Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GEOTECHNICKÝ MONITORING Eva Hrubešová, katedra geotechniky a podzemního stavitelství FAST VŠB TU Ostrava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GEOTECHNICKÝ MONITORING Eva Hrubešová, katedra geotechniky a podzemního stavitelství FAST VŠB TU Ostrava."— Transkript prezentace:

1 GEOTECHNICKÝ MONITORING Eva Hrubešová, katedra geotechniky a podzemního stavitelství FAST VŠB TU Ostrava

2 MONITORING PŮVODNÍ NAPJATOSTI Metody mechanické Geofyzikální metody-na základě rychlosti šíření vln horninovým prostředím Hydrofracturing-na základě tlaku vody potřebného ke vzniku trhliny ve vrtu metoda deformační metoda kompenzační metody odlehčovací

3 METODA DEFORMAČNÍ ústí vrtu odporové tenzometry Tang. směr Radiální směr Nevýhoda: nutno znát přetvárné parametry prostředí (modul pružnosti, Poissonovo číslo) (nepřímá metoda měření napětí, využívá odporových tenzometrů)

4 METODA KOMPENZAČNÍ Metoda přímá Založená na metodě plochých lisů rýha Osa plochého lisu Není nutno znát přetvárné parametry prostředí Metodu nelze použít v případě tahového namáhání

5 MĚŘENÍ ODLEHČENÍM VRTNÉHO JÁDRA Princip: Pružné obnovení tvaru částí masívu po jeho oddělení od vlastního masívu VRTÁNÍ BROUŠENÍ PŘITLAČENÍ TENZOMETRICKÉHO HRDLA ODVRTÁNÍ JÁDRA A PROVEDENÍ MĚŘENÍ VYLOMENÍ JÁDRA S NALEPENÝM TENZOMETREM tenzometr Nutno znát přetvárné parametry prostředí, stanoví se laboratorně z vylomeného jádra! 10-15 cm

6 MĚŘENÍ ODLEHČENÍM ŠTOLOU maloprůměrové vrty v rozích štoly POZOROVACÍ KOMORA ODLEHČOVACÍ KOMORA Celkové uspořádání náročné. HYDROFRACTURING Vrt Měřící body opatřené měřícím křížem q… tlak vody

7 MONITOROVÁNÍ POHYBŮ HORNINY NA POVRCHU MĚŘENÍ KONVERGENCE Princip: měření relativní změny vzdálenosti mezi dvěma body fixovanými pevně s okolním prostředím - pomocí pásma,konvergenční stojky,pomocí modulovaného světla Obvyklé monitorovací schéma:

8 PRINCIP MECHANICKÉHO KONVERGENČNÍHO PŘÍSTROJE (pomocí pásma nebo stojky) 1.Měřící svorník (zapuštěn do horniny nebo výztuže díla) 2. Připojovací kulový šroub 3. Ocelové měřící pásmo 4. Aretace 5. Měřící indikátorové hodinky 6. Napínací zařízení 7. Navíjecí cívka pásma 8. Lůžko uložení stojky 9.Konvergenční stojka

9 KONVERGENČNÍ PÁSMO: - při proměřování delších vzdáleností KONVERGENČNÍ STOJKA: - pro kratší vzdálenosti (do 3 m) - obvykle pro svislý směr

10 Pásmový konvergometr

11 Referenční bod Dlouhé rameno s náklonoměrem Krátké rameno s náklonoměrem Bassettův konvergenční systém Výhody: vysoká přesnost (0.02 mm) krátká doba měření lze měřit za provozu pracuje na principu ramen s náklonoměry

12 Optický monitorovací princip

13 Přenosný laserový dálkoměrný přístroj Detail indikačních bodů

14 MĚŘENÍ TVORBY A ŠÍŘENÍ TRHLIN A PORUCH skleněné destičky Vizuální kontrola: barevným označením sádrové destičky Poskytují především kvantitativní představu o tvorbě a šíření trhlin. Kontrola pomocí přístrojů: Dilatometry Mechanický Elektrický

15 PRINCIP: Monitoruje se změna vzdálenosti mezi dvěma svorníky, zabudovanými na opačných stranách trhliny. Mechanický dilatometr Změna vzdálenosti je mechanicky monitorována na indikátorových hodinkách.

16

17 Elektrický dilatometr Výhody: větší přesnost než u mechanických typů zabudovaný teplotní senzor možnost dálkového odečítání-výsledky dostáváme ve formě frekvence Změna vzdálenosti je indikována změnou frekvence.

18 NÁKLONOMĚRNÁ MĚŘENÍ konzolový držák Náklonoměr pracuje na principu elektronického kyvadla Svislá díla

19 Vodorovná díla KONEC 2. ČÁSTI

20


Stáhnout ppt "GEOTECHNICKÝ MONITORING Eva Hrubešová, katedra geotechniky a podzemního stavitelství FAST VŠB TU Ostrava."

Podobné prezentace


Reklamy Google