Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 23.6. 2011 Olomouc 24.6. 2011 Znojmo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 23.6. 2011 Olomouc 24.6. 2011 Znojmo."— Transkript prezentace:

1 PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 23.6. 2011 Olomouc 24.6. 2011 Znojmo

2 Aktivity projektu Certifikované kurzy lékařů (nástavbové obory) 400 Certifikované kurzy lékařů (nástavbové obory) 400 Ekonomika zdravotnictví (management) 125Ekonomika zdravotnictví (management) 125 ATLS (neodkladná přednemocniční péče) 120ATLS (neodkladná přednemocniční péče) 120 Konference, semináře pro praktické lékaře, dětské praktické lékaře a farmaceuty 3250Konference, semináře pro praktické lékaře, dětské praktické lékaře a farmaceuty 3250 Kurz pro kodéry 150Kurz pro kodéry 150 Vzdělávací akce pro zubní lékaře 3700Vzdělávací akce pro zubní lékaře 3700 E- learningE- learning

3 Certifikované kurzy – podpořené obory: angiologie dětská dermatovenerologie dětská gastroenterologie a hepatologie dětská kardiologie dětská nefrologie dětská neurologie dětská onkologie a hematologie dětská otorinolaryngologie dětská pneumologie dětská radiologie dětská revmatologie dětská urologie epidemiologie foniatrie gerontopsychiatrie hrudní chirurgie intenzivní medicína intervenční radiologie klinická farmakologie klinická osteologie + nové onkochirurgie + nové koloproktologie

4 Certifikované kurzy - podpořené obory: maxilofaciální chirurgie medicína dlouhodobé péče návykové nemoci neonatologie neuroradiologie onkogynekologie paliativní medicína a léčba bolesti perinatologie a fetomaternální medicína popáleninová medicína posudkové lékařství pracovní lékařství reprodukční medicína sexuologie tělovýchovné lékařství urgentní medicína urogynekologie

5 Současný stav K dnešnímu dni máme 135 lékařů z 400 plánovaných, kteří se vzdělávají či začnou vzdělávat v 24 oborech Máme 23 nasmlouvaných akreditovaných pracovišť po celé ČR Plánovaná částka je 114 800 000,- Kč Nasmlouvaná částka je cca 24 000 000,- Kč + částka cca 7 500 000,- Kč na teoretické vzdělávání STÁLE MOŽNOST ZAPOJENÍ DO PROJEKTU PRO LÉKAŘE I AKREDITOVANÁ PRACOVIŠTĚ

6 PŘÍMÁ PODPORA U CERTIFIKOVANÝCH KURZŮ LÉKAŘŮ Ministerstvo zdravotnictví bude hradit zaměstnavateli lékaře po celou dobu účasti školence na projektu (tj. na certifikovaném kurzu) a jeho nepřítomnosti na pracovišti náhradu mzdy vždy až do výše jeho platu, maximálně však trojnásobek minimální mzdy (tj. 24 000,- Kč brutto)

7 SOUČASNÝ STAV CERTIFIKOVANÝCH KURZŮ

8

9 POČET ÚČASTNÍKŮ CERTIFIKOVANÝCH KURZŮ DLE KRAJŮ Plzeňský – 5 (4%) Středočeský – 12 (9%)

10 Obecnou podmínkou u všech aktivit projektu je nadpoloviční část pracovního úvazku lékaře mimo hlavní město Praha Podmínkou přijetí do certifikovaného kurzu je zařazení do nástavbového oboru dle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a přijetí na příslušném vybraném akreditovaném pracovišti Konference,semináře, workshopy jsou určeny pro praktické lékaře, dětské praktické lékaře a farmaceuty PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ DO JEDNOTLIVÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

11 INFORMACE K PŘIHLAŠOVÁNÍ LÉKAŘŮ V současné době – seznam akreditovaných pracovišť, které již mohou vzdělávat a hledají lékaře naleznete na webu projektu www.vzdelavani-zdravotniku.cz Konkrétní vyhledání všech akcí zařazených do projektu www. ipvz.cz

12 DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, DÉLKA VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30. 4. 2013 – což je termín konce obou Projektů. Jednotlivé vzdělávací aktivity – tedy realizace samotných kurzů, musí být ukončeny do 31. 1. 2013. Do této doby musí lékař absolvovat celý vzdělávací program daného certifikovaného kurzu, může, ale nemusí též absolvovat závěrečnou zkoušku. Důvodem je nezbytnost splnění administrativních a formálních podmínek ve vztahu k poskytovateli dotace z ESF. V mezidobí tedy musí být mj. zpracována závěrečná zpráva.

13 KONFERENCE, SEMINÁŘE WORKSHOPY PRO LÉKAŘE Určeny pro praktické lékaře, dětské praktické lékaře a farmaceuty Výběrové řízení pro dětské praktické lékaře – první akce v září 2011 Výběrové řízení na realizátory pro farmaceuty bylo již uzavřeno akce naleznete na webových stránkách projektu Výběrové řízení – pro praktické lékaře – čekáme ukončení výběrového řízení Zaměření na aktuální odborné otázky, právní, etické a komunikaci Jakmile bude uzavřena smlouva a realizátor předloží termíny konkrétních akcí, vše bude zveřejněno na webu projektu Předpokládáme podporu 3250 osob

14 Program je určen především pro management v přímo řízených organizacích Dosud nejsou absolventy studia MBA Vzdělávací program bude vytvořen jako jednoleté studium, které bude probíhat v akreditovaném zařízení V současné době je ukončeno výběrové řízení – čekáme na uplynutí lhůt pro odvolání a možný podpis smlouvy Předpokládáme podporu 125 osob EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ, EKONOMIKA ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A MANAGEMENT ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

15 KURZ PRO KODÉRY LÉKAŘE Cílem je zvýšení kvalifikace v oblasti kódování diagnóz pomocí klasifikace MKN-10 a v příbuzných oblastech zdravotnické informatiky Určené především pro přímo řízené organizace MZ, ale poté bude nabídnut též dalším zdravotnickým zařízením Výběrové řízení vyhrála firma Styrax, aktuální kurzy naleznete na webu projektu (září 2011) Předpokládáme podporu 150 osob

16 ATLS – POSKYTNUTÍ NEODKLADNÉ NEMOCNIČNÍ PÉČE Výběrové řízení již proběhlo, výhercem je Česká společnost úrazové chirurgie Nejdříve proběhne proškolení národních garantů projektu a iniciálního kádru školitelů v průběhu září 2011 První kurz je plánován na začátek roku 2012 Poté předpokládáme udělení licence, do konce ledna 2013 proběhnou další 4 kurzy ATLS Určen pro lékařské obory tzv. I. linie – chirurgie, anesteziologie, neurochirurgie…. Podmínkou přijetí je VŠ vzdělání lékařského směru Podpora 120 lékařů z různých typů zdravotnických zařízení v ČR

17 VZDĚLÁVACÍ AKCE, STÁŽE, KURZY, KONFERENCE A SEMINÁŘE PRO ZUBNÍ LÉKAŘE V oblasti prevence, léčebných postupech chorob, diagnostiky chorob Cílem konferencí a seminářů bude získání znalostí a dovedností v nových pracovních postupech, metodách a farmakoterapii Výherce – Dentální učení Kladno Aktuální vzdělávací akce naleznete na webu projektu Předpokládáme podporu 3 700 osob

18 E-learning Gastroenterologické kurzy (karcionom pankreatu, achalázie jícnu ….) Plastická chirurgie (traumata dětí, vrozené vady …) Radiační ochrana (průřezový kurz) Kurzy z oblasti hygieny Praktiční lékaři (oční problematika, kožní problematika, náhlé příhody břišní….) Epidemiologické kurzy (základy cestovní medicíny, základy nemocniční hygieny a epidemiologie …) Pracovní lékařství (specializační kurz)

19 Semináře o projektu vzdělávání lékařů a nelékařů 23.6. Olomouc 24.6. Znojmo 25.8. Brno Máte-li zájem o uspořádání tohoto semináře u Vás ozvěte se nám !

20 Kontakt pro Vaše další dotazy www.vzdelavani-zdravotniku.cz Mgr. Martina Ludvíková projektová manažerka Kontakt: E-mail: ludvikova@ipvz.cz Telefon: 725 863 767


Stáhnout ppt "PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 23.6. 2011 Olomouc 24.6. 2011 Znojmo."

Podobné prezentace


Reklamy Google