Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypravování Předmět Autor: Mgr. Kateřina Kozlová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypravování Předmět Autor: Mgr. Kateřina Kozlová"— Transkript prezentace:

1 Vypravování Předmět Autor: Mgr. Kateřina Kozlová
Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/ Předmět Vypravování Autor: Mgr. Kateřina Kozlová 14. července 2013

2 Kde se vypravování vyskytuje?
v běžných hovorech prosté vypr. událostí, vlastních zážitků, zážitků jiných osob, v osobní korespondenci… v umělecké literatuře základ epických děl – pověstí, pohádek, povídek, novel, románů v publicistice fejeton, reportáž, črta v odborných pracích s histor. tematikou, životopisy 14. července 2013

3 Co je podstatou vypravování?
děj, příběh, vystižený tak, aby si ho čtenář dovedl představit logické souvislosti nebo časová posloupnost událost skutečná nebo vymyšlená důležitá zápletka (x dějový popis) názornost, dynamičnost, zajímavost tématu, napětí členění na odstavce, přímá řeč na novém řádku 14. července 2013

4 Návrh osnovy Úvod (expozice) – vystižení prostředí, seznámení s postavami, naznačena základní situace Vlastní vypravování – zápletka, stupňování a růst napětí, nebo naopak zpomalování děje, kolize, konflikt, vyvrcholení a jeho rozuzlení - pointa(řešení) Závěr – zobecnění nebo vyvození poučení nebo otevřený konec (bez rozuzlení zápletek) 14. července 2013

5 Kompozice - Využívá různé slohové postupy: vyprávěcí popisný
charakterizační úvahový výkladový informační Postupy z hlediska kompoziční sevřenosti tektonická výstavba – pevná, soudržná, vnitřně provázaná, obvykle s kauzálním řazením motivů atektonická výstavba – nepevná, nesoudržná, obvykle s nekauzálním řazením motivů, založená mj. na metodě proudu vědomí a na volných asociacích 14. července 2013

6 Vyprávěcí postup chronologický retrospektivní postup in medias res paralelní postup rámcový odbočení od zákl. dějové linie – retardační účinek Popisný postup subjektivní popis lyrický (líčení) dějový popis x statický popis Charakterizační postup charakteristika postav (přímá, nepřímá), prostředí Výkladový postup objasňuje vnitřní příčinné vztahy – vsouvání vysvětlivek, odkazů 14. července 2013

7 Jazyk a řeč vypravování
Jazyk názorný a živý – všechny vrstvy národního jazyka, slova významově bohatá, zvl. slovesa (nositelé děje), přirovnání, rčení, obrazné prostředky Řeč vypravování v 1. os.j.č. – ich forma vypravování ve 3. os.j.č. – er forma řeč autorská – řeč vypravěče řeč postav – přímá, polopřímá, nepřímá, nevlastní přímá vnitřní monolog – promluva nepronesená, vyjádření myšlenek, nitra postavy, bez uvozovek dialog – střídání přímé řeči dvou a více osob; každá replika se píše na nový řádek 14. července 2013

8 Syntax vypravování Syntax maximální rozmanitost
dějové napětí x uvolňování dějového napětí - krátké věty, jednočlenné jmenné věty x složitá větná stavba - opakování spojek (hl. a) nebo bezespoječné věty - historický prézens - přímá řeč x nepřímá řeč x polopřímá řeč - zvláštnosti větné stavby (např. osamostatnělé větné členy) - infinitivní konstrukce 14. července 2013

9 Následující úryvky rozeberte z hlediska výstavby, jazyka i syntaxe
Následující úryvky rozeberte z hlediska výstavby, jazyka i syntaxe. Čím jsou zajímavé podtržené části? Všímejte si: - postavení vypravěče - kompoziční výstavby - vyprávěcího postupu - poměr dialogických a popisných pasáží - typů přímé řeči - poměru krátkých vět a dlouhých souvětí - slovní zásoby (bohatosti jazyka, zajímavosti ve slovní zásobě, rozdíl v řeči vypravěče a v řeči postav…) 14. července 2013

10 TEXT A Pan Bennet šel mezi prvními složit poklonu panu Bingleymu. Od prvopočátku se s ním hodlal seznámit, ačkoli manželku nepřestával ujišťovat, že nikam nepůjde; však se o tom dozvěděla až večer po vykonané návštěvě. A pak jí to sdělil takto: Všiml si, že jeho druhorozená dcera pilně vylepšuje nějaký klobouk, a zničehonic poznamenal: "Doufám, že se bude panu Bingleymu líbit, Lízinko." "Jak můžeme vědět, co se panu Bingleymu líbí nebo nelíbí," odvětila matka nahněvaně, "když ho nesmíme navštívit." "Zapomínáte, že se s ním setkáme ve společnosti, maminko," řekla Elizabeth, "a že nám ho paní Longová slíbila představit." "Nevěřím, že by to paní Longová doopravdy udělala. Má přece sama dvě neteře. Je to sobecká, pokrytecká ženská a mně byla odjakživa protivná." "Mně rovněž," pravil pan Bennet. "Rád vidím, že na ni v této věci nespoléháte." Paní Bennetová se neuráčila odpovědět, ale musela si vylít špatnou náladu na jedné dceři. "Pro rány boží, nekašli pořád, Kitty! Měj trochu soucitu s mými nervy! Drásá mi to uši!" "Kitty se ještě nenaučila kašlat decentně," řekl otec, "a vybere si vždy nepravou chvíli." Tento text byl zkopírován ze serveru:  14. července 2013

11 TEXT D Vůbec je to u Soumarů dosti báječné a vždycky tam dostanu čaj s malinovou šťávou a sladké koláčky, můžu si jich vzít, kolik chci, což jest prima. Čenda Jirsák pravil, že k Otakárkovi dolejzám, jelikož je bohatý, ale já jsem mu pravil: ”To není vůbec prauda, ty Krakonoši blbácká, a sám bys tam rád chodil.” A taky že jo, když pak slyšel, že mně Otakárek půjčuje verneovky, tak dělal, jako by byl můj nejlepší přítel, a dolejzal. Jenomže chyba je v tom, že Otakárek musí porád ležet a dávají mu teploměr pod paždí, aby se nenachladil, a užívá meducínu. To mne otrávilo a už tam nechodím, jelikož jsem všecky verneovky přečetl. Nyní chodím k Zilvarom do chudobince, tam je to nejohromnější, ale doma nesmím nic říct, aby neříkali řeči. Pan Zilvar byl ve válce, nepřítel na něho vystřelil z děla, pročež teď chodí po domech žebrat a má nohu dřevěnou. Takovou nohu bych chtěl mít a tak si ji silně přeju, že se mi v noci zdá, že chodím s dřevěnou nohou, co silně klape ”klap! klap!”, a lidi vybíhají z domu a každý se diví, že mám tu dřevěnou nohu, a já jsem hrdý. Umínil jsem si, že budu hodný, a až budu hodný, tak naše poprosím, aby mně takovou nohu dali k Jéžišku, neboť pak by hoši koukali. Tento text byl zkopírován ze serveru:  14. července 2013

12 Použité zdroje KOSTEČKA, Jiří. Český jazyk pro 4. ročník gymnázií. Praha: SPN, ISBN HLAVSA, Zdeněk, Marie ČECHOVÁ, František DANEŠ, Karel HAUSENBLAS, Jana HOFFMANNOVÁ, Vlastimil STYBLÍK a Karel SVOBODA. Český jazyk pro I.-IV. ročník středních škol (mluvnická a stylistická část). Praha: SPN, ISBN Všechny objekty použité k vytvoření prezentace jsou součástí SW Microsoft Office nebo jsou vlastní originální tvorbou autora. 14. července 2013


Stáhnout ppt "Vypravování Předmět Autor: Mgr. Kateřina Kozlová"

Podobné prezentace


Reklamy Google