Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

III/2 9.C III. 2 4. 10. 2012. Český jazyk a literatura Rozbor komunikační situace, lexikální, slovotvorný, slovnědruhový a tvaroslovný IX. ročník Mgr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "III/2 9.C III. 2 4. 10. 2012. Český jazyk a literatura Rozbor komunikační situace, lexikální, slovotvorný, slovnědruhový a tvaroslovný IX. ročník Mgr."— Transkript prezentace:

1 III/2 9.C III. 2 4. 10. 2012

2 Český jazyk a literatura Rozbor komunikační situace, lexikální, slovotvorný, slovnědruhový a tvaroslovný IX. ročník Mgr. Miluše Malechová Komplexní jazykový rozbor

3 Setkání s medvědem (komplexní jazykový rozbor)

4 Napište podle diktátu: Setkání s medvědem Na prázdninách jsem byla u tety v Nízkých Tatrách. Zároveň tam přijela i Alena z Bratislavy. Ráno, když jsme se obě probudily, byly teta i babička na poli. Rozhodly jsme se, že je překvapíme. Šly jsme koupit chléb. Teta bydlela úplně u lesa a do obchodu se šlo dvě hodiny z kopce. Náhle na cestu vběhl medvěd. Do nás jako když uhodí. Vzaly jsme nohy na ramena. Alena celá udýchaná říkala: „Poběžme dál, vždyť ta nestvůra za námi běží!“ Doma jsme to vyprávěly bratranci, ale ten se nám začal smát: „Copak, děvčata, nerozlišíte medvěda od psa? Vždyť to byl ovčácký pes.“ Pak jsme šly s veselým smíchem znovu pro chléb.

5 I. Rozbor komunikační situace a výstavby textu: 1.Při které příležitosti lze obdobný příběh vyprávět? 2.O kolika osobách se mluví v textu? Které osoby přímo v textu vystupují, jednají? 3.Která místa jsou v textu přímo pojmenována? V jak vzdáleném prostoru se rozvíjí děj?

6 Řešení: 1.Např. při běžném setkání s kamarády. 2.Mluví se o pěti osobách, v příběhu vystupují tři. 3.Nízké Tatry, Bratislava – místo události je jen naznačeno. Děj se rozvíjí ve vzdálenosti dvou hodin cesty mezi tetiným obydlím a obchodem.

7 II. Rozbor syntaktický (skladba): 1.Proč je třeba provádět skladebný rozbor přímých řečí zvlášť, odděleně od vypravěčova projevu? 2.Z kolika promluv kolika osob se toto vypravování skládá? 3.Který typ věty převládá v projevu vypravěčky? 4.Najděte jednočlenné věty slovesné. 5.Proveďte skladebný rozbor první dvojčlenné věty.

8 Řešení: 1.Přímé řeči tvoří samostatné promluvy jiných osob než je vypravěč. 2.Ze tří promluv tří osob: vypravěčky, Aleny, bratrance. 3.Jednoduchá dvojčlenná věta rozvitá. 4.Do obchodu se šlo dvě hodiny z kopce. Do nás jako když uhodí. 5.Na prázdninách (PUč) jsem byla (PŘs) u tety (PUm) v Nízkých Tatrách (PUm).

9 III. Rozbor lexikální a slovotvorný: 1.Objasněte, jaký význam mají rčení vzít nohy na ramena a do nás jako když uhodí. 2.Co znamená předložka z ve spojení jít z kopce? Kterou předložku bychom mohli užít, kdybychom chtěli jednoznačně vyjádřit směr pohybu shora dolů? 3.Jaké je po stránce slovotvorné slovo medvěd? Co nám napovídá jeho tvar o významu? 4.Co znamená slovo bratranec a jak je utvořeno?

10 Řešení: 1.Dát se na útěk; něco nás náhle nepříjemně překvapilo. 2.Obecně východisko pohybu; s kopce. 3.Slovo složené; ten, kdo ví o medu – původní indoevropské pojmenování medjed → opis (jazykové tabu) 4.Syn strýce nebo tety – odvozeno od bratr příponou –an/e/c

11 IV. Rozbor slovnědruhový a tvaroslovný: 1.Určete v prvních dvou větách slovní druhy. 2.Vyhledejte v textu vlastní jména. 3.Je podstatné jméno cesta v textu konkrétní, či abstraktní? Užijte je v druhém významu. 4.Určete mluvnické kategorie slovesa poběžme. 5.Určete způsob u slovesa nerozlišíte.

12 Řešení: 1.Na (7) prázdninách(1) jsem byla (5) u (7) tety (1) v (7) Nízkých (2t) Tatrách (1). Zároveň (6č) tam (6m) přijela (5) i (8s) Alena(1) z (7) Bratislavy (1). 2. Nízké Tatry, Alena, Bratislava. 3.konkrétní x abstraktní: např. Cesta do Brna trvala tři hodiny. 4. poběžme = 1. os.,č. mn., zp.rozkaz., rod činný, vid nedokonavý 5. způsob oznamovací

13 Zdroje: Marie Čechová, František Daneš, Miloš Dokulil, Karel Hausenblas, Josef Hrbáček, Vlastimil Styblík: Komplexní jazykové rozbory, SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, Praha 1996, ISBN 80-85937-27-1


Stáhnout ppt "III/2 9.C III. 2 4. 10. 2012. Český jazyk a literatura Rozbor komunikační situace, lexikální, slovotvorný, slovnědruhový a tvaroslovný IX. ročník Mgr."

Podobné prezentace


Reklamy Google