Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PBSP PESSO BOYDEN SYSTEM PSYCHOMOTOR Mgr. Veronika Kavková & Mgr. Marek Malůš.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PBSP PESSO BOYDEN SYSTEM PSYCHOMOTOR Mgr. Veronika Kavková & Mgr. Marek Malůš."— Transkript prezentace:

1 PBSP PESSO BOYDEN SYSTEM PSYCHOMOTOR Mgr. Veronika Kavková & Mgr. Marek Malůš

2 Zakladatelé 1961 Albert Pesso se svou ženou Diane Boyden-Pesso Vznikl ze zkušenosti, kterou učinili tito dva učitelé tance se svými tanečními žáky.  vyjadřování emocí pohybem a zvukem

3 Počátky 60. léta 1. verze psychomotorické terapie byla neverbální (zvuk a pohyb) 1. verze psychomotorické terapie byla neverbální (zvuk a pohyb) založena na skupinové práci založena na skupinové práci (lepší projekce po každé na jiného účastníka skupiny než na 1 terapeuta) později praktikována na psychiatrických pacientech později praktikována na psychiatrických pacientech

4 Současnost Populární psychoterapeutický směr, spojující jak dynamickou teorii tak teorii z neurověd. Populární psychoterapeutický směr, spojující jak dynamickou teorii tak teorii z neurověd. Současný výcvik trvá 4 roky Současný výcvik trvá 4 roky v USA, VB, Německu, Švýcarsku,Belgii a ČR (Michael Vančura) v USA, VB, Německu, Švýcarsku,Belgii a ČR (Michael Vančura)

5 Hlavní myšlenky Zastává a prosazuje východisko původního genetického materiálu, který dává člověku možnost žít šťastně, pokud je správně rozvinut a naplněn. Zastává a prosazuje východisko původního genetického materiálu, který dává člověku možnost žít šťastně, pokud je správně rozvinut a naplněn. Rané interakce a způsob péče rodičů a blízkých lidí formují neurologické strukturování mozku a tím jeho fungování. Rané interakce a způsob péče rodičů a blízkých lidí formují neurologické strukturování mozku a tím jeho fungování. Nutnost naplnit základní vývojové potřeby ve správný čas a ve správné interakci se správnými druhými lidmi. Nutnost naplnit základní vývojové potřeby ve správný čas a ve správné interakci se správnými druhými lidmi. To, co se odehrává v aktuálním vědomí klienta, je vždy napojeno na jeho historii a sociální zkušenosti v jeho minulosti. To, co se odehrává v aktuálním vědomí klienta, je vždy napojeno na jeho historii a sociální zkušenosti v jeho minulosti.

6 Teoretický rámec PBSP Život je kosmologický, duchovní a biologický fakt – vývoj je výslednice dopadu zažitých zkušeností na uplatňující se a projevující se genetický potenciál (vrozený implicitní program). Život je kosmologický, duchovní a biologický fakt – vývoj je výslednice dopadu zažitých zkušeností na uplatňující se a projevující se genetický potenciál (vrozený implicitní program). Žádoucí stav bytí: Nežádoucí stav: Žádoucí stav bytí: Nežádoucí stav: Štěstí Neštěstí, zoufalství Uspokojení Frustrace, nedostatek Spojení s ostatními Izolace osamělost Smysl života Marnost

7 Teoretický rámec PBSP 2.část Dvě zásadní energie Vychází z Freudovy teorie o Erosu a Thanatosu →  moc tvořit (primárně sexualita)  moc ničit (primárně agrese) Tři základní spojení  Spojení se sebou samým  Spojení s ostatními lidmi  Transcendentní spojení s tím, co nás přesahuje

8 Vymezení pojmů v PBSP Bůh: „je absolutně vším, co tady je“ Bůh: „je absolutně vším, co tady je“ Duše: „je všechno, co jsem já“ Duše: „je všechno, co jsem já“ Ego: „reprezentuje sebepojetí, tak jak bylo vytvořeno interakcemi s vnějším světem“ Ego: „reprezentuje sebepojetí, tak jak bylo vytvořeno interakcemi s vnějším světem“ Já: je subjektivně prožívaná organizace osobnosti Já: je subjektivně prožívaná organizace osobnosti Pilot: metafora pro vědomou, koordinující, výkonnou funkci mozku. Jeho prostřednictvím je já vyjadřováno v daném čase a v daném prostoru Pilot: metafora pro vědomou, koordinující, výkonnou funkci mozku. Jeho prostřednictvím je já vyjadřováno v daném čase a v daném prostoru

9 Psychomotorické systémy REFLEXIVNÍ MOTORICKÝ SYSTÉM - pohyby, které udržují tělo ve vzpřímené poloze VOLNÍ MOTORICKÝ SYSTÉM - pohyby používané pro praktické fungování a dosažení dílčích cílů EMOCIONÁLNĚ OVLIVNĚNÝ MOTORICKÝ SYS. - ovlivněn emocionálními informacemi z mozku Právě objev tohoto systému přivedl Pessa a Boyden k psychoterapii!!!

10 Využití emocionálně motorického systému v BPSP Každá emoce, která je vyjádřena směrem ven, potřebuje protitvar (protireakci), aby došlo k jejímu uspokojení)  (negativní) akomodace Každá emoce, která je vyjádřena směrem ven, potřebuje protitvar (protireakci), aby došlo k jejímu uspokojení)  (negativní) akomodace

11 Teorie psychoterapie PBSP psychoterapeut je odborník na vývoj a fungování lidské psychiky, na interpersonální vztahy a používá svoji osobnost tak, aby interakce pomohla klientovi snížit jeho úzkost a uvolnit a otevřít jeho pravé já. PBSP psychoterapeut je odborník na vývoj a fungování lidské psychiky, na interpersonální vztahy a používá svoji osobnost tak, aby interakce pomohla klientovi snížit jeho úzkost a uvolnit a otevřít jeho pravé já. Práce je intenzivní v relativně krátkém čase. Práce je intenzivní v relativně krátkém čase. Čas a prostor v PBSP se nazývá otevřenou sférou možností. Je to nástroj psychoterapie, který existuje v mysli a osobnosti každého terapeuta. Čas a prostor v PBSP se nazývá otevřenou sférou možností. Je to nástroj psychoterapie, který existuje v mysli a osobnosti každého terapeuta.

12 Obsah terapie Vychází z klienta, ale není nutné, aby měl jasně formulovanou zakázku. Vychází z klienta, ale není nutné, aby měl jasně formulovanou zakázku. PBSP pracuje s neurobiologickým pojetím psychologických problémů a s vědomím toho, jak funguje paměť člověka. PBSP pracuje s neurobiologickým pojetím psychologických problémů a s vědomím toho, jak funguje paměť člověka. „Klient s sebou přináší na terapeutické sezení celý svůj svět a celou svoji historii.“ „Klient s sebou přináší na terapeutické sezení celý svůj svět a celou svoji historii.“ Úkolem terapeuta je pomoci odkrýt klientovu minulost před jeho vnitřní zrak. Úkolem terapeuta je pomoci odkrýt klientovu minulost před jeho vnitřní zrak.

13 Cíl terapie Umožnit klientovi prožít „korektivní zkušenost“, která mu pomůže pozměnit záznam v jeho paměti k následnému prospěchu v jeho životě. Umožnit klientovi prožít „korektivní zkušenost“, která mu pomůže pozměnit záznam v jeho paměti k následnému prospěchu v jeho životě. Nový záznam vzniká pomocí nové alternativní zkušenosti klienta se sebou samým v jeho minulosti. Nový záznam vzniká pomocí nové alternativní zkušenosti klienta se sebou samým v jeho minulosti. Tato zkušenost je symbolicky zprostředkovaná a stává se v paměti klienta rovnocenná reálným zážitkům a zkušenostem jeho osobní historie. Tato zkušenost je symbolicky zprostředkovaná a stává se v paměti klienta rovnocenná reálným zážitkům a zkušenostem jeho osobní historie. Zážitek probíhá na psychomotorické úrovni (zahrnuje emocionální, fyzické i rozumové prožívání) Zážitek probíhá na psychomotorické úrovni (zahrnuje emocionální, fyzické i rozumové prožívání)

14 Terapeutická struktura „Struktura je v BBSP název pro asi padesátiminutové sezení ve skupině (nebo individuálně), kde klient dostane možnost být plně účasten a spolupracovat na vytvoření nového záznamu ve své paměti.“  zapojuje různé časové roviny, různá místa, postavy z reálného života klienta i ideální postavy.  Terapeut je klientův průvodce a tento kontakt se realizuje v přítomnosti.  Struktura jako PBSP terapeutické sezení má rituální kvalitu (ohraničená zkušenost).

15 Technika micro-trackingu podrobné sledování psychických stavů klienta prostřednictvím jeho mimiky a hlasového projevu podrobné sledování psychických stavů klienta prostřednictvím jeho mimiky a hlasového projevu zásadní technika v terapeutickém procesu zásadní technika v terapeutickém procesu realizována terapeutem za pomoci dvou virtuálních postav: „hlasu“ a „svědka“ realizována terapeutem za pomoci dvou virtuálních postav: „hlasu“ a „svědka“ pomáhá klientovi zostřit vědomí toho, co se v něm děje (emoce, myšlení) pomáhá klientovi zostřit vědomí toho, co se v něm děje (emoce, myšlení) pomáhá externalizovat vzpomínky a obsahy z minulosti pomáhá externalizovat vzpomínky a obsahy z minulosti terapeut do jevu nezasahuje, je pouze průvodcem terapeut do jevu nezasahuje, je pouze průvodcem

16 Role svědka v micro-trakingu Svědek v PBSP vidí jaké afekty a emoce klient prožívá, laskavě je přijímá a pojmenovává. Svědek v PBSP vidí jaké afekty a emoce klient prožívá, laskavě je přijímá a pojmenovává. např: „Kdyby tady byl svědek, tak by řekl: Já vidím jak zuřivě se cítíš, když mluvíš o svojí učitelce. je určitým neutrálním, objektivním plátnem je určitým neutrálním, objektivním plátnem ukazuje, že je rozlišené teď a tehdy ukazuje, že je rozlišené teď a tehdy

17 Role hlasu v micro-trakingu Na svoje myšlenky reagujeme jakoby byly absolutní pravdou. Mluví na nás zevnitř „jako hlasy“. Na svoje myšlenky reagujeme jakoby byly absolutní pravdou. Mluví na nás zevnitř „jako hlasy“. Hlas v m-t formuluje myšlenku nebo postoj, který má expresivní náboj a týká se určité hodnoty nebo způsobu života. Hlas v m-t formuluje myšlenku nebo postoj, který má expresivní náboj a týká se určité hodnoty nebo způsobu života. Použitý způsob nebo taktika vede k externalizaci postoje → prostor pro alternativní možnosti. Použitý způsob nebo taktika vede k externalizaci postoje → prostor pro alternativní možnosti.např: klient řekne: „Nemá smysl zlobit se na bratra, on mi to stejně jednou vrátí.“ Hlas řekne nabádavám způsobem: „Nemá smysl zlobit se na bratra, protože ti to stejně jednou vrátí.“

18 Prostorové schéma micro-trackingu TERAPEUT sleduje emocionální projevy a hodnotící, racionální vyjádření klienta. Hovoří prostřednictvím postav a hlasu. Říká: Kdyby tady byl svědek, tak by řekl…To je hlas, který vám říká… KLIENT: POSTAVA SVĚDKA: POSTAVA HLASU: Stydím se, když myslím na to, jak jsem se choval v dětství k sestře. Je to tak trapné. (Červená se, schovává hlavu do dlaní) Já vidím jak jsi zoufalý, když myslíš na své chování k sestře. Styď se za to, jak ses choval. Já vidím, jak jsi zoufalý, když myslíš na své chování k sestře.

19 Fenomén času a prostoru Práce na třech scénách, ve třech vhledech Výzkumy činnosti mozku ukazují, že není možné zažívat přítomnost bez automatického nevědomého kontaktu s příslušnými záznamy paměti z minulosti. Výzkumy činnosti mozku ukazují, že není možné zažívat přítomnost bez automatického nevědomého kontaktu s příslušnými záznamy paměti z minulosti. Když nyní myslíme na minulou událost, aktivuje se stejná část mozku, která byla aktivní při jejím zažívání. Když nyní myslíme na minulou událost, aktivuje se stejná část mozku, která byla aktivní při jejím zažívání. Budoucnost člověka je tedy ovlivněna, pozitivně nebo negativně, kvalitou obsahu záznamů z minulosti uložených v paměti Budoucnost člověka je tedy ovlivněna, pozitivně nebo negativně, kvalitou obsahu záznamů z minulosti uložených v paměti PBSP řeší tento fakt fůze času pomocí prostorové organizace místa a časových rovin PBSP řeší tento fakt fůze času pomocí prostorové organizace místa a časových rovin

20 Ideální postavy Originální koncept PBSP Originální koncept PBSP Terapeut není poskytovatelem léčivého vztahu, ale obraz postav v jejich ideální podobě, v minulosti klienta. Terapeut není poskytovatelem léčivého vztahu, ale obraz postav v jejich ideální podobě, v minulosti klienta. Ve skupinové terapii si klient vybere účastníka, který s ním v roli ideální postavy interaguje. Ve skupinové terapii si klient vybere účastníka, který s ním v roli ideální postavy interaguje. Korektivní zkušenost je pak protitvarem ke konkrétní traumatizující zkušenosti. Korektivní zkušenost je pak protitvarem ke konkrétní traumatizující zkušenosti. Zkušenost dobrého vztahu je realizována přes vztah a emocionálně-psychomotorickou interakci s reprezentací ideálních postav Zkušenost dobrého vztahu je realizována přes vztah a emocionálně-psychomotorickou interakci s reprezentací ideálních postav

21 Závěr To je závěr, pojďme si hrát … ☻ Zpracováno z →


Stáhnout ppt "PBSP PESSO BOYDEN SYSTEM PSYCHOMOTOR Mgr. Veronika Kavková & Mgr. Marek Malůš."

Podobné prezentace


Reklamy Google