Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁVA NEMOCNÝCH  Výukový materiál pro potřeby SZŠ Kroměříž  Mgr. Martina Bílková – prosinec 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁVA NEMOCNÝCH  Výukový materiál pro potřeby SZŠ Kroměříž  Mgr. Martina Bílková – prosinec 2012."— Transkript prezentace:

1 PRÁVA NEMOCNÝCH  Výukový materiál pro potřeby SZŠ Kroměříž  Mgr. Martina Bílková – prosinec 2012

2   Kodex práv pacientů (dále P/K) vychází z Všeobecné deklarace lidských práv  Dodržovat práva nemocných je závazné pro všechny zdravotnické pracovníky  Centrální etická komise Ministerstva zdravotnictví České Republiky stanovila (5.2. 1992) základní práva P/K Úvod

3   Zdrav. asistent P/K informuje o jeho právech v nemocnici  Zdrav. asistent se stará o to, aby P/K právům rozuměl a uměl je uplatnit  Pokud P/K sám nemůže hájit svá práva, přebírá tuto roli zdrav. asistent Zdrav. asistent je obhájcem P/K práv

4   P/K má právo na ohleduplnou odbornou zdravotnickou péči prováděnou s porozuměním kvalifikovanými pracovníky.

5   P/K má právo znát jméno lékaře a dalších zdravotnických pracovníků, kteří ho ošetřují.

6   P/K má právo mít možnost denně se stýkat se členy své rodiny či s přáteli. Omezení takovéhoto způsobu (tzv. kontinuálních) návštěv, může být provedeno pouze ze závažných důvodů.

7   P/K má právo získat od lékaře dostatek informací k tomu, aby mohl před výkonem či vyšetřením rozhodnout, zda s ním souhlasí. Vyjma případů akutního ohrožení, má být náležitě informován o případných rizicích. Pokud existuje více alternativních postupů, nebo pokud P/K vyžaduje, má právo být s nimi seznámen.

8   P/K má právo odmítnout léčbu a má být současně informován o zdravotních důsledcích svého rozhodnutí.

9   V průběhu ambulantního i nemocničního vyšetření, ošetření a léčby má P/K právo na to, aby bylo respektováno jeho soukromí a stud.  Rozbory jeho případu, konzultace a léčba jsou věcí důvěrnou a musí být provedeny diskrétně. Přítomnost osob, které nejsou na vyšetření přímo zúčastněny, musí odsouhlasit nemocný, a to i ve fakultních zařízeních, pokud si tyto osoby nemocný sám nevybral.

10   P/K má právo očekávat, že veškeré zprávy a záznamy týkající se jeho léčby, jsou považovány za důvěrné. Ochrana informací o P/K musí být zajištěna i v případech počítačového zpracování.

11   P/K má právo očekávat, že nemocnice musí podle svých možností přiměřeným způsobem vyhovět P/K žádostem o poskytování péče v míře odpovídající povaze onemocnění. Je-li to nutné, může být pacient předán jinému léčebnému ústavu, případně tam převezen po té, když mu bylo poskytnuto úplné zdůvodnění a informace o nezbytnosti tohoto předání a ostatních alternativách, které při tom existují. Instituce, která má nemocného převzít do své péče, musí překlad nejprve schválit.

12   P/K má právo na odbornou péči, pokud ji dané zařízení není schopno zajistit, může P/K (s jeho souhlasem) přeložit do jiného zdravotnického zařízení Jinými slovy:

13   P/K má právo očekávat, že jeho léčba bude vedena s přiměřenou kontinuitou. Má právo vědět předem, jací lékaři, v jakých ordinačních hodinách a na jakém místě jsou mu k dispozici. Po propuštění má právo očekávat, že nemocnice určí postup, jímž bude jeho lékař pokračovat v informacích o tom, jaká bude jeho další péče.

14   P/K má právo vědět předem kdo, kdy a kde mu poskytne péči.  Má právo znát postup léčby i po propuštění do domácího ošetření Jinými slovy

15   P/K má právo na podrobné a jemu srozumitelné vysvětlení v případě, že se lékař rozhodl k nestandartnímu postupu či experimentu. Písemný vědomý souhlas nemocného je podmínkou k zahájení výzkumu. P/K může kdykoliv, a to bez uvedení důvodu, z experimentu odstoupit, když byl poučen o případných zdravotních důsledcích takového rozhodnutí.

16   P/K v závěru života má právo na citlivou péči všech zdravotníků, kteří musí respektovat jeho přání, pokud tato nejsou v rozporu s platnými zákony.

17   P/K má právo a povinnost znát a řídit se platným řádem zdravotnické instituce, kde se léčí (tzv. nemocniční řád).

18   P/K má právo kontrolovat svůj účet a vyžadovat odůvodnění jeho položek bez ohledu na to, kým je účet placen.

19  Závěrem  Tato práva P/K jsou prohlášena za platná dnem 25.2.1992. Etický kodex Práva pacientů navrhovala a po připomínkovaném řízení definitivně formulovala a schválila Centrální etická komise Ministerstva zdravotnictví ČR.

20   Lemon 3  http://www.uvn.cz/CS/component/option,com_d ocman/task,cat_view/gid,55/Itemid,131/lang,cz/  http://www.zdravcentra.cz/cps/rde/xchg/zc/xsl/ 6744_4123.html Zdroje


Stáhnout ppt "PRÁVA NEMOCNÝCH  Výukový materiál pro potřeby SZŠ Kroměříž  Mgr. Martina Bílková – prosinec 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google