Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. Pohyb léčiv v organizmu 1.1 resorpce 1.2 distribuce – distribuční objem 1.3 eliminace - clearance 2. Biologický poločas a jeho význam 3. Opakované podávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. Pohyb léčiv v organizmu 1.1 resorpce 1.2 distribuce – distribuční objem 1.3 eliminace - clearance 2. Biologický poločas a jeho význam 3. Opakované podávání."— Transkript prezentace:

1 1. Pohyb léčiv v organizmu 1.1 resorpce 1.2 distribuce – distribuční objem 1.3 eliminace - clearance 2. Biologický poločas a jeho význam 3. Opakované podávání léčiv 4. Vztah hladina - účinek

2 RESORPCE DISTRIBUCE ELIMINACE clearance distribuční objem

3 je pojem FIKTIVNÍ, vyjadřuje jak veliký objem tekutiny bychom potřebovali, aby při podaném množství léčiva byla v tomto objemu (při rovnoměrném rozptýlení) stejná koncentrace léčiva jako v plazmě. Nemusí být mírou skutečné velikosti prostoru v němž se léčivo v organizmu distribuuje DISTRIBUČNÍ OBJEM V d = množství léčiva v těle / koncentrace léčiva v plazmě

4 vazbě na bílkoviny -plazmy krevní -tkání PŮSOBÍ JEN VOLNÁ LÁTKA! Vázaná látka představuje inaktivní rezervoár DISTRIBUČNÍ OBJEM Závisí m.j. na:

5 Klinický význam distribučního objemu Je-li distribuční objem velký, pak se jen pomalu zvyšuje hladina léčiva v plazmě; nejdříve se saturuje (nárazová dávka), potom stačí udržovací dávka Je-li distribuční objem malý, pak se rychle zaplní

6 CLEARANCE Clearance je objem plazmy zcela očistěné od léčiva za jednotku času (ml/min/kg) CL tot celková CL R renální CL H hepatální CL NR nerenální (= Cl tot - CL R )

7 Klinický význam clearance Určuje udržovací dávku Volit léčiva, jejichž eliminace není závislá na orgánu postiženém patologickým procesem -léčiva s vysokým podílem CL R obvykle vyžadují úpravu dávkování při renální insuficienci -léčiva s vysokým podílem CL NR obvykle vyžadují úpravu dávkování při jaterní insuficienci

8 (plazmatický): vyjadřuje dobu, za kterou klesne hladina látky v plazmě o polovinu

9 Lineární kinetika (1. řádu) [stálý t 1/2 ] U většiny léčiv po terap. dávkách: hladina klesá exponenciálně

10 U většiny léčiv po terap. dávkách: hladina klesá exponenciálně protože eliminační mechanizmy nejsou saturovány [určitá robustnost vůči zvýšení dávky] Eliminace je tím větší, čím vyšší je hladina C max C min Lineární kinetika (1. řádu)

11 U některých léčiv jsou eliminační mechanizmy saturovány již po terapeutických dávkách (u většiny ostatních léčiv až po velmi vysokých dávkách, při intoxikaci) [malá robustnost vůči zvýšení dávky] eliminace je omezená, stálá C max C min Kinetika nelineární, saturační, (nultého řádu)

12 Eliminační mechanizmy jsou saturovány např. u alkoholu, po vyšších dávkách fenytoinu, salicylátů, teofylinu [nestálý t 1/2 ] Kinetika nelineární, saturační, (nultého řádu) alkohol klesá asi o 0,15 promile za hodinu Eliminuje se asi 7,5g/h u 75 kg muže [1g/10kg/h]

13

14 Klinický význam biologického poločasu 1/ Odhad trvání účinku 2/ Odhad toho zda dojde ke kumulaci léčiva, a pokud ano, kdy se hladina ustálí (za 4-5 poločasů) 3/Odhad toho, kdy dojde k téměř úplné eliminaci léčiva po jeho vysazení (za 4-5 poločasů)

15 [t 1/2 = 1 - 2 h]

16 Klinický význam biologického poločasu 1/ Odhad trvání účinku 2/ Odhad toho zda dojde ke kumulaci léčiva, a pokud ano, kdy se hladina ustálí (za 4-5 poločasů) 3/Odhad toho, kdy dojde k téměř úplné eliminaci léčiva po jeho vysazení (za 4-5 poločasů)

17 „PRAVIDLO 4-5 POLOČASŮ“ :

18 Vznik ustáleného stavu (SS) při opakovaném podávání léčiva v intervalech 1 poločasu Proč se vytvoří SS za 4-5 poločasů?

19 Klinický význam biologického poločasu 1/ Odhad trvání účinku 2/ Odhad toho zda dojde ke kumulaci léčiva, a pokud ano, kdy se hladina ustálí (za 4-5 poločasů) 3/Odhad toho, kdy dojde k téměř úplné eliminaci léčiva po jeho vysazení (za 4-5 poločasů)

20 Eliminace léčiva během 5 poločasů Čas (násobky t 1/2 )% výchozí hodnoty% eliminace 0 (na počátku) 100,00,0 150,0 225,075,0 312,587,5 46,293,8 53,196,9

21 závisí na dávce

22 Kolísání hladin je tím větší, čím delší jsou intervaly mezi aplikacemi (částí např. denní [nebo celkové] dávky) Denní dávka (např 30 mg) aplikovaná jednorázově (1x denně), ) rozděleně (3x1/3 po 8 h) nebo kontinuálně (infuzí)

23 Při podávání léčiva v kratším intervalu, např. polovina t 1/2, je kolísání hladin menší a vynechání dávky nemusí vést k nežádoucímu poklesu hladin

24 simulace na MWPharm, diazepam rozděleně po 12 h, t 1/2 33 h Výška SS závisí na dávce

25 simulace na MWPharm, t 1/2 fenytoinu nebyl definován

26 Účinek léčiva koreluje s plazmatickou hladinou Terapeutické monitorování koncentrací léčiv (TDM) nekoreluje s plazmatickou hladinou - „hit and run“ - tolerance nebo naopak - aktivní metabolity


Stáhnout ppt "1. Pohyb léčiv v organizmu 1.1 resorpce 1.2 distribuce – distribuční objem 1.3 eliminace - clearance 2. Biologický poločas a jeho význam 3. Opakované podávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google