Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Činnosti tiskových mluvčích v rámci media relations

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Činnosti tiskových mluvčích v rámci media relations"— Transkript prezentace:

1 Činnosti tiskových mluvčích v rámci media relations
Přednáška (v) Pátek :15 – 18:45 Ing. Martin Švehla PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

2 Úvodní poznámky Proč právě já Co je cílem tohoto kurzu
Povzbudit talenty Podpořit sebevědomí v každé komunikaci Umožnit správné posouzení výkonů v komunikaci Veřejná komunikace v teorii a v praxi J. Černá, M. Kašík, V. Kunz: Public relations (Komunikace organizací) Petr Němec: Integrovaná komunikace korporací, PR – zásady kom. s veřejností Josef Ftorek: PR jako ovlivňování mínění Václav Svopboda: PR moderně a účinně Pavel Pospíšil: Efektivní PR a media relations Roman Bajčan: Techniky PR aneb jak pracovat s médii Úvodní poznámky Ing. Martin Švehla PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

3 Úvodní poznámky Co je cílem tohoto kurzu
Povzbudit talenty Podpořit sebevědomí v každé komunikaci Umožnit správné posouzení výkonů v komunikaci Veřejná komunikace v teorii a v praxi J. Černá, M. Kašík, V. Kunz: Public relations (Komunikace organizací) Petr Němec: Integrovaná komunikace korporací, PR – zásady kom. s veřejností Josef Ftorek: PR jako ovlivňování mínění Václav Svopboda: PR moderně a účinně Pavel Pospíšil: Efektivní PR a media relations Roman Bajčan: Techniky PR aneb jak pracovat s médii Úvodní poznámky Ing. Martin Švehla PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

4

5 Henri de Toulouse-Lautrec
Vlastní podobizna 1880, ojel na kartonu 40,5 x 32,5 cm

6 Jordi Vigué: Postava se odráží ve velikém zrcadle, které je umístěno za kusem nábytku, najehož horní desce je rozložena řada předmětů, které dohromady vytvářejí zátiší: jsou zde hodiny, několik keramických nádob a svícen. Tyto předměty jsou situovány do popředí, zatímco postava malíře je odsunuta do vzdálenějšího plánu. Kromě toho, že postup vytváří hloubku obrazu, dodává navíc potrétovanému poněkud transcendentní smysl. Toho by se mohl týkat význam, který je obvykle přisuzován hodinám („volat irreparabile tempus“, čas nezadržitelně prchá“) a svíčce ve svícnu (quotidie morior, každý den umírám“), neboli – život není víc než cesta, která směřuje ke smrti a svíčka, jež pomalu dohořívá. Možná je takováto interpretace poněkud přehnaná. Pokud by ovšem byla správná, byl by tento obraz proroctvím o budoucím životě malíře, v němž budou vždy vládnout deprese a skutek.

7 Matthias Arnold: Mladý muž ostýchavě hledí do zrcadla – virtuózně namalovaný autoportrét velikého umělce. Z nákladného, nicméně přebytečného inventáře feudálního rodičovského domu vystavěl mezi sebou a svým modelem „barikádu“. Sebe k tomu všemu přidružuje, jako by byl součástí tohoto zátiší. Jenom záda a týl vystavuje světlu, zatímco svou tvář nechává mladistvý malíř ve stínu, jakoby se neodvažoval vydat ji soudu diváka i sebe samého. Stojí na počátku cesty, kterou nelze s ničím srovnávat a jež ho dovede mezi nejvýznamější zjevy v dějinách umění: Je to Henri de Toulouse-Lautrec, který zpod ochrany svého šlechtického sídla hodlá vtrhnout do bezuzdného pařížského světa zábavy.

8 PR: soubor činností a nástrojů sloužících ke komunikaci organizace s veřejností, nejčastěji prostřednictvím (za účasti) médií Tiskový mluvčí je osoba odpovědná za komunikaci organizace s veřejností prostřednictvím médii; zpravidla je členem vrcholového vedení; vystupuje jménem firmy v médiích, vydává tisková prohlášení, svolává a řídí akce pro novináře; zpravidla řídí podpůrný tým (tiskové oddělení) odpovídá za veškerou vnější komunikaci organizace. Definice Ing. Martin Švehla PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

9 Jak se dostavují komunikační strategie
Your picture here Your picture here Your picture here Děkujeme, že kouříte Jak se dostavují komunikační strategie Ing. Martin Švehla 9

10

11 Veřejnost Názor veřejnosti ovlivňují Široká (obecná)
Relevantní – o jejíž názor máme zájem Specifická (jednotící prvek) Odborná Informovaná (a neinformovaná) Aktivní (v určité otázce) Názor veřejnosti ovlivňují neviditelní opinion leadři Konformismus Viditelní opinion leadři (mluvčí) Ing. Martin Švehla PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

12 Veřejné mínění Definice: Projev: Teze k poznání veřejného mínění:
projev názoru či vůle společnosti v konkrétní věci. Projev: průzkumy, volby, společenské a sociální pohyby Teze k poznání veřejného mínění: Je důsledkem veřejné komunikace, jejího obsahu, formy a kvantity Není souhrnem osobních názorů jednotlivců, je samostatnou, novou kvalitou Masmédia – nejviditelnější nositel a tvůrce Je nestálé, různorodé, obsahuje předsudky, xenofobii a emoce Syntetickým ukazatelem je reputace, image, mediální obraz Ing. Martin Švehla PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

13 Tiskový mluvčí profese, jejíž hlavní (nejvíce viditelnou) náplní činnosti je komunikovat s tiskem a jejíž bezprostředním produktem je publicita organizace v médiích. Různé názvy: „mluvčí“ „ředitel tiskové správy“ „ředitel tiskového oddělení“ „ředitel vnějších vztahů“, „public affairs director“ atd. Ing. Martin Švehla PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

14 Organizační uspořádání
Nastavení kapacit vnější komunikace závisí na Velikosti organizace, Jejím postavení (společenském, tržním, ideovém) Schopnostech členů vedení a komunikátorů Situaci, tradici, zkušenostech a plánech Ing. Martin Švehla PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

15 Varianty uspořádání Tiskový mluvčí může být:
Plnokrevný: tiskový mluvčí řídí veškerou vnější komunikaci a je podporován týmem; Polokrevný: organizace má mluvčího, který má v rámci vedení v kompetenci i další agendu (CEO, CC); pak je v čele podpůrného týmu „skrytý“ tiskový tajemník Bezkrevný: titul tiskového mluvčí má subalterní úředník, jehož náplním práce je pouze přenos informací z organizace do tisku a zpět; Transfúzní: na vnější komunikaci je najata externí agentura Ing. Martin Švehla PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

16 Podmínky dlouhodobého úspěchu v MR
Koncepční přístup a sjednocení veškeré vnější komunikace Intenzivní kontakty s médii, realizované úzkým okruhem vlastních zaměstnanců Flexibilita, inovativnost, osobitost Dobrý servis pro novináře Personifikace, autorita, afinita Ing. Martin Švehla PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

17 Rizikové faktory Rozhodování bez respektování důsledků v komunikaci
Vydávání nekompetentních, protichůdných nebo rozporných informací (vnitřní konflikt) Omezování komunikace, nesledování médií, podceňování nebo přeceňování jejich stanovisek Profesionální chyby v komunikaci Ing. Martin Švehla PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

18 Nick Nylor se schází s novinářkou
Your picture here Your picture here Your picture here Děkujeme, že kouříte Nick Nylor se schází s novinářkou Ing. Martin Švehla 18

19

20

21 Nutné schopnosti tiskových mluvčích
Obecné: přesně, lapidárně, výstižně (bez zbytečných podrobností) a plynule formulovat sdělení vystupovat veřejně před posluchači, mikrofonem a kamerou pohotově reagovat na vzniklou situaci být motivovaný, sebevědomý, empatický, nápaditý odborné: být dostatečně odborně fundovaný v problematice své organizace zkušenosti a nápaditost v oboru PR v oblasti médií znalý mediální krajiny, principů práce a technologií v médiích schopný hodnotit význam a důsledky zveřejněných informací, jejich atraktivnost pro média Ing. Martin Švehla PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

22 Media relations – I. než začneme
organizace tiskového útvaru úměrně potřebám a cílům, interní předpisy, vymezení pravomocí a odpovědností systém komunikace uvnitř organizace, Tvorba komunikačních strategií: hodnocení výchozí situace, stanovení reálných cílů, výběr vhodných realizačních kroků, vyhodnocení reality a korekce záměrů Ne všechny nápady ovšem fungují stejně!!! - ukázka Ing. Martin Švehla PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

23

24 Činnosti v média relations II.
Formulace sdělení slovem a písmem Tiskové podklady: srozumitelný, stručný a jasný popis určité skutečnosti, která může být využita v médiích Tiskové zprávy: oficiální sdělení jménem organizace – zásady formulace Články a komentáře Projevy, podklady vystoupení Ing. Martin Švehla PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

25 Činnosti v média relations III.
Styk s novináři: Tiskové konference: Vhodné k vysvětlení, ukázkám, představení osob, Přístupné všem médiím Svolání prostřednictvím veřejných služeb (ČTK) Tisková zpráva po skončení Press foyer: pravidelné setkání s novináři ve stanovený čas Další formy: snídaně, brífink, press trip Ing. Martin Švehla PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

26 Co novináři milují aktuality, nové události a skutečnosti –včasné a přesné informace; Přitažlivost mají konflikty, rozpory a příběhy Stručnost, výstižnost, civilnost (novináři vždy věci zjednodušují – nebojte se toho!) Významnost, zajímavost, šikovné podání, exklusivita, Ohled na technické potřeby, uzávěrky. Ing. Martin Švehla PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

27 Co novináři nenávidí Mnoho slov, žádná fakta
My jsme jedničky a kdo je víc! Polopravdy a nepravdy, netransparentnost, Poučování, mentorování, odmítání diskuse Dohody s vydavateli a šéfredaktory Negativní PR Ing. Martin Švehla PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

28 Činnosti v média relations IV.
4. osobní kontakty: odborné semináře pro novináře, společenské a sportovní události, neformální kontakty a setkání 5. Vystupování v médiích vystupování před kamerou projev v rozhlase internet – chat, tisková konference 6. Zpětná vazba: monitoring médií a jak s ním nakládat, i nepříjemné zprávy mají svou hodnotu předvídání: přijímaná rozhodnutí by organizace měla zvažovat i z hlediska dopadu na veřejné mínění (očekávatelné reakce médií) Ing. Martin Švehla PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

29 3 zlaté principy MR My máme odpovědnost, novináři to jen komentují:
rozhodování mezi špatným a ještě horším řešením novináři mohou komentovat, ale nemohou rozhodovat, nenesou odpovědnost, organizace má své cíle, vedení o nich rozhoduje a hledá k nim cestu. Vedoucí manažeři mají za úkol rozhodovat a přijatá rozhodnutí obhajovat. význam médií nelze podceňovat, ale ani přeceňovat, podléhat jejich názorům a tlakům. Komunikace je hra, ale má svá pravidla: selekce informací a práce s nimi podle pravidel! Pravda vítězí, i když to občas trochu zabolí: úloha ideologie v politice a v ekonomice Ing. Martin Švehla PaedDr.Emil Hanousek,CSc., ::

30


Stáhnout ppt "Činnosti tiskových mluvčích v rámci media relations"

Podobné prezentace


Reklamy Google