Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozloha zemědělské půdy a ekologické zemědělství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozloha zemědělské půdy a ekologické zemědělství"— Transkript prezentace:

1 Rozloha zemědělské půdy a ekologické zemědělství
Iveta Hrušková AMVT 1. ročník

2 Co se dozvíme půda a eroze půdy zemědělství a jeho druhy
rozloha zemědělské půdy zaměstnanost v zemědělství ekologické zemědělství BIO potraviny organizace PRO-BIO

3 Půda půda = je nejsvrchnější vrstva zemského povrchu, která poskytuje rostlinám živiny, vodu a prostředí pro růst kořenů. je vodou, vzduchem a organismy prostoupená svrchní vrstva zemské kůry, která se vyvíjí pod vlivem vnějších faktorů a času a je produktem přeměn mineralogických a organických substancí, morfologicky organizovaná a poskytující přírodní prostředí rostlinám, živočichům a člověku.

4 Eroze půdy postupné rozrušování půdy a přenos jejích částic na jiná místa vodní eroze větrná eroze příčinou eroze bývá nevhodné rozmístění plodin, nesprávná agrotechnika, zanedbání půdoochranných opatření, nadměrný sešlap při pastvě, odlesnění svahů,..

5 Zemědělství úmyslná modifikace povrchu Země prostřednictvím pěstování rostlin (plodin) a chovu zvířat, a to s cílem: výroby potravy jiných ekonomických zisků zemědělství pravděpodobně nevzniklo na jednom místě, nýbrž zároveň nezávisle ve více oblastech, z nich se postupně rozšířilo do celého světa

6 Základní druhy zemědělství
vegetativní způsob („vegetative planting“) – starší forma zemědělství, jedná se o reprodukci přímým klonováním již existujících rostlin, např. formou odřezávání stonků, dělením kořenů reprodukční – „osevní“ zemědělství („seed agriculture“) – mladší a později dominantní forma zemědělství, jedná se reprodukci rostlin prostřednictvím semen

7 Intenzivní zemědělství
je založené na dokonalejší technice, lepší organizaci výroby zvyšující produktivitu práce a dosahující maximální výnosy vyžaduje velké vstupy kapitálu existuje v oblastech, ve kterých jsou přírodní podmínky pro zemědělství příznivé má vysoké výnosy rozvíjí se blízko populací velkých měst (kvůli rychlé a levné dopravě, aby se zemědělské výrobky nezkazily) spotřeba dusíku >20 kg/ha

8 Extenzivní zemědělství
zabývá se obděláváním rozsáhlé rozlohy půdy vyžaduje malý vstup kapitálu, vybavení a lidské práce na 1ha výnosy z hektaru jsou obecně nízké výnosy na 1 pracovníka jsou vysoké, protože téměř všechny práce jsou mechanizovány spotřeba dusíku < 20 kg/ha

9 Rozloha zemědělské půdy

10 Rozloha půdy v jednotlivých regionech
a její využití

11 Zaměstnanost v zemědělství

12 Ekologické zemědělství
je hospodaření s kladným vztahem ke zvířatům, půdě, rostlinám a přírodě, bez používání umělých hnojiv, chemických přípravků, postřiků, hormonů a umělých látek

13 Pěstování rostlin základem všeho je zdravá půda ->výživa rostliny -> předpoklad našeho života a zdraví přirozená úrodnost půdy-> organickým hnojením, velmi pestrými osevními postupy a šetrným zpracováním půdy ekologický zemědělec nehnojí rostliny nýbrž půdu plodiny jsou schopné se sami postarat o své zdraví a úspěšně se bránit proti chorobám a škůdcům -> střídání plodin na poli a mnohotvárné kulturní krajině v jeho okolí ekologické zemědělství se dobrovolně zříká odrůd, získaných cestou genového inženýrství

14 Chov zvířat začlenění zvířat do koloběhu krmení převážně z produkce vlastního ekologického podniku je jim umožňováno žít a chovat se tak, jak je jim od přírody vrozeno -> odměňují se vitalitou a dobrým zdravím -> výsledek - chutné produkty ekologická farma chová jen tolik hospodářských zvířat, kolik je schopna uživit vlastní produkcí krmiv zakázány jsou genové manipulace, používání hormonů a přenosy embryí

15 Cíle ekologického zemědělství
udržení dlouhodobé úrodnosti půdy šetrné hospodaření v krajině vytvoření pracovních příležitostí udržení osídlení venkova

16 Uzavřený cyklus ekologického hospodaření
Střet ekonomických, sociálních a ekologických cílů

17 Rozloha půdy pro ekologické zemědělství

18 Postavení ČR v EZ ČR je na 15 místě v rozloze zemědělské půdy využívané v EZ a na 8 místě v podílu EZ z celkové výměry zemědělské půdy

19 Výměra zemědělské půdy v EZ a počet podniků v EZ

20 Struktura půdního fondu v EZ

21 BIO produkty pravé biopotraviny jsou označené grafickým znakem BIO (případně jeho schválenými modifikacemi) s nápisem „Produkt ekologického zemědělství“ tato značka zaručuje, že produkty byly kontrolovány na každém kroku od výrobce až ke konečnému spotřebiteli Správně označený bioprodukt nese i znak kontrolní organizace CZ-KEZ u nebaleného zboží musí prodejce prokázat původ svého zboží originálem platného osvědčení o původu biopotraviny či bioproduktu

22 Celostátní značení ekologického zemědělství a bioproduktů

23 10 důvodů proč kupovat BIO potraviny
jsou zdravé neobsahují přidané látky a „éčka“ neobsahují pesticidy neobsahují GMO neobsahují zbytky antibiotik neskrývají žádné vedlejší náklady ekozemědělci a biovýrobci udržují vysoké standardy pečují o zvířata biopotraviny jsou chutné je jich na trhu dostatek

24 Svaz ekologických zemědělců PRO-BIO
celostátní nevládní organizace sdružující rolníky, zpracovatelské a obchodní organizace, spotřebitele, školy a podniky služeb orientující se na ekologické zemědělství poskytuje komplexní služby svým členům pomoc s přechodem na ekologický systém hospodaření pomoc při řešení odborných i administrativních problémů podpora prodeje a propagace bioproduktů má v současné době 500 členů, z toho 400 zemědělských podniků, které obhospodařují na 115 tisíc hektarů zemědělské půdy

25 Použité zdroje učebnice ekologického zemědělství ke stažení portál o potravinách zrozených bez chemie stránky ministerstva zemědělství sdružení PRO-BIO

26 a na závěr

27 Zvířata chovaná v ekologickém zemědělství jsou šťastná
Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Rozloha zemědělské půdy a ekologické zemědělství"

Podobné prezentace


Reklamy Google