Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rodina spojuje generace Podpora mezigeneračního soužití v české společnosti PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rodina spojuje generace Podpora mezigeneračního soužití v české společnosti PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Rodina spojuje generace Podpora mezigeneračního soužití v české společnosti PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.

2 Demografická projekce České republiky (střední hodnoty) rokVěková skupina (obě pohlaví)Populace celkem (obě pohlaví) 60+65+70+80+ abs.% % % % 2009  2 263 55921.61 556 15214.91 050 16410.0361 8663.510 467 542 20202 823 15226.12 166 38920.11 483 33613.7457 6134.210 797 484 20303 182 76329.22 516 95723.11 909 18317.5773 9757.110 908 419 20403 817 44535.12 913 98426.82 132 87219.61 013 1519.310 873 660 20504 109 88837.93 375 52731.12 635 07824.31 118 85810.310 842 320 20604 093 98238.03 554 57933.02 895 98126.91 541 41114.310 776 512 20653 998 00637.43 439 25232.22 912 18327.21 622 65915.210 689 713 Projekce obyvatelstva České republiky, 2009 * Reálná čísla

3 „Stárnutí“ Chronologicky - kalendářní věk Funkční věk

4 Kalendářní věk a stáří jako status V soudobé společnosti – stáří vymezeno 60+ nebo 65+ ; „administrativní hranice“ odvozena obvykle od věku, který je v daném systému stanoven jako rozhodný pro odchod do penze - vytvořena nová sociální kategorie; překročení hranice = ekonomický status „osoba v postproduktivním věku“, ztotožněn s označením „senior“ ; přisouzený status ještě nevypovídá vůbec nic o skutečném stáří jednotlivce

5 Funkční věk Rezignace na popisné definice Vymezení stáří skrze funkční potenciál, resp. jeho složky:  Fyzická  Psychická  Sociální úroveň funkčnosti zmíněných složek zásadním způsobem ovlivňuje individuální kompetence uspokojovat své potřeby.

6 Kam směřovat pozornost? Specifickou cílovou skupinu v rámci seniorské populace představují jedinci, u nichž dochází k takovému úbytku funkčního potenciálu, že jsou při uspokojování svých potřeb, tedy sociálním fungování, na pomoci druhé osoby trvale závislí

7 Sociální dimenze představuje vztahy ke společnosti, začlenění do sociálních sítí, nahlížení druhých lidí v okolí, ochota participovat na aktivitách … hlavní příčinou vzniku závislosti v sociální rovině je vytěsnění jedince z jeho přirozeného prostředí, tedy ze sociálních vazeb a sítí, které tvoří rodina, okruh známých a přátel a prostor v němž přebývá

8 Poskytování pomoci v rodině ti, kteří péči zajišťují ti, kteří nechtějí pečovat ti, kteří neumějí pečovat ti, kteří nemohou pečovat

9 Představy o péči v případě nesoběstačnosti rodičů (Vzorek ve věku 20- 60 let) Poskytnout potřebnou péči v domácím prostředí - 80% Sdílet péči se sourozenci – cca 50% Zajistit péči s pomocí PS nebo jiné instituce - 27% Umístění do zařízení – 14% (Veselá, 2002)

10 Obavy respondentů (Vzorek ve věku 20- 60 let) Z omezení možnosti zaměstnání – 34% Z nezvládnutí potřebné odborné péče – 33% Z časové náročnosti poskytované péče – 20% Z případné potřeby přestěhovat rodiče do vlastního bytu – 16% Z nezvládnutí psychické zátěže spojené s péčí – 15% Z nezvládnutí fyzické zátěže spojené s péčí – 15% Ze zanedbávání potřeb vlastní rodiny – 15% Z případné potřeby odloučení od vlastní rodiny a bydlení u rodičů – 15% Z finanční náročnosti poskytované péče – 12% Z omezení osobního života – 12% Z omezení možnosti pomáhat s péčí o vnoučata – 4% (Veselá, 2002)

11 Obvyklé potíže pečujících Tělesná zátěž Finanční zátěž Zátěž plynoucí z okolního prostředí Sociální zátěž Citová zátěž

12 Způsob zapojení neformálních pečovatelů do systému poskytování pomoci Péči v domácnosti ze strany neformálních poskytovatelů je přiznán status placené činnosti. Rozvoj služeb tzv. respitní neboli podpůrné péče Využití potenciálu neformální pečovatelů při poskytování pomoci v zařízeních sociálních služeb, včetně residenčního typu

13 Podpora zapojení neformálních pečovatelů Míra rozhodování a svoboda volby přiznaná příjemcům pomoci a jejich blízkým neformální poskytovatelé jsou do systému pomoci zapojeni, bez výraznější možnosti rozhodování, s omezenou možností výběru vhodných řešení; neformální poskytovatelé a uživatelé mají možnost volby, ale jsou přitom limitováni předem určeným balíkem řešení, která jsou nabízena ze strany pracovníků sociálních služeb; uživatelé a jejich neformální pečovatelé mají možnost vytvořit si vlastní „balík“ řešení, která odpovídají aktuální situaci, pracovníci jsou zprostředkovateli zdrojů.

14 Děkuji za pozornost PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D. Fakulta sociálních studií MU Katedra sociální politiky a sociální práce Joštova 10, 602 00 Brno kubalis@fss.muni.cz


Stáhnout ppt "Rodina spojuje generace Podpora mezigeneračního soužití v české společnosti PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google