Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ELEKTROLYTICKÝ VODIČ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ELEKTROLYTICKÝ VODIČ."— Transkript prezentace:

1 ELEKTROLYTICKÝ VODIČ

2 - + - + Do nádoby s destilovanou vodou jsou vloženy dvě
elektrody a zapojeny na zdroj stejnosměrného napětí. + - + - Obvodem elektrický proud neprochází.

3 - + - + Po přidání kuchyňské soli do destilované vody …
- miliampérmetr ukáže výchylku.

4 - - - - - - - - - - - - - - NaCl  Na+ + Cl- + + + + + + + + + + + + +
Po přidání kuchyňské soli do destilované vody dochází k elektrolytické disociaci. + - - + + + - - - + + - + - - - + + + + - - - + + - - + + + NaCl  Na+ + Cl- Vznik volných iontů rozpadem rozpuštěné látky v rozpou- štědle (v důsledku polárního charakteru molekul vody).

5 - + - - - - - - + V kapalinách zprostředkují elektrický proud volně
pohyblivé kladné a záporné ionty (kationty a anionty). + - + - - + - + - + - + + -

6 Podmínka elektrické vodivosti
přítomnost volných částic s elektrickým nábojem Většina látek v kapalném skupenství iontová vodivost - taveniny nebo roztoky iontových sloučenin (omezíme se na roztoky za obvyklých teplot) Čisté kapaliny - většinou nevedou elektrický proud

7 - látka, jejíž roztok vede elektrický proud
Elektrolyt - látka, jejíž roztok vede elektrický proud (někdy se takto označuje vodivý roztok látky) Např.: soli anorganických i organických kyselin, většina anorganických kyselin a zásad Elektrolytická disociace - proces vzniku volných kationtů a aniontů - dochází k němu u heteropolárních sloučenin (složené z + a – iontů - iontová vazba) Podmínka disociace - nenulový dipólový moment molekul rozpouštědla

8 Kritérium schopnosti vytvářet vodivé roztoky
- relativní permitivita rozpuštědla r Např.: voda r = 80 Elektrody - vodiče, kterými přivádíme proud do roztoku katoda – elektroda připojená na – pól zdroje anoda – elektroda připojená na + pól zdroje Elektrické pole v elektrolytu  tepelný pohyb iontů se skládá s uspořádaným pohybem  ionty se pohybují Kationty – ke katodě Anionty – k anodě

9 Závislost elektrického proudu na napětí v elektrolytu
Ur - rozkladné napětí R - odpor elektrolytu

10 - - - - HCl  H+ + Cl- 4Cl- + 2H2O4HCl+O2
Elektrolyt - vodný roztok HCl, elektrody - platina. + - HCl  H+ + Cl- + - + 4Cl- + 2H2O4HCl+O2 - - + + - Na platinových elektrodách se vylučuje na katodě vodík, na anodě kyslík - elektrody se polarizovaly. Polarizační napětí má opačnou polaritu než vnější napětí.

11 Závislost elektrického proudu na napětí v elektrolytu
Polarizační napětí má horní hranici = rozkladné napětí Ur - až větším vnějším napětím, než je rozkladné napětí, je možno v obvodu udržovat trvalý proud.

12 Test 1 Elektrolytická disociace je: a) vznik volných iontů,
b) vznik volných iontů rozpadem rozpuštěné látky v rozpouštědle, c) vznik volných iontů v rozpouštědle, d) vznik iontů rozpadem rozpuštěné látky v rozpouštědle. 1

13 Test 2 V kapalinách zprostředkují elektrický proud volně pohyblivé:
a) protony, b) elektrony, c) kationty a anionty, d) molekuly soli. 2

14 Test 3 Vyberte správné tvrzení:
a) Polarizační napětí má dolní hranici – rozkladné napětí Ur. Takže až větším vnějším napětím než rozkladné napětí je možno v obvodu udržovat trvalý proud. b) Polarizační napětí má horní hranici – rozkladné napětí c) Polarizační napětí má horní hranici – rozkladné napětí Ur. Takže menším vnějším napětím než rozkladné 3


Stáhnout ppt "ELEKTROLYTICKÝ VODIČ."

Podobné prezentace


Reklamy Google