Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 19.10. Brno. Aktivity projektu •Certifikované kurzy lékařů (nástavbové obory) 400 •Ekonomika zdravotnictví (management)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 19.10. Brno. Aktivity projektu •Certifikované kurzy lékařů (nástavbové obory) 400 •Ekonomika zdravotnictví (management)"— Transkript prezentace:

1 PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 19.10. Brno

2 Aktivity projektu •Certifikované kurzy lékařů (nástavbové obory) 400 •Ekonomika zdravotnictví (management) 125 •ATLS (neodkladná přednemocniční péče) 120 •Konference, semináře pro praktické lékaře, dětské praktické lékaře a farmaceuty 3250 •Kurz pro kodéry 150 •Vzdělávací akce pro zubní lékaře 3700 •E- learning

3 Certifikované kurzy – podpořené obory: • angiologie • dětská dermatovenerologie • dětská gastroenterologie a hepatologie • dětská kardiologie • dětská nefrologie • dětská neurologie • dětská onkologie a hematologie • dětská otorinolaryngologie • dětská pneumologie • dětská radiologie • dětská revmatologie • dětská urologie • epidemiologie • foniatrie • gerontopsychiatrie • hrudní chirurgie • intenzivní medicína • intervenční radiologie • klinická farmakologie • klinická osteologie + nové onkochirurgie + nové koloproktologie

4 Certifikované kurzy - podpořené obory: • maxilofaciální chirurgie • medicína dlouhodobé péče • návykové nemoci – nově vzdělávací program • neonatologie • neuroradiologie • onkogynekologie • paliativní medicína a léčba bolesti • perinatologie a fetomaternální medicína • + nově klinická výživa a intenzivní metabolická péče • popáleninová medicína • posudkové lékařství • pracovní lékařství • reprodukční medicína • sexuologie • tělovýchovné lékařství • urgentní medicína • urogynekologie

5 Chirurgické obory Chirurgické obory zatím nevyužily možnost. od 1/2012 předpoklad Koloproktologie – délka 3 roky, nutné započítat praxi, výše prostředků cca 110000,-kč na rok Onkochirurgie - délka 3 roky, nutné započítat praxi, výše prostředků cca 110000,-kč na rok Již je k dispozici Intenzivní péče –délka 2 roky, nutné započítat praxi, výše prostředků cca 110000,-kč na rok, určeno pro 60 lékařů, zatím využilo jen 8 lékařů

6 Chirurgické obory Urgentní medicína - délka 2 roky, nutné započítat praxi, výše prostředků cca 110000,-kč na rok, určeno pro 60 lékařů, zatím využilo jen 13 lékařů Onkogynekologie - délka 1 rok, výše prostředků cca 110000,- kč na rok, určeno pro 7 lékařů, zatím využil jen 1 lékař Urogynekologie - délka 1 rok, výše prostředků cca 110000,-kč na rok, určeno pro 14 lékařů, zatím využil jen 1 lékař Dětská urologie - délka 2 rok, výše prostředků cca 110000,-kč na rok, určeno pro 6 lékařů, zatím využil jen 1 lékař, aj. více na www.vzdelavani-zdravotniku..cz www.vzdelavani-zdravotniku..cz

7 Současný stav • K dnešnímu dni máme 178 lékařů z 400 plánovaných, kteří se vzdělávají či začnou vzdělávat ve 25 oborech • Máme 28 nasmlouvaných akreditovaných pracovišť po celé ČR • Plánovaná částka je 114 800 000,- Kč • Nasmlouvaná částka je cca 29 000 000,- Kč + částka cca 7 500 000,- Kč na teoretické vzdělávání STÁLE MOŽNOST ZAPOJENÍ DO PROJEKTU PRO LÉKAŘE I AKREDITOVANÁ PRACOVIŠTĚ

8 PŘÍMÁ PODPORA U CERTIFIKOVANÝCH KURZŮ LÉKAŘŮ • Ministerstvo zdravotnictví bude hradit zaměstnavateli lékaře po celou dobu účasti školence na projektu (tj. na certifikovaném kurzu) a jeho nepřítomnosti na pracovišti náhradu mzdy vždy až do výše jeho platu, maximálně však trojnásobek minimální mzdy (tj. 24 000,- Kč brutto)

9 SOUČASNÝ STAV CERTIFIKOVANÝCH KURZŮ

10

11 POČET ÚČASTNÍKŮ CERTIFIKOVANÝCH KURZŮ DLE KRAJŮ Plzeňský – 5 (4%) Středočeský – 12 (9%)

12 • Obecnou podmínkou u všech aktivit projektu je nadpoloviční část pracovního úvazku lékaře mimo hlavní město Praha • Podmínkou přijetí do certifikovaného kurzu je zařazení do nástavbového oboru dle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a přijetí na příslušném vybraném akreditovaném pracovišti • Konference, semináře, workshopy jsou určeny pro praktické lékaře, dětské praktické lékaře a farmaceuty PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ DO JEDNOTLIVÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

13 DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, DÉLKA VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ • Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30. 4. 2013 – což je termín konce obou Projektů. Jednotlivé vzdělávací aktivity – tedy realizace samotných kurzů, musí být ukončeny do 31. 1. 2013. • Do této doby musí lékař absolvovat celý vzdělávací program daného certifikovaného kurzu, může, ale nemusí též absolvovat závěrečnou zkoušku. • Důvodem je nezbytnost splnění administrativních a formálních podmínek ve vztahu k poskytovateli dotace z ESF. V mezidobí tedy musí být mj. zpracována závěrečná zpráva.

14 INFORMACE K PŘIHLAŠOVÁNÍ LÉKAŘŮ • V současné době – seznam akreditovaných pracovišť, které již mohou vzdělávat a hledají lékaře naleznete na webu projektu www.vzdelavani-zdravotniku.cz • Konkrétní vyhledání všech akcí zařazených do projektu lze přes i nový informační systém ZEUS na zeus.vzdelavani-zdravotniku.cz nebo stále na www. ipvz.cz

15 IS ZEUS •Zdravotnický evidenční a učební systém •Systém, který umožňuje efektivní bezpečnou evidenci účastníků a e- learningové vzdělávání •Spuštěn do ostrého provozu dne 1.8.2011 Přístup na adrese: •http://zeus.vzdelavani-zdravotniku.cz/http://zeus.vzdelavani-zdravotniku.cz/

16 IS ZEUS Funkce pro přihlášené účastníky: •Webový katalog projektových akcí a přihlašování na akce přes Internet •Studium e-learningových kurzů přes Internet •Uživatelská podpora •Elektronický manuál •osobní stránka s přehledem přihlášek a již studovaných akcí •projektový index •změna hesla

17 IS ZEUS Funkce pro anonymní návštěvníky: •katalog vzdělávacích akcí bez možnosti přihlášení •uživatelská podpora •elektronický manuál Funkce pro realizátory: •Evidence a vyhodnocení projektových akcí •Podpora pro studijní agendu (vypisování kurzů, zařazování účastníků, evidence studijních výsledků) •Podpora pro převod dat o vzdělávacích aktivitách, které proběhly a dále probíhají v přechodném období

18 KONFERENCE, SEMINÁŘE WORKSHOPY PRO LÉKAŘE • Určeny pro praktické lékaře, dětské praktické lékaře a farmaceuty • Výběrové řízení pro dětské praktické lékaře –první akce v říjnu 2011 • Výběrové řízení na realizátory pro farmaceuty bylo již uzavřeno akce naleznete na webových stránkách projektu • Výběrové řízení – pro praktické lékaře – bude nově vyhlášeno • Zaměření na aktuální odborné otázky, právní, etické a komunikaci • Jakmile bude uzavřena smlouva a realizátor předloží termíny konkrétních akcí, vše bude zveřejněno na webu projektu • Předpokládáme podporu 3250 osob

19 • Program je určen především pro management v přímo řízených organizacích • Dosud nejsou absolventy studia MBA • Vzdělávací program bude vytvořen jako jednoleté studium, které bude probíhat v akreditovaném zařízení • V současné době ještě není ukončeno výběrové řízení na realizátora vzdělávacích aktivit • Předpokládáme podporu 125 osob EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ, EKONOMIKA ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A MANAGEMENT ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

20 KURZ PRO KODÉRY LÉKAŘE •Cíl: zvýšení kvalifikace přímo řízených zdravotnických zařízení v oblasti kódování diagnóz •Poprvé v ČR systematické vyučování převodu diagnóz - Kódování pomocí klasifikace MKN-10 - ukončeno certifikátem •Realizátorem je firma STYRAX, a.s. – proškolí 150 lékařů, délka trvání jednoho kurzu je 3 a půl dne •Cena kurzu pro jednoho účastníka je 19 712,-Kč •Přehled kurzů, do kterých je možné se přihlásit Hradec králové 12.3. - 15.3. 2012 Brno14.5. - 17.5. 2012 Ostrava10.9. - 13.9. 2012

21 ATLS – POSKYTNUTÍ NEODKLADNÉ NEMOCNIČNÍ PÉČE • Výběrové řízení již proběhlo, výhercem je Česká společnost úrazové chirurgie • Nejdříve proběhne proškolení národních garantů projektu a iniciálního kádru školitelů v průběhu září 2011 • První kurz je plánován na začátek roku 2012 • Poté předpokládáme udělení licence, do konce ledna 2013 proběhnou další 4 kurzy ATLS, cena kurzu je cca 72 000,- Kč • Určen pro lékařské obory tzv. I. linie – chirurgie, anesteziologie, neurochirurgie…. • Podmínkou přijetí je VŠ vzdělání lékařského směru • Podpora 120 lékařů z různých typů zdravotnických zařízení v ČR

22 VZDĚLÁVACÍ AKCE, STÁŽE, KURZY, KONFERENCE A SEMINÁŘE PRO ZUBNÍ LÉKAŘE • V oblasti prevence, léčebných postupech chorob, diagnostiky chorob • Cílem konferencí a seminářů bude získání znalostí a dovedností v nových pracovních postupech, metodách a farmakoterapii • Výherce – Dentální učení Kladno • Aktuální vzdělávací akce naleznete na webu projektu • Předpokládáme podporu 3 700 osob

23 Nová vzdělávací aktivita A12 -audio-video vzdělávání – k dispozici budou audiovizuální soubory za vybrané obory (např. Neurochirurgie) a budou vyvěšeny na web. Jedná se o záznamy z operací, přednášek apod. -Vzdělávací kurz Aplikace Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) pro lékaře, ale i pro nelékaře – 2 dvoudenní kurzy, s certifikátem. IPVZ jako GD promptně reaguje na požadavky MZ ČR a její legislativní změny -Kurzy/stáže – které pořádá IPVZ. Přehled bude k nalezení na www.ipvz.cz pod značkou „kurz bude hrazen z prostředků ESF“ a to za podmínek stanovených ESF – (nadpoloviční část úvazku mimo hlavní město Praha) www.ipvz.cz

24 E-learning •Gastroenterologické kurzy (karcionom pankreatu, achalázie jícnu ….) •Plastická chirurgie (traumata dětí, vrozené vady …) •Kurzy z oblasti hygieny •Praktiční lékaři (oční problematika, kožní problematika, náhlé příhody břišní….) •Epidemiologické kurzy (základy cestovní medicíny, základy nemocniční hygieny a epidemiologie …) •Pracovní lékařství (specializační kurz) První e-kurz, Krvácení do GIT, pro gastroenterology před atestací bude možno zdarma studovat již od ledna 2012!

25 Chirurgie ruky Cílová skupina: odborní lékaři dětské chirurgie a traumatologové, plastičtí chirurgové, rehabilitační lékaři Cíle e-kurzu: Absolvent e-kurzu si prohloubí a rozšíří dosavadní znalosti v ošetřování poranění ruky, seznámí se s možnostmi řešení poúrazových problémů na ruce, bude znát řešení nejčastějších onemocnění ruky, bude schopen popsat nejčastější vrozené vady ruky a naučí se teoretické základy sofistikované rehabilitace ruky včetně správného dlahování. Autorka: MUDr. Alena Schmoranzová, primářka Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou Recenzent: doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D, primář Traumatologického oddělení FN Olomouc Plastická chirurgie u dětí po traumatech Cílová skupina: odborní lékaři dětské chirurgie a traumatologové, plastičtí chirurgové Cíle e-kurzu: Absolvent e-kurzu si prohloubí a rozšíří dosavadní znalosti v problematice ošetřování traumat měkkých tkání u dětí, seznámí se s možnostmi ambulantního ošetřování, operačního řešení, pooperační péče krátkodobé i dlouhodobé, potřebami dispenzarizace a spolupráce s dalšími obory, bude schopen některá traumata samostatně léčit nebo indikovaně zaslat na příslušné pracoviště. Autor: MUDr. Karel Harvánek, primář Oddělení dětské chirurgie a traumatologie, Fakultní nemocnice Na Bulovce Recenzent: MUDr. Jaroslav Koudelka CSc., FEBPS, primář Oddělení dětské chirurgie a traumatologie FN Hradec Králové E-kurzy pro dětské chirurgy

26 Vrozené vady chlapeckého genitálu •Cílová skupina: odborní lékaři dětské chirurgie a traumatologové, plastičtí chirurgové, rehabilitační lékaři •Cíle e-kurzu: Absolvent e-kurzu si prohloubí a rozšíří dosavadní znalosti v problematice vrozených vad chlapeckého genitálu, seznámí se s možnostmi operačního řešení jednotlivých vrozených vad a to cestou otevřenou i laparoskopickou, bude schopen popsat nejčastější vrozené vady chlapeckého genitálu, seznámí se rovněž související problematikou v oblasti chlapeckého genitálu. •Autor: MUDr. Karel Harvánek, primář Oddělení dětské chirurgie a traumatologie, Fakultní nemocnice Na Bulovce •Recenzent: MUDr. Jaroslav Koudelka CSc., FEBPS, primář Oddělení dětské chirurgie a traumatologie FN Hradec Králové

27 Semináře o projektu vzdělávání lékařů a nelékařů 19.10. Brno Máte-li zájem o uspořádání tohoto semináře u Vás ozvěte se nám !

28 Kontakt pro Vaše další dotazy www.vzdelavani-zdravotniku.cz Mgr. Martina Ludvíková projektová manažerka Kontakt: E-mail: ludvikova@ipvz.cz Telefon: 725 863 767


Stáhnout ppt "PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 19.10. Brno. Aktivity projektu •Certifikované kurzy lékařů (nástavbové obory) 400 •Ekonomika zdravotnictví (management)"

Podobné prezentace


Reklamy Google