Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Mgr. Iveta Semencová Předmět/vzdělávací oblast: Chemie Tematická oblast: Organická chemie Téma: Deriváty uhlovodíků- nukleové kyseliny Ročník: 1.- 3.ročník Datum vytvoření: prosinec Název: VY_32_INOVACE_ CHE Anotace: Žáci se seznámí s funkcí a důležitostí nukleových kyselin pro vývoj lidského jedince. Prezentace přináší spojení učebního materiálu s reálným životem. Jeho interaktivita spočívá i ve využití hypertextových odkazů na internet, audio a video ukázky a lze ji zvýšit použitím interaktivní tabule. Problémové otázky podněcují diskuzi, udržují pozornost žáků a zvyšují jejich aktivitu. Metodický pokyn: Materiál má multifunkční využití, je vhodný nejen k výkladu, k ověřování znalostí, ale i k samostatnému studiu. Je možné jej použít i k doplnění učiva pro žáky s individuálním učebním plánem. Vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 Nukleové kyseliny

3 Úvod: biochemické makromolekulární látky tvoří řetězce
ve své struktuře uchovávají genetické informace součást prakticky všech buněk objeveny roku 1868, izolovány koncem 19. století, složení objasněno v roce 1953 (James D. Watson, Francis Crick Nobelova cena) Rozdělení: a) deoxyribonukleová kyselina b) ribonukleová kyselina

4 Deoxyribonukleová kyselina
(z angl.) deoxyribonucleicacid – DNA ve své struktuře kóduje genetickou informaci, čímž předurčuje vlastnosti celého organismu uložena zejména v buněčném jádře nebo volně v cytoplazmě (koloidní roztok uvnitř buňky), ale také v mitochondrii (organela, jejíž funkcí je produkce energie pro organismus), chloroplastech (organela, v níž probíhá fotosyntéza)...

5 Cukerná složka (2 – deoxy – D – ribóza) Dusíkatá báze
Struktura: Cukerná složka (2 – deoxy – D – ribóza) Dusíkatá báze purinové – adenin (A), guanin (G) pyrimidinové – cytosin (C), thymin (T) 3. Zbytek kyseliny trihydrogenfosforečné

6 trihydrogenfosforečné
Zbytek kyseliny trihydrogenfosforečné Cukerná složka Dusíkatá báze Základní stavební jednotka DNA - NUKLEOTID Řetězec DNA

7 Báze jsou spojeny vodíkovými můstky a vzájemně se doplňují
DNA tvořena dvěma polynukleotidovými řetězci, stočenými do šroubovice Jednotlivé nukleotidy určují primární strukturu Komplementární báze: A - T (Dva vodíkové můstky) C- G (Tři vodíkové můstky)

8 Význam: - DNA nese informaci o struktuře bílkovin – určuje pořadí aminokyselin - pokud dochází k poruše v sekvenci (uzpůsobení) nukleoidů, vznikají genetické poruchy

9 Ribonukleová kyselina
(z angl.) ribonucleicacid – RNA zodpovídá za přenos informací z DNA) Rozdělení: m-RNA (messenger, mediátor) přenáší informaci z DNA do cytoplazmy na ribozómy – řídí produkci bílkovin t-RNA (transfer, transport) přenáší aminokyseliny z cytoplazmy na ribozómy c) r-RNA (ribosom) - spolu s bílkovinami tvoří ribozómy

10 Struktura: Cukerná složka (D - ribósa) Dusíkatá báze purinové – adenin (A), guanin (G) pyrimidinové – cytosin (C), uracil (U)! Zbytek kyseliny trihydrogenfosforečné

11 RNA tvoří jen jeden polynukleotidový řetězec
DNA je stabilnější, díky dvouvláknové struktuře (pokud dojde k poruše jednoho řetězce, druhý řetězec drží molekulu pohromadě a umožňuje její pozdější opravení) Nukleové kyseliny jsou stavebním kamenem vědního oboru genetiky

12 Použité zdroje: Internet:
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Semencová. BENEŠOVÁ, Marika. Odmaturuj! z chemie. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2002, 208 s. ISBN AUTOR NEUVEDEN. ADN_animation.gif [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEUVEDEN. DNA Structure.jpg [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEUVEDEN. Watson-Crick-DNA-model.jpg [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: BŘÍŽĎALA, Jan a kol. Nukleové kyseliny [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: kyseliny Použité zdroje:


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google