Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracovala: Chaloupková Hedrlínová Hrabáková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracovala: Chaloupková Hedrlínová Hrabáková"— Transkript prezentace:

1 Zpracovala: Chaloupková Hedrlínová Hrabáková
Interní a chirurgická ošetřovatelská péče o nemocného s duševními poruchami Zpracovala: Chaloupková Hedrlínová Hrabáková

2 Pacient *1986 (21 let) Pacient byl přivezen RZP , ohrožoval matku nožem, vyhrožoval ji zabitím Pacient udává abusus drog, nikotinu Dg. Suspektní psychóza – nadužívání psychoaktivních látek

3 Ošetřovatelské domény
1.Podpora zdraví – pacient se cítí zdravý, udává užívání drog, kouření, myslí si, že se proti němu všichni „spikli“, a proto musí být hospitalizován 2.Výživa- BMI v normě, v nemocnici mu nechutná, doma jí všechno 3. Vylučování a výměna – mikce i defekace v normě

4 4. Aktivita-odpočinek – spí dobře, podle pac
4. Aktivita-odpočinek – spí dobře, podle pac.slov „nemá problémy s režimem“, doma režim nepravidelný, chtěl by jít na reverz domů 5. Vnímání-poznávání- pacient nemá smyslové poruchy, je orientovaný, „myslí si, že se proti němu rodiče a policie spikli, kamarádi ho zneužívají“ 6. Vnímání sebe sama – pac.nechce být v nemocnici, nechce brát léky, tvrdí,“že je nebere, podle něj je nemocnice jenom cirkus a pravidla v ní se mohou porušit“,pac. by se chtěl stát prezidentem, chtěl by změnit zákony a pomáhat lidem

5 7. Vztahy – pac.tvrdí, že ho rodiče již od malička týrali, matka je prý „feťačka“ a otec „alkoholik“,pac. udává, že má mladší sestru, kterou rodiče též týrají, chtěl by, aby jim sestra byla odejmuta ( dle dokumentace je rodina funkční, pac.má 2 sestry) 8. Sexualita – pac. má starší přítelkyni, nestýká se s ní, dle dokumentace hypersexuální chování 9. Zvládání zátěže,stresu- pac.udává v minulosti pokus o suicidum, nestálost v zaměstnání, říká, že „nyní má pozitivní náladu, rád kreslí, prochází se, zajímá se o historii“

6 10. Životní principy- pac.nemá žádné přesvědčení
11. Bezpečnost, ochrana- pac. je hospitalizován na otevřeném odd., má povolené návštěvy 12. Komfort- pac. se cítí dobře 13. 0

7 Ošetřovatelské diagnózy
00130 Porušené myšlení z důvodu psychiatric.onem.projevující se bludy, poruchou soustředění, konfabulací KC: u pac. rozpoznáme změny myšlení, chování do 12hod. DC: pac.je aktivně zapojen do terapeutic.plánu do 24hod. VK: pac. Se zapojuje do terap.plánu do 24hod. pac.nevyvolává spory s ostatními(hospitalizace) pac.rozpozná realitu(hospitalizace)

8 Intervace Zpočátku akceptuj bludy jako realitu, ale odmítej obj.platnost takového myšlení(hospitalizace) Urovnávej spory s druhými(dle potřeby) Umožni pac.manifestaci negat.emocí do 1hod. Komunikuj s pac.jasně, konkrétně ihned Zapoj pac.do terap.plán do 1hod. Zapoj pac.do aktivit odd. do 1hod. Mluv s pac.o běžných událostech a každodenních činnostech(průběžně)

9 00052 Poškozená sociál. interakce z důvodu psychiat. onem
00052 Poškozená sociál.interakce z důvodu psychiat.onem.projevující se zhoršenou schopností začlenit se do společnosti KC: pac.je edukován o faktorech způsobující zhoršení interakce do 24hod. DC: pac. Je schopen začlenit se do společnosti v max.možné míře do konce hospitalizace VK: pac.se zapojuje do aktivit odd.do 24hod. pac.se aktivně zapojuje do terap.plánu do 24hod. pac.si osvojí pozitiv.společens.dovednodti do konce hospitalizace

10 Intervence Zjisti vztahy a společens.chování v rodině do 24hod.
Zapoj pac.do aktivit odd. do 24hod. Posiluj v pac.pocit sounáležitosti a akceptaci druhými(průběžně) Zapoj pac.do terap.plánu do 24hod Pomáhej pac.osvojit si pozit.společens.dovednosti(průběžně)

11 00099 Neefektivní podpora zdraví z důvodu psychiat. onem
00099 Neefektivní podpora zdraví z důvodu psychiat.onem.projevující se zhoršenou adaptací na změnu prostředí, závislostí na psychoaktiv.látkách, kouřením KC: pac.je edukován o faktorech přispívajících k zachování zdraví do 24hod. DC: pac.je schopen převzít zodpovědnost o své zdraví do konce hospitalizace VK: pac.se zapojí do chodu odd. do 24hod. pac.správné návyky do konce hospitalizace pac.se zapojuje do terap.plánu do 24hod.

12 Intervence Edukuj pac.o faktorech přispívajících k zachování zdraví do 2hod. Sleduj projevy pac.chování(průběžně) Vyslechni pac.obavy(dle potřeby) Doporuč pac.podpůrné skupiny do 7 dnů Podej pac.informace o potřebách individuál.zdravot.péče do 24hod. Veď pac.k dodržování správných návyků (průběžně)


Stáhnout ppt "Zpracovala: Chaloupková Hedrlínová Hrabáková"

Podobné prezentace


Reklamy Google