Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Company LOGO Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby Operační program lidské zdroje a zaměstnanost 2007 – 2013 Ministerstvo vnitra České republiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Company LOGO Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby Operační program lidské zdroje a zaměstnanost 2007 – 2013 Ministerstvo vnitra České republiky."— Transkript prezentace:

1 Company LOGO Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby Operační program lidské zdroje a zaměstnanost 2007 – 2013 Ministerstvo vnitra České republiky

2 Ministerstvo vnitra Globální cíl programu  Zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí v ČR na úroveň průměru 15 nejlepších zemí EU  Celková alokace na program 2 156 839 507 EUR

3 Ministerstvo vnitra Specifické cíle OP LZZ Priorita 1Priorita 3 Rozvoj celoživotního vzdělávání Priorita 2 Podpora vstupu na trh práce Specifický cíl 1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů. Specifický cíl 3 Posílení integrace osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených. Specifický cíl 2 Zlepšení přístupu k zaměstnání a prevence nezaměstnanosti. Prioritní osa 1 Adaptabilita Prioritní osa 2a a Prioritní osa 2b Aktivní politiky trhu práce Specifický cíl 4 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb. Specifický cíl 5 Zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti. Prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti Prioritní osa 4a a Prioritní osa 4b Veřejná správa a veřejné služby Prioritní osa 5a a Prioritní osa 5b Mezinárodní spolupráce Globální cíl OP LZZ Zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí v ČR na úroveň průměru 15 nejlepších zemí EU.

4 Ministerstvo vnitra Veřejná správa a veřejné služby- působnost MV  Finanční alokace na prioritní osu 229 555 121 EUR (10,64% z celkové alokace OP)  Aktivity jsou financované z ESF Způsobilé náklady „tzv. soft“ – mzdy, školné, cestovné  Povolené křížové financování z ERDF Způsobilé náklady převážně investice – technické zhodnocení

5 Ministerstvo vnitra Osa je průřezová  Napomáhá zvyšovat efektivitu systémů, institucí a programů působících ve prospěch cílových skupin na trhu práce  Zlepšuje účinnost jak jednotlivých prioritní os, tak celé strategie programu jako celku

6 Ministerstvo vnitra Osa je více- cílová  Obsahuje aktivity systémového nebo celonárodního charakteru.  Obsažené aktivity mají klíčový význam pro ČR a jejich realizace je zcela nezbytná na celém území ČR, tj. včetně hl. m. Prahy.  Pro zajištění nejefektivnějšího dopadu intervencí je nutno realizovat tyto národní strategie z centrální úrovně.

7 Ministerstvo vnitra Intervence prioritní osy budou vycházet ze základního koncepčního dokumentu v oblasti reformy veřejné správy - „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby – strategie realizace Smart Administration v období 2007 – 2015“

8 Ministerstvo vnitra Oblasti intervence Zkvalitnit tvorbu a implementaci politik: Racionalizovat administrativní procedury Minimalizovat byrokratické prvky uvnitř veřejné správy Zavést systém strategického plánování ve státní správě a zajistit jeho provázanost na finanční řízení Zlepšit a zjednodušit regulatorní prostředí a vytvořit atraktivní prostředí pro podnikatele, domácí i zahraniční investory Provést analýzu stávajících regulací- odstranit nadbytečné. Reformovat legislativní proces - transparentní tvorba regulace Zavedení hodnocení dopadu regulace.

9 Ministerstvo vnitra Oblasti intervence Zefektivnit činnost úřadů veřejné správy, snížit finanční nároky na chod administrativy a zajistit transparentní výkon veřejné správy: Zavést systémy řízení kvality a sledování výkonnosti na úřadech Zlepšit vertikální i horizontální komunikaci ve veřejné správě Zajistit synergické působení různých úrovní veřejné správy Zavést jednotný systém řízení lidských zdrojů ve veřejné správě, jasně nastavit motivační prvky a odpovědnost úředníků, prosazovat moderní vzdělávací a náborovou politiku Prosazovat preventivní i represivní opatření v boji s korupcí Modernizovat a restrukturalizovat daňovou a celní správu .

10 Ministerstvo vnitra Specifické cíle programu Zkvalitnit činnost justice Zavést systém elektronické justice vč. dokončení všech návazných projektů vedoucích k zefektivnění práce justice a zlepšení komunikace justice jak s odbornou, tak i laickou veřejností. Přiblížit veřejné služby občanovi, zajistit jejich maximální dostupnost a kvalitu: Prosazovat e-Government -bezpečný a jednoduchý přístup k veřejným službám -využitím internetu Elektronizaci procesních úkonů ve veřejné správě Zrovnoprávnění listinné formy s formou elektronickou, Využití nových informačních komunikačních technologií Prosazování principu konkurenceschopnosti ve veřejných službách

11 Company LOGO Alena Hyková Odboru strukturálních fondů Ministerstvo vnitra Alena.hykova@mvcr.cz www.mvcr.cz


Stáhnout ppt "Company LOGO Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby Operační program lidské zdroje a zaměstnanost 2007 – 2013 Ministerstvo vnitra České republiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google