Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Durkheimovo pojetí času jako sociální kategorie Jiří Šubrt Katedra sociologie FF UK Praha

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Durkheimovo pojetí času jako sociální kategorie Jiří Šubrt Katedra sociologie FF UK Praha"— Transkript prezentace:

1 Durkheimovo pojetí času jako sociální kategorie Jiří Šubrt Katedra sociologie FF UK Praha jiri.subrt@ff.cuni.cz

2 Aristotelés (348 – 322 př. n. l.) logika Kategorie substance kvantita kvalita relace místo čas poloha mít činit trpět

3 Antonín Uhlíř Sociální filosofie (1913) Kategorie: čas prostor rod druh síla příčina osobnost duše

4 Francouzské neokantiánství konce 19. a počátku 20. století Charles Bernard Renouvier (1815 – 1903) Octave Hamelin (1856 – 1907) Essai sur les éléments principaux de la représentation (1907) Kategorie: relace (souvstažnost kladu a protikladu) číslo čas prostor pohyb kvalita změna specifikace kauzalita finalita osobnost

5 Immanuel Kant (1724 – 1804) transcendentální logika Formy smyslovosti prostor čas Formy rozvažování Kategorie: kvantita kvalita relace modalita Ideje psychologická (duše) kosmologická (svět) teologická (bůh)

6 Émile Durkheim ( 1858 – 1917) Kolektivní představy (Alfred Victor Espinas, 1844 – 1922) Kolektivní vědomí – nejvyšší forma duševního života Kategorie – jsou sociální nejen v tom smyslu, že jsou obsahem kolektivního vědomí, ale hlavně proto, že samy věci, které vyjadřují, jsou společenské povahy; jejich obsah vyjadřuje různé aspekty sociálního bytí Kantovské apriori nahrazuje ideou kolektivního vědomí

7 Durkheimovo pojetí času Čas je základní kategorií našeho myšlení. Je výrazem rytmů kolektivního života. Rytmus kolektivního života zahrnuje řadu různých partikulárních rytmů. Čas, který všechny tyto rytmy ovládá, je časem v obecném slova smyslu – "totálním" časem; přičemž sám pojem totalita je pouze abstraktní formou pojmu společnost.

8 Edmund Ronald Leach (1910 – 1989) Utváření časových představ je spojeno se dvěma základními zkušenostmi: a) opakování určitých přírodních fenoménů b) pro jednotlivce jsou životní změny nezvratné a smrt nevyhnutelná

9 Hans Reichenbach (1891 – 1953) Čas probíhá od minulosti k budoucnosti Přítomnost, která odděluje minulost od budoucnosti, je nyní. Minulost se nikdy nevrátí. Minulost nemůžeme změnit, ale můžeme změnit budoucnost. Můžeme pořídit záznamy o minulosti, nikoli však o budoucnosti. Minulost je pevně dána, budoucnost je otevřená.

10 Závěr Durkheimovo pojetí času akcentuje rytmus. Aspekt konečnosti a irevezibility času opomíjí. Durkheim ovlivnil chápání času ve francouzské sociologii (M. Halbwachs, G. Gurvitch, P. Bourdieu). Inspiroval koncept sociálního času (P. A. Sorokin + R. K. Merton), který je dodnes vlivný.

11 Děkuji za pozornost jiri.subrt@ff.cuni.cz


Stáhnout ppt "Durkheimovo pojetí času jako sociální kategorie Jiří Šubrt Katedra sociologie FF UK Praha"

Podobné prezentace


Reklamy Google