Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Mgr. Iveta Semencová Předmět/vzdělávací oblast: Chemie Tematická oblast: Organická chemie Téma: Organická chemie – frakční destilace Ročník: ročník Datum vytvoření: prosinec 2013 Název: VY_32_INOVACE_ CHE Anotace: Žáci se seznámí s vlastnostmi, těžbou a zpracováním ropy a jejích produktů. Prezentace přináší spojení učebního materiálu s reálným životem. Jeho interaktivita spočívá i ve využití hypertextových odkazů na internet, audio a video ukázky a lze ji zvýšit použitím interaktivní tabule. Problémové otázky podněcují diskuzi, udržují pozornost žáků a zvyšují jejich aktivitu. Metodický pokyn: Materiál má multifunkční využití, je vhodný nejen k výkladu, k ověřování znalostí, ale i k samostatnému studiu. Je možné jej použít i k doplnění učiva pro žáky s individuálním učebním plánem. Vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 Frakční destilace ropy

3 ROPA hustá zelenohnědá až černá olejovitá kapalina
vznikala po milióny let usazováním obrovského množství odumřelých organismů a schránek složitá směs kapalných uhlovodíků spolu s menším množstvím plynných a pevných uhlovodíků světová naleziště ropy: střední Amerika, USA, Severní Afrika, Indonésie, Rusko, Střední východ… je strategickou surovinou v chemickém průmyslu, používá se k výrobě paliv, plastů, asfaltu… 1l ropy může znehodnotit až 1 milión litrů pitné vody

4 0,05 – 1,5 % Kyslík 0, % Dusík 0,5 – 6% Síra Vodík 10 – 14 % Uhlík 80 – 87 %

5 Ropný vrt – těžební věž 1. Motor 2. Protiváha - závaží 3. Ojnice 4. Hlavní rameno 5. Hlava 6. Lano 7. Ústí vrtu 8. Ropovod 9. Betonový základ 10. Vnější plášť 11. Táhlice 12. Potrubí 13. Čerpadlo 14. Ventily 15. Ropné písky

6 Frakční destilace ropy
zpracování ropy destilací - na základě rozdílné teploty jednotlivých frakcí(částí) probíhá ve frakční koloně frakční kolony jsou součástí rafinérie jednotlivé frakce se dále zušlechťují a dělí 1 barel ropy = 2 tuny dehtového písku 1 barel = 42 galonů t = 6 – 10.3 barelu 1 galon = 163,65 l v Evropě 119,2 l v USA 1

7 plynový olej, lehké topné oleje
frakce plynná < 80° 90°-200° 200°- 250° 260°- 360° < 380° benzín petrolej plynový olej, lehké topné oleje mazací oleje mazut

8 Použití jednotlivých frakcí ropy v praxi
Výroba asfaltu (mazut) Výroba plastů (mazut, petrolej) Rozpouštědla(petrolej, benzín) Paliva( benzín, nafta, lehké topné oleje, plynné uhlovodíky)

9 Procvičování Pevná, kapalná, plynná 1) Druhy paliv podle skupenství
Pevná: uhlí, koks, dřevo, pevný líh Kapalná: benzín, nafta, olej Plynná: LPG, zemní plyn 2) Příklady paliv 3) Na jakém principu je založena frakční destilace? Je založena na odlišné teplotě varu. Z odumřelých živočichů 4) Ropa vznikla z………………… Uhlí vzniklo z ………………….. Z přesliček

10 Použité zdroje: Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Semencová. Kliparty – Dostupné pod licencí Microsoft Office 2010 na WWW: AUTOR NEUVEDEN]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEUVEDEN. Oil well scheme.svg [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: BANÝR, Jiří a Pavel BENEŠ. Chemie pro střední školy: obecná, anorganická, organická, analytická, biochemie. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1995, 160 s. ISBN MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie pro čtyřletá gymnázia 3.díl. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, ISBN


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google