Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KIP - KM 5. Sdílení znalostí Groupware, workflow.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KIP - KM 5. Sdílení znalostí Groupware, workflow."— Transkript prezentace:

1 KIP - KM 5. Sdílení znalostí Groupware, workflow

2 KIP/KM - 52 Podnikové řešení KM Klíčovým elementem organizace jsou znalosti a zkušenosti zaměstnanců. Produktivita a efektivita přímo souvisejí s tím, jak je organizace umí využít. Technologie musí podporovat maximální využití specializovaných znalostí každého jednotlivce. Výsledek: podnikové řešení KM, jehož cílem je zachycením znalostí jednotlivců a jejich organizace takovým způsobem, aby je bylo později možné nalézt a znovu použít. Řešení obvykle leží mezi dvěma krajními typy přístupu

3 KIP/KM - 53 Nestrukturovaný přístup Jednotlivci interagují bez omezení (telefon, osobní schůzky, SMS, e-mail), sestavují se ad-hoc týmy pro řešení problému, které se po jeho vyřešení rozpouštějí. Výhody: –Nenarušují přirozené pracovní návyky –Není třeba speciální trénink –Členové týmů se cítí uvolněně Nevýhody: –Nelze přenést na větší týmy –Neexistuje paměť znalostí, jednotlivci musí vědět, kde je hledat –Množství znalostí, které je třeba sledovat, s velikostí týmu roste exponenciálně, práce se stává neefektivní, protože jednotlivci nestačí nebo neumí sledovat všechny dostupné znalosti.

4 KIP/KM - 54 Strukturovaný přístup Maximalizace množství informací dostupných jednotlivcům prostřednictvím kategorizace a klasifikace Př. desetinný Deweyho systém v knihovnách, metadata

5 KIP/KM - 55 Strukturovaný přístup – výhody a nevýhody Výhoda: znalosti lze snadno znovu najít; pokud se vyskytne problém, je možné použít postupů vhodných pro nalezení relevantních znalostí. Nevýhody: –Značné náklady na kategorizaci znalostí –Potřeba speciálního výcviku –Lidé se poté, co je práce udělána, neradi zabývají „nadbytečnými“ činnostmi, které jsou potřebné ke kategorizaci znalostí, v důsledku toho je příspěvků málo a systém nemá dostatek údajů.

6 KIP/KM - 56 Pragmatické řešení Kombinace nejlepších prvků obou řešení V systému je dostatek relevantních znalostí (protože je snadné je vkládat) a přitom jsou dostatečně klasifikovány a kategorizovány, takže je lze snadno vyhledat a opakovaně použít.

7 KIP/KM - 57 Zachycení znalostí Systém se nemůže omezit pouze na přísně strukturované formáty, musí umět pracovat s e-maily, webem apod., s obsahem, který nevzniká uvnitř organizace. Požadavek: flexibilní datový model, který umožňuje rychle definovat objekty související s podnikáním; uživatel může vytvářet klasifikace reprezentující specifické podnikové procesy (např. “finanční rizika”, “hodnocení zaměstnanců”) Zdroje znalostí by měly být propojeny na ty, kteří je vytvořili, uživatelé pak s nimi mohou problematiku konzultovat.

8 KIP/KM - 58 Forma příspěvků E-maily, web Ukládání dokumentů do sdíleného síťového adresáře Zapojení stávajících komponent IS (např. CRM) do systému řízení znalostí

9 KIP/KM - 59 Význam workflow Informace jsou zachycovány v kontextu podnikových procesů Nástroj usnadňující práci Nepřipustit fragmentaci skladu znalostí Čím více je přispěvatelů, tím je systém cennější

10 KIP/KM - 510 Charakteristiky KM řešení Prostředí musí umožnit rychlou výstavbu, implementaci a modifikaci aplikací podporujících procesy, které nejsou podporovány tradičními aplikacemi (např. vytvoření podnikatelského plánu, analýza konkurence, rozvoj vztahů s obchodními partnery apod.) Prostředí musí umožnit integraci s jinými systémy. Základní funkce musí komunikovat přes rozhraní tak, aby znalostní systém „zapadl“ do současné systémové infrastruktury

11 KIP/KM - 511 Organizace znalostí Pro vysoce strukturované procesy (např. často kladené otázky) je vhodný vysoce strukturovaný systém Pro hůře strukturované a komplexní procesy (např. konzultační služby, kdy si zákazník vybírá mezi mnoha možnostmi) mohou být vhodnější řešení, která zpřístupňují dokumenty v kontextu souvisejících diskuzí a rozhodnutí. KM systém musí podporovat jak taxonomickou, tak dynamickou klasifikaci Stejný znalostní prvek musí být dostupný v různých kontextech, které mohou být ovlivněny požadavky uživatele

12

13 KIP/KM - 513 Vyhledávání znalostí Nestrukturované řešení - surfování Strukturovanější prostředí, v němž mohou uživatelé používat klasifikace a metadata, s jejichž pomocí mohou přesně specifikovat, co chtějí najít; –fulltextové prohledávače, metadata, kontextově závislé nástroje, umožňující dělat soudy o vhodnosti znalostí tím, že je propojí s jejich původním použitím.

14 KIP/KM - 514 Rozhraní a algoritmy Různé skupiny uživatelů potřebují se systémem interagovat rozdílně  podpora rozdílných rozhraní pro vyhledávání, přizpůsobená pracovním potřebám a postupům Booleovské výrazy, vyhledávání typu otázka/odpověď, fuzzy algoritmy a další techniky, umožňující nalézt to, co hledáme.

15 KIP/KM - 515 Opakované využití znalostí Hodnota KM řešení je založena na opakovatelném využití znalostí k tomu, aby bylo možné provést práci rychleji, zkrátit vývojový cyklus, identifikovat nové příležitosti, zvýšit kvalitu, zvýšit objem produkce nebo počet obsloužených zákazníků Opakované využití znalostí je jednou z nejdůležitějších vlastností KM řešení

16 KIP/KM - 516 Subskripce a agenti KM agenti a subskripce (emailová nebo jiná upozornění na zdroje, které jsou pro vás významné) upozorňují na určité události v určité předmětné oblasti. Příklady: –Jako člen projektového týmu chcete být informován o všech změnách projektu –Pracujete-li s určitým zákazníkem, budete od systému chtít, aby vás upozornil na činnosti, které se tohoto zákazníka týkají

17 KIP/KM - 517 Role subskripcí a agentů Kanály, kterými jsou tato upozornění doručovány, musí být flexibilní Upozornění se mohou stát klíčovým podnětem inovací a posilují mezitýmovou spolupráci Př.: pokud pracujete se zákazníkem, který právě vyhodnocuje nabídku služeb vaší firmy, může být pro vaše rozhodnutí klíčové upozornění na to, že s ním pracuje i někdo další z vaší firmy nebo že prodáváte zákazníkovi služby v jiných geografických oblastech

18 KIP/KM - 518 Nejlepší postupy (Best Practice) Prosazujte nejlepší postupy Řešení KM by mělo podporovat používání šablon pro vytváření standardizovaných pracovních prostorů, podporujících přijatou metodologii (seznamy úkolů apod.). Při zahájení projektu může jeho manažer jednoduše vytvořit odpovídající pracovní prostor, který využívá nejlepších postupů. Během projektu se může pracovní prostor dále vyvíjet a po dokončení projektu je zdokonalená šablona automaticky použita v dalších projektech. Výsledkem je prostředí, v němž se hodnota znalostí každým použitím zvyšuje, vytváří se rostoucí spirála neustále obohacovaných, integrovaných znalostí, zvyšuje se jejich přidaná hodnota.

19 KIP/KM - 519 Sledování využití znalostí Sledujte využití znalostí jedné skupiny uživatelů v jiných skupinách. Pak je možné, aby každý, kdo najde určitý dokument, viděl, kdo a kdy ho použil, může se seznámit s úspěšností použití, poučit se z chyb apod. U standardů (nejlepší postupy, šablony apod.) lze snadno zjistit, kteří uživatelé systému budou ovlivněni jejich změnami (např. je možné identifikovat všechny zákazníky, kteří budou při obnovení smluv ovlivněni změnami, které navrhuje vaše právní oddělení)

20 KIP/KM - 520 Doporučení Snažte se o rychlý úspěch, o „sklizení nízko visícího ovoce“. Nepokoušejte se vyřešit všechny problémy KM najednou; definujte svou vizi a implementujte postupně, podle priorit, projekty směřující k realizaci této vize. Začínejte v malém, s komunitou, ve které můžete zvládnout rizika. Testujte své nápady a rozvíjejte je tak, že přidáváte reálnou hodnotu. Zdokonalujte procesy iteracemi Využívejte marketingu, abyste zjistili požadavky zákazníků.

21 KIP/KM - 521 Doporučení – pokrač. Zkušenosti dokazují, že silným motivátorem pro zavedení praktického KM řešení je jeho orientace na uživatele a jeho hodnota pro organizaci. Praktický KM propojuje lidi, procesy a technologie a vyvážené využití zkušeností přináší podnikům dlouho očekávané přínosy.

22 Řešení situace – manažer rozhoduje, jak vyřešit vrácení přístroje zákazníkem KARL M. WIIG: A Knowledge Model for Situation-Handling, Knowledge Research Institute, 2003

23 Řešení situací v podniku se odehrává na mnoha úrovních

24 MODEL KM „TLAČENÝ TECHNOLOGIÍ“

25 MODEL KM „TAŽENÝ STRATEGIÍ“

26 KIP/KM - 526 RTE (Real Time Enterprise) Správná informace správným lidem ve správném (reálném) čase Analýzy prodeje: 30 minut až 5 sekund Provoz aerolinií: 20 minut až 30 sekund Dotazy na call centra: 8 hodin až 10 sekund Sledování finančních toků: 1 den až 5 minut Aktualizace dodavatelských řetězců: 1 den až 15 minut Aktivace telefonu: 3 dny až 1 hodina Přenos dokumentů: 3 dny až 45 sekund Sjednání obchodu: 5 dní až 1 den Sestavení PC na zakázku: 6 týdnů až 1 den

27 KIP/KM - 527 Sdílení znalostí Většina manažerů vyhledává nové nápady, pokud potřebují řešit současné kritické problémy. Žádný zdroj informací není univerzálně nejefektivnější. Manažeři získávají myšlenky z různých zdrojů. Převládá ústní šíření myšlenek. Manažeři se hodně spoléhají na radu kolegů při hodnocení významu a spolehlivosti nových informací. Je možné zdokonalit tradiční formy sdílení znalostí.

28 KIP/KM - 528 Sdílení tacitních znalostí Vyprávění příběhů (storytelling) Učňovství (apprenticeship) Komunity (CoP, Communities of Practice)

29 KIP/KM - 529 Vyprávění příběhů Pomocí analogií a symbolů vytváří přirozené podmínky ke sdílení znalostí Vypravěč spojuje své zkušenosti se zkušenostmi posluchače Podmínky úspěchu: –Obsah příběhu –Vypravěč a posluchač: důvěra, společný zájem, blízký vztah – emoce, strach, radost

30 KIP/KM - 530 Učňovství Vztah mistra a učně formalizován, smlouvou se obě strany zavazují je spolupráci Mistr předává učni explicitní znalosti a snaží se v různých situacích a činnostech rozvíjet jeho vlastnosti tacitní Nevýhody: dlouhodobý proces, vyžaduje trpělivost Př. Malířský učeň- chůze na štaflích Podobný princip: mentorování (neformální)

31 KIP/KM - 531 Komunity Skupina lidí, kteří mají společný zájem – řeší problém, sdílejí znalost, zkušenost, nástroje, praktiky apod. Jsou na sobě závislí Vznikají přirozeně nebo jsou vytvářeny pro řešení konkrétního problému Musí mít jasně formulovaný cíl, pokud možno i vizi a strategii

32 KIP/KM - 532 Trh znalostí Fyzický i virtuální Subjekty: –Prodávající – má určitou znalost –Kupující – hledají znalosti, které potřebují –Zprostředkovatelé

33 KIP/KM - 533 Přínosy trhu znalostí Rozvíjí schopnosti lidí Zlepšuje kvalitu myšlení Pomáhá překonávat bariéry mezi útvary Zvyšuje spokojenost pracovníků Zlepšuje neformální komunikaci Umožňuje identifikovat schopné pracovníky Snižuje náklady (předávání nejlepších postupů) Zamezuje duplicity Zlepšuje kvalitu produktu Zkracuje výrobní i nevýrobní cykly Zvyšuje inovační kapacitu Ulehčuje práci managementu

34 KIP/KM - 534 Cena znalostí Náklady na pořízení, hodnota, dostupnost Předává se „zadarmo“ – reciprocita, reputace, altruismus Směna fyzická i virtuální Důležitou podmínkou fungování trhu znalostí je důvěra

35 KIP/KM - 535 Signály trhu znalostí Informují, kde se nachází konkrétní znalost a jak se k ní dostat Formální signály – pozice a vzdělání; mohou být zavádějící Neformální signály - znalostní síť; osobní kontakty, drby; nedostatečná dokumentace Trh automaticky vyhodnocuje kupující a prodávající a vylučuje nedůvěryhodné subjekty

36 KIP/KM - 536 Problémy trhu znalostí Nekompletní informace – chybí mapy znalostí a intelektuálního kapitálu, garance a pravidla oceňování Asymetrie – znalosti často soustředěny v jednom útvaru, chybí tam, kde jsou třeba Lokalizace – časté uspokojení se znalostmi, s jejichž získáním není spojeno příliš energie a nejistoty

37 KIP/KM - 537 Chyby při práci se znalostmi Nízké ocenění pracovníků, často pouze slovní podpora, demotivace Větší důraz na tvorbu nových znalostí než opětovné použití existujících Chybí podpora kontinuálního vzdělávání Neexistence nástrojů ohodnocování znalostí

38 KIP/KM - 538 Patologie trhu znalostí Monopoly – zadržování znalostí, znalosti nejsou předávány a šířeny; chybí nositel – není znalost Únik mozků Bariéry – odmítání akceptovat nové znalosti

39

40 KIP/KM - 540 Zdroje informací

41 KIP/KM - 541 Informační gramotnost

42 KIP/KM - 542 Znalostní procesy a komplexní informace Vytvoření znalostního prostředí, které podporuje vytváření, sdílení, vyhledávání a užití informací a znalostí je podmíněné pochopením interakcí mezi lidmi navzájem a mezi lidmi a informacemi a znalostmi Je třeba porozumět složitosti zdrojů informací a znalostí, naučit se využívat, organizovat, filtrovat a zpřístupňovat tyto zdroje tak, aby podporovaly tvorbu přidané hodnoty. K tomu je třeba nových kombinací dovedností a nových pracovních rolí.

43

44 KIP/KM - 544 KM dovednosti a schopnosti Základní schopnosti: vzdělání, profesní a technické zázemí a zkušenosti Klíčové dovednosti: dovednosti potřebné k tomu, aby mohly být efektivně využívány základní schopnosti: komunikace, projektové řízení, týmová práce, schopnost překračovat organizační bariéry a pracovat ve složitých prostředích. Dovednosti podporující KM: manažerské dovednosti, práce s informacemi. Management informací podmiňuje mnohé činnosti KM.

45 KIP/KM - 545 Organizační dovednosti

46 KIP/KM - 546 GROUPWARE Groupware = software podporující týmovou práci usnadňuje komunikaci pomáhá pracovníkům pracovat na společných úkolech poskytuje pracovníkům informace potřebné pro plnění jejich pracovních úkolů může napomáhat při rozhodování.

47 KIP/KM - 547 Klíčové vlastnosti pro práci v týmu 3K3C komunikacecommunication kooperacecollaboration koordinacecoordination

48 KIP/KM - 548 3K Komunikace: umožňuje sdílení informací a jejich posílání ostatním prostřednictvím elektronické pošty. Kooperace (spolupráce): způsob společné práce při řešení pracovních problémů nebo při plnění úkolů, organizace jednání, podpora rozhodování, zvýšení aktivity všech členů týmu. Koordinace: zajišťuje, aby tým pracoval efektivně a plnil své cíle - přidělování pracovních úkolů, kontrola jejich výkonu, řízení elektronických setkání.

49 KIP/KM - 549 Klíčové funkce groupware E-mail, zpracování zpráv a elektronických formulářů Správa dokumentů a sdílení informací Spolupráce při tvorbě dokumentů Konference – textové, video Time management - kalendář a týmové plánování Groupwarové řízení a podpora rozhodování - zajištění vzdáleného a distribuovaného přístupu včetně replikace a kontroly přístupu Ad hoc wokflow - volná spolupráce Strukturovaný workflow - strukturované řízení úkolů

50

51

52 KIP/KM - 552 Přínosy nasazení groupware Zlepšení komunikace a sdílení informací –Zajištění přístupu všech členů týmu ke stejným informacím v každém čase –Výrazná úspora času a nákladů na kopírování a rozesílání papírových dokumentů a aktualizaci starších verzí dokumentů a zpráv. Rychlejší a efektivnější řešení problémů –Překonání organizačních a geografických hranic, podpora společného řešení problémů. (on-line diskusní skupiny) Zachycení znalostí organizace –Sběr, ukládání a distribuce informací –vytváření této organizační paměti

53 KIP/KM - 553 MS Outlook 2000 Správa jmen, adres a dalších údajů souvisejících s osobními a obchodními kontakty, Vytváření seznamu úkolů, jejich řazení podle důležitosti, termínů splnění a mnoha dalších kritérií, Vedení seznamu schůzek, sledování mimořádných událostí, Posílání elektronické pošty po internetu nebo podnikové síti, Uchování poznámek o telefonních hovorech, schůzích a ostatní konverzaci, třídění podle jednotlivých kontaktů, Plánování setkání Organizování informací a souborů pomocí společného rozhraní.

54 KIP/KM - 554 Lotus Notes elektronická pošta, kalendář, seznam úkolů, seznam kontaktů sdílení informací, možnost úkolovat spolupracovníky, plánování schůzek pomocí společného podnikového kalendáře sdílení dokumentů, podpora týmové práce vytváření sdílených databází. podpora mobilitu pracovníků: pracovník se může kdekoliv ze světa připojit k Dominu serveru a tím se mu provede aktualizace dat, a to jak z osobního počítače na server, tak i ze serveru na osobní počítač. Pracovník může pracovat s klientem Lotus Notes i když není připojen k Dominu Serveru. Domino server je nutnou součástí pro efektivní fungování Lotus Notes.

55 KIP/KM - 555 Konference komunikace mezi mnoha lidmi současně nemusí probíhat v reálném čase - asynchronní komunikace

56 KIP/KM - 556 Textové konference Vlákno (thread) je tvořeno skupinou příspěvků Funkce: –vytvoření nového tématu nebo vlákna, –vytvoření odpovědi do existujícího vlákna, –zobrazení seznamu existujících témat a příspěvků společně s jejich autory, časem a datem jejich vytvoření, –vyhledávání určitého řetězce uvnitř témat. –export kopie příspěvků a jejich vložení do dokumentu –moderátor nebo administrátor diskuse má možnost vymazat jakoukoliv nevhodnou zprávu.

57 KIP/KM - 557 Videokonference Privátní: málo účastníků (2 až 4), kteří sedí u svých osobních počítačů a diskutují spolu prostřednictvím dostupné technologie – Windows Netmeeting Skupinová: odpadají problémy s ubytováním, stravováním, zajištěním dopravy a organizací mnohdy velkého počtu osob; umožní geograficky efektivně rozložit konferenci do několika míst bez ztráty možnosti společného jednání

58 KIP/KM - 558 Sdílené tabule Spolupráce při psaní a kreslení na internetu; posílají obsah tabule nebo kreslicího okna každému, kdo se účastní konference. Cokoliv někdo nakreslí nebo napíše na sdílenou tabuli, se zobrazí na monitorech všech účastníků.

59 KIP/KM - 559 e-mailové konference veřejnost –veřejná - žádná omezující pravidla –neveřejná - přihlásit (a odhlásit) účastníka může pouze moderátor uzavřenost –otevřená - příspěvky můžeme posílat i tehdy, pokud nejsme členem –uzavřená - mohou přispívat pouze členové moderovanost –moderovaná – příspěvky dostane nejprve moderátor, který rozhodne, zda je pošle do konference, nebo je stornuje; jinak řečeno, přispívat může jenom moderátor –nemoderovaná –není žádný moderátor, tzn. že všechny příspěvky se zobrazí na konferenci

60 KIP/KM - 560 Společná tvorba a sdílení dokumentů definovat, jakým způsobem budou data vytvořená v různých paralelních procesech kombinována a propojena –každý spoluautor vkládá své poznámky na různá místa v dokumentu, přičemž původní struktura dokumentu zůstává zachována –spoluautoři provádějí opravy přímo ve struktuře a obsahu původního dokumentu, tyto změny jsou zvýrazněny jinou barvou či jiným stylem písma omezit přístup spoluautorů buď prostřednictvím oprávnění přidělených síťovým administrátorem, nebo použitím hesla pro přístup k dokumentu

61 DODATKY

62 J_KM_0101015

63

64 KIP/KM - 564 Síťová komunita „Síťová komunita udržuje zásobník přístupů (modulů) procesů, technologií učení, kreativních prostředí, nástrojů a technik, které lez využívat tehdy a tam, kde je jich třeba k podpoře práce skupin a týmů.“ Coulson-Thomas, Colin, The Future of the Organisation: Achieving Excellence through Business Transformation, Kogan Page, London, 1997.

65 KIP/KM - 565 Kvalita v termínech svobody 1.Svoboda snít, snažit se o něco, budovat a tvořit 2.Svoboda vstupovat do vzájemně výhodných svazků 3.Svoboda dělat to, co je nutné pro poskytnutí hodnot a uspokojení zákazníků 4.Svoboda zákazníka vyhledávat nové zdroje užitku a hodnot 5.Svoboda zahajovat diskuse, zkoumat, pochybovat, vyzývat, inovovat a učit se

66 KIP/KM - 566 Kvalita v termínech svobody – pokr. 6.Svoboda být sebou samým, rozvíjet své přirozené schopnosti 7.Svoboda pracovat v čase, místě a takovým způsobem, které jsou nejvhodnější k dosažení požadovaných cílů 8.Svoboda využít nejvhodnější technologie, nástroje a procesy, které jsou nejvhodnější k dosažení požadovaných cílů 9.Svoboda čelit realitě, identifikovat příčiny a překonávat překážky a bariéry 10.Svoboda učit se podle svých schopností

67 KIP/KM - 567 J_KM_0102157 Rozhodovací procesy

68

69 J_KM_0403224

70 KIP/KM - 570 Vztah znalostí k organizačnímu učení a konkurenceschopnosti

71 Technická perspektiva KM systému

72 Infrastruktura organizačních znalostí a její vztah ke konkurenceschonosti

73 Kroky implementace strategie KM J_KM_0303172

74 J_KM_ 0202081 Interakce mezi individuální a organizační znalostí

75 KIP/KM - 575 Moduly KnowNet

76 KIP/KM - 576 Hlavní workflow KnowNet

77 KIP/KM - 577 J_KM_ 0402111 Plánování s použitím Lotus Notes

78 Model efektivity KM J_KM_0504358

79 Zásady tvorby/využití znalostních mapJ_KM_0503249

80

81

82

83 Procesně a produktově orientované přístupy v softwaru KM J_KM_ 0501094

84 Vývoj znalostní organizace

85 KIP/KM - 585 Zdroje Snímky 4-6: Yogesh Malhotra: Integrating Knowledge Management Technologies in Organizational Business Processes: Getting Real Time Enterprises to Deliver Real Business Performance, Journal of Knowledge Management, 2004 Snímky 8-10: Knowledge Sharing in the Social Sector, The Bridgespan Group, February 2003 BATCOS – Z. Ulrych: Groupware Jornal of Knowledge Management 2001/0102114, 2001/0202059 a další L. Mládková: Management znalostí v praxi, Professional Publishing, 2004, ISBN 80-86419-51-7


Stáhnout ppt "KIP - KM 5. Sdílení znalostí Groupware, workflow."

Podobné prezentace


Reklamy Google