anodě - přisypáním soli se začnou uvolňovat ionty z krystalu soli – elektrolytická disociace

3 Elektrolýza Do vodného roztoku síranu měďnatého vložíme měděnou anodu a uhlíkovou katodu: - zapojením elektrod ke zdroji napětí se dojde k pokrytí uhlíkové elektrody mědi - Využití – pokovování Např. platinové elektrody vložíme do roztoku kyseliny sírové: - po zapojení obvodu dojde k uvolnění vodíku na katodě, kyslíku na anodě - Využití – ekologický zdroj napětí

4 Faradayovy zákony Při vedení el. proudu elektrolytem dochází k vylučování látek na elektrodách – elektrolýza. Z kationtů a aniontů se pak stávají opět neutrální atomy. Tyto jevy prozkoumal anglický fyzik M. Faraday 1. F Z : Hmotnost vyloučené látky při elektrolýze je přímo úměrná náboji, který prošel elektrolytem m  Q m = A Q Q = I t m = A I t A … elektrochemický ekvivalent, konstanta uvedená v tabulkách, např. A ag = 1,118 10 -6 kg/C

5 2. Faradayův zákon A = M m F  F… Faradayova konstanta, M m … molární hmotnost,  … počet elementárních atomů potřebných k vyloučení jedné molekuly F = N a e = 6,022 * 10 23 * 1,602 * 10 -19 = 9,65 * 10 4 C/mol 2. FZ: Elektrochemický ekvivalent látky je roven podílu molární hmotnosti látky a součinu Faradayovy konstanty a počtu elementárních částic potřebných k vyloučení jedné molekuly.

6 Voltampérová charakteristika elektrolytického vodiče 1. Roztok síranu měďnatého + měděné elektrody: - Lineární závislost proudu na napětí. - Platí Ohmův zákon a odpor splňuje vztah: R =  l / S. - Odpor elektrolytu s rostoucí teplotou klesá. 2. Roztok kyseliny sírové + platinové elektrody: - Při malém napětí zdroje je proud v elektrolytu nepatrný. - Závislost je lineární až po překročení rozkladného napětí Ur. (příčina – elektrická dvojvrstva, vzniklá chemickou reakcí na elektrodě) I UUr 1 2


Stáhnout ppt "Elektrický proud v kapalinách Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21. 0418 Číslo klíčové."

Podobné prezentace


Reklamy Google