Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Majetek podniku Označení materiálu:VY_32_INOVACE_UCE1.OA1.1402.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Majetek podniku Označení materiálu:VY_32_INOVACE_UCE1.OA1.1402."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Majetek podniku Označení materiálu:VY_32_INOVACE_UCE1.OA1.1402 Datum vytvoření:1.12.2012 Vzdělávací oblast: Účetnictví 1 Ročník: první – Obchodní akademie Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace učební materiál pro výuku majetku v podniku, jeho základní charakteristika, druhy a dělení

3 Metodické pokyny lze použít k výkladu na téma majetek v podniku lze použít k výkladu na téma majetek v podniku závěrem prezentace je cvičení na opakování základních termínů o majetku v podniku závěrem prezentace je cvičení na opakování základních termínů o majetku v podniku

4 Zdroje ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2012: pro střední školy a veřejnost. 12., upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2012, 9 sv. ISBN 978-80-87237-35-9. DOC.JUDR.HANA MARKOVÁ, CSc. Daňové zákony: úplná znění platná k 1.1.2012. Praha: Grada, 2012, sv. ISBN 978- 80-247-3206-0.

5 Majetek podniku

6 Majetek a jeho formy souhrn hospodářských prostředků podniku se označuje jako obchodní majetek obchodním majetkem rozumíme všechny prostředky, které podnik při své činnosti užívá pro účetnictví je charakteristické, že se majetek člení na dlouhodobý a oběžný

7 Dlouhodobý majetek DM tento majetek slouží podniku déle jak jeden rok a během používání neztrácí svou původní formu, pouze se postupně opotřebovává Do dlouhodobého majetku patří: - - dlouhodobý hmotný majetek - - dlouhodobý nehmotný majetek - - dlouhodobý finanční majetek

8 Dlouhodobý hmotný majetek DHM Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí: - - pozemky, budovy, stavby bez ohledu na výši ocenění - - samostatné movité věci s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou - - zákon o dani z příjmu hranici ocenění stanovil na 40 000Kč a my tuto hranici budeme respektovat

9 Dlouhodobý nehmotný majetek DNM Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí: - - patenty, licence, programové vybavení s dobou použitelnosti delší jak jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou - - zákon o dani z příjmu hranici ocenění stanovil na 60 000Kč a my tuto hranici budeme respektovat

10 Dlouhodobý finanční majetek DFM Dlouhodobým finančním majetkem se rozumí: - - například cenné papíry, které podnik nakupuje jako dlouhodobou investici - - předpokládaná doba držení cenných papírů přesahuje rok - - hranice ocenění není zákonem o dani z příjmů stanovena

11 DM je majetek s dobou použitelnosti delší než 1rok. DM nemění svoji podobu, ale opotřebovává se. Mezi DHM patří samostatná movitá věc, jejíž pořizovací cena je vyšší jak 40 000Kč. Mezi DNM patří programové vybavení, jehož pořizovací cena je vyšší jak 60 000Kč. Doplňte

12 Oběžný majetek Tento majetek během hospodářské činnosti mění svoji formu (podobu) Do oběžného majetku patří: - - zásoby - - krátkodobý finanční majetek - - pohledávky

13 Zásoby Do zásob řadíme: - - materiál – používá se ke zhotovení výrobku - - zboží – věci koupené za účelem dalšího prodeje - - výrobky – předměty, které podnik vyrábí - - nedokončená výroba – produkty, které prošly výrobními stupni a nejsou už ani materiálem a ještě ani výrobkem

14 Pohledávky Pohledávka je nárok podnikatele na úhradu peněžní částky od odběratele - - podnikatel, pokud má pohledávku, je v roli věřitele

15 Doplňte Předměty, které se používají ke zhotovení výrobku se nazývají materiál a řadíme jej do zásob, do oběžného majetku. Movité věci koupené za účelem prodeje se nazývají zboží a řadíme je do zásob, do oběžného majetku. Pokud podnikateli někdo dluží peníze, hovoříme o pohledávce, kterou řadíme do krátkodobého finančního majetku, do oběžného majetku.


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Majetek podniku Označení materiálu:VY_32_INOVACE_UCE1.OA1.1402."

Podobné prezentace


Reklamy Google