Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fotosyntéza Základ života na Zemi Fotosyntéza  Zachycuje sluneční energii a z oxidu uhličitého vyrábí organickou sloučeninu (sacharid)  6CO 2 + 12H.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fotosyntéza Základ života na Zemi Fotosyntéza  Zachycuje sluneční energii a z oxidu uhličitého vyrábí organickou sloučeninu (sacharid)  6CO 2 + 12H."— Transkript prezentace:

1

2 Fotosyntéza Základ života na Zemi

3 Fotosyntéza  Zachycuje sluneční energii a z oxidu uhličitého vyrábí organickou sloučeninu (sacharid)  6CO 2 + 12H 2 O→ C 6 H 12 O 6 + 6O 2 + 6H 2 O  Je hlavním producentem kyslíku naší planety

4 Fotosyntéza

5 Fáze fotosyntézy světelná energie se mění v chemickou vznikají jednoduché sacharidy Primární (světelná) fáze je závislá na světle, za tmy neprobíhá! vzniká O 2, ATP a redukční činidlo NADPH + H + Sekundární (temnostní) fáze využívá produktů primární fáze probíhá v membránách thylakoidů probíhá ve stromatu chloroplastu

6 Chloroplast Fotosyntéza probíhá v chloroplastech. To jsou buněčné organely obklopené dvojitou membránou a vyplněné stromatem.

7 Chloroplast

8 Plastidy Semiautonomní buněčné organely, ve všech živých rostlinných buňkách Dvojitá membrána Uvnitř stroma Ve stromatu thylakoidy Thylakoidy:  Jednoduchá membrána  Uvnitř lumen

9 Základní typ plastidu= proplastid Proplastidy se na světle mění v chloroplasty Dvojitá membrána stroma grana

10 V membráně thylakoidu jsou struktury, v nichž probíhá primární fáze fotosyntézy (fotosystém I, fotosystém II) Procesy sekundární fáze ve stromatu Shrnutí :

11 Karotenoidy:  absorpce energie pro fotosyntézu  ochrana fotosyntetického aparátu před poškozením při vysokých ozářenostech (xantofylový cyklus) Chlorofyly jsou v membráně thylakoidů ve fotosystémech I a II

12 Chlorofyly Absorbují fotony v modré a červené oblasti spektra, proto se jeví zeleně Tvořeny porfinovým skeletem, v jehož centru je atom Mg, a fytolem (nenasycený alkohol- diterpen)

13 Absorpční spektrum chlorofylu a Převzato z: http://www.mhhe.com/biosci/pae/botany/vrl/images1.htm (20.6. 2004)

14 Foton : excitace

15 Foton – předání energie

16 Světelná fáze Necyklický tok elektronů P 700 P 700 * Ferredoxin NADP + NADPH + H + P 680 P 680 * H2OH2O 2e - 2 H + ½ O 2 ADP + Pi ATP hυhυ hυhυ Komplex OEC PII Redoxní přenašeč Redoxní přenašeč Redoxní přenašeč

17 Světelná fáze Necyklická a cyklická P 700 P 700 * Ferredoxin NADP + NADPH + H + P 680 P 680 * H2OH2O2e - 2 H + ½ O 2 ADP + Pi ATP hυhυ hυhυ Komplex OEC PII Redoxní přenašeč Redoxní přenašeč Redoxní přenašeč ADP + Pi ATP

18

19 Shrnutí světelné fáze fotosyntézy Cyklický tok elektronů elektrony se vrací zpět z ferredoxinu (po spádu redoxního potenciálu přes přenašeče) na fotosystém I. Tvoří se ATP Podílí se na něm fotosystém I, slouží k tvorbě ATP.

20 Shrnutí světelné fáze fotosyntézy Necyklický tok elektronů vzniká ATP, redukční koenzym NADPH + H + a kyslík zapojeny jsou dva fotosystémy, zdrojem elektronů a protonů je voda fotolýza vody Střídáním cyklického a necyklického toku rostlina reguluje tvorbu ATP a NADPH + H +

21 Hlavním produktem světelné fáze je kyslík Meziprodukty světelné fáze je ATP a NADPH + H +

22 Sekundární fáze za pomoci redukčního koenzymu NADPH + H + a energie ATP získané z primární fáze se redukuje CO 2 na organickou sloučeninu (sacharid) je to řada enzymatických reakcí – nejznámější je tzv. Calvinův cyklus Pomalejší než primární fáze

23 Calvinův cyklus je metabolická dráha fixace a redukce oxidu uhličitého probíhající v sekundární (temnostní) fázi fotosyntézy za vzniku sacharidů C 3 -cyklus, protože prvním stabilním meziproduktem je tříuhlíkatá látka

24 Calvinův cyklus CO 2 je řadou enzymatických reakcí za spotřeby redukčních koenzymů (NADPH) a energie (ATP) ze světelné fáze fotosyntézy vázán na pětiuhlíkatou organickou sloučeninu a postupně přeměňován na sacharid glukózu (šestiuhlíkatá sloučenina), případně škrob

25 Škrob Škrob je složený ze dvou různých polysacharidů: amylózy a amylopektinu, tvořených několika tisíci až desetitisíci molekulami glukózy. kromě glukózy obsahuje v malém množství lipidy, proteiny a zhruba 25–35 % vody

26 Hatschův- Slackův cyklus C 4 -cyklus, protože prvním stabilním meziproduktem je čtyřuhlíkatá látka Rostliny C 4 fixují oxid uhličitý dvakrát

27 Hatschův- Slackův cyklus dochází nejprve k přeměně CO 2 (ve formě hydrogenuhličitanových aniontů HCO 3 - ) pomocí tříuhlíkaté látky na čtyřuhlíkatou látku, která je pomocí NADPH redukována na jinou čtyřuhlíkatou látku a následně pomocí NADP + oxidována za uvolnění CO 2 na tříuhlíkatou látku, která se za spotřeby ATP vrací na začátek cyklu a CO 2 pokračuje do Calvinova cyklu Tímto způsobem se výrazně snižují ztráty způsobené fotorespirací, ale zároveň se spotřebuje více energie (2 ATP navíc), a proto jsou C 4 rostliny většinou teplomilné nebo tropické.

28 Fotorespirace světelné dýchání rostlin proces opačný k fotosyntéze Probíhá na světle Rostlina při něm přijímá kyslík a produkuje CO 2

29 Fotorespirace Při fotorespiraci se na rozdíl od mitochondriální respirace neuvolňuje ATP (energie) Dochází k produkci oxidu uhličitého a tím ke ztrátám na substrátu a energii. Rostliny takto mohou ztrácet 20 - 40% přijatého CO 2 Fotorespirace převažuje u C 3 rostlin.

30 Způsoby fixace CO 2 C 3 rostliny C 4 rostliny pro C 3 rostliny je typický Calvinův cyklus, prvním stabilním produktem je tříuhlíkatá látka Rostliny C 4 fixují oxid uhličitý dvakrát. Fixaci v Calvinově cyklu (cyklus C 3 ) předchází Hatschův- Slackův cyklus tříuhlíkatá látka,akceptorem CO 2 ve formě hydrogenuhličitanových aniontů HCO 3 - je tříuhlíkatá látka, prvním produktem je čtyřuhlíkatá látka pšenice, oves, žito kukuřice

31 KONEC


Stáhnout ppt "Fotosyntéza Základ života na Zemi Fotosyntéza  Zachycuje sluneční energii a z oxidu uhličitého vyrábí organickou sloučeninu (sacharid)  6CO 2 + 12H."

Podobné prezentace


Reklamy Google