Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Mgr. Iveta Semencová Předmět/vzdělávací oblast:Chemie Tematická oblast:Organická chemie Téma:Deriváty uhlovodíků- nukleové kyseliny Ročník:1.- 3.ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Mgr. Iveta Semencová Předmět/vzdělávací oblast:Chemie Tematická oblast:Organická chemie Téma:Deriváty uhlovodíků- nukleové kyseliny Ročník:1.- 3.ročník."— Transkript prezentace:

1 Autor:Mgr. Iveta Semencová Předmět/vzdělávací oblast:Chemie Tematická oblast:Organická chemie Téma:Deriváty uhlovodíků- nukleové kyseliny Ročník:1.- 3.ročník Datum vytvoření:prosinec 2013 Název:VY_32_INOVACE_7.3.15.CHE Anotace: Žáci se seznámí s funkcí a důležitostí nukleových kyselin pro vývoj lidského jedince. Prezentace přináší spojení učebního materiálu s reálným životem. Jeho interaktivita spočívá i ve využití hypertextových odkazů na internet, audio a video ukázky a lze ji zvýšit použitím interaktivní tabule. Problémové otázky podněcují diskuzi, udržují pozornost žáků a zvyšují jejich aktivitu. Metodický pokyn: Materiál má multifunkční využití, je vhodný nejen k výkladu, k ověřování znalostí, ale i k samostatnému studiu. Je možné jej použít i k doplnění učiva pro žáky s individuálním učebním plánem. Vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2

3 biochemické makromolekulární látky tvoří řetězce ve své struktuře uchovávají genetické informace součást prakticky všech buněk objeveny roku 1868, izolovány koncem 19. století, složení objasněno v roce 1953 (James D. Watson, Francis Crick Nobelova cena) Rozdělení: a) deoxyribonukleová kyselina b) ribonukleová kyselina

4 (z angl.) deoxyribonucleicacid – DNA ve své struktuře kóduje genetickou informaci, čímž předurčuje vlastnosti celého organismu uložena zejména v buněčném jádře nebo volně v cytoplazmě (koloidní roztok uvnitř buňky), ale také v mitochondrii (organela, jejíž funkcí je produkce energie pro organismus), chloroplastech (organela, v níž probíhá fotosyntéza)...

5 Struktura: 1.Cukerná složka (2 – deoxy – D – ribóza) 2.Dusíkatá báze a)purinové – adenin (A), guanin (G) b)pyrimidinové – cytosin (C), thymin (T) 3. Zbytek kyseliny trihydrogenfosforečné

6 Cukerná složka Zbytek kyseliny trihydrogenfosforečné Základní stavební jednotka DNA - NUKLEOTID Dusíkatá báze

7 Báze jsou spojeny vodíkovými můstky a vzájemně se doplňují DNA tvořena dvěma polynukleotidovými řetězci, stočenými do šroubovice Jednotlivé nukleotidy určují primární strukturu Komplementární báze: A - T (Dva vodíkové můstky) C- G (Tři vodíkové můstky)

8 Význam: - DNA nese informaci o struktuře bílkovin – určuje pořadí aminokyselin - pokud dochází k poruše v sekvenci (uzpůsobení) nukleoidů, vznikají genetické poruchy

9 (z angl.) ribonucleicacid – RNA zodpovídá za přenos informací z DNA) Rozdělení: a)m-RNA (messenger, mediátor) -přenáší informaci z DNA do cytoplazmy na ribozómy – řídí produkci bílkovin b)t-RNA (transfer, transport) -přenáší aminokyseliny z cytoplazmy na ribozómy c) r-RNA (ribosom) - spolu s bílkovinami tvoří ribozómy

10 Struktura: 1.Cukerná složka (D - ribósa) 2.Dusíkatá báze a)purinové – adenin (A), guanin (G) b)pyrimidinové – cytosin (C), uracil (U)! 3.Zbytek kyseliny trihydrogenfosforečné

11 RNA tvoří jen jeden polynukleotidový řetězec DNA je stabilnější, díky dvouvláknové struktuře (pokud dojde k poruše jednoho řetězce, druhý řetězec drží molekulu pohromadě a umožňuje její pozdější opravení) Nukleové kyseliny jsou stavebním kamenem vědního oboru genetiky

12 Internet: Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Semencová. BENEŠOVÁ, Marika. Odmaturuj! z chemie. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2002, 208 s. ISBN 80-862- 8556-1 AUTOR NEUVEDEN. ADN_animation.gif [online]. [cit. 5.1.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/ADN_animation.gif AUTOR NEUVEDEN. DNA Structure.jpg [online]. [cit. 15.3.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DNA_Structure.jpg AUTOR NEUVEDEN. Watson-Crick-DNA-model.jpg [online]. [cit. 15.3.2014]. Dostupný na WWW: http://www.thehistoryblog.com/wp-content/uploads/2013/05/Watson-Crick-DNA- model.jpg BŘÍŽĎALA, Jan a kol. Nukleové kyseliny [online]. [cit. 5.1.2014]. Dostupný na WWW: http://www.e-chembook.eu/cz/biochemie/nukleove kyseliny http://www.e-chembook.eu/cz/biochemie/nukleove


Stáhnout ppt "Autor:Mgr. Iveta Semencová Předmět/vzdělávací oblast:Chemie Tematická oblast:Organická chemie Téma:Deriváty uhlovodíků- nukleové kyseliny Ročník:1.- 3.ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google