Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdroje uhlovodíků.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdroje uhlovodíků."— Transkript prezentace:

1 Zdroje uhlovodíků

2 V čem jsou obsaženy uhlovodíky?
1 3 5 6 2 4 Úkol 1: Ve kterých třech surovinách se vyskytují uhlovodíky?

3 Kontrola úkolu 1 Uhlí, ropa, zemní plyn

4 Druhy uhlí a jeho těžba ve světě:
7 Úkol 2: a/ Uveď alespoň tři druhy uhlí: b/ Podle mapy uveď 5 významných světových producentů uhlí:

5 Kontrola úkolu 2 2a/ Antracit, černé uhlí, hnědé uhlí, lignit 2b/ 8

6 Chemické zpracování uhlí
Hnědé uhlí se většinou spaluje v tepelných elektrárnách (obr. 9). Černé uhlí se zpracovává tzv. karbonizací, což je zahřívání černého uhlí na teplotu C za nepřístupu vzduchu v koksovnách (obr.10). 9 10

7 Produkty chemického zpracování uhlí
Koks, obr. 11 Černouhelný dehet, obr. 12 14 11 12 13 Vedlejší produkty: Svítiplyn, obr.13 Amoniaková voda, obr. 14

8 Co všechno se dá vyrobit z dehtu
15 16 17 DEZA (dehtové závody) Valašské Meziříčí je podnik, který zpracovává černouhelný dehet.

9 Úkol 3: Podle snímků 6, 7, 8, doplň text:
Hnědé uhlí se většinou spaluje v …….. elektrárnách. Černé uhlí se zpracovává tzv. ……….., což je ……… černého uhlí na teplotu C za ………. vzduchu v ……… . Hlavními produkty tohoto děje jsou …. a ….. . Dehet se zpracovává v podniku …. Valašské Meziříčí. Mohou se z něho vyrobit CD disky, ……, syntetické ….. nebo ….. .

10 Kontrola úkolu 3 Hnědé uhlí se většinou spaluje v tepelných
elektrárnách. Černé uhlí se zpracovává tzv. karbonizací, což je zahřívání černého uhlí na teplotu C za nepřístupu vzduchu v koksárnách. Hlavními produkty tohoto děje jsou koks a dehet . Dehet se zpracovává v podniku DEZA Valašské Meziříčí. Můžeme z něho vyrobit CD disky, plasty, syntetické barvy nebo silon.

11 Ropa – strategická surovina
18 Ropa je směs kapalných uhlovodíků, převážně alkanů. 95 procent veškerých potravin je pěstováno za přispění ropy. 95 procent dopravy zprostředkovávají ropné deriváty. 95 procent veškerého vyráběného zboží potřebuje pro svou výrobu ropu. Surová ropa

12 Obr.19: Světové zásoby ropy v mld. barelů
Těžba ropy ve světě Území 1980 1990 2000 2007 svět (celkem ) 3 088 3 170 3 614 3 906 Saúdská Arábie 509,8 342,6 456,3 493,1 Rusko 515,9 323,3 491,3 USA 480,2 416,6 352,6 311,5 Írán 74,2 162,8 189,4 212,1 Čína 106,0 138,3 162,6 186,7 Mexiko 107,2 146,3 171,2 173,0 Kanada 83,3 92,6 126,9 158,9 Spojené arabské emiráty 84,2 107,5 123,1 135,9 Venezuela 116,3 115,9 167,3 133,9 Kuvajt 86,8 46,8 109,1 129,6 Norsko 25,0 82,1 160,2 118,8 19 100 116 140 740 Obr.19: Světové zásoby ropy v mld. barelů Úkol 4: a/ Který stát v Evropě (kromě Ruska), Asii, Americe těží nejvíce ropy? b/ Ve které oblasti Země se nachází největší zásoby ropy? Těžba ropy v mil. tun a zásoby ropy v mld. barelů (1 barel = 159 l)

13 Kontrola úkolu 4 a/ Evropa – Norsko 118,8 mil. t
Asie – Saudská Arábie 493,1 mil. t Amerika – USA 311,5 mil. t b/ Největší zásoby Blízký východ – 740 mld. barelů

14 Zpracování ropy Základem zpracování ropy je
Ropná rafinérie Základem zpracování ropy je její frakční destilace, při níž jsou odděleny při atmosférickém tlaku uhlovodíky podle jejich bodů varu. Tím se získají tyto frakce (podíly): benzín, petrolej, plynový olej (motorová nafta). Zbytek, mazut, se destiluje za sníženého tlaku, čímž se získá těžký topný olej a asfalt. 20 21 Úkol 5: Napiš, ve kterých městech se v ČR zpracovává ropa:

15 Kontrola úkolu 5 Litvínov Kralupy nad Vltavou

16 Zemní plyn Zemní plyn je přírodní hořlavý plyn využívaný
jako významné plynné palivo. Jeho hlavní složkou je methan (obvykle přes 90 %) a ethan (1–6 %). Často se těží společně s ropou nebo černým uhlím. 22 Autobus, který jako pohon používá stlačený zemní plyn (CNG). Nádrže na CNG jsou umístěny na střeše vozu.

17 Úkol 6: Shrnutí učiva: Doplň text:
Hlavní zdroje uhlovodíků jsou …., …., ….. plyn. Hnědé uhlí se většinou ……. v tepelných elektrárnách, černé uhlí se chemicky zpracovává ……….. . Ropa je směs …….. uhlovodíků. Zpracovává se ……. destilací.Tou se získávají důležité podíly : ……, …….., ……. olej a ….. . Hlavní složkou zemního plynu je …… a ….. . Zemní plyn je významné plynné …… a těží se zpravidla společně s ….. nebo černým uhlím.

18 Kontrola úkolu 6 Hlavní zdroje uhlovodíků jsou uhlí, ropa, zemní plyn.
Hnědé uhlí se většinou spaluje v tepelných elektrárnách, černé uhlí se chemicky zpracovává karbonizací. Ropa je směs kapalných uhlovodíků. Zpracovává se frakční destilací.Tou se získávají důležité podíly : benzín, petrolej, plynový olej a mazut. Hlavní složkou zemního plynu je methan a ethan. Zemní plyn je významné plynné palivo a těží se zpravidla společně s ropou nebo černým uhlím.

19 Použité obrázky: Obrázek 1: Dostupný pod licencí public domain na www: Obrázek 2: Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license na www: Obrázek 3: Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www: Obrázek 4: Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www: Obrázek 5: Celosvětově volné dílo na www: Obrázek 6: Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www: Obrázek 7: Dostupný pod licencí public domain na www: Obrázek 8: Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www: Obrázek 9: Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www: Obrázek 10: Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license na www: Obrázek 11: Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www: Obrázek 12: Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www: Obrázek 13: Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www: Obrázek 14: Dostupný pod licencí public domain na www: Obrázek 15: Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www: Obrázek 16: Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www: Obrázek 17: Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www:

20 Ostatní obrázky pocházejí z vlastních zdrojů.
Obrázek 18: Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www: Obrázek 19: Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www: Obrázek 20: Dostupný pod licencí Creative Commons ShareAlike 1.0 License. na www: Obrázek 21: Dostupný pod licencí public domain na www: Obrázek 22: Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www: Ostatní obrázky pocházejí z vlastních zdrojů. Mgr. Vaněk Vlastimil, autor


Stáhnout ppt "Zdroje uhlovodíků."

Podobné prezentace


Reklamy Google