Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Role edukační sestry v intenzivní péči

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Role edukační sestry v intenzivní péči"— Transkript prezentace:

1 Role edukační sestry v intenzivní péči
Představit se. Kateřina Haslemová, ÚVN Praha

2 Biografie Ústřední vojenská nemocnice, Praha - zdravotní sestra ( DiS)
jednotka intenzivní péče Prince Sultan Cardiac Center, Riyadh, Saudská Arábie - zdravotní sestra kardiochirurgická jednotka intenzivní péče Sheikh Khalifa Medical City, Abu Dhabi, Spojené Arabské Emiráty - clinical resource nurse ( klinický školitel ) kardiochirurgická jednotka intenzivní péče, koronární jednotka a transplantační jednotka - edukační sestra pro jednotky intenzivní péče V mém předchozím zaměstnaní jsme měli cca 25 edukačních sester v celé nemocnici ( 650 lůžek) cca 4000 sester. největší nemocnice v Abu Dhabi. Nemocnice dle amerického typu.

3 Cíl Zařazení edukačních sester do praxe Role edukační sestry
Vzdělávání a výchova v ošetřovatelství Profesionalismus Budoucnost edukačních sester v intenzivní péči Pozice edukační sestry se může lišit dle nemocnice , ale jsou zde určité zásady které by měly fungovat. Typy edukačních sester se pouze liší druhem a množstvím rozdělené práce na část administrativní a klinickou. Toto jsou zásady které já ze své zkušenosti považuji za důležité.

4 Klíčové body Výchova edukační sestry pro jednotlivé obory
Vzdělávání a výchova edukačních sester Spolupráce edukačních sester Periodické proškolení zaměstnanců Nemocnice jako centrum celoživotního vzdělávání Spolupráce s universitou/fakultou Musíme změnit myšlení a náhled na vzdělávání vůbec. Musíme se specializovat v daných oborech, spíše než obsáhnout všechny obory povrchně. Medicína/ intenzivní péče je velmi rozsáhlá a není možno pokrýt efektivně všechna témata. Pokud se budeme specializovat, doba k proškolení edukačních sester bude kratší. Nemusíte v zásadě vědět odpověď na všechny otázky studentů či sester, ale v případě že nevíte, musíte vše vyhledat a neustále se zdokonalovat. Nepřestat se zajímat o nové ale i staré věci. školitelky nemohou pracovat nezávisle , ale musí spolu navzájem spolupracovat a inovovat. Zřízení vlastní skupiny/ týmu…

5 Role edukační sestry Součást managementu oddělení Mentorství
Vedení (leadership) Orientace /zapracování nových zaměstnanců Plánování a efektivita práce (time management) Podpora teoretických znalostí Podpora klinické praxe Udělování kompetencí pro nelékařské profese Spolupráce při rozdělení nelékařských profesí a jejich kompetencí Spolupráce s multidisciplinárním týmem Vedení a organizace kurzů Rozdíl mezi sestrou která provádí edukaci na úrovni university a klinickou. Klinický školitel musí spolupracovat s universitou, přesto však její/jeho práce je zaměřena na vzdělávání v praxi. Důležité je vychovávat budoucí zdravotní sestry. Vštípit klíčové základy práce. Dobrá spolupráce mezi universitou a klinickou praxí předchází nesprávným návykům které ovlivňují budoucí praxi. Edukační sestra má velmi různorodou práci.Právě proto je tak zajímavá a obohacující Jeden den učíte klinickou praxi, péči o pacienta druhý den přednášíte třetí den spolupracujete na standardech oš. péče a další vytváříte kurzy.

6 Proč je edukace důležitá?
Benefit pro pacienta /zlepšení kvality péče Reflexe praxe Předávat odborné znalosti a informace, které jsme získali za dobu praxe Předáváme teoretické znalosti podporované mezinárodními doporučeními dle evidence Osobní profesní růst Nauka o sobě a o tom jak učit ostatní Máme historicky zažito nesdělovat naše zkušenosti a poznatky které jsme získali během praxe , protože nás to dělá unikátními a nenahraditelnými. Přesto opak by měla dělat edukační sestra. 1/2

7 Systemizace dle kompetencí, vzdělání a praxe
Obohacení profesního života Získává znalosti o nových trendech v klinické praxi Spolupráce s jinými obory Studenti či zaměstnanci přinášejí nové otázky a s nimi i poznání Kompetence, vzdělání a praxe by měli hrát důležitou roli v systemizaci sesterských pozic.Systemizace v UK, UAE…..vysvětlit. Je naprosto normální přijít na službu kde slouží 4 různé typy sester. Vše je rozděleno dle praxe, kompetencí (teoretických i praktických ) a vzdělání. 2/2

8 Dnes jsou pro vzdělávání ideální podmínky: široká škála kurzů teoretických . Chtěla bych zdůraznit nutnost zlepšit nabídku praktických kurzů a kasuistik. Škola se zaměřuje na teorii,ale i přesto že zajistí praxi, je nutno zlepšit kvalitu praxe. Edukační sestra může pomoci.

9 Samozřejmě by bylo ideální učit se např. v takových podmínkách
Samozřejmě by bylo ideální učit se např. v takových podmínkách. Přesto můžeme najít vhodnou cestu jak spojit teorii s praxí. Plán edukace v UVN. Kurzy které spojí praxi s teorií. ROZUMĚT PROBLÉMU……tak abychom ho byli schopni vysvětlit někomu jinému např. novému zaměstnanci.

10

11 Postavení sestry v zahraničí
“Fonendoskop již dávno není jen pomůckou lékaře, ale i sestry.“ Sestra je partner a kolega lékaře. Znalost a iniciativa v ošetřovatelském procesu je podporována a očekávána.Jsem si vědoma toho,že tento úkol je nelehký,ale přesto věřím,že profesionálním přístupem sester i lékařů lze toto zlepšit.S profesionalizmem musíme začít nejdříve u sebe.

12 Profesionalismus Profesní hrdost, profesionální chování a vystupování

13 Co ovlivňuje pohled na nás a naší profesi..
Jak vypadáme… Jak se chováme…. Jaká je naše komunikace…. Aby náš zevnějšek nepřehlušil naše sdělení a konání Zásady slušného chování , potlačení emocí , objektivní náhled, povznést se nad ostatní vlivy Sdělení by mělo být výstižné, nepředvádět se, plná informovanost, podpora , empatie a kontrola zda pacient rozuměl sdělení Nepoučovat,ale vysvětlovat.

14 Péče o pacienta / bezpečnost
Pracovní prostředí Benefity / Finance Kontinuální vzdělávání Péče o pacienta / bezpečnost

15 Profesionalismus „Profesionál je člověk, který za svou práci pobírá peněžní honorář a je pro činnost v daném oboru kvalifikován buď praxí a nebo odborným vzděláním“.(Wikipedia) Standardizace péče (pracovní postupy a standardy nástroj legislativy) Kompetence (roční obnovování kompetencí dle klasifikace výkonů) Kontinuální vzdělávání (možnost vzdělávání a jeho kvalita, zvyšování kvalifikace, specializace v daných oborech) Akreditované kurzy (následují evidence based practice neboli praxe podporovaná evidencí)

16 Recertifikace zdravotních sester :
FIRE SAFETY = požární bezpečnost OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY = bezpečnost práce INFECTION CONTROL = prevence infekcí CUSTOMER RESPONSE = schopnost reagovat na potřeby zákazníka BLS = první pomoc ACLS = rozšířená resuscitační pomoc ( intenzivní péče)

17 Reálné cíle a měřitelné výsledky
S specific = SPECIFICKÉ M measurable = MĚŘITELNÉ A attainable = DOSAŽITELNÉ R realistic = REÁLNÉ T timely = ČASOVĚ OMEZENÉ

18 Měřitelné výsledky Roční zhodnocení práce Pravidla mlčenlivosti
Pravidelný „work feedback“ neboli zpětné hodnocení práce Hodnocení práce v kolektivu Výsledky musí být v souladu s osobními cíli a s cíli oddělení a nemocnice.

19 Budoucnost edukačních sester v intenzivní péči
Upevnit spojení mezi universitou a zdravotnickým zařízením Jasně daná koncepce práce edukační sestry Spolupráce mezi jednotlivými obory Akceptovat zkušenosti a pozice edukačních sester Budoucnost edukačních sester bude záviset na tom zda nás lékařské ale i nelékařské týmy přijmou a využijí naší pomoci k udržení a zlepšení ošetřovatelské péče.Edukační sestra musí být ve svých znalostech vždy o krok vpředu.

20 Edukační sestra „ jedna profese,mnoho rolí“
Souhrn Edukační sestra „ jedna profese,mnoho rolí“ Já věřím ,že kontinuální vzdělávání a klinická edukace přinese zlepšení kvality sester, jejich kompetentnost v daných oborech a tím zlepší pozici sester nejen ve spolupráci s lékaři, ale i v celém multidisciplinárním týmu. Abychom získali plnohodnotné postavení v ošetřovatelském týmu musíme dokázat, že máme znalosti teoretické a praktické a být plně kompetentní.

21 Entusiasmus pro profesi
Kontinuální vzdělávání a přinášení novinek z oboru Orientace nových zaměstnanců Proškolení zaměstnanců (ročně) Zpětná vazba pro studenty i zaměstnance Organizace akreditovaných kurzů Hodnocení cílů jednotlivých zaměstnanců Pomáhá dosažení cílů Kompetence Mentorská činnost Součástí kvality péče (standardy, metodiky…) Entusiasmus pro profesi

22 Bez vzájemné spolupráce se neobejdeme.

23 „Be competent and confident“ „Být kompetentní a sebevědomý“

24 Reference Profesionalism in Nursing, Nursing in the United Arab Emirates: historical background,M. El- Haddad, x/abstract Profesionalism in Nursing,


Stáhnout ppt "Role edukační sestry v intenzivní péči"

Podobné prezentace


Reklamy Google