Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

(Nejen) Farmakologická kontrola poporodního krvácení Seidlová a kol KARIM, GPK a OKH FN Brno, LF MU Brno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "(Nejen) Farmakologická kontrola poporodního krvácení Seidlová a kol KARIM, GPK a OKH FN Brno, LF MU Brno."— Transkript prezentace:

1 (Nejen) Farmakologická kontrola poporodního krvácení Seidlová a kol KARIM, GPK a OKH FN Brno, LF MU Brno

2  Celosvětově je peripartální krvácení druhou nejčastější příčinou úmrtí žen v souvislosti s těhotenstvím a porodem. Ve vyspělých zemích se incidence závažného poporodního krvácení pohybuje mezi 0,1 - 0.2% a je nejčastější příčinou úmrtí rodiček. V České republice zemře z tohoto důvodu každoročně 10-15 žen, desetkrát více je krvácením ohroženo na životě a mnohdy si odnáší si z této komplikace doživotní následky.

3 Binder T a kol: Diagnostika a léčba akutního peripartálního život ohrožujícího krvácení – doporučený postup. Česká gynekologie 2008; 73, č.6: 377-379 V. K hysterektomii bychom měli přistupovat velmi uvážlivě...

4 Definice  Život ohrožující krvácení definováno a) ztráta jednoho celého krevního volumu během 24 hodin a) ztráta jednoho celého krevního volumu během 24 hodin b) 50% ztráta krevního volumu během 3 hodin b) 50% ztráta krevního volumu během 3 hodin c) krevní ztráta narůstající rychlostí 150ml/min. c) krevní ztráta narůstající rychlostí 150ml/min.  Za závažnou krevní ztrátu, která může rodičku ohrozit budeme považovat akutní krevní ztrátu  1500ml

5 Terapie ŽOK 1. Kontrola zdroje 2. Úprava systémové homeostázy – tt, pH 3. Náhrada ery 4. FFP 5. Trombo 6. Fibrinogen 7. rFVIIa(NovoSeven) Ve skutečnosti body 1-6 probíhají kontinuálně a najednou

6 Léčba PPH spojena s odstraněním a/nebo léčbou příčiny vzniku krvácení

7 PPH příčiny  Až ve dvou třetinách je příčinou děložní atonie  Obecně: diluční koagulopatie vznikající po velké krevní ztrátě a následném razantním doplnění objemu náhradními roztoky DIC po embolii plodovou vodou, trombembolii, sepsi, apod. koagulopatie u HELLP sy, vrozených nebo získaných poruchách krevní srážlivosti.

8 Terapie ŽOK 1. Kontrola zdroje 2. Úprava systémové homeostázy – tt, pH 3. Náhrada ery 4. FFP 5. Trombo 6. Fibrinogen 7. rFVIIa(NovoSeven) 7

9 1. Kontrola zdroje  Terapie děložní atonie  Konzervativní gynekologicko – chirurgické postupy  Selektivní embolizace

10 podání uterotonik Oxytocin  Krátký poločas – 30min  10 IU I.M.  5 IU I.V.  10 IU v 1000 ml inf.roztoku rychlostí 100- 150 ml/1 hod.  Pokračovací dávka: 20 IU v 1000 ml 50- 1OO ml/hod (max 3000 ml)

11 podání uterotonik Methylergometrin  Ergotaminový alkaloid  0,2 mg I.V. nebo (i.m.)  Opakovat za 30 minut  Max 3x

12 podání uterotonik Prostin 15M  0,25 mg (15-metyl prostaglandin F2)  Přímo do děložního svalu  Podávat á 15 min  max 8x  Rychlý nástup účinku

13 podání uterotonik Enzaprost F  5 mg (dinoproston)  Přímo do děložního svalu  v infúzi do 500ml (300ml/h)  Rychlý nástup účinku

14 1. Kontrola zdroje  Terapie děložní atonie  Konzervativní gynekologicko – chirurgické postupy  Selektivní embolizace

15 Odstranění příčiny krvácení  Primárně nechirurgická příčina krvácení (hypotonie děložní)  2.krok - digitální odstranění koagul - Bakriho balonkový katetr + taponáda poševní, uterotonika odstranit po 12-24 hodinách ( tamponádový test) odstranit po 12-24 hodinách ( tamponádový test) - (selektivní katetrizační embolizace uterinních arterií - pokud je dostupná)

16 Odstranění příčiny krvácení  3.krok chirurgická intervence - postupná devaskularizace dělohy (postupný podvaz arterií dělohy a ovarií) - postupná devaskularizace dělohy (postupný podvaz arterií dělohy a ovarií) -B-Lynchova sutura dělohy -podvaz aa. iliacae internae Na této úrovni je plně legitimní zvážit podání rFVIIa (NovoSeven®)

17 Odstranění příčiny krvácení chirurgická intervence: vždy kontrola, zda příčinou není porodní trama zadržení placenty… zadržení placenty… ruptura dělohy….. ruptura dělohy….. Pokud nebude kontrola zdroje, krvácení bude pokračovat přes veškerou léčbu

18 Odstranění příčiny krvácení: DIC  doplnění koagulačních faktorů, doplnění objemu, resuscitační péče…. doplnění koagulačních faktorů, doplnění objemu, resuscitační péče…. Viz dále

19 Terapie ŽOK 1. Kontrola zdroje 2. Úprava systémové homeostázy – tt, pH 3. Náhrada ery 4. FFP 5. Trombo 6. Fibrinogen 7. rFVIIa(NovoSeven)

20 Úprava vnitřního prostředí  pH pod 7.20: alkalizace (infúze bikarbonátu)  Intenzivní zahřívání, teplé infúze  Kontrola iontů: zvláště Ca!!!

21 Terapie ŽOK 1. Kontrola zdroje 2. Úprava systémové homeostázy – tt, pH 3. Náhrada ery 4. FFP 5. Trombo 6. Fibrinogen 7. rFVIIa(NovoSeven)

22 3.Náhrada ery: EBR (s cílem Hb nad 60-70) 4.FFP: minimálně 4TU 5. Trombo: 2TU minimálně (s cílem nad 50 – 100)

23 6.Fibrinogen: naprosto kausální. Bez jeho přítomnosti se krev srážet nezačne. Cíl: nad 1g/l Většinou nutno 2-4g iv

24 Odstranění příčiny krvácení  3.krok chirurgická intervence - postupná devaskularizace dělohy (postupný podvaz arterií dělohy a ovarií) - postupná devaskularizace dělohy (postupný podvaz arterií dělohy a ovarií) -B-Lynchova sutura dělohy -podvaz aa. iliacae internae -Při zároveň probíhající intenzivní resuscitační a hematologické léčbě a přetrvávajícím krvácení… Na této úrovni je plně legitimní zvážit podání rFVIIa (NovoSeven®)

25 Indikace k hysterektomii  Hysterektomie u ženy ve fertilním věku je závažným činem, který výrazně ovlivní její další život.  K hysterektomii bychom měli přistupovat velmi uvážlivě: - po vyčerpání všech dostupných léčebných postupů, které vedou k jejímu odvrácení - při akutním ohrožení života ženy a nemožnosti využít postupy uvedené v léčebném schématu - při devastujícím poranění dělohy - sepsi, jejíž příčinou je sama děloha

26 7. rFVIIa(NovoSeven)  Po substituci koagulačních faktorů a úpravě pH při zahřívání pacientky!!!! (výsledky recentních studií prokázaly, že není signifikantní rozdíl v tvorbě koagula ve studené kyselé vodě s nebo bez NovoSeven)  Dávka 100 - 120ug/kg  Podání možno zopakovat

27 UHe/AC 1998 - 10 - 12 TF X Xa Va II IIa fibroblast VIII/vWFVIIIa V Va trombocyt aktivovaný trombocyt rVIIa IX IXa VIIIaVaIXa X Xa II IIa TF Modifikováno dle :Monroeetal. (1994) BrJ Haematol88, 364 - 371, Hoffmanetal. (1995)Blood86, 1794 - 1801

28 Uniseven a Rapid registry  Od roku 2004 probíhá sběr dat týkající se podání rFVIIa v nehemofilických indikacích v rámci mezinárodního registu Uniseven.  registr Rapid pak 2008-2009 na vybraných pracovištích na stejných principech

29 Mortality of patients according to reason for N7 administration

30 1.Úvodní opatření při PPH zahrnují 1.rychlou detekci příčiny krvácení 2.zajištění podmínek pro resuscitační péči 3.zajištění základních laboratorních vyšetření 2.Druhým krokem léčby PPH jsou specifická opatření zahrnující 1.šetrnou masáž a kompresi dělohy 2.aplikaci uterotonik u poruch kontraktibility 3.evakuaci dělohy při retenci koagul, placenty a obalů 4.ošetření traumat rodidel a řešení poruch koagulace. Závěr I

31 3.V přípravném období je krevní ztráta minimalizována kompresí (tamponáda, vasopressin). 4.Aplikace infuzí, transfůzí a krevních derivátů musí být adekvátní ale razantní 5.Bez dostatečné hladiny fibrinogenu a úpravy homeostázy nelze očekávat úspěch léčby 6.Využít metod radiologických a cévně chirurgických 7.N7 může pacientce zachránit dělohu nebo získat čas Závěr II


Stáhnout ppt "(Nejen) Farmakologická kontrola poporodního krvácení Seidlová a kol KARIM, GPK a OKH FN Brno, LF MU Brno."

Podobné prezentace


Reklamy Google