Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠKOLY Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace, 460 07 ČÍSLO PROJEKTUCZ.1.07/1.5.00/34.0379.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠKOLY Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace, 460 07 ČÍSLO PROJEKTUCZ.1.07/1.5.00/34.0379."— Transkript prezentace:

1 NÁZEV ŠKOLY Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace, 460 07 ČÍSLO PROJEKTUCZ.1.07/1.5.00/34.0379 NÁZEV PROJEKTUModerní škola ČÍSLO a NÁZEV KLÍČOVÉ AKTIVITY III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT AUTORKarolina Hornová PŘEDMĚTBiologie NÁZEV DUMPrimární fáze fotosyntézy ROČNÍK1. ročník ČÍSLO MATERIÁLUVY_32_INOVACE_BiKvi_11_18 DATUM TVORBY21. 3. 2013 ANOTACE Prezentace je vytvořena jako výukový program pro samostudium. Téma fotosyntézy je pro studenty obtížné, a často jim nestačí pouze jeden výklad o vyučovací hodině. Tato prezentace umožňuje znovu absolvovat výklad primární fáze fotosyntézy a zároveň obsahuje otázky pro kontrolu pochopení látky. Dokument má interaktivní prvky umožňující vracení se ke snímkům, které nebyly pochopeny, dále odkazy na rozšiřující informace na internetu (nejčastěji Wikipedie). Obsahuje autorské řešení otázek. Téma je probíráno do větších podrobností – vhodné pro maturanty.

2 Primární (světelná) fáze FOTOSYNTÉZY výukový program podrobněji

3 Instrukce k práci s výukovým programem: Prezentace obsahuje výkladové snímky, které vysvětlují základní poznatky o fotosyntéze a dále snímky s otázkami, kde si ověříte, zda jste si danou látku již osvojili. Než začnete pracovat, připravte si tužku a papír, kam si budete moci psát odpovědi na 24 otázek, které se vyskytují v prezentaci. Prezentace obsahuje 2 typy interaktivních prvků: – Interní odkazy (viz níže – zelené), kterými se pohybujete v prezentaci. Po špatně zodpovězené otázce se můžete vrátit na snímek, kde se nachází potřebná informace. – Externí odkazy (viz níže – modré), které odkazují na vysvětlení daného pojmu v externím zdroji (většinou se jedná o wikipedii) – pro jejich funkčnost je nutné připojení na internet Odkazy na wikipedii či jiné externí zdroje Odkazy na jiná místa v této prezentaci.

4 Druhá (temnostní) fáze – Calvinův cyklus První (světelná) fáze Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Probíhá ve stromatu chloroplastů. Obr. 1: Schéma fotosyntézy opakováníopakování Základní informace o fotosyntéze: Probíhá v chloroplastech. Fotosyntéza se skládá ze 2 fází – Světelné fáze a Calvinova cyklu.

5 1. fáze fotosyntézy SVĚTELNÁ Obr. 1: Schéma fotosyntézy

6 Obr. 3: Viditelné světlo Obr. 2: Rozdělení elektromagnetického záření Viditelné světlo: 1. fáze fotosyntézy – Světelná fáze Probíhá na tykaloidech chloroplastů Lze popsat jako elektromagnetické záření s vlnovou délkou 380 – 750 nm. Více informací o elektomagne- tickém záření Jsem tu podruhé. Zpět na otázky.

7 Viditelné světlo: Probíhá na tykaloidech chloroplastů Lze popsat jako vlnění, které má vlastnosti jako by bylo složeno z částic – fotonů. Každý foton nese přesně určené množství energie. (Energie fotonů je nepřímo úměrná vlnové délce, jednotlivých složek světla.) Obr. 4: Fotonové vlnění Více informací o fotonech. 1. fáze fotosyntézy – Světelná fáze

8 Fotosyntetická barviva: Probíhá na tykaloidech chloroplastů Světlo může být odraženo, propuštěno, pohlceno. Při fotosyntéze je využívána energie pohlceného světla. Obr. 5: Světlo 1. fáze fotosyntézy – Světelná fáze Obr. 6: Rostliny pohlcují světlo

9 Fotosyntetická barviva: Probíhá na tykaloidech chloroplastů Barviva (pigmenty) jsou látky schopné pohlcovat složky světla, liší se schopností pohlcovat světlo určitých vlnových délek, což označujeme jako tzv. absorpční spektrum. Obr. 7: Barevné spektrum 1. fáze fotosyntézy – Světelná fáze My vidíme barvu, již barvivo nejvíce odráží a propouští. (Pokud barvivo pohlcuje celé spektrum viditelného světla, jeví se nám jako černé).

10 Fotosyntetická barviva – Chlorofyly – zelená barviva: Probíhá na tykaloidech chloroplastů Chlorofyl a pohlcuje modré a červené světlo. Jediný se dokáže přímo účastnit reakcí světelné fáze fotosyntézy. Obr. 8: Chlorofyl 1. fáze fotosyntézy – Světelná fáze Chlorofyl b má odlišné absorpční spektrum než chlorofyl a. Přenáší přijatou energie na chlorofyl a. Jsem tu podruhé. Zpět na otázky.

11 Obr. 9a, b: Chlorofyl a, b, d, c1, c2

12 Obr.: Pohlcení světla chlorofylem a a chlorofylem b Chlorofyly absorbují modrou a červenou, ostatní barvy odráží, proto se jeví jako zelené. Fotosyntetická barviva – Chlorofyly – zelená barviva: Probíhá na tykaloidech chloroplastů 1. fáze fotosyntézy – Světelná fáze Obr. 10: Pohlcení světla chlorofylem a a chlorofylem b

13 Fotosyntetická barviva – karotenoidy: Probíhá na tykaloidech chloroplastů Karotenoidy pohlcují a odrážejí přebytečnou světelnou energii, která by mohla chlorofyly poškozovat. Obr. 11: Karotenoid I 1. fáze fotosyntézy – Světelná fáze Obr. 12: Karotenoid II Jsem tu podruhé. Zpět na otázky.

14 Co jste si zapamatovali? 1) Jakými dvěma způsoby lze popsat viditelné světlo? Zapište si svoji odpověď. A zkontrolujte si, zda je správně! Správná odpověď: elektromagnetické záření s vlnovou délkou 380 – 750 nm, fotonové vlnění 2) Energie jakého světla je využitelná při fotosyntéze? a)pohlceného b)odraženého c)propuštěného Zapište si svoji odpověď. Správná odpověď: energie pohlceného světla Odpověděli jste špatně alespoň na jednu z otázek. Odpověděli jste správně na obě otázky.

15 Co jste si zapamatovali? 3) Které dva základní typy fotosynteticky aktivních pigmentů známe? Zapište si svoji odpověď. A zkontrolujte si, zda je správně! Správná odpověď: chlorofyly a karotenoidy Odpověděli jste špatně alespoň na jednu z otázek. Odpověděli jste správně na obě otázky. 4) Jaký typ chlorofylu musí mít každý organismus, který získává organické látky fotosyntézou? Zapište si svoji odpověď. A zkontrolujte si, zda je správně! Správná odpověď: Chlorofyl a.

16 Co jste si zapamatovali? 5) Spojte pigment s jeho funkcí při fotosyntéze? Odpověděli jste špatně na otázku Odpověděli jste správně na otázku. Zapište si svoji odpověď. A zkontrolujte si, zda je správně! Správná odpověď: a – ii, b – iii, c – i a) Chlorofyl a i) Pohlcují a odrážejí přebytečnou světelnou energii, ochrana před poškozením b) Chlorofyl b ii) Přímo se účastní fotosyntézy. c) Karotenoidy iii) Pohlcuje přijatou sluneční energii a přenáší ji na přímého účastníka fotosyntézy.

17 Fotosystémy: Probíhá na tykaloidech chloroplastů Fotosystém je systém tvořený shlukem několika stovek molekul pigmentů (chlorofylu a, chlorofylu b, karotenoidů). 1. fáze fotosyntézy – Světelná fáze Obr. 13: Fotosystém: Chlorofyl představují „zelené nitky“. Jsem tu podruhé. Zpět na otázky.

18 Fotosystémy: Probíhá na tykaloidech chloroplastů 1. fáze fotosyntézy – Světelná fáze Obr. 14: Fotosystém s popisem

19 Fotosystémy: Probíhá na tykaloidech chloroplastů 1. fáze fotosyntézy – Světelná fáze Obr. 15: Funkce fotosystému Umožňuje účinné zachycení světla. Obsahuje tzv. reakční centrum, které obsahuje molekulu chlorofylu a a molekulu tzv. prvotního příjemce elektronů (viz později). Jsem tu podruhé. Zpět na otázky.

20 Fotosystémy: Probíhá na tykaloidech chloroplastů 1. fáze fotosyntézy – Světelná fáze Obr. 16: Rozložení fotosystémů na membráně tykaloidů Fotosystém i – v reakčním centru chlorofyl a, který nejlépe pohlcuje světlo o vlnové délce 700 nm, zn. P700. Existují dva typy fotosystémů:

21 Fotosystémy: Probíhá na tykaloidech chloroplastů 1. fáze fotosyntézy – Světelná fáze Obr. 17 : Rozložení fotosystémů na membráně tykaloidů Existují dva typy fotosystémů: Fotosystém II – v reakčním centru chlorofyl a, který nejlépe pohlcuje světlo o vlnové délce 680 nm, zn. P680. Jsem tu podruhé. Zpět na otázky.

22 Co jste si zapamatovali? 6) Co je to fotosystém? Zapište si svoji odpověď. A zkontrolujte si, zda je správně! Správná odpověď: shluk pigmentů (chlorofylů a karotenoidů) Odpověděli jste špatně alespoň na jednu z otázek. Odpověděli jste správně na obě otázky. 7) Jaká je funkce fotosystému? Zapište si svoji odpověď. A zkontrolujte si, zda je správně! Správná odpověď: Zachytit sluneční energii.

23 Co jste si zapamatovali? 8) Které dvě molekuly se nacházejí v reakčním centru fotosytému? Zapište si svoji odpověď. A zkontrolujte si, zda je správně! Správná odpověď: chlorofyl a, prvotní příjemce elektronu Odpověděli jste špatně alespoň na jednu z otázek. Odpověděli jste správně na obě otázky. 9) Čím se liší fotosystém I. a fotosystém II.? Zapište si svoji odpověď. A zkontrolujte si, zda je správně! Správná odpověď: Mají v reakčním centru chlorofyly a, které pohlcují světlo o různé vlnové délce (FS I. – P 700, PS II. – P 680).

24 Dílčí reakce primární (světelné) fáze fotosyntézy: Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Reakce probíhající na fotosystémech : Obr. 18: Reakce na fotosystému Příjem fotonu fotosyntetickým pigmentem. Přenos energie do reakčního centra.

25 Dílčí reakce primární (světelné) fáze fotosyntézy: Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Reakce probíhající na fotosystémech : Obr. 18: Reakce na fotosystému Excitace (vybuzení) chlorofylu (= stav s vyšší hladinou energie) Prvotní příjemce přijímá elektron. Jsem tu podruhé. Zpět na otázky.

26 Co jste si zapamatovali? 10) Seřaďte dílčí kroky reakce na fotosystémech, tak aby byly ve správném sledu? a) Vybuzení (excitace) elektronu. b) Příjem elektronu prvotním příjemcem elektronu. c) Zachycení fotonu pigmentem. d) Přenos energie do reakčního centra fotosystému. Zapište si svoji odpověď. A zkontrolujte si, zda je správně! Správná odpověď: c, d, a, b Odpověděli jste špatně na otázku Odpověděli jste správně na otázku.

27 Co jste si zapamatovali? 11) Co patří mezi primární produkty fotosyntézy? Zapište si svoji odpověď. A zkontrolujte si, zda je správně! Správná odpověď: NADPH, ATP, kyslík 12) Jaká je funkce ATP? Zapište si svoji odpověď. A zkontrolujte si, zda je správně! Správná odpověď: Univerzální přenašeč energie ve všech organismech. Odpověděli jste špatně na otázku Odpověděli jste správně na otázku. Nevíte, co je ATP?

28 Co jste si zapamatovali? 13) Rozhodněte, které z následujících tvrzení jsou pravdivá? a)NADPH vzniká oxidací z NADP+. b)ATP vzniká tak, že ADP přijme zbytek kyseliny trihydrogenfosforečné. c)Kyslík vzniká rozkladem vody. d)Hillova reakce probíhá na fotosystému I. Zapište si svoji odpověď. Správná odpověď: b, c Odpověděli jste špatně. Odpověděli jste správně.

29 Dílčí reakce primární (světelné) fáze fotosyntézy: Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Přenos elektronů: Elektrony pocházejí z rozkladu vody (Hillova reakce). Reakce probíhají na bílkovinných komplexech a dále se jich účastní pohybliví přenašeči elektronů. Bílkovinné komplexy přijímají elektrony – tedy se redukují. V tomto stavu přitahují vodíkové protony ze stromatu. Jeden bílkovinný komplex předává elektrony dalšímu (oxidace) a zároveň uvolňuje vodíkové protony do dutiny tylakoidu.

30 2e- 2H+ Dílčí reakce primární (světelné) fáze fotosyntézy: Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Přenos elektronů: Obr. 29: Přenos elektronů

31 2e- 2H+ Dílčí reakce primární (světelné) fáze fotosyntézy: Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Přenos elektronů: Obr. 29: Přenos elektronů

32 2e- 2H+ Dílčí reakce primární (světelné) fáze fotosyntézy: Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Přenos elektronů: komplex i přijme elektrony – je redukován Obr. 29: Přenos elektronů

33 2H+ Dílčí reakce primární (světelné) fáze fotosyntézy: Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Přenos elektronů: komplex i přijme elektrony – je redukován Obr. 29: Přenos elektronů

34 2H+ Dílčí reakce primární (světelné) fáze fotosyntézy: Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Přenos elektronů: komplex i přijme elektrony – je redukován Obr. 29: Přenos elektronů

35 2H+ Dílčí reakce primární (světelné) fáze fotosyntézy: Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Přenos elektronů: komplex i přijme elektrony – je redukován Obr. 29: Přenos elektronů

36 2H+ Dílčí reakce primární (světelné) fáze fotosyntézy: Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Přenos elektronů: komplex i přijme elektrony – je redukován zároveň pro vyrovnání přijme vodíkové kationty ze stromatu Obr. 29: Přenos elektronů

37 2H+ Dílčí reakce primární (světelné) fáze fotosyntézy: Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Přenos elektronů: zároveň pro vyrovnání přijme vodíkové kationty ze stromatu Obr. 29: Přenos elektronů

38 2H+ Dílčí reakce primární (světelné) fáze fotosyntézy: Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Přenos elektronů: 2e- zároveň pro vyrovnání přijme vodíkové kationty z stromatu elektrony jsou předány dalšímu komplexu – oxidace Obr. 29: Přenos elektronů

39 2H+ Dílčí reakce primární (světelné) fáze fotosyntézy: Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Přenos elektronů: 2e- komplex II přijme elektrony – je redukován elektrony jsou předány dalšímu komplexu – oxidace Obr. 29: Přenos elektronů

40 2H+ Dílčí reakce primární (světelné) fáze fotosyntézy: Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Přenos elektronů: 2H+ komplex II přijme elektrony – je redukován vodíkové kationty jsou uvolněny do dutiny tylakoidu Obr. 29: Přenos elektronů

41 2H+ Dílčí reakce primární (světelné) fáze fotosyntézy: Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Přenos elektronů: 2H+ komplex II přijme elektrony – je redukován Obr. 29: Přenos elektronů

42 2H+ Dílčí reakce primární (světelné) fáze fotosyntézy: Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Přenos elektronů: 2H+ komplex II přijme elektrony – je redukován Obr. 29: Přenos elektronů

43 2H+ Dílčí reakce primární (světelné) fáze fotosyntézy: Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Přenos elektronů: 2H+ komplex II přijme elektrony – je redukován zároveň pro vyrovnání přijme vodíkové kationty z stromatu Obr. 29: Přenos elektronů

44 2H+ Dílčí reakce primární (světelné) fáze fotosyntézy: Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Přenos elektronů: 2H+ zároveň pro vyrovnání přijme vodíkové kationty z stromatu Obr. 29: Přenos elektronů

45 2H+ Dílčí reakce primární (světelné) fáze fotosyntézy: Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Přenos elektronů: 2H+ 2e- komplex III přijme elektrony – je redukován elektrony jsou předány dalšímu komplexu – oxidace Obr. 29: Přenos elektronů

46 2H+ Dílčí reakce primární (světelné) fáze fotosyntézy: Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Přenos elektronů: 2H+ komplex III přijme elektrony – je redukován vodíkové kationty jsou uvolněny do dutiny tylakoidu vodíkové kationty jsou uvolněny do dutiny tylakoidu

47 2H+ Dílčí reakce primární (světelné) fáze fotosyntézy: Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Přenos elektronů: 2H+ komplex III přijme elektrony – je redukován Obr. 29: Přenos elektronů

48 2H+ Dílčí reakce primární (světelné) fáze fotosyntézy: Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Přenos elektronů: 2H+ komplex III přijme elektrony – je redukován zároveň pro vyrovnání přijme vodíkové kationty z stromatu Obr. 29: Přenos elektronů

49 Dílčí reakce primární (světelné) fáze fotosyntézy: Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Přenos elektronů: 2H+ zároveň pro vyrovnání přijme vodíkové kationty z stromatu Obr. 29: Přenos elektronů

50 Dílčí reakce primární (světelné) fáze fotosyntézy: Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Přenos elektronů: 2H+ 2e- elektrony jsou předány dál – oxidace Obr. 29: Přenos elektronů

51 Dílčí reakce primární (světelné) fáze fotosyntézy: Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Přenos elektronů: 2H+ 2e- 2H+ vodíkové kationty jsou uvolněny do dutiny tylakoidu Obr. 29: Přenos elektronů

52 Dílčí reakce primární (světelné) fáze fotosyntézy: Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Přenos elektronů: 2H+ 2e- 2H+ Obr. 29: Přenos elektronů Jsem tu podruhé. Zpět na otázky.

53 Co jste si zapamatovali? 14) Na každém komplexu dochází k těm to 4 dějům. Popište za pomoci těchto dílčích kroků, jak probíhá přenos elektronů Odpověděli jste špatně na otázku Odpověděli jste správně na otázku. Komplex: předá elektrony dalšímu komplexu přijme elektrony přijme vodíkové kationty uvolní vodíkové kationty Zapište si svoji odpověď. A zkontrolujte si, zda je správně! Správná odpověď: Komplex zároveň přijme elektrony a vodíkové kationty. Elektrony předá dalšímu komplexu a vodíkové kationty uvolní.

54 Co jste si zapamatovali? 15) Odpovězte na následující otázky: a)Kdy dochází k oxidaci komplexu? b)Kdy dochází k redukci komplexu? c)Odkud přijímá komplex vodíkové kationty? d)Kam jsou vodíkové kationty uvolňovány? Zapište si svoji odpověď. A zkontrolujte si, zda je správně! Správná odpověď: a)Po předání elektronů dalšímu komplexu. b)Po přijmutí elektronů. c)Ze stromatu. d)Do dutiny tylakoidů. Odpověděli jste správně na otázku. Odpověděli jste špatně na otázku

55 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Popis složek membrány tylakoidů: Jsem tu podruhé. Zpět na otázky. Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

56 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Popis složek membrány tylakoidů: Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

57 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Fotosystém II s chlorofylem P 680 v reakčním centru přijme foton sluneční energie. Dojde k vybuzení chlorofylu, který uvolní (postupně) 2 elektrony. Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

58 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Dojde k vybuzení chlorofylu, který uvolní (postupně) 2 elektrony. Elektrony přijme tzv. prvotní příjemce elektronů. Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

59 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Elektrony přijme tzv. prvotní příjemce elektronů. Chlorofylu teď chybí 2 elektrony, ty jsou doplněny z fotolýzy vody. H20H20 2 H + + 2 e - + ½O 2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

60 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Chlorofylu teď chybí 2 elektrony, ty jsou doplněny z fotolýzy vody. Vzniká kyslík a vodíkové protony, které jsou uvolněny do dutiny tylakoidu. H20H20 2 H + + 2 e - + ½O 2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

61 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Elektrony jsou předány na přenašeče elektronů. H20H20 2 H + + 2 e - + ½O 2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace Jsem tu podruhé. Zpět na otázky.

62 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Elektrony jsou předány na přenašeče elektronů. H20H20 2 H + + 2 e - + ½O 2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

63 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Elektrony jsou předány na přenašeče elektronů. H20H20 2 H + + 2 e - + ½O 2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

64 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Elektrony jsou předány na přenašeče elektronů. H20H20 2 H + + 2 e - + ½O 2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

65 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Elektrony jsou předány na přenašeče elektronů. H20H20 2 H + + 2 e - + ½O 2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

66 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Elektrony jsou předány na přenašeče elektronů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. H20H20 2 H + + 2 e - + ½O 2 2 H + Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

67 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Elektrony jsou předány na přenašeče elektronů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. H20H20 2 H + + 2 e - + ½O 2 2 H + Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

68 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Elektrony jsou předány na přenašeče elektronů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. H20H20 2 H + + 2 e - + ½O 2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

69 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Elektrony jsou předány na přenašeče elektronů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. H20H20 2 H + + 2 e - + ½O 2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

70 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Elektrony jsou předány na přenašeče elektronů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. H20H20 2 H + + 2 e - + ½O 2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

71 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Elektrony jsou předány na přenašeče elektronů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. H20H20 2 H + + 2 e - + ½O 2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

72 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Elektrony jsou předány na přenašeče elektronů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. H20H20 2 H + + 2 e - + ½O 2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

73 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Elektrony jsou předány na přenašeče elektronů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. H20H20 2 H + + 2 e - + ½O 2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

74 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Elektrony jsou předány na přenašeče elektronů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. H20H20 2 H + + 2 e - + ½O 2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

75 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Elektrony jsou předány na přenašeče elektronů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. H20H20 2 H + + 2 e - + ½O 2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

76 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Elektrony jsou předány na přenašeče elektronů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. H20H20 2 H + + 2 e - + ½O 2 2 H + Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

77 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Elektrony jsou předány na přenašeče elektronů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. H20H20 2 H + + 2 e - + ½O 2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

78 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Elektrony jsou předány na přenašeče elektronů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. H20H20 2 H + + 2 e - + ½O 2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

79 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Elektrony jsou předány na přenašeče elektronů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. H20H20 2 H + + 2 e - + ½O 2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

80 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Elektrony jsou předány na přenašeče elektronů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. H20H20 2 H + + 2 e - + ½O 2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

81 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Elektrony jsou předány na přenašeče elektronů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. H20H20 2 H + + 2 e - + ½O 2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

82 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Elektrony jsou předány na přenašeče elektronů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. H20H20 2 H + + 2 e - + ½O 2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

83 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Elektrony jsou předány na přenašeče elektronů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. H20H20 2 H + + 2 e - + ½O 2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

84 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Elektrony jsou předány na přenašeče elektronů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. H20H20 2 H + + 2 e - + ½O 2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

85 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Elektrony jsou předány na přenašeče elektronů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. H20H20 2 H + + 2 e - + ½O 2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

86 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Elektrony jsou předány na přenašeče elektronů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. H20H20 2 H + + 2 e - + ½O 2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

87 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Elektrony jsou předány na přenašeče elektronů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. H20H20 2 H + + 2 e - + ½O 2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

88 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Elektrony jsou předány na přenašeče elektronů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. H20H20 2 H + + 2 e - + ½O 2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

89 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Elektrony jsou předány na přenašeče elektronů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. H20H20 2 H + + 2 e - + ½O 2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace Jsem tu podruhé. Zpět na otázky.

90 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Fotosystém i s chlorofylem P 700 v reakčním centru přijme foton sluneční energie. H20H20 2 H + + 2 e - + ½O 2 foton Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

91 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Fotosystém i s chlorofylem P 700 v reakčním centru přijme foton sluneční energie. Dojde k vybuzení chlorofylu, který uvolní (postupně) 2 elektrony. H20H20 2 H + + 2 e - + ½O 2 foton Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

92 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Dojde k vybuzení chlorofylu, který uvolní (postupně) 2 elektrony. Elektrony přijme tzv. prvotní příjemce elektronů. H20H20 2 H + + 2 e - + ½O 2 foton Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

93 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Elektrony přijme tzv. prvotní příjemce elektronů. Chlorofylu P 700 chybí elektrony. Doplní je z přenašeče elektronů. H20H20 2 H + + 2 e - + ½O 2 foton Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

94 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Elektrony přijme tzv. prvotní příjemce elektronů. Chlorofylu P 700 chybí elektrony. Doplní je z přenašeče elektronů. H20H20 2 H + + 2 e - + ½O 2 foton Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

95 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Elektrony přijme tzv. prvotní příjemce elektronů. Chlorofylu P 700 chybí elektrony. Doplní je z přenašeče elektronů. H20H20 2 H + + 2 e - + ½O 2 foton Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

96 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Elektrony přijme tzv. prvotní příjemce elektronů. Chlorofylu P 700 chybí elektrony. Doplní je z přenašeče elektronů. H20H20 2 H + + 2 e - + ½O 2 foton Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

97 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Elektrony přijme tzv. prvotní příjemce elektronů. Chlorofylu P 700 chybí elektrony. Doplní je z přenašeče elektronů. H20H20 2 H + + 2 e - + ½O 2 foton Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

98 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Elektrony přijme tzv. prvotní příjemce elektronů. Chlorofylu P 700 chybí elektrony. Doplní je z přenašeče elektronů. H20H20 2 H + + 2 e - + ½O 2 foton Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

99 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Prvotní příjemce elektronů předá elektrony na přenašeče elektronů (ferredoxin). H20H20 2 H + + 2 e - + ½O 2 foton Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

100 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Prvotní příjemce elektronů předá elektrony na přenašeče elektronů (ferredoxin). H20H20 2 H + + 2 e - + ½O 2 foton Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace Jsem tu podruhé. Zpět na otázky.

101 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Prvotní příjemce elektronů předá elektrony na přenašeče elektronů (ferredoxin). Za pomoci enzymu proběhne redukce NADP+. H20H20 2 H + + 2 e - + ½O 2 foton Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

102 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Za pomoci enzymu proběhne redukce NADP+. H2OH2O 2 H + + 2 e - + ½O 2 foton NADP + + 2e - + H NADPH Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

103 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Vodíkové kationty, které se díky redoxním reakcím dostanou do dutiny tylakoidu putují k enzymu, který vyrábí ATP. H2OH2O 2 H + + 2 e - + ½O 2 foton NADP + + 2e - + H NADPH Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

104 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Vodíkové kationty, které se díky redoxním reakcím dostanou do dutiny tylakoidu putují k enzymu, který vyrábí ATP. H2OH2O 2 H + + 2 e - + ½O 2 foton NADP + + 2e - + H NADPH Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

105 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Vodíkové kationty, které se díky redoxním reakcím dostanou do dutiny tylakoidu putují k enzymu, který vyrábí ATP. H2OH2O 2 H + + 2 e - + ½O 2 foton NADP + + 2e - + H NADPH Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

106 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Vodíkové kationty, které se díky redoxním reakcím dostanou do dutiny tylakoidu putují k enzymu, který vyrábí ATP. H2OH2O 2 H + + 2 e - + ½O 2 foton NADP + + 2e - + H NADPH Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

107 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Vodíkové kationty, které se díky redoxním reakcím dostanou do dutiny tylakoidu putují k enzymu, který vyrábí ATP. H2OH2O 2 H + + 2 e - + ½O 2 foton NADP + + 2e - + H NADPH Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

108 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Vodíkové kationty, které se díky redoxním reakcím dostanou do dutiny tylakoidu putují k enzymu, který vyrábí ATP. H2OH2O 2 H + + 2 e - + ½O 2 foton NADP + + 2e - + H NADPH Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

109 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Vodíkové kationty, které se díky redoxním reakcím dostanou do dutiny tylakoidu putují k enzymu, který vyrábí ATP. H2OH2O 2 H + + 2 e - + ½O 2 foton NADP + + 2e - + H NADPH Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

110 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Vodíkové kationty, které se díky redoxním reakcím dostanou do dutiny tylakoidu putují k enzymu, který vyrábí ATP. H2OH2O 2 H + + 2 e - + ½O 2 foton NADP + + 2e - + H NADPH Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

111 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Vodíkové kationty, které se díky redoxním reakcím dostanou do dutiny tylakoidu putují k enzymu, který vyrábí ATP. H2OH2O 2 H + + 2 e - + ½O 2 foton NADP + + 2e - + H NADPH Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

112 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Enzym na základě gradientu vodíkových kationtů vyrobí ATP. H2OH2O 2 H + + 2 e - + ½O 2 foton NADP + + 2e - + H NADPH Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

113 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Enzym na základě gradientu vodíkových kationtů vyrobí ATP. H2OH2O 2 H + + 2 e - + ½O 2 foton NADP + + 2e - + H NADPH Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

114 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Enzym na základě gradientu vodíkových kationtů vyrobí ATP. H2OH2O 2 H + + 2 e - + ½O 2 foton NADP + + 2e - + H NADPH Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

115 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Enzym na základě gradientu vodíkových kationtů vyrobí ATP. H2OH2O 2 H + + 2 e - + ½O 2 foton NADP + + 2e - + H NADPH Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

116 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Enzym na základě gradientu vodíkových kationtů vyrobí ATP. H2OH2O 2 H + + 2 e - + ½O 2 foton NADP + + 2e - + H NADPH ADP + P i ATP Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

117 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Enzym na základě gradientu vodíkových kationtů vyrobí ATP. H2OH2O 2 H + + 2 e - + ½O 2 foton NADP + + 2e - + H NADPH ADP + P i ATP Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

118 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Enzym na základě gradientu vodíkových kationtů vyrobí ATP. H2OH2O 2 H + + 2 e - + ½O 2 foton NADP + + 2e - + H NADPH ADP + P i ATP Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

119 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Enzym na základě gradientu vodíkových kationtů vyrobí ATP. H2OH2O 2 H + + 2 e - + ½O 2 foton NADP + + 2e - + H NADPH ADP + P i ATP Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace Jsem tu podruhé. Zpět na otázky.

120 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Obr. 23: Souhrnné schéma necyklické fosforylace.

121 Co jste si zapamatovali? 16) Popište složky membrány tylakoidů. Zda je vaše odpověď správná, zjistíte zde. Klikněte.

122 Co jste si zapamatovali? 17) Místo ? doplňte chybějící výrazy ve větách o dílčích reakcích na fotosystému II při necyklické fosforylaci? a)Fotosystém II s chlorofylem ? v reakčním centru přijme ?. b)Dojde k ? chlorofylu, který postupně uvolní ? elektrony. c)Elektrony přijme tzv. ?. d)Chlorofylu teď chybí ? elektrony, ty jsou doplněny ?. e)Vzniká kyslík a vodíkové protony, které jsou uvolněny do ?. f)Elektrony jsou předány na ?. Zapište si svoji odpověď. A zkontrolujte si, zda je správně!

123 Co jste si zapamatovali? Správné odpovědi: a)Fotosystém II s chlorofylem P 680 v reakčním centru přijme foton sluneční energie. b)Dojde k vybuzení chlorofylu, který postupně uvolní 2 elektrony. c)Elektrony přijme tzv. prvotní příjemce elektronů. d)Chlorofylu teď chybí 2 elektrony, ty jsou doplněny z fotolýzy vody. e)Vzniká kyslík a vodíkové protony, které jsou uvolněny do dutiny tylakoidu f)Elektrony jsou předány na přenašeče elektronů. Odpověděli jste špatně na otázku Odpověděli jste správně na otázku.

124 Co jste si zapamatovali? 18) Co se děje s přenašeči elektronů při necyklické fosforylaci. Zapište si svoji odpověď. A zkontrolujte si, zda je správně! Správná odpověď: První přenašeč (komplex) přijme elektrony od tzv. prvotního příjemce elektronů z fotosystému II, redukuje se. Přijme vodíkové kationty. Předá elektrony druhému přenašeči, oxiduje se, uvolní vodíkové kationty. Odpověděli jste špatně alespoň na jednu z otázek. Odpověděli jste správně na obě otázky. 19) Odkud kam přecházejí vodíkové kationty při necyklické fosforylaci. Zapište si svoji odpověď. A zkontrolujte si, zda je správně! Správná odpověď: Ze stromatu do dutiny tylakoidu.

125 Co jste si zapamatovali? 20) Místo ? doplňte chybějící výrazy ve větách o dílčích reakcích na fotosystému i při necyklické fosforylaci? a)Fotosystém i s chlorofylem ? v reakčním centru přijme ?. b)Dojde k ? chlorofylu, který postupně uvolní 2 elektrony. c)Elektrony přijme ?. d)Chlorofylu ? chybí elektrony. Doplní je z ?. e)Prvotní příjemce elektronů předá elektrony na přenašeče ?. Zapište si svoji odpověď. A zkontrolujte si, zda je správně!

126 Co jste si zapamatovali? Správné odpovědi: a)Fotosystém i s chlorofylem P 700 v reakčním centru přijme foton sluneční energie. b)Dojde k vybuzení chlorofylu, který postupně uvolní 2 elektrony. c)Elektrony přijme tzv. prvotní příjemce elektronů. d)Chlorofylu P 700 chybí elektrony. Doplní je z přenašeče elektronů. e)Prvotní příjemce elektronů předá elektrony na přenašeče elektronů (ferredoxin). Odpověděli jste špatně na otázku Odpověděli jste správně na otázku.

127 Co jste si zapamatovali? 21) Na co jsou využity elektrony z fotosystému I, které jsou předány na přenašeč ferredoxin. Zapište si svoji odpověď. A zkontrolujte si, zda je správně! Správná odpověď: k redukci NADP+ na NADPH. Odpověděli jste špatně alespoň na jednu z otázek. Odpověděli jste správně na obě otázky. 22) Jak se vyrábí ATP? Zapište si svoji odpověď. A zkontrolujte si, zda je správně! Správná odpověď: Enzym na základě gradientu vodíkových kationtů z dutiny tylakoidů zpátky do stromatu vyrobí ATP.

128 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace Probíhá pouze na fotosystému I. Slouží k výrobě ATP. Obr. 31: Cyklická fosforylace

129 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Fotosystém i s chlorofylem P 700 v reakčním centru přijme foton sluneční energie. foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

130 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Fotosystém i s chlorofylem P 700 v reakčním centru přijme foton sluneční energie. Dojde k vybuzení chlorofylu, který uvolní (postupně) 2 elektrony. foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

131 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Dojde k vybuzení chlorofylu, který uvolní (postupně) 2 elektrony. Elektrony přijme tzv. prvotní příjemce elektronů. foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

132 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Elektrony přijme tzv. prvotní příjemce elektronů. Chlorofylu P 700 chybí elektrony. Doplní je z přenašeče elektronů. foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

133 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Elektrony přijme tzv. prvotní příjemce elektronů. Chlorofylu P 700 chybí elektrony. Doplní je z přenašeče elektronů. foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

134 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Elektrony přijme tzv. prvotní příjemce elektronů. Chlorofylu P 700 chybí elektrony. Doplní je z přenašeče elektronů. foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

135 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Elektrony přijme tzv. prvotní příjemce elektronů. Chlorofylu P 700 chybí elektrony. Doplní je z přenašeče elektronů. foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

136 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Elektrony přijme tzv. prvotní příjemce elektronů. Chlorofylu P 700 chybí elektrony. Doplní je z přenašeče elektronů. foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

137 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Elektrony přijme tzv. prvotní příjemce elektronů. Chlorofylu P 700 chybí elektrony. Doplní je z přenašeče elektronů. foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

138 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Elektrony přijme tzv. prvotní příjemce elektronů. Chlorofylu P 700 chybí elektrony. Doplní je z přenašeče elektronů. foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

139 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Prvotní příjemce elektronů předá elektrony na přenašeče elektronů (ferredoxin). foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

140 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Prvotní příjemce elektronů předá elektrony na přenašeče elektronů (ferredoxin). foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

141 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Prvotní příjemce elektronů předá elektrony na přenašeče elektronů (ferredoxin). foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

142 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Prvotní příjemce elektronů předá elektrony na přenašeče elektronů (ferredoxin). Ferredoxin předá elektrony na systém přenašečů elektronů. foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

143 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Prvotní příjemce elektronů předá elektrony na přenašeče elektronů (ferredoxin). Ferredoxin předá elektrony na systém přenašečů elektronů. foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

144 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Prvotní příjemce elektronů předá elektrony na přenašeče elektronů (ferredoxin). Ferredoxin předá elektrony na systém přenašečů elektronů. foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

145 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Prvotní příjemce elektronů předá elektrony na přenašeče elektronů (ferredoxin). Ferredoxin předá elektrony na systém přenašečů elektronů. foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

146 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Prvotní příjemce elektronů předá elektrony na přenašeče elektronů (ferredoxin). Ferredoxin předá elektrony na systém přenašečů elektronů. foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

147 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Ferredoxin předá elektrony na systém přenašečů elektronů. Na přenašečích dochází postupně k redukci. foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

148 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Na přenašečích dochází postupně k redukci. foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

149 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

150 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

151 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

152 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

153 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

154 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

155 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

156 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. foton Vodíkové kationty, které se díky redoxním reakcím dostanou do dutiny tylakoidu putují k enzymu, který vyrábí ATP. H2OH2O 2 H + + 2 e - + ½O 2 foton NADP + + 2e - + H NADPH Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

157 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Vodíkové kationty, které se díky redoxním reakcím dostanou do dutiny tylakoidu putují k enzymu, který vyrábí ATP. foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

158 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Vodíkové kationty, které se díky redoxním reakcím dostanou do dutiny tylakoidu putují k enzymu, který vyrábí ATP. foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

159 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Vodíkové kationty, které se díky redoxním reakcím dostanou do dutiny tylakoidu putují k enzymu, který vyrábí ATP. foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

160 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Vodíkové kationty, které se díky redoxním reakcím dostanou do dutiny tylakoidu putují k enzymu, který vyrábí ATP. foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

161 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Enzym na základě gradientu vodíkových kationtů vyrobí ATP. foton ADP + P i ATP Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

162 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Enzym na základě gradientu vodíkových kationtů vyrobí ATP. foton ADP + P i ATP Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace Jsem tu podruhé. Zpět na otázky.

163 Co jste si zapamatovali? 23) Který fotosystém se účastní cyklické fosforylace? Zapište si svoji odpověď. A zkontrolujte si, zda je správně! Správná odpověď: fotosystém I Odpověděli jste špatně na první otázku. Odpověděli jste správně na obě otázky. 24) Čím se liší cyklická a necyklická fosforylace. Zapište si svoji odpověď. A zkontrolujte si, zda je správně! Správná odpověď: Při cyklické fosforylaci vzniká pouze ATP. Nevzniká Odpověděli jste špatně na druhou otázku.

164 Světelná fáze fotosyntézy Odkazy na externí obrázky a animace. Fotosystémy, necyklická a cyklická fosforylace. Necyklická fosforylace Obr. 1. Necyklická fosforylace Obr. 2. Fotosyntéza Animace světelných dějů fotosyntézy.

165 Zdroje použitých obrázků: Titulní obrázek: SKULASON, Lydur. Flickr.com [online]. [cit. 21. 3. 2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic na WWW: http://www.flickr.com/photos/lydur/251385164/ Obr. 1.: Schéma fotosyntézy III. PAJAST. Wikimedia.org [online]. [cit. 21. 3. 2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Simple_photosynthesis_overview_cs.png Obr. 2: Rozdělení elektromagnetického záření KF. Wikimedia.org [online]. [cit. 21. 3. 2013]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ElmgSpektrum.png Obr. 3: Viditelné světlo SEVELA. Wikimedia.org [online]. [cit. 21. 3. 2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Srgbspectrum.png Obr. 4: Fotonové vlnění MAKSIM. Wikimedia.org [online]. [cit. 21. 3. 2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Photon_waves.png Obr. 5: Světlo – archív autorky Obr.6: Rostliny pohlcují světlo MDD. Wikimedia.org [online]. [cit. 21. 3. 2013]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Genomics_GTL_Program_Payoffs.jpg Obr. 7: Barevné spektrum BILLCA. Flickr.com [online]. [cit. 21. 3. 2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic na WWW: http://www.flickr.com/photos/billca/27226363/ Obr. 8: Chlorofyl MILLS, Ben. Wikimedia.org [online]. [cit. 21. 3. 2013]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chlorophyll-in-protein-3D-balls.png Obr. 9a: Chlorofyl a, b, d: YIKRAZUUL. Wikimedia.org [online]. [cit. 21. 3. 2013]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chlorophyll_a_b_d.svg Obr. 9b: Chlorofyl c1, c2: YIKRAZUUL. Wikimedia.org [online]. [cit. 21. 3. 2013]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chlorophyll_c1_c2.svg

166 Zdroje použitých obrázků: Obr. 10: Pohlcení světla chlorofylem a a chlorofylem b JANOUŠEK, Jiří. Wikimedia.org [online]. [cit. 21. 3. 2013]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Chlorophyll_ab_spectra_%28cs%29.png Obr. 11 : Karotenoid i EDGAR181. Wikimedia.org [online]. [cit. 21. 3. 2013]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bixin.png Obr. 12: Karotenoid II MILLS, Ben. Wikimedia.org [online]. [cit. 21. 3. 2013]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cis-bixin-3D-balls-%28rotated%29.png Obr. 13: Fotosystém NEVEU, Curtis. Wikimedia.org [online]. [cit. 21. 3. 2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Photosystem_I.jpg Obr. 14: Fotosystém s popisem NEVEU, Curtis. Wikimedia.org [online]. [cit. 21. 3. 2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Photosystem-II_2AXT.PNG Obr. 15: Funkce fotosystému: AUTOR NEUVEDEN. Schools-wikipedia [online]. [cit. 21. 3. 2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution- Share Alike 3.0 Unported na WWW: http://schools-wikipedia.org/wp/p/Photosynthesis.htm Obr. 16 a 17: Rozložení fotosystémů na membráně tykaloidů – archív autora Obr. 18: Reakce na fotosystému: PINPIN. Wikimedia.org [online]. [cit. 21. 3. 2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schema-photosysteme.svg Obr. 19 a 20: NADP+ a NADPH: NEUROTIKER. Wikimedia.org [online]. [cit. 21. 3. 2013]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:NADP%2B_phys.svg NEUROTIKER. Wikimedia.org [online]. [cit. 21. 3. 2013]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:NADPH_phys.svg Obr. 21 a 22 : model NADP+ a NADPH : BENJAH-BMM27. Wikimedia.org [online]. [cit. 21. 3. 2013]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NADP-3D-balls.png BENJAH-BMM27. Wikimedia.org [online]. [cit. 20.10.2013]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:NADPH-3D-balls.png

167 Zdroje použitých obrázků: Obr. 23: Schéma primární fáze fotosyntézy: BLURIDGEKITIES. Flickr.com [online]. [cit. 21. 3. 2013]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/http://www.flickr.com/photos/blueridgekitties/4619809768/sizes/o/in/photostream/ Obr. 24: ATP: SAMULILI. Wikimedia.org [online]. [cit. 21. 3. 2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ATP_chemical_structure.png Obr. 25: ADP: MYSID. Wikimedia.org [online]. [cit. 21. 3. 2013]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ADP_structure.svg Obr. 26: model ATP: BENJAH-BMM27. Wikimedia.org [online]. [cit. 21. 3. 2013]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ATP-3D-balls.png Obr. 27 a 28: Schéma primární fáze fotosyntézy: BLURIDGEKITIES. Flickr.com [online]. [cit. 21. 3. 2013]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/http://www.flickr.com/photos/blueridgekitties/4619809768/sizes/o/in/photostream/ Obr. 29: Přenos elektronů – archív autora Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace – archív autora Obr. 31 a 32: Cyklická fosforylace –archív autora


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠKOLY Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace, 460 07 ČÍSLO PROJEKTUCZ.1.07/1.5.00/34.0379."

Podobné prezentace


Reklamy Google