Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MUDr. Jana Vojtíšková Ústav všeobecného lékařství 1. LF v Praze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MUDr. Jana Vojtíšková Ústav všeobecného lékařství 1. LF v Praze."— Transkript prezentace:

1 MUDr. Jana Vojtíšková Ústav všeobecného lékařství 1. LF v Praze

2 Praktický lékař 4 Poskytuje komplexní léčebně preventivní péči zahrnující prevenci nemoci, podporu zdraví, léčbu, rehabilitaci, podpůrnou péči pacientů s respektováním bio- psychosociálních hledisek 4 Je lékařem prvního kontaktu- ovlivňuje další osud pacienta / odeslání do nemocnice, do sociál.zařízení, ke specialistovi /

3 Práce praktického lékaře: 4 Psychosociální faktory práce v primární péči – výrazné odlišnosti od práce specializovaných pracovišť- / lůžka, ambulantní složky / 4 Běžná onemocnění v ordinaci PL a jejich záludnost 4 Chronický pacient a kontinuita péče - spolupracují vůbec zdravotníci ??? 4 Dif. Dg.- možnosti praktika 4 Prevence, její význam a postavení v práci PL

4 Pacientské příběhy a jak jim rozumět 4 Vyjádření emocí 4 Řeč jako rozprávka 4 Účelovost / tajemství / v pozadí 4 Příběhy na pokračování 4 Boarder – line persons

5 Praktický lékař má být 4 Orientován více na celkovou kvalitu života pacienta než na sbírání dg. 4 Setkává se všemi problémy populace bez ohledu na věk, původ, sociální postavení, víru nebo rasu. 4 Má být dostupný…..po všech stránkách 4 Je silnějším partnerem ve vztahu….má větší možnosti ovlivnění……je to o komunikaci !

6 Vztah pacient - lékař 4 Všeobecné (rodinné) lékařství je založeno na dlouhodobém vztahu mezi pacientem a lékařem, který trvá delší část života 4 PL je pro své pacienty poradcem, advokátem 4 Nezbytnost osobního porozumění, empatie 4 Odborné kvality ?

7 Komunikace 4 Podmínkou úspěšné léčby je důvěra ke které lze dojít jen profesionálním vystupováním a správnou komunikací ! 4 K i p l i n g : Co ? Proč ? Jak ? Kdy ? Kde? Kdo?

8 O komunikaci : 4 Prostředí výrazně ovlivnuje chování pacientů 4 domácí prostředí x ambulance x nemocnice 4 naslouchání - vedení hovoru : navázání kontaktu,vytvoření atmosféry důvěry a pochopení, spolupráce pacienta 4 vztah pacienta ke zdraví - k nemoci, vztahy v rodině, kontakty se zdravotníky - důvěra nebo ne ?

9 Budoucnost 4 V celém světě sílí snahy o zlepšení kvality PP tak, aby lépe reagovala na potřeby pacientů. 4 Prosazuje se integrovaný systém, jehož základem je právě lékař prvého kontaktu (rodinný, všeobecný). 4 Jeho úlohou je nejen lékařská péče ale zejména tlak na prevenci. 4 Multidisciplinární týmy (pro chroniky ).

10 Etika x splnitelnost 4 PL - je denně postaven před mnohá rozhodnutí různého etického dosahu. 4 Musí zaujmout osobní postoj, jednat v souladu s právními a profesionálními požadavky. 4 Aby dostál požadavkům moderní medicíny musí být na vysoké odborné úrovni. 4 Musí nejen mít, ale i pěstovat své svědomí.

11 Lékař - průvodce zdravím a nemocí pacienta 4 navázání kontaktu 4 vyšetření 4 diagnoza 4 léčba 4 prevence

12 Změna role pacienta 4 Se změnou role pacienta souvisí na jedné straně více práv / vědět, rozhodovat, vybírat si 4 - na straně druhé….více zodpovědnosti /nemocem předcházet, dodržovat zásady správné životosprávy, chodit na preventivní prohlídky / 4 Pacient by se neměl spoléhat že lékař nebo pilulka za něj vše vyřeší !!!!

13 John Mac Murray (LANCET) 4 Právě tak jako učitel,který učí svůj předmět a ne své žáky, je špatným učitelem, je lékař, který má v úmyslu léčit nemoci místo pacientů lékařem špatným. 4 Základním povinností lékaře je zbavit nemocného bolesti. Léčíme své pacienty se stejnou poctivostí, kterou bychom doufali mít v podobné situaci sami.

14 Pravda ? 4 Masaryk: Pravda je to, co bezpečně a kriticky víme, co je skutečnost uvědomělá….pro pravdomluvnost v medicíně není co dodávat 4 Jedním z nejzákladnějších práv nemocných je znát pravdu o svém zdraví. 4 Jasně je to formulováno v Lisabonské deklaraci z roku l981.

15 Jak dál ? 4 Pamatujte si jména lidí a oslovujte je vždy jménem 4 Vzbuďte v člověku pocit, že je důležitou osobou… 4 Ú s m ě v dokáže dělat zázraky ! 4 Naši pacienti před námi otvírají svoje „duše“ 4 Dozvídáme se o jejich životní situaci, která velice souvisí s jejich zdravím…… n ě k d y s t a č í velmi málo


Stáhnout ppt "MUDr. Jana Vojtíšková Ústav všeobecného lékařství 1. LF v Praze."

Podobné prezentace


Reklamy Google