Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marcela Znojová.  Intruzivní vliv dialýzy na sociální role, práceschopnost, ekonomickou úroveň, identitu, sebedůvěru, smysluplnost, hodnoty.  Negativní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marcela Znojová.  Intruzivní vliv dialýzy na sociální role, práceschopnost, ekonomickou úroveň, identitu, sebedůvěru, smysluplnost, hodnoty.  Negativní."— Transkript prezentace:

1 Marcela Znojová

2  Intruzivní vliv dialýzy na sociální role, práceschopnost, ekonomickou úroveň, identitu, sebedůvěru, smysluplnost, hodnoty.  Negativní dopady může zčásti eliminovat správná volba dialyzační metody.  PD a HD jsou z hlediska účinnosti srovnatelné, ale kontext a scénář léčby se liší stejně jako vliv na život nemocného.

3  Včasná nefrologická péče prováděná dobře organizovaným multidisciplinárním týmem.  Příprava nemocného na volbu metody, ▪ která je medicínsky indikovaná, ▪ odpovídá potřebám pacienta, ▪ zohledňuje jeho osobnostní založení, ▪ umožní zachovat jeho životní styl.  Svobodná volba patří k základním hodnotám moderního člověka.

4  Pacient musí mít osobní důvod, aby převzal provádění léčby a odpovědnost za ni.  Zisky vedoucí k sebe-potvrzení (zvládne úkol, osvědčí se, získá nezávislost).  Zisky vedoucí k „zakrytí slabosti“ (strach z krve, z napichování, strach z bílého pláště).  Pokud je motivace silná, je jedno, jaký je její zdroj. „Kdo ví proč, ví i jak.“

5 vybavení mocí, pověření, delegování  Základní princip participativního přístupu.  Pověření pacienta, ▪ aby se aktivně podílel na zdravotní péči, ▪ aby prováděl, monitoroval a administroval léčbu svého onemocnění.  Přístup orientovaný na zmocnění nahrazuje přístup orientovaný na komplianci.  „Empowerment mentalita“ je typická pro nemocné, kteří si sami zvolili PD.  Zmocněním pacienta lékař posiluje self-management.

6  „Schopnost jedince zvládat symptomy, léčení, fyzické a psychosociální konsekvence a změny životního stylu, které souvisejí se životem s chronickou nemocí.“ Barlow J. Lancet 2004  S-M je více než spolupráce při léčení.  Jde o psychologický a sociální management života s nemocí.

7  Komunikace  Partnerství  Self-care  Self-advocacy  Adherence  Komunikace a partnerství jsou základní předpoklady adherentního chování. Kurtin RB, Advances in CHKD, 2008

8  Denně rozhoduje o programu výměn, síle dialyzačního roztoku, dietě, kontroluje symptomy, předchází komplikacím aj.  Klade otázky, hledá vysvětlení, vyjadřuje názor, očekává, že mu bude nasloucháno.  Umí jednat samostatně, ale zároveň umí žádat o pomoc.

9  Autonomie.  Normalita.  Vnímaná osobní účinnost.

10  Základní psychologická potřeba, předpoklad duševního zdraví a štěstí.  Člověk je autonomní, když jedná v souladu se svými autentickými zájmy, cíli a hodnotami.  Nenaplnění potřeby autonomie snižuje pocit osobní hodnoty i kvalitu života.

11  Autonomie v nemoci zlepšuje adaptaci na nemoc i reakci na léčbu, vede k větší spokojenosti a lepšímu sociální zapojení.  Pozitivní vliv silného pocitu autonomie na výsledky léčby opakovaně prokázán u řady chronických nemocí (DM,RA, astma aj.)

12  Ztráta autonomie je běžným důsledkem dialýzy, především hemodialýzy.  Úsilí o zachování autonomie bývá často interpretováno jako nespolupráce.  Snaha o zachování autonomie je primárním důvodem volby PD. Wuerth, 2002.

13  Existuje významná skupina nemocných s CHSL, pro které je autonomie důležitou hodnotou.  Pro ty je PD vhodnou alternativou léčby.  Předpokladem je, aby byli v predialýze včas a kvalitně edukováni.

14  Peritoneální dialýza pacientovi spíše umožní vést normální každodenní život a zachovat si navyklý životní styl.  Probíhá v soukromí, chrání intimitu.  Poskytuje flexibilitu, nezávislost.  Méně interferuje s pracovními povinnostmi.  Umožňuje běžný kontakt se zdravotníky.

15  Přesvědčení, že člověk dokáže účinně využívat své schopnosti ke zvládání situací a dosahování cílů.  Interpretuje těžkosti jako výzvy.  Vyvíjí se zkušeností s překonáváním obtížných úkolů u pacienta a jeho vzorů.  Silný pocit vlastní účinnosti přispívá ke zvládání stresu spojeného s chronickou nemocí, vede k lepší adaptaci na léčbu a zvyšuje kvalitu života.

16  U peritoneálně dialyzovaných pacientů, kteří si metodu sami vybrali.  U hemodialyzovaných diabetiků je spojena s lepší kontrolou mezidialyzačních přírůstků, s menším počtem hospitalizací a amputací, s vyšší kvalitou života. McMurray, AJKD,2002

17  Je třeba brát v úvahu, kdykoli je PD pacient málo soběstačný a závislý na druhých.  Snaha zajistit komfortní domácí léčbu může být nadlimitní zátěží pro pečující rodinu.  Mapovat rodinnou situaci, potřeby pečujících, míru přetížení.  Vyhoření se týká i rodinných pečovatelů.  Systém multidisciplinární pomoci pro rodiny pečující o PD pacienty.

18  PD pacient je motivovaný k self-care,  má silnou potřebu autonomie a kontroly,  má vědomí osobní účinnosti,  chce žít co nejnormálněji,  je zmocněn lékařem, aby se aktivně účastnil na svém léčení,  je self-managerem.


Stáhnout ppt "Marcela Znojová.  Intruzivní vliv dialýzy na sociální role, práceschopnost, ekonomickou úroveň, identitu, sebedůvěru, smysluplnost, hodnoty.  Negativní."

Podobné prezentace


Reklamy Google