Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výzvy z OP LZZ (40, 42/53, 57) - rekapitulace Výzvy z OP LZZ (40, 42/53, 57) Rekapitulace stavu projektů MSK a informace k nově vyhlášené výzvě Zpracoval:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výzvy z OP LZZ (40, 42/53, 57) - rekapitulace Výzvy z OP LZZ (40, 42/53, 57) Rekapitulace stavu projektů MSK a informace k nově vyhlášené výzvě Zpracoval:"— Transkript prezentace:

1 Výzvy z OP LZZ (40, 42/53, 57) - rekapitulace Výzvy z OP LZZ (40, 42/53, 57) Rekapitulace stavu projektů MSK a informace k nově vyhlášené výzvě Zpracoval: Martin Puškáč Datum: 21. 1. 2010

2 Výzvy z OP LZZ (40, 42/53, 57) - rekapitulace Martin Puškáč 2 21.1.2010 1)Projekt Moravskoslezského kraje předložený do výzvy č. 40 (Zajištění vzdělávání v eGovernmentu) – rekapitulace stavu 2)Projekt Moravskoslezského kraje předložený do výzvy č. 42 (Rozvoj kompetencí strategického, procesního a projektového řízení a kvality) – rekapitulace stavu 3)Výzva č. 57 – informace o nově vyhlášené výzvě

3 Výzvy z OP LZZ (40, 42/53, 57) - rekapitulace Martin Puškáč 3 21.1.2010 Role MSK v záležitostech OP LZZ Můžeme se s podělit o zkušenosti, avšak závazná stanoviska (včetně interpretace operačních manuálů a příruček) je oprávněn vydávát pouze Zprostředkující subjekt (MV), resp. Řídící orgán OP (MPSV).

4 Výzvy z OP LZZ (40, 42/53, 57) - rekapitulace Martin Puškáč 4 21.1.2010 Projekt předložený do výzvy č. 40 Projekt předložen v polovině října 2009. 16. 11. 2009 doručena MSK výzva k dopracování žádosti. Podmínky hodnotící komise: 1) vyřadit kurzy, které IMS nemá akreditované (kurzy v přípravě) – snížit Osobní náklady o 1,2 mil. Kč Náprava: vypuštěny kurzy  Power Point  Administrativní bezpečnost a certifikační politika  Registr obyvatel  Registr osob  Registr práv a povinností

5 Výzvy z OP LZZ (40, 42/53, 57) - rekapitulace Martin Puškáč 5 21.1.2010 Projekt předložený do výzvy č. 40 Sníženy úvazky členů realizačního týmu: -manažer vzdělávání – 0,5 → 0,35 -lektor – 1,40 → 0,88 -projektový manažer – 0,2 → 0,15 Jako náhrada za vyřazené kurzy byl rozšířen počet účastníků kurzů:  Word pro začátečníky  Excel pro začátečníky  Úvod do elektronických spisových služeb  Zaručený elektronický podpis (eGon)

6 Výzvy z OP LZZ (40, 42/53, 57) - rekapitulace Martin Puškáč 6 21.1.2010 Projekt předložený do výzvy č. 40 Po akreditaci „vyřazených“ kurzů ze strany IMS požádá MSK o podstatnou změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 2) Zkrácení položky „Audit“ (80.000 Kč → 40.000 Kč) 3) Zkrácení položky „Učebnice a knihy“ (45.000 Kč → 31.500 Kč) 4) Bližší specifikace položek „Školící materiály“ a „Publicita projektu“ 5) Bližší specifikace cílové skupiny (doplněn přehled pozic) 6) Úprava indikátoru „Počet podpořených organizací“ na 1 7) Upřesnění způsobu stanovení MI a naplňování v realizaci

7 Výzvy z OP LZZ (40, 42/53, 57) - rekapitulace Martin Puškáč 7 21.1.2010 Projekt předložený do výzvy č. 40 Celkem rozpočet krácen z 4.063.600 Kč na 2.810.097 Kč, avšak monitorovací indikátory ponechány na původních hodnotách.

8 Výzvy z OP LZZ (40, 42/53, 57) - rekapitulace Martin Puškáč 8 21.1.2010 Projekt předložený do výzvy č. 40 Úpravy projektu byly akceptovány a 18. 12. 2009 vydáno OSF MV Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Rozhodnutí dosud nebylo ze strany MSK akceptováno, neboť v rozporu s výzvou obsahuje formulaci: „Příjemce dotace je povinen zajistit 15% prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na část národního spolufinancování.“ MV na chybnou formulaci upozorněno, problém dosud nevyřešen.

9 Výzvy z OP LZZ (40, 42/53, 57) - rekapitulace Martin Puškáč 9 21.1.2010 Projekt předložený do výzvy č. 42 Projekt předložen na konci listopadu 2009. Dne 23. 12. 2009 doručena MSK výzva k dopracování žádosti. Podmínky hodnotící komise: 1)Přesun položek vztahujících se ke klíčové aktivitě „Strategické plánování“ z kapitoly Zařízení a vybavení do kapitoly Nákup služeb a celkové snížení položek o 600 tis. Kč 2)Snížení položky Publicita projektu (268.786 Kč → 150.000 Kč)

10 Výzvy z OP LZZ (40, 42/53, 57) - rekapitulace Martin Puškáč 10 21.1.2010 Projekt předložený do výzvy č. 42 3)Snížení položky Kancelářský balík Office 2007 (ne OEM) (12.000 Kč za jednotku → 6.000 Kč za jednotku, celkem snížení položky o 60.000 Kč) 4)Snížení osobních nákladů o 40% (5.331.563 Kč → 3.200.000 Kč) 5)Snížení položky „Procesní analýza“ (3.000.000 Kč → 1.500.000 Kč) 6)Snížení položky „Realizace zadávacích řízení“ (288.000 Kč → 160.000 Kč)

11 Výzvy z OP LZZ (40, 42/53, 57) - rekapitulace Martin Puškáč 11 21.1.2010 Projekt předložený do výzvy č. 42 7)Zrušení položky „Členský příspěvek Společnosti pro projektové řízení“ (18.000 Kč za jednotku → 0 Kč) 8)Snížení kapitoly Místní kancelář o 50% (238.213 Kč → 119.106 Kč) 9)Vysvětlit způsob stanovení monitorovacích indikátorů a prokazování naplňování v průběhu realizace, stanovit způsob doložení úspěšnosti podpořených osob a stanovit podmínky pro získání osvědčení

12 Výzvy z OP LZZ (40, 42/53, 57) - rekapitulace Martin Puškáč 12 21.1.2010 Projekt předložený do výzvy č. 42 10)Upřesnit cílovou skupinu ve vztahu ke klíčovým aktivitám 11)Konkretizovat dokumenty zpracovávané v rámci klíčové aktivity „Strategické plánování“, aby bylo možné posoudit přiměřenost ceny za zpracování dokumentů/analýz (forma průzkumu, velikost skupiny respondentů, hloubka zpracování, způsob schválení a implementace)

13 Výzvy z OP LZZ (40, 42/53, 57) - rekapitulace Martin Puškáč 13 21.1.2010 Projekt předložený do výzvy č. 42 Celkem rozpočet krácen z 20.000.000 Kč na 15.324.543 Kč. Monitorovací indikátory sníženy.

14 Výzvy z OP LZZ (40, 42/53, 57) - rekapitulace Martin Puškáč 14 21.1.2010 Výzva č. 57 -Výzva v rámci globálního grantu Smart Administration pro kraje a obce -Výzva zaměřena na řízení lidských zdrojů -Vyhlášení výzvy 15. 1. 2010 -Předkládání žádostí do vyčerpání prostředků na výzvu, maximálně však do 30. 3. 2010 -Alokace 800 mil. Kč -Možno podávat projekty v objemu 1 – 10 mil. Kč -Náklady na externí služby max. 60% přímých výdajů

15 Výzvy z OP LZZ (40, 42/53, 57) - rekapitulace Martin Puškáč 15 21.1.2010 Výzva č. 57 -Vyhlášeno jako grantové projekty → režim nepřímých nákladů (% nepřímých nákladů dle objemu projektu – 18, 16 nebo 14%) -Není umožněno partnerství s jiným úřadem -Maximální doba trvání 24 měsíců -Výdaje jsou způsobilé až po vydání rozhodnutí -Výdaje spadající pod křížové financování nejsou v této výzvě způsobilé -Semináře pro žadatele: 26. 1. Praha (registrace do 22. 1), 28. 1. Brno (registrace do 25. 1.) – více viz www.esfcr.czwww.esfcr.cz

16 Výzvy z OP LZZ (40, 42/53, 57) - rekapitulace Martin Puškáč 16 21.1.2010 Výzva č. 57 Oblasti aktivit projektu: -Vzdělávání zaměstnanců, zejména personalistů a vedoucích pracovníků daného úřadu v následujících oblastech: tvorba metodik personálního řízení, hodnocení výkonnosti zaměstnanců, katalog prací, tvorba organizačních řádů a popisů pracovních činností, metody odměňování, metody zjišťování vzdělávacích potřeb zaměstnanců, tvorba plánu vzdělávání zaměstnanců, průzkumy spokojenosti zaměstnanců apod. -Nastavení interního systému vzdělávání, včetně tvorby pilotních vzdělávacích kurzů a znalostních databází -Realizace potřebných kroků zaměřených na optimalizaci a zefektivnění řízení a rozvoje lidských zdrojů. Tato oblast bude kopírovat především oblasti, které jsou uvedeny v první odrážce, tedy v oblasti vzdělávání personalistů a vedoucích pracovníků -Realizace opatření zaměřených na optimalizaci úřadů v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, což spočívá především v realizaci personálních auditů, analýzách vzdělávacích potřeb, zpracování kompetenčních modelů apod.

17 Výzvy z OP LZZ (40, 42/53, 57) - rekapitulace Martin Puškáč 17 21.1.2010 Výzva č. 57 Oblasti aktivit projektu: -Realizace výše uvedených oblastí a realizace opatření na jejich zlepšování -Personální audity včetně návrhu optimalizace úřadu v oblasti řízení lidských zdrojů -Optimalizace úřadu v oblasti řízení lidských zdrojů Nepodporované aktivity: -Realizace zahraniční pracovní cesty -Vzdělávání v oblasti IT -Jazykové vzdělávání 1 žadatel může podat více projektů

18 Výzvy z OP LZZ (40, 42/53, 57) - rekapitulace Děkuji za pozornost Martin Puškáč Moravskoslezský kraj – Krajský úřad odbor evropských projektů tel.: 595 622 343 e-mail: martin.puskac@kr-moravskoslezsky.cz


Stáhnout ppt "Výzvy z OP LZZ (40, 42/53, 57) - rekapitulace Výzvy z OP LZZ (40, 42/53, 57) Rekapitulace stavu projektů MSK a informace k nově vyhlášené výzvě Zpracoval:"

Podobné prezentace


Reklamy Google