Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Pardubicích

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Pardubicích"— Transkript prezentace:

1 Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Pardubicích
Projekt „Vzdělávejte se pro růst!“ Informační seminář pro žadatele v Pardubickém kraji, Ing. Žaneta Závodová Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Pardubicích

2 Zaměření projektu Projekt je určen pro zaměstnavatele v odvětvích s předpokladem růstu a s významným podílem na tvorbě HDP. Projekt umožní vybraným podnikům získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců, současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady zaměstnanců, kteří se vzdělávání účastní a to za dobu skutečně strávenou na vzdělávání, max. však ,- Kč měsíčně. V rámci projektu lze vzdělávat zaměstnance poskytovatelů terénních či ambulantních sociálních služeb na pozicích pracovník v sociálních službách. Projekt je realizován v období od – přičemž vzdělávací aktivity musí být ukončeny k Na realizaci projektu byla z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost vyčleněna částka 850 mil. Kč pro celou ČR.

3 Zaměření projektu Podpora je zaměřena zejména na:
Zaměstnavatele – kteří realizují svoji činnost v odvětvích – strojírenství, stavebnictví atd., podporované NACE jsou uvedeny v příloze č. 1 Manuálu pro zájemce o vstup do projektu „Vzdělávejte se pro růst“. Zaměstnavatele – poskytovatele služeb sociální péče ambulantní a terénní formy s registrací dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Nestátní neziskové organizace pouze za předpokladu, že jejich předmětem činnosti je působnost v odvětí sekce Q Zdravotní a sociální péče (pouze odvětví 88.10) Konkrétně se jedná o následující ekonomické činnosti CZ-NACE: 88.1 Ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 88.10 Ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory Ambulantní nebo terénní sociální služby pro osoby se zdravotním postižením

4 Proces podání žádosti Žádost předkládá zaměstnavatel příslušnému kontaktnímu pracovišti Úřadu práce České republiky (dle místa výkonu práce zaměstnanců) Příslušné formuláře jsou ke stažení na webových stránkách krajské pobočky ÚP v Pardubicích, věnovaných projektu: Úřad práce žádost formálně zkontroluje (v případě nedostatků vyzve žadatele k doplnění). Úplnou žádost hodnotící komise do 30 dnů posoudí. Po posouzení a případném schválení žádosti komisí, uzavírá Úřad práce ČR se zaměstnavatelem dohodu, na základě které zaměstnavatel realizuje výběr dodavatele školení.

5 Průběh realizace Zrealizované výběrové řízení je nutno před zahájením vzdělávání předložit Úřadu práce ČR (postupuje-li zadavatel v souladu s principy transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace, nemusí u zakázek, ve kterých předpokládaná hodnota plnění nedosahuje částky 200 tis. Kč, provádět výběrové řízení. Dostačující je předložení spolu s žádostí další 2 konkurenční nabídky. Mzdové vyúčtování předkládá zaměstnavatel ÚP ČR měsíčně již v průběhu vzdělávání, náklady za vzdělávací aktivitu dokládá až po ukončení vzdělávací akce. Vzdělávací zařízení mohou do projektu vstoupit až ve fázi výběru dodavatele, v případě vyřizování žádosti se vzdělávací zařízení nesmí účastnit soutěže o zakázku.

6 Pravidla poskytování příspěvku
Příspěvek je poskytován v režimu veřejné podpory. Režim veřejné podpory „de minimis“ – až 100% vynaložených nákladů (vzdělávací aktivita + mzdové náklady) Režim „blokové výjimky“ - u specifického vzdělávání max. podpora 25% způsobilých nákladů, u obecného vzdělávání max. 60% způsobilých nákladů Intenzitu podpory lze za určitých podmínek zvýšit (např. vzdělávání je poskytnuto zdravotně postiženým nebo znevýhodněným pracovníkům) maximálně však do výše 80% způsobilých výdajů Jeden žadatel může čerpat max. 500 tis. Kč měsíčně, vzdělávání může trvat až 18 měsíců

7 Typy vzdělávání Příspěvek může být poskytován na vzdělávání obecné, v odůvodněných případech pak i na specifické. Vzdělání musí být zaměřeno výhradně na následující oblasti: Další profesní vzdělávání s důrazem na odborné vzdělávání zaměstnanců, zaměřené zejména na zvýšení, rozšíření, prohloubení, obnovení nebo udržení kvalifikace, realizované ve vzdělávacím programu: a) zařízením s akreditovaným vzdělávacím programem, b) zařízením s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu (např. zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) c) zařízením se vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu d) školou v rámci oboru vzdělání Odborná jazyková výuka související s pracovní činností V odůvodněných případech další profesní vzdělávání zaměstnanců dle specifických potřeb zaměstnavatelů, včetně přípravy na konkrétní náplň práce pro konkrétní pracovní pozici, které nelze realizovat dle první odrážky.

8 Typy vzdělávání Příspěvek může být poskytován na vzdělávání obecné, v odůvodněných případech pak i specifické. Vzdělání musí být zaměřeno výhradně na následující oblasti: Další profesní vzdělávání s důrazem na odborné vzdělávání zaměstnanců, zaměřené zejména na zvýšení, rozšíření, prohloubení, obnovení nebo udržení kvalifikace, realizované ve vzdělávacím programu: a) zařízením s akreditovaným vzdělávacím programem, b) zařízením s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu (např. zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) c) zařízením se vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu d) školou v rámci oboru vzdělání Odborná jazyková výuka související s pracovní činností V odůvodněných případech další profesní vzdělávání zaměstnanců dle specifických potřeb zaměstnavatelů, včetně přípravy na konkrétní náplň práce pro konkrétní pracovní pozici, které nelze realizovat dle první odrážky

9 Výše prostředků Na realizaci projektu byla z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost vyčleněna částka 850 mil. Kč pro celou ČR. Částka určená pro čerpání na vzdělávací aktivity v oblasti sociálních služeb je v celkové výši 300 mil. Kč. Tyto prostředky jsou rezervovány do konce listopadu V jednotlivých okresech Pardubického kraje jsou alokovány toto částky: Pardubice tis. Kč Chrudim tis. Kč Svitavy tis. Kč Ústí nad Orlicí tis. Kč Celkem tis. Kč

10 Kontakty Kontaktní pracoviště v Pardubicích
Ing. Ivana Pletánková tel , . Helena Ročková tel , . Kontaktní pracoviště Chrudim Hana Vavroušková tel , . PhDr. Miroslav Panák tel , . Kontaktní pracoviště Svitavy Iveta Salavcova tel , . Věra Tichá tel , . Kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí Bc. Zdenka Šimková tel , . Vladimíra Bubeníková tel , .

11 Veškeré informace včetně Manuálu pro zaměstnavatele i všech tiskopisů jsou k dispozici na internetových stránkách krajské pobočky Úřadu práce České republiky v Pardubicích Akreditace udělované MPSV pro oblast celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a kvalifikačního vzdělání pracovníků v sociálních službách Děkuji Vám za pozornost!


Stáhnout ppt "Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Pardubicích"

Podobné prezentace


Reklamy Google