Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠKOLY Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace, 460 07 ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.5.00/34.0379.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠKOLY Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace, 460 07 ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.5.00/34.0379."— Transkript prezentace:

1 NÁZEV ŠKOLY Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace, ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.5.00/ NÁZEV PROJEKTU Moderní škola ČÍSLO a NÁZEV KLÍČOVÉ AKTIVITY III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT AUTOR Karolina Hornová PŘEDMĚT Biologie NÁZEV DUM Primární fáze fotosyntézy ROČNÍK 1. ročník ČÍSLO MATERIÁLU VY_32_INOVACE_BiKvi_11_18 DATUM TVORBY ANOTACE Prezentace je vytvořena jako výukový program pro samostudium. Téma fotosyntézy je pro studenty obtížné, a často jim nestačí pouze jeden výklad o vyučovací hodině. Tato prezentace umožňuje znovu absolvovat výklad primární fáze fotosyntézy a zároveň obsahuje otázky pro kontrolu pochopení látky. Dokument má interaktivní prvky umožňující vracení se ke snímkům, které nebyly pochopeny, dále odkazy na rozšiřující informace na internetu (nejčastěji Wikipedie). Obsahuje autorské řešení otázek. Téma je probíráno do větších podrobností – vhodné pro maturanty.

2 Primární (světelná) fáze FOTOSYNTÉZY
výukový program podrobněji

3 Instrukce k práci s výukovým programem:
Prezentace obsahuje výkladové snímky, které vysvětlují základní poznatky o fotosyntéze a dále snímky s otázkami, kde si ověříte, zda jste si danou látku již osvojili. Než začnete pracovat, připravte si tužku a papír, kam si budete moci psát odpovědi na 24 otázek, které se vyskytují v prezentaci. Prezentace obsahuje 2 typy interaktivních prvků: Interní odkazy (viz níže – zelené), kterými se pohybujete v prezentaci. Po špatně zodpovězené otázce se můžete vrátit na snímek, kde se nachází potřebná informace. Externí odkazy (viz níže – modré) , které odkazují na vysvětlení daného pojmu v externím zdroji (většinou se jedná o wikipedii) – pro jejich funkčnost je nutné připojení na internet Odkazy na wikipedii či jiné externí zdroje Odkazy na jiná místa v této prezentaci.

4 opakování Základní informace o fotosyntéze: Probíhá v chloroplastech.
Fotosyntéza se skládá ze 2 fází – Světelné fáze a Calvinova cyklu. První (světelná) fáze Probíhá na tylakoidech chloroplastů. opakování Druhá (temnostní) fáze – Calvinův cyklus Probíhá ve stromatu chloroplastů. Obr. 1: Schéma fotosyntézy

5 1. fáze fotosyntézy SVĚTELNÁ
Obr. 1: Schéma fotosyntézy

6 1. fáze fotosyntézy – Světelná fáze
Probíhá na tykaloidech chloroplastů Jsem tu podruhé. Zpět na otázky. Viditelné světlo: Lze popsat jako elektromagnetické záření s vlnovou délkou 380 – 750 nm. Obr. 2: Rozdělení elektromagnetického záření Obr. 3: Viditelné světlo Více informací o elektomagne-tickém záření

7 Více informací o fotonech.
1. fáze fotosyntézy – Světelná fáze Probíhá na tykaloidech chloroplastů Viditelné světlo: Lze popsat jako vlnění, které má vlastnosti jako by bylo složeno z částic – fotonů. Každý foton nese přesně určené množství energie. (Energie fotonů je nepřímo úměrná vlnové délce, jednotlivých složek světla.) Více informací o fotonech. Obr. 4: Fotonové vlnění

8 1. fáze fotosyntézy – Světelná fáze
Probíhá na tykaloidech chloroplastů Fotosyntetická barviva: Světlo může být odraženo, propuštěno, pohlceno. Při fotosyntéze je využívána energie pohlceného světla. Obr. 5: Světlo Obr. 6: Rostliny pohlcují světlo

9 1. fáze fotosyntézy – Světelná fáze
Probíhá na tykaloidech chloroplastů Fotosyntetická barviva: Barviva (pigmenty) jsou látky schopné pohlcovat složky světla, liší se schopností pohlcovat světlo určitých vlnových délek, což označujeme jako tzv. absorpční spektrum. My vidíme barvu, již barvivo nejvíce odráží a propouští. (Pokud barvivo pohlcuje celé spektrum viditelného světla, jeví se nám jako černé). Obr. 7: Barevné spektrum

10 Jsem tu podruhé. Zpět na otázky.
1. fáze fotosyntézy – Světelná fáze Probíhá na tykaloidech chloroplastů Fotosyntetická barviva – Chlorofyly – zelená barviva: Chlorofyl a pohlcuje modré a červené světlo. Jediný se dokáže přímo účastnit reakcí světelné fáze fotosyntézy. Chlorofyl b má odlišné absorpční spektrum než chlorofyl a. Přenáší přijatou energie na chlorofyl a. Jsem tu podruhé. Zpět na otázky. Obr. 8: Chlorofyl

11 Obr. 9a, b: Chlorofyl a, b, d, c1, c2

12 1. fáze fotosyntézy – Světelná fáze
Probíhá na tykaloidech chloroplastů Fotosyntetická barviva – Chlorofyly – zelená barviva: Chlorofyly absorbují modrou a červenou, ostatní barvy odráží, proto se jeví jako zelené. Obr.: Pohlcení světla chlorofylem a a chlorofylem b Obr. 10: Pohlcení světla chlorofylem a a chlorofylem b

13 Jsem tu podruhé. Zpět na otázky.
1. fáze fotosyntézy – Světelná fáze Probíhá na tykaloidech chloroplastů Jsem tu podruhé. Zpět na otázky. Fotosyntetická barviva – karotenoidy: Karotenoidy pohlcují a odrážejí přebytečnou světelnou energii, která by mohla chlorofyly poškozovat. Obr. 11: Karotenoid I Obr. 12: Karotenoid II

14 Co jste si zapamatovali?
1) Jakými dvěma způsoby lze popsat viditelné světlo? Zapište si svoji odpověď. A zkontrolujte si, zda je správně! Správná odpověď: elektromagnetické záření s vlnovou délkou – 750 nm, fotonové vlnění 2) Energie jakého světla je využitelná při fotosyntéze? pohlceného odraženého propuštěného Zapište si svoji odpověď. Správná odpověď: energie pohlceného světla Odpověděli jste špatně alespoň na jednu z otázek. Odpověděli jste správně na obě otázky.

15 Co jste si zapamatovali?
3) Které dva základní typy fotosynteticky aktivních pigmentů známe? Zapište si svoji odpověď. A zkontrolujte si, zda je správně! Správná odpověď: chlorofyly a karotenoidy 4) Jaký typ chlorofylu musí mít každý organismus, který získává organické látky fotosyntézou? Zapište si svoji odpověď. A zkontrolujte si, zda je správně! Správná odpověď: Chlorofyl a. Odpověděli jste špatně alespoň na jednu z otázek. Odpověděli jste správně na obě otázky.

16 Co jste si zapamatovali?
5) Spojte pigment s jeho funkcí při fotosyntéze? a) Chlorofyl a i) Pohlcují a odrážejí přebytečnou světelnou energii, ochrana před poškozením b) Chlorofyl b ii) Přímo se účastní fotosyntézy. c) Karotenoidy iii) Pohlcuje přijatou sluneční energii a přenáší ji na přímého účastníka fotosyntézy. Odpověděli jste špatně na otázku Zapište si svoji odpověď. A zkontrolujte si, zda je správně! Správná odpověď: a – ii, b – iii, c – i Odpověděli jste správně na otázku.

17 Jsem tu podruhé. Zpět na otázky.
1. fáze fotosyntézy – Světelná fáze Probíhá na tykaloidech chloroplastů Fotosystémy: Fotosystém je systém tvořený shlukem několika stovek molekul pigmentů (chlorofylu a, chlorofylu b, karotenoidů). Obr. 13: Fotosystém: Chlorofyl představují „zelené nitky“. Jsem tu podruhé. Zpět na otázky.

18 1. fáze fotosyntézy – Světelná fáze
Probíhá na tykaloidech chloroplastů Fotosystémy: Obr. 14: Fotosystém s popisem

19 Jsem tu podruhé. Zpět na otázky.
1. fáze fotosyntézy – Světelná fáze Probíhá na tykaloidech chloroplastů Jsem tu podruhé. Zpět na otázky. Fotosystémy: Obsahuje tzv. reakční centrum, které obsahuje molekulu chlorofylu a a molekulu tzv. prvotního příjemce elektronů (viz později). Umožňuje účinné zachycení světla. Obr. 15: Funkce fotosystému

20 1. fáze fotosyntézy – Světelná fáze
Probíhá na tykaloidech chloroplastů Fotosystémy: Existují dva typy fotosystémů: Fotosystém i – v reakčním centru chlorofyl a, který nejlépe pohlcuje světlo o vlnové délce 700 nm, zn. P700. Obr. 16: Rozložení fotosystémů na membráně tykaloidů

21 Jsem tu podruhé. Zpět na otázky.
1. fáze fotosyntézy – Světelná fáze Probíhá na tykaloidech chloroplastů Jsem tu podruhé. Zpět na otázky. Fotosystémy: Existují dva typy fotosystémů: Fotosystém II – v reakčním centru chlorofyl a, který nejlépe pohlcuje světlo o vlnové délce 680 nm, zn. P680. Obr. 17 : Rozložení fotosystémů na membráně tykaloidů

22 Co jste si zapamatovali?
6) Co je to fotosystém? Zapište si svoji odpověď. A zkontrolujte si, zda je správně! Správná odpověď: shluk pigmentů (chlorofylů a karotenoidů) 7) Jaká je funkce fotosystému? Zapište si svoji odpověď. A zkontrolujte si, zda je správně! Správná odpověď: Zachytit sluneční energii. Odpověděli jste špatně alespoň na jednu z otázek. Odpověděli jste správně na obě otázky.

23 Co jste si zapamatovali?
8) Které dvě molekuly se nacházejí v reakčním centru fotosytému? Zapište si svoji odpověď. A zkontrolujte si, zda je správně! Správná odpověď: chlorofyl a, prvotní příjemce elektronu 9) Čím se liší fotosystém I. a fotosystém II.? Zapište si svoji odpověď. A zkontrolujte si, zda je správně! Správná odpověď: Mají v reakčním centru chlorofyly a, které pohlcují světlo o různé vlnové délce (FS I. – P 700, PS II. – P 680). Odpověděli jste špatně alespoň na jednu z otázek. Odpověděli jste správně na obě otázky.

24 Dílčí reakce primární (světelné) fáze fotosyntézy:
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Reakce probíhající na fotosystémech: Přenos energie do reakčního centra. Příjem fotonu fotosyntetickým pigmentem. Obr. 18: Reakce na fotosystému

25 Jsem tu podruhé. Zpět na otázky.
Dílčí reakce primární (světelné) fáze fotosyntézy: Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Reakce probíhající na fotosystémech: Prvotní příjemce přijímá elektron. Excitace (vybuzení) chlorofylu (= stav s vyšší hladinou energie) Jsem tu podruhé. Zpět na otázky. Obr. 18: Reakce na fotosystému

26 Co jste si zapamatovali?
10) Seřaďte dílčí kroky reakce na fotosystémech, tak aby byly ve správném sledu? a) Vybuzení (excitace) elektronu. b) Příjem elektronu prvotním příjemcem elektronu. c) Zachycení fotonu pigmentem. d) Přenos energie do reakčního centra fotosystému. Zapište si svoji odpověď. A zkontrolujte si, zda je správně! Správná odpověď: c, d, a, b Odpověděli jste špatně na otázku Odpověděli jste správně na otázku.

27 Co jste si zapamatovali?
11) Co patří mezi primární produkty fotosyntézy? Zapište si svoji odpověď. A zkontrolujte si, zda je správně! Správná odpověď: NADPH, ATP, kyslík Odpověděli jste špatně na otázku Odpověděli jste správně na otázku. 12) Jaká je funkce ATP? Zapište si svoji odpověď. A zkontrolujte si, zda je správně! Správná odpověď: Univerzální přenašeč energie ve všech organismech. Nevíte, co je ATP?

28 Co jste si zapamatovali?
13) Rozhodněte, které z následujících tvrzení jsou pravdivá? NADPH vzniká oxidací z NADP+ . ATP vzniká tak, že ADP přijme zbytek kyseliny trihydrogenfosforečné. Kyslík vzniká rozkladem vody. Hillova reakce probíhá na fotosystému I. Zapište si svoji odpověď. Správná odpověď: b, c Odpověděli jste špatně. Odpověděli jste správně .

29 Dílčí reakce primární (světelné) fáze fotosyntézy:
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Přenos elektronů: Elektrony pocházejí z rozkladu vody (Hillova reakce). Reakce probíhají na bílkovinných komplexech a dále se jich účastní pohybliví přenašeči elektronů. Bílkovinné komplexy přijímají elektrony – tedy se redukují. V tomto stavu přitahují vodíkové protony ze stromatu. Jeden bílkovinný komplex předává elektrony dalšímu (oxidace) a zároveň uvolňuje vodíkové protony do dutiny tylakoidu.

30 Dílčí reakce primární (světelné) fáze fotosyntézy:
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Přenos elektronů: 2H+ 2H+ 2H+ 2e- Obr. 29: Přenos elektronů

31 Dílčí reakce primární (světelné) fáze fotosyntézy:
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Přenos elektronů: 2H+ 2H+ 2H+ 2e- Obr. 29: Přenos elektronů

32 komplex i přijme elektrony – je redukován
Dílčí reakce primární (světelné) fáze fotosyntézy: Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Přenos elektronů: 2H+ 2H+ 2H+ 2e- komplex i přijme elektrony – je redukován Obr. 29: Přenos elektronů

33 komplex i přijme elektrony – je redukován
Dílčí reakce primární (světelné) fáze fotosyntézy: Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Přenos elektronů: 2H+ 2H+ 2H+ komplex i přijme elektrony – je redukován Obr. 29: Přenos elektronů

34 komplex i přijme elektrony – je redukován
Dílčí reakce primární (světelné) fáze fotosyntézy: Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Přenos elektronů: 2H+ 2H+ 2H+ komplex i přijme elektrony – je redukován Obr. 29: Přenos elektronů

35 komplex i přijme elektrony – je redukován
Dílčí reakce primární (světelné) fáze fotosyntézy: Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Přenos elektronů: 2H+ 2H+ 2H+ komplex i přijme elektrony – je redukován Obr. 29: Přenos elektronů

36 komplex i přijme elektrony – je redukován
Dílčí reakce primární (světelné) fáze fotosyntézy: Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Přenos elektronů: 2H+ 2H+ 2H+ komplex i přijme elektrony – je redukován zároveň pro vyrovnání přijme vodíkové kationty ze stromatu Obr. 29: Přenos elektronů

37 Dílčí reakce primární (světelné) fáze fotosyntézy:
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Přenos elektronů: 2H+ 2H+ zároveň pro vyrovnání přijme vodíkové kationty ze stromatu Obr. 29: Přenos elektronů

38 Dílčí reakce primární (světelné) fáze fotosyntézy:
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Přenos elektronů: 2H+ 2H+ 2e- zároveň pro vyrovnání přijme vodíkové kationty z stromatu elektrony jsou předány dalšímu komplexu – oxidace Obr. 29: Přenos elektronů

39 komplex II přijme elektrony – je redukován
Dílčí reakce primární (světelné) fáze fotosyntézy: Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Přenos elektronů: 2H+ 2H+ 2e- komplex II přijme elektrony – je redukován elektrony jsou předány dalšímu komplexu – oxidace Obr. 29: Přenos elektronů

40 komplex II přijme elektrony – je redukován
Dílčí reakce primární (světelné) fáze fotosyntézy: Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Přenos elektronů: 2H+ 2H+ 2H+ komplex II přijme elektrony – je redukován vodíkové kationty jsou uvolněny do dutiny tylakoidu Obr. 29: Přenos elektronů

41 komplex II přijme elektrony – je redukován
Dílčí reakce primární (světelné) fáze fotosyntézy: Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Přenos elektronů: 2H+ 2H+ 2H+ komplex II přijme elektrony – je redukován Obr. 29: Přenos elektronů

42 komplex II přijme elektrony – je redukován
Dílčí reakce primární (světelné) fáze fotosyntézy: Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Přenos elektronů: 2H+ 2H+ 2H+ komplex II přijme elektrony – je redukován Obr. 29: Přenos elektronů

43 komplex II přijme elektrony – je redukován
Dílčí reakce primární (světelné) fáze fotosyntézy: Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Přenos elektronů: 2H+ 2H+ 2H+ komplex II přijme elektrony – je redukován zároveň pro vyrovnání přijme vodíkové kationty z stromatu Obr. 29: Přenos elektronů

44 Dílčí reakce primární (světelné) fáze fotosyntézy:
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Přenos elektronů: 2H+ zároveň pro vyrovnání přijme vodíkové kationty z stromatu 2H+ Obr. 29: Přenos elektronů

45 komplex III přijme elektrony – je redukován
Dílčí reakce primární (světelné) fáze fotosyntézy: Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Přenos elektronů: 2H+ 2e- komplex III přijme elektrony – je redukován 2H+ elektrony jsou předány dalšímu komplexu – oxidace Obr. 29: Přenos elektronů

46 komplex III přijme elektrony – je redukován
Dílčí reakce primární (světelné) fáze fotosyntézy: Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Přenos elektronů: 2H+ 2H+ komplex III přijme elektrony – je redukován 2H+ vodíkové kationty jsou uvolněny do dutiny tylakoidu vodíkové kationty jsou uvolněny do dutiny tylakoidu

47 komplex III přijme elektrony – je redukován
Dílčí reakce primární (světelné) fáze fotosyntézy: Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Přenos elektronů: 2H+ 2H+ komplex III přijme elektrony – je redukován 2H+ Obr. 29: Přenos elektronů

48 komplex III přijme elektrony – je redukován
Dílčí reakce primární (světelné) fáze fotosyntézy: Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Přenos elektronů: 2H+ 2H+ komplex III přijme elektrony – je redukován 2H+ zároveň pro vyrovnání přijme vodíkové kationty z stromatu Obr. 29: Přenos elektronů

49 Dílčí reakce primární (světelné) fáze fotosyntézy:
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Přenos elektronů: zároveň pro vyrovnání přijme vodíkové kationty z stromatu 2H+ 2H+ Obr. 29: Přenos elektronů

50 Dílčí reakce primární (světelné) fáze fotosyntézy:
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Přenos elektronů: 2e- 2H+ 2H+ elektrony jsou předány dál – oxidace Obr. 29: Přenos elektronů

51 Dílčí reakce primární (světelné) fáze fotosyntézy:
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Přenos elektronů: 2e- 2H+ 2H+ 2H+ vodíkové kationty jsou uvolněny do dutiny tylakoidu Obr. 29: Přenos elektronů

52 Jsem tu podruhé. Zpět na otázky.
Dílčí reakce primární (světelné) fáze fotosyntézy: Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Přenos elektronů: Jsem tu podruhé. Zpět na otázky. 2e- 2H+ 2H+ 2H+ Obr. 29: Přenos elektronů

53 Co jste si zapamatovali?
14) Na každém komplexu dochází k těm to 4 dějům. Popište za pomoci těchto dílčích kroků, jak probíhá přenos elektronů Komplex: předá elektrony dalšímu komplexu přijme elektrony přijme vodíkové kationty uvolní vodíkové kationty Zapište si svoji odpověď. A zkontrolujte si, zda je správně! Správná odpověď: Komplex zároveň přijme elektrony a vodíkové kationty. Elektrony předá dalšímu komplexu a vodíkové kationty uvolní. Odpověděli jste špatně na otázku Odpověděli jste správně na otázku.

54 Co jste si zapamatovali?
15) Odpovězte na následující otázky: Kdy dochází k oxidaci komplexu? Kdy dochází k redukci komplexu? Odkud přijímá komplex vodíkové kationty? Kam jsou vodíkové kationty uvolňovány? Zapište si svoji odpověď. A zkontrolujte si, zda je správně! Správná odpověď: Po předání elektronů dalšímu komplexu. Po přijmutí elektronů. Ze stromatu. Do dutiny tylakoidů. Odpověděli jste špatně na otázku Odpověděli jste správně na otázku.

55 Jsem tu podruhé. Zpět na otázky.
Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Popis složek membrány tylakoidů: Jsem tu podruhé. Zpět na otázky. Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

56 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Popis složek membrány tylakoidů: Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

57 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Fotosystém II s chlorofylem P 680 v reakčním centru přijme foton sluneční energie. Dojde k vybuzení chlorofylu, který uvolní (postupně) 2 elektrony. foton Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

58 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Dojde k vybuzení chlorofylu, který uvolní (postupně) 2 elektrony. Elektrony přijme tzv. prvotní příjemce elektronů. foton Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

59 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Elektrony přijme tzv. prvotní příjemce elektronů. Chlorofylu teď chybí 2 elektrony, ty jsou doplněny z fotolýzy vody. foton H20 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

60 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Chlorofylu teď chybí 2 elektrony, ty jsou doplněny z fotolýzy vody. Vzniká kyslík a vodíkové protony, které jsou uvolněny do dutiny tylakoidu. foton H20 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

61 Jsem tu podruhé. Zpět na otázky.
Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Elektrony jsou předány na přenašeče elektronů. Jsem tu podruhé. Zpět na otázky. foton H20 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

62 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Elektrony jsou předány na přenašeče elektronů. foton H20 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

63 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Elektrony jsou předány na přenašeče elektronů. foton H20 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

64 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Elektrony jsou předány na přenašeče elektronů. foton H20 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

65 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Elektrony jsou předány na přenašeče elektronů. foton H20 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

66 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Elektrony jsou předány na přenašeče elektronů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. foton 2 H+ H20 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

67 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Elektrony jsou předány na přenašeče elektronů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. foton 2 H+ H20 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

68 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Elektrony jsou předány na přenašeče elektronů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. foton H20 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

69 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Elektrony jsou předány na přenašeče elektronů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. foton H20 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

70 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Elektrony jsou předány na přenašeče elektronů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. foton H20 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

71 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Elektrony jsou předány na přenašeče elektronů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. foton H20 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

72 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Elektrony jsou předány na přenašeče elektronů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. foton H20 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

73 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Elektrony jsou předány na přenašeče elektronů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. foton H20 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

74 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Elektrony jsou předány na přenašeče elektronů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. foton H20 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

75 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Elektrony jsou předány na přenašeče elektronů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. foton H20 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

76 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Elektrony jsou předány na přenašeče elektronů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. foton 2 H+ H20 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

77 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Elektrony jsou předány na přenašeče elektronů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. foton H20 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

78 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Elektrony jsou předány na přenašeče elektronů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. foton H20 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

79 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Elektrony jsou předány na přenašeče elektronů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. foton H20 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

80 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Elektrony jsou předány na přenašeče elektronů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. foton H20 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

81 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Elektrony jsou předány na přenašeče elektronů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. foton H20 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

82 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Elektrony jsou předány na přenašeče elektronů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. foton H20 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

83 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Elektrony jsou předány na přenašeče elektronů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. foton H20 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

84 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Elektrony jsou předány na přenašeče elektronů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. foton H20 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

85 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Elektrony jsou předány na přenašeče elektronů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. foton H20 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

86 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Elektrony jsou předány na přenašeče elektronů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. foton H20 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

87 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Elektrony jsou předány na přenašeče elektronů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. foton H20 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

88 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Elektrony jsou předány na přenašeče elektronů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. foton H20 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

89 Jsem tu podruhé. Zpět na otázky.
Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Elektrony jsou předány na přenašeče elektronů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. Jsem tu podruhé. Zpět na otázky. foton H20 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

90 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Fotosystém i s chlorofylem P 700 v reakčním centru přijme foton sluneční energie. foton foton H20 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

91 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Fotosystém i s chlorofylem P 700 v reakčním centru přijme foton sluneční energie. Dojde k vybuzení chlorofylu, který uvolní (postupně) 2 elektrony. foton foton H20 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

92 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Dojde k vybuzení chlorofylu, který uvolní (postupně) 2 elektrony. Elektrony přijme tzv. prvotní příjemce elektronů. foton foton H20 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

93 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Elektrony přijme tzv. prvotní příjemce elektronů. Chlorofylu P 700 chybí elektrony. Doplní je z přenašeče elektronů. foton foton H20 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

94 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Elektrony přijme tzv. prvotní příjemce elektronů. Chlorofylu P 700 chybí elektrony. Doplní je z přenašeče elektronů. foton foton H20 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

95 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Elektrony přijme tzv. prvotní příjemce elektronů. Chlorofylu P 700 chybí elektrony. Doplní je z přenašeče elektronů. foton foton H20 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

96 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Elektrony přijme tzv. prvotní příjemce elektronů. Chlorofylu P 700 chybí elektrony. Doplní je z přenašeče elektronů. foton foton H20 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

97 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Elektrony přijme tzv. prvotní příjemce elektronů. Chlorofylu P 700 chybí elektrony. Doplní je z přenašeče elektronů. foton foton H20 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

98 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Elektrony přijme tzv. prvotní příjemce elektronů. Chlorofylu P 700 chybí elektrony. Doplní je z přenašeče elektronů. foton foton H20 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

99 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Prvotní příjemce elektronů předá elektrony na přenašeče elektronů (ferredoxin). foton foton H20 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

100 Jsem tu podruhé. Zpět na otázky.
Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Prvotní příjemce elektronů předá elektrony na přenašeče elektronů (ferredoxin). Jsem tu podruhé. Zpět na otázky. foton foton H20 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

101 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Prvotní příjemce elektronů předá elektrony na přenašeče elektronů (ferredoxin). Za pomoci enzymu proběhne redukce NADP+. foton foton H20 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

102 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Za pomoci enzymu proběhne redukce NADP+. NADP+ + 2e- + H NADPH foton foton H2O 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

103 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Vodíkové kationty, které se díky redoxním reakcím dostanou do dutiny tylakoidu putují k enzymu, který vyrábí ATP. NADP+ + 2e- + H NADPH foton foton H2O 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

104 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Vodíkové kationty, které se díky redoxním reakcím dostanou do dutiny tylakoidu putují k enzymu, který vyrábí ATP. NADP+ + 2e- + H NADPH foton foton H2O 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

105 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Vodíkové kationty, které se díky redoxním reakcím dostanou do dutiny tylakoidu putují k enzymu, který vyrábí ATP. NADP+ + 2e- + H NADPH foton foton H2O 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

106 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Vodíkové kationty, které se díky redoxním reakcím dostanou do dutiny tylakoidu putují k enzymu, který vyrábí ATP. NADP+ + 2e- + H NADPH foton foton H2O 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

107 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Vodíkové kationty, které se díky redoxním reakcím dostanou do dutiny tylakoidu putují k enzymu, který vyrábí ATP. NADP+ + 2e- + H NADPH foton foton H2O 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

108 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Vodíkové kationty, které se díky redoxním reakcím dostanou do dutiny tylakoidu putují k enzymu, který vyrábí ATP. NADP+ + 2e- + H NADPH foton foton H2O 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

109 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Vodíkové kationty, které se díky redoxním reakcím dostanou do dutiny tylakoidu putují k enzymu, který vyrábí ATP. NADP+ + 2e- + H NADPH foton foton H2O 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

110 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Vodíkové kationty, které se díky redoxním reakcím dostanou do dutiny tylakoidu putují k enzymu, který vyrábí ATP. NADP+ + 2e- + H NADPH foton foton H2O 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

111 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Vodíkové kationty, které se díky redoxním reakcím dostanou do dutiny tylakoidu putují k enzymu, který vyrábí ATP. NADP+ + 2e- + H NADPH foton foton H2O 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

112 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Enzym na základě gradientu vodíkových kationtů vyrobí ATP. NADP+ + 2e- + H NADPH foton foton H2O 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

113 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Enzym na základě gradientu vodíkových kationtů vyrobí ATP. NADP+ + 2e- + H NADPH foton foton H2O 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

114 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Enzym na základě gradientu vodíkových kationtů vyrobí ATP. NADP+ + 2e- + H NADPH foton foton H2O 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

115 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Enzym na základě gradientu vodíkových kationtů vyrobí ATP. NADP+ + 2e- + H NADPH foton foton H2O 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

116 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Enzym na základě gradientu vodíkových kationtů vyrobí ATP. NADP+ + 2e- + H NADPH ADP + Pi ATP foton foton H2O 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

117 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Enzym na základě gradientu vodíkových kationtů vyrobí ATP. NADP+ + 2e- + H NADPH ADP + Pi ATP foton foton H2O 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

118 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Enzym na základě gradientu vodíkových kationtů vyrobí ATP. NADP+ + 2e- + H NADPH ADP + Pi ATP foton foton H2O 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

119 Jsem tu podruhé. Zpět na otázky.
Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Jsem tu podruhé. Zpět na otázky. Enzym na základě gradientu vodíkových kationtů vyrobí ATP. NADP+ + 2e- + H NADPH ADP + Pi ATP foton foton H2O 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace

120 Světelná fáze fotosyntézy – necyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Obr. 23: Souhrnné schéma necyklické fosforylace.

121 Co jste si zapamatovali?
16) Popište složky membrány tylakoidů. Zda je vaše odpověď správná, zjistíte zde. Klikněte.

122 Co jste si zapamatovali?
17) Místo ? doplňte chybějící výrazy ve větách o dílčích reakcích na fotosystému II při necyklické fosforylaci? Fotosystém II s chlorofylem ? v reakčním centru přijme ?. Dojde k ? chlorofylu, který postupně uvolní ? elektrony. Elektrony přijme tzv. ?. Chlorofylu teď chybí ? elektrony, ty jsou doplněny ?. Vzniká kyslík a vodíkové protony, které jsou uvolněny do ?. Elektrony jsou předány na ?. Zapište si svoji odpověď. A zkontrolujte si, zda je správně!

123 Co jste si zapamatovali?
Správné odpovědi: Fotosystém II s chlorofylem P 680 v reakčním centru přijme foton sluneční energie. Dojde k vybuzení chlorofylu, který postupně uvolní 2 elektrony. Elektrony přijme tzv. prvotní příjemce elektronů. Chlorofylu teď chybí 2 elektrony, ty jsou doplněny z fotolýzy vody. Vzniká kyslík a vodíkové protony, které jsou uvolněny do dutiny tylakoidu Elektrony jsou předány na přenašeče elektronů. Odpověděli jste špatně na otázku Odpověděli jste správně na otázku.

124 Co jste si zapamatovali?
18) Co se děje s přenašeči elektronů při necyklické fosforylaci. Zapište si svoji odpověď. A zkontrolujte si, zda je správně! Správná odpověď: První přenašeč (komplex) přijme elektrony od tzv. prvotního příjemce elektronů z fotosystému II, redukuje se. Přijme vodíkové kationty. Předá elektrony druhému přenašeči, oxiduje se, uvolní vodíkové kationty. 19) Odkud kam přecházejí vodíkové kationty při necyklické fosforylaci. Zapište si svoji odpověď. A zkontrolujte si, zda je správně! Správná odpověď: Ze stromatu do dutiny tylakoidu. Odpověděli jste špatně alespoň na jednu z otázek. Odpověděli jste správně na obě otázky.

125 Co jste si zapamatovali?
20) Místo ? doplňte chybějící výrazy ve větách o dílčích reakcích na fotosystému i při necyklické fosforylaci? Fotosystém i s chlorofylem ? v reakčním centru přijme ?. Dojde k ? chlorofylu, který postupně uvolní 2 elektrony. Elektrony přijme ?. Chlorofylu ? chybí elektrony. Doplní je z ?. Prvotní příjemce elektronů předá elektrony na přenašeče ?. Zapište si svoji odpověď. A zkontrolujte si, zda je správně!

126 Co jste si zapamatovali?
Správné odpovědi: Fotosystém i s chlorofylem P 700 v reakčním centru přijme foton sluneční energie. Dojde k vybuzení chlorofylu, který postupně uvolní 2 elektrony. Elektrony přijme tzv. prvotní příjemce elektronů. Chlorofylu P 700 chybí elektrony. Doplní je z přenašeče elektronů. Prvotní příjemce elektronů předá elektrony na přenašeče elektronů (ferredoxin). Odpověděli jste špatně na otázku Odpověděli jste správně na otázku.

127 Co jste si zapamatovali?
21) Na co jsou využity elektrony z fotosystému I, které jsou předány na přenašeč ferredoxin. Zapište si svoji odpověď. A zkontrolujte si, zda je správně! Správná odpověď: k redukci NADP+ na NADPH. 22) Jak se vyrábí ATP? Zapište si svoji odpověď. A zkontrolujte si, zda je správně! Správná odpověď: Enzym na základě gradientu vodíkových kationtů z dutiny tylakoidů zpátky do stromatu vyrobí ATP. Odpověděli jste špatně alespoň na jednu z otázek. Odpověděli jste správně na obě otázky.

128 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace
Probíhá pouze na fotosystému I. Slouží k výrobě ATP. Obr. 31: Cyklická fosforylace

129 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Fotosystém i s chlorofylem P 700 v reakčním centru přijme foton sluneční energie. foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

130 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Fotosystém i s chlorofylem P 700 v reakčním centru přijme foton sluneční energie. Dojde k vybuzení chlorofylu, který uvolní (postupně) 2 elektrony. foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

131 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Dojde k vybuzení chlorofylu, který uvolní (postupně) 2 elektrony. Elektrony přijme tzv. prvotní příjemce elektronů. foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

132 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Elektrony přijme tzv. prvotní příjemce elektronů. Chlorofylu P 700 chybí elektrony. Doplní je z přenašeče elektronů. foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

133 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Elektrony přijme tzv. prvotní příjemce elektronů. Chlorofylu P 700 chybí elektrony. Doplní je z přenašeče elektronů. foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

134 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Elektrony přijme tzv. prvotní příjemce elektronů. Chlorofylu P 700 chybí elektrony. Doplní je z přenašeče elektronů. foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

135 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Elektrony přijme tzv. prvotní příjemce elektronů. Chlorofylu P 700 chybí elektrony. Doplní je z přenašeče elektronů. foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

136 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Elektrony přijme tzv. prvotní příjemce elektronů. Chlorofylu P 700 chybí elektrony. Doplní je z přenašeče elektronů. foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

137 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Elektrony přijme tzv. prvotní příjemce elektronů. Chlorofylu P 700 chybí elektrony. Doplní je z přenašeče elektronů. foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

138 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Elektrony přijme tzv. prvotní příjemce elektronů. Chlorofylu P 700 chybí elektrony. Doplní je z přenašeče elektronů. foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

139 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Prvotní příjemce elektronů předá elektrony na přenašeče elektronů (ferredoxin). foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

140 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Prvotní příjemce elektronů předá elektrony na přenašeče elektronů (ferredoxin). foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

141 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Prvotní příjemce elektronů předá elektrony na přenašeče elektronů (ferredoxin). foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

142 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Prvotní příjemce elektronů předá elektrony na přenašeče elektronů (ferredoxin). Ferredoxin předá elektrony na systém přenašečů elektronů. foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

143 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Prvotní příjemce elektronů předá elektrony na přenašeče elektronů (ferredoxin). Ferredoxin předá elektrony na systém přenašečů elektronů. foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

144 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Prvotní příjemce elektronů předá elektrony na přenašeče elektronů (ferredoxin). Ferredoxin předá elektrony na systém přenašečů elektronů. foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

145 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Prvotní příjemce elektronů předá elektrony na přenašeče elektronů (ferredoxin). Ferredoxin předá elektrony na systém přenašečů elektronů. foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

146 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Prvotní příjemce elektronů předá elektrony na přenašeče elektronů (ferredoxin). Ferredoxin předá elektrony na systém přenašečů elektronů. foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

147 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Ferredoxin předá elektrony na systém přenašečů elektronů. Na přenašečích dochází postupně k redukci. foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

148 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Na přenašečích dochází postupně k redukci. foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

149 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

150 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

151 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

152 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

153 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

154 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

155 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Na přenašečích dochází postupně k redukci a oxidaci. Zároveň přecházejí vodíkové kationty ze stromatu do dutiny. foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

156 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Vodíkové kationty, které se díky redoxním reakcím dostanou do dutiny tylakoidu putují k enzymu, který vyrábí ATP. NADP+ + 2e- + H NADPH foton foton H2O 2 H+ + 2 e- + ½O2 Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

157 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Vodíkové kationty, které se díky redoxním reakcím dostanou do dutiny tylakoidu putují k enzymu, který vyrábí ATP. foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

158 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Vodíkové kationty, které se díky redoxním reakcím dostanou do dutiny tylakoidu putují k enzymu, který vyrábí ATP. foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

159 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Vodíkové kationty, které se díky redoxním reakcím dostanou do dutiny tylakoidu putují k enzymu, který vyrábí ATP. foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

160 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Vodíkové kationty, které se díky redoxním reakcím dostanou do dutiny tylakoidu putují k enzymu, který vyrábí ATP. foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

161 Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace
Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Enzym na základě gradientu vodíkových kationtů vyrobí ATP. ADP + Pi ATP foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

162 Jsem tu podruhé. Zpět na otázky.
Světelná fáze fotosyntézy – cyklická fosforylace Jsem tu podruhé. Zpět na otázky. Probíhá na tylakoidech chloroplastů. Enzym na základě gradientu vodíkových kationtů vyrobí ATP. ADP + Pi ATP foton Obr. 32: Schéma cyklické fosforylace

163 Co jste si zapamatovali?
23) Který fotosystém se účastní cyklické fosforylace? Zapište si svoji odpověď. A zkontrolujte si, zda je správně! Správná odpověď: fotosystém I Odpověděli jste špatně na první otázku. 24) Čím se liší cyklická a necyklická fosforylace. Zapište si svoji odpověď. A zkontrolujte si, zda je správně! Správná odpověď: Při cyklické fosforylaci vzniká pouze ATP. Nevzniká Odpověděli jste špatně na druhou otázku. Odpověděli jste správně na obě otázky.

164 Světelná fáze fotosyntézy
Odkazy na externí obrázky a animace. Fotosystémy, necyklická a cyklická fosforylace. Necyklická fosforylace Obr. 1. Necyklická fosforylace Obr. 2. Fotosyntéza Animace světelných dějů fotosyntézy.

165 Zdroje použitých obrázků:
Titulní obrázek: SKULASON, Lydur. Flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic na WWW: Obr. 1.: Schéma fotosyntézy III. PAJAST. Wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike na WWW: Obr. 2: Rozdělení elektromagnetického záření KF. Wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: Obr. 3: Viditelné světlo SEVELA. Wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na WWW: Obr. 4: Fotonové vlnění MAKSIM. Wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na WWW: Obr. 5: Světlo – archív autorky Obr.6: Rostliny pohlcují světlo MDD. Wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: Obr. 7: Barevné spektrum BILLCA. Flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic na WWW: Obr. 8: Chlorofyl MILLS, Ben. Wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: Obr. 9a: Chlorofyl a, b, d: YIKRAZUUL. Wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: Obr. 9b: Chlorofyl c1, c2: YIKRAZUUL. Wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:

166 Zdroje použitých obrázků:
Obr. 10: Pohlcení světla chlorofylem a a chlorofylem b JANOUŠEK, Jiří. Wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: Obr. 11 : Karotenoid i EDGAR181. Wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: Obr. 12: Karotenoid II MILLS, Ben. Wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: Obr. 13: Fotosystém NEVEU, Curtis. Wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na WWW: Obr. 14: Fotosystém s popisem NEVEU, Curtis. Wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na WWW: Obr. 15: Funkce fotosystému: AUTOR NEUVEDEN. Schools-wikipedia [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na WWW: Obr. 16 a 17: Rozložení fotosystémů na membráně tykaloidů – archív autora Obr. 18: Reakce na fotosystému: PINPIN. Wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na WWW: Obr. 19 a 20: NADP+ a NADPH: NEUROTIKER. Wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: NEUROTIKER. Wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: Obr. 21 a 22 : model NADP+ a NADPH : BENJAH-BMM27. Wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: BENJAH-BMM27. Wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:

167 Zdroje použitých obrázků:
Obr. 23: Schéma primární fáze fotosyntézy: BLURIDGEKITIES. Flickr.com [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: Obr. 24: ATP: SAMULILI. Wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na WWW: Obr. 25: ADP: MYSID. Wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: Obr. 26: model ATP: BENJAH-BMM27. Wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: Obr. 27 a 28: Schéma primární fáze fotosyntézy: Obr. 29: Přenos elektronů – archív autora Obr. 30: Schéma necyklické fosforylace – archív autora Obr. 31 a 32: Cyklická fosforylace –archív autora


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠKOLY Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace, 460 07 ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.5.00/34.0379."

Podobné prezentace


Reklamy Google