Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GEOTECHNICKÝ MONITORING

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GEOTECHNICKÝ MONITORING"— Transkript prezentace:

1 GEOTECHNICKÝ MONITORING
Eva Hrubešová, katedra geotechniky a podzemního stavitelství FAST VŠB TU Ostrava

2 MONITORING PŮVODNÍ NAPJATOSTI
Metody mechanické metoda deformační metoda kompenzační metody odlehčovací Geofyzikální metody-na základě rychlosti šíření vln horninovým prostředím Hydrofracturing-na základě tlaku vody potřebného ke vzniku trhliny ve vrtu

3 Nevýhoda: METODA DEFORMAČNÍ (nepřímá metoda měření napětí, využívá
odporových tenzometrů) Tang. směr Radiální směr odporové tenzometry ústí vrtu Nevýhoda: nutno znát přetvárné parametry prostředí (modul pružnosti, Poissonovo číslo)

4 METODA KOMPENZAČNÍ Metoda přímá Založená na metodě plochých lisů
Není nutno znát přetvárné parametry prostředí Metodu nelze použít v případě tahového namáhání rýha Osa plochého lisu

5 MĚŘENÍ ODLEHČENÍM VRTNÉHO JÁDRA
Princip: Pružné obnovení tvaru částí masívu po jeho oddělení od vlastního masívu VRTÁNÍ BROUŠENÍ tenzometr PŘITLAČENÍ TENZOMETRICKÉHO HRDLA ODVRTÁNÍ JÁDRA A PROVEDENÍ MĚŘENÍ VYLOMENÍ JÁDRA S NALEPENÝM TENZOMETREM 10-15 cm Nutno znát přetvárné parametry prostředí, stanoví se laboratorně z vylomeného jádra!

6 q… tlak vody MĚŘENÍ ODLEHČENÍM ŠTOLOU HYDROFRACTURING
Celkové uspořádání náročné. Měřící body opatřené měřícím křížem maloprůměrové vrty v rozích štoly POZOROVACÍ KOMORA ODLEHČOVACÍ KOMORA HYDROFRACTURING Vrt q… tlak vody

7 MONITOROVÁNÍ POHYBŮ HORNINY NA POVRCHU
MĚŘENÍ KONVERGENCE Princip: měření relativní změny vzdálenosti mezi dvěma body fixovanými pevně s okolním prostředím - pomocí pásma,konvergenční stojky,pomocí modulovaného světla Obvyklé monitorovací schéma:

8 KONVERGENČNÍHO PŘÍSTROJE (pomocí pásma nebo stojky)
PRINCIP MECHANICKÉHO KONVERGENČNÍHO PŘÍSTROJE (pomocí pásma nebo stojky) 6. Napínací zařízení Měřící svorník (zapuštěn do horniny nebo výztuže díla) 7. Navíjecí cívka pásma 2. Připojovací kulový šroub 8. Lůžko uložení stojky 3. Ocelové měřící pásmo 9.Konvergenční stojka 4. Aretace 5. Měřící indikátorové hodinky

9 KONVERGENČNÍ PÁSMO: - při proměřování delších vzdáleností KONVERGENČNÍ STOJKA: - pro kratší vzdálenosti (do 3 m) - obvykle pro svislý směr

10 Pásmový konvergometr

11 Bassettův konvergenční systém
pracuje na principu ramen s náklonoměry Referenční bod Dlouhé rameno s náklonoměrem Krátké rameno s náklonoměrem Výhody: vysoká přesnost (0.02 mm) krátká doba měření lze měřit za provozu

12 Optický monitorovací princip

13 Přenosný laserový dálkoměrný
přístroj Detail indikačních bodů

14 MĚŘENÍ TVORBY A ŠÍŘENÍ TRHLIN A PORUCH
Vizuální kontrola: barevným označením skleněné destičky sádrové destičky Poskytují především kvantitativní představu o tvorbě a šíření trhlin. Kontrola pomocí přístrojů: Dilatometry Elektrický Mechanický

15 Mechanický dilatometr
PRINCIP: Monitoruje se změna vzdálenosti mezi dvěma svorníky , zabudovanými na opačných stranách trhliny. Mechanický dilatometr Změna vzdálenosti je mechanicky monitorována na indikátorových hodinkách.

16

17 Elektrický dilatometr
Změna vzdálenosti je indikována změnou frekvence. Výhody: možnost dálkového odečítání-výsledky dostáváme ve formě frekvence větší přesnost než u mechanických typů zabudovaný teplotní senzor

18 Náklonoměr pracuje na principu elektronického kyvadla
NÁKLONOMĚRNÁ MĚŘENÍ Náklonoměr pracuje na principu elektronického kyvadla Svislá díla konzolový držák

19 Vodorovná díla KONEC 2. ČÁSTI

20                   


Stáhnout ppt "GEOTECHNICKÝ MONITORING"

Podobné prezentace


Reklamy Google