Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Činnosti tiskových mluvčích v rámci media relations Přednáška (v) Pátek 9. 12. 17:15 – 18:45 1.1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., :: Ing.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Činnosti tiskových mluvčích v rámci media relations Přednáška (v) Pátek 9. 12. 17:15 – 18:45 1.1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., :: Ing."— Transkript prezentace:

1 Činnosti tiskových mluvčích v rámci media relations Přednáška (v) Pátek 9. 12. 17:15 – 18:45 1.1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

2 Úvodní poznámky 1. Proč právě já 2. Co je cílem tohoto kurzu – Povzbudit talenty – Podpořit sebevědomí v každé komunikaci – Umožnit správné posouzení výkonů v komunikaci 3. Veřejná komunikace v teorii a v praxi – J. Černá, M. Kašík, V. Kunz: Public relations (Komunikace organizací) – Petr Němec: Integrovaná komunikace korporací, PR – zásady kom. s veřejností – Josef Ftorek: PR jako ovlivňování mínění – Václav Svopboda: PR moderně a účinně – Pavel Pospíšil: Efektivní PR a media relations – Roman Bajčan: Techniky PR aneb jak pracovat s médii 2.2. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

3 Úvodní poznámky 1. Co je cílem tohoto kurzu – Povzbudit talenty – Podpořit sebevědomí v každé komunikaci – Umožnit správné posouzení výkonů v komunikaci 2. Veřejná komunikace v teorii a v praxi – J. Černá, M. Kašík, V. Kunz: Public relations (Komunikace organizací) – Petr Němec: Integrovaná komunikace korporací, PR – zásady kom. s veřejností – Josef Ftorek: PR jako ovlivňování mínění – Václav Svopboda: PR moderně a účinně – Pavel Pospíšil: Efektivní PR a media relations – Roman Bajčan: Techniky PR aneb jak pracovat s médii 3.3. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

4

5 Henri de Toulouse- Lautrec Vlastní podobizna 1880, ojel na kartonu 40,5 x 32,5 cm

6 Jordi Vigué: Postava se odráží ve velikém zrcadle, které je umístěno za kusem nábytku, najehož horní desce je rozložena řada předmětů, které dohromady vytvářejí zátiší: jsou zde hodiny, několik keramických nádob a svícen. Tyto předměty jsou situovány do popředí, zatímco postava malíře je odsunuta do vzdálenějšího plánu. Kromě toho, že postup vytváří hloubku obrazu, dodává navíc potrétovanému poněkud transcendentní smysl. Toho by se mohl týkat význam, který je obvykle přisuzován hodinám („volat irreparabile tempus“, čas nezadržitelně prchá“) a svíčce ve svícnu (quotidie morior, každý den umírám“), neboli – život není víc než cesta, která směřuje ke smrti a svíčka, jež pomalu dohořívá. Možná je takováto interpretace poněkud přehnaná. Pokud by ovšem byla správná, byl by tento obraz proroctvím o budoucím životě malíře, v němž budou vždy vládnout deprese a skutek.

7 Matthias Arnold: Mladý muž ostýchavě hledí do zrcadla – virtuózně namalovaný autoportrét velikého umělce. Z nákladného, nicméně přebytečného inventáře feudálního rodičovského domu vystavěl mezi sebou a svým modelem „barikádu“. Sebe k tomu všemu přidružuje, jako by byl součástí tohoto zátiší. Jenom záda a týl vystavuje světlu, zatímco svou tvář nechává mladistvý malíř ve stínu, jakoby se neodvažoval vydat ji soudu diváka i sebe samého. Stojí na počátku cesty, kterou nelze s ničím srovnávat a jež ho dovede mezi nejvýznamější zjevy v dějinách umění: Je to Henri de Toulouse-Lautrec, který zpod ochrany svého šlechtického sídla hodlá vtrhnout do bezuzdného pařížského světa zábavy.

8 Definice 1. PR: soubor činností a nástrojů sloužících ke komunikaci organizace s veřejností, nejčastěji prostřednictvím (za účasti) médií 2. Tiskový mluvčí je osoba odpovědná za komunikaci organizace s veřejností prostřednictvím médii; zpravidla 1. je členem vrcholového vedení; 2. vystupuje jménem firmy v médiích, 3. vydává tisková prohlášení, 4. svolává a řídí akce pro novináře; 5. zpravidla řídí podpůrný tým (tiskové oddělení) 6. odpovídá za veškerou vnější komunikaci organizace. 8.8. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

9 Děkujeme, že kouříte Jak se dostavují komunikační strategie Your picture here Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

10

11 Veřejnost Široká (obecná) Relevantní – o jejíž názor máme zájem Specifická (jednotící prvek) Odborná Informovaná (a neinformovaná) Aktivní (v určité otázce) Názor veřejnosti ovlivňují neviditelní opinion leadři Konformismus Viditelní opinion leadři (mluvčí) 11. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

12 Veřejné mínění Definice: – projev názoru či vůle společnosti v konkrétní věci. Projev: – průzkumy, volby, společenské a sociální pohyby Teze k poznání veřejného mínění: – Je důsledkem veřejné komunikace, jejího obsahu, formy a kvantity – Není souhrnem osobních názorů jednotlivců, je samostatnou, novou kvalitou – Masmédia – nejviditelnější nositel a tvůrce – Je nestálé, různorodé, obsahuje předsudky, xenofobii a emoce – Syntetickým ukazatelem je reputace, image, mediální obraz 12. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

13 Tiskový mluvčí 1.profese, jejíž hlavní (nejvíce viditelnou) náplní činnosti je komunikovat s tiskem a jejíž bezprostředním produktem je publicita organizace v médiích. 2.Různé názvy: „mluvčí“ „ředitel tiskové správy“ „ředitel tiskového oddělení“ „ředitel vnějších vztahů“, „public affairs director“ atd. 13. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

14 Organizační uspořádání Nastavení kapacit vnější komunikace závisí na Velikosti organizace, Jejím postavení (společenském, tržním, ideovém) Schopnostech členů vedení a komunikátorů Situaci, tradici, zkušenostech a plánech 14. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

15 Varianty uspořádání Tiskový mluvčí může být: – Plnokrevný: tiskový mluvčí řídí veškerou vnější komunikaci a je podporován týmem; – Polokrevný: organizace má mluvčího, který má v rámci vedení v kompetenci i další agendu (CEO, CC); pak je v čele podpůrného týmu „skrytý“ tiskový tajemník – Bezkrevný: titul tiskového mluvčí má subalterní úředník, jehož náplním práce je pouze přenos informací z organizace do tisku a zpět; – Transfúzní: na vnější komunikaci je najata externí agentura 15. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

16 Podmínky dlouhodobého úspěchu v MR Koncepční přístup a sjednocení veškeré vnější komunikace Intenzivní kontakty s médii, realizované úzkým okruhem vlastních zaměstnanců Flexibilita, inovativnost, osobitost Dobrý servis pro novináře Personifikace, autorita, afinita 16. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

17 Rizikové faktory Rozhodování bez respektování důsledků v komunikaci Vydávání nekompetentních, protichůdných nebo rozporných informací (vnitřní konflikt) Omezování komunikace, nesledování médií, podceňování nebo přeceňování jejich stanovisek Profesionální chyby v komunikaci 17. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

18 Děkujeme, že kouříte Nick Nylor se schází s novinářkou Your picture here Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

19 19.

20

21 Nutné schopnosti tiskových mluvčích Obecné: – přesně, lapidárně, výstižně (bez zbytečných podrobností) a plynule formulovat sdělení – vystupovat veřejně před posluchači, mikrofonem a kamerou – pohotově reagovat na vzniklou situaci – být motivovaný, sebevědomý, empatický, nápaditý odborné: – být dostatečně odborně fundovaný v problematice své organizace – zkušenosti a nápaditost v oboru PR v oblasti médií – znalý mediální krajiny, principů práce a technologií v médiích – schopný hodnotit význam a důsledky zveřejněných informací, jejich atraktivnost pro média 21. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

22 Media relations – I. než začneme organizace tiskového útvaru – úměrně potřebám a cílům, – interní předpisy, vymezení pravomocí a odpovědností – systém komunikace uvnitř organizace, Tvorba komunikačních strategií: – hodnocení výchozí situace, – stanovení reálných cílů, – výběr vhodných realizačních kroků, – vyhodnocení reality a korekce záměrů Ne všechny nápady ovšem fungují stejně!!! - ukázka 22. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

23

24 Činnosti v média relations II. Formulace sdělení slovem a písmem – Tiskové podklady: srozumitelný, stručný a jasný popis určité skutečnosti, která může být využita v médiích – Tiskové zprávy: oficiální sdělení jménem organizace – zásady formulace – Články a komentáře – Projevy, podklady vystoupení 24. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

25 Činnosti v média relations III. Styk s novináři: Tiskové konference: – Vhodné k vysvětlení, ukázkám, představení osob, – Přístupné všem médiím – Svolání prostřednictvím veřejných služeb (ČTK) – Tisková zpráva po skončení Press foyer: pravidelné setkání s novináři ve stanovený čas Další formy: snídaně, brífink, press trip 25. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

26 Co novináři milují aktuality, nové události a skutečnosti –včasné a přesné informace; Přitažlivost mají konflikty, rozpory a příběhy Stručnost, výstižnost, civilnost (novináři vždy věci zjednodušují – nebojte se toho!) Významnost, zajímavost, šikovné podání, exklusivita, Ohled na technické potřeby, uzávěrky. 26. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

27 Co novináři nenávidí Mnoho slov, žádná fakta My jsme jedničky a kdo je víc! Polopravdy a nepravdy, netransparentnost, Poučování, mentorování, odmítání diskuse Dohody s vydavateli a šéfredaktory Negativní PR 27. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

28 Činnosti v média relations IV. 4. osobní kontakty: – odborné semináře pro novináře, – společenské a sportovní události, – neformální kontakty a setkání 5. Vystupování v médiích – vystupování před kamerou – projev v rozhlase – internet – chat, tisková konference 6. Zpětná vazba: – monitoring médií a jak s ním nakládat, – i nepříjemné zprávy mají svou hodnotu – předvídání: přijímaná rozhodnutí by organizace měla zvažovat i z hlediska dopadu na veřejné mínění (očekávatelné reakce médií) 28. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

29 3 zlaté principy MR My máme odpovědnost, novináři to jen komentují: rozhodování mezi špatným a ještě horším řešením novináři mohou komentovat, ale nemohou rozhodovat, nenesou odpovědnost, organizace má své cíle, vedení o nich rozhoduje a hledá k nim cestu. Vedoucí manažeři mají za úkol rozhodovat a přijatá rozhodnutí obhajovat. význam médií nelze podceňovat, ale ani přeceňovat, podléhat jejich názorům a tlakům. Komunikace je hra, ale má svá pravidla: selekce informací a práce s nimi podle pravidel! Pravda vítězí, i když to občas trochu zabolí: úloha ideologie v politice a v ekonomice 29. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Ing. Martin Švehla martin@svehla.cz

30


Stáhnout ppt "Činnosti tiskových mluvčích v rámci media relations Přednáška (v) Pátek 9. 12. 17:15 – 18:45 1.1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., :: Ing."

Podobné prezentace


Reklamy Google