Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Pavlína Krejčí Předmět/vzdělávací oblast:Základy společenských věd Tematická oblast:Člověk a právo Téma:Trestní odpovědnost Ročník:1. a 2. Datum.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Pavlína Krejčí Předmět/vzdělávací oblast:Základy společenských věd Tematická oblast:Člověk a právo Téma:Trestní odpovědnost Ročník:1. a 2. Datum."— Transkript prezentace:

1 Autor:Pavlína Krejčí Předmět/vzdělávací oblast:Základy společenských věd Tematická oblast:Člověk a právo Téma:Trestní odpovědnost Ročník:1. a 2. Datum vytvoření:listopad 2013 Název:VY_32_INOVACE_16.1.15.OBN Anotace: Trestní odpovědnost, trestní zákon, mladistvý, nepříčetnost, posuzování míry zavinění. Digitální učební materiál je primárně určen pro žáky oborů technického zaměření. Učební materiál slouží jako inovativní prezentační doplněk výuky. Závěrečné otázky zvyšují interaktivitu výuky a podporují samostatné myšlení žáků. Metodický pokyn: Prezentaci lze využít pro výklad v hodině, jako zdroj informací pro samostudium nebo k opakování. Učební materiál lze prezentovat pomocí dataprojektoru nebo použitím interaktivní tabule.

2 Trestní odpovědnost

3

4 je založena na spáchání trestního činu Pachatel - fyzická osoba - osoba příčetná - v době spáchání trestního činu dosáhla určitého věku

5 Vyloučení trestnosti Trestní zákon vylučuje trestnost za spáchaný čin v těchto případech: čin byl spáchán osobou mladší 15 let čin byl spáchán nepříčetnou osobou čin byl spáchán v krajní nouzi čin byl spáchán v nutné obraně osoba oprávněně použila zbraň

6 Mladistvý pachatel, který spáchal trestný čin ve věku mezi 15-18 lety může být postaven před soud i odsouzen zachází se s ním zvláštním způsobem soud mu může uložit ochrannou výchovu ve výchovném zařízení dovršením 18 let je pachatel plně trestně odpovědný

7 Nepříčetnost neschopnost pachatele rozpoznat nebezpečnost činu neschopnost ovládat své jednání bývá způsobena duševní chorobou k posuzování příčetnosti jsou důležité posudky znalců psychiatrů osobám se ukládá ochranné léčení

8 Trestní odpovědnost a návyková látka Plně trestně odpovědná je osoba, která spáchala trestný čin v nepříčetnosti zaviněné vlastní vinou např. pod vlivem drog nebo alkoholu

9 Posuzování míry zavinění úmyslné - pachatel chtěl porušit zákon - pachatel věděl, že svým jednáním může zákon porušit z nedbalosti - pachatel věděl, že zákon může porušit, ale spoléhal, že k tomu nedojde - pachatel o ohrožení nevěděl, ač o tom vědět měl a mohl

10 Kontrolní otázky 1.Kdy vylučuje trestní zákon trestnost? 2. Vysvětli pojem nepříčetnost pachatele.

11 Odpovědi 1.Trestnost je vyloučena v případě, že čin byl spáchán osobou mladší 15 let, nepříčetnou osobou, v krajní nouzi, v nutné obraně, pokud osoba oprávněně použila zbraň. 2.Nepříčetnost je neschopnost pachatele rozpoznat nebezpečnost činu, neschopnost ovládat své jednání. Bývá způsobena duševní chorobou.

12 Použité zdroje Cliparty – Dostupné pod licencí Microsoft Office 2003 (viz http://explore.live.com/microsoft-servi...cz&CTT=114) na WWW: http://office.microsoft.com/cs-cz/images/ VALENTA, Milan. Občanská nauka pro SOŠ a pro studijní obory SOU. 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, a. s., 1999. ISBN 80-7235-080-3 DUDÁK, Vladislav a kol. Občanská nauka pro střední odborné školy a studijní obory SOU. Dotisk 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, a. s., 2005. ISBN 80-7235-233-4 EMMERT, František a kol. Odmaturuj ze společenských věd. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2004. ISBN 80-86285-65-5 ŠÍMA, Alexander; SUK, Milan. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 7., doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-500-3


Stáhnout ppt "Autor:Pavlína Krejčí Předmět/vzdělávací oblast:Základy společenských věd Tematická oblast:Člověk a právo Téma:Trestní odpovědnost Ročník:1. a 2. Datum."

Podobné prezentace


Reklamy Google